Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH ZASAD"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH ZASAD
Gdańsk EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH ZASAD Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

2 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Informatory 2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

3 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu w części obowiązkowej z następujących przedmiotów: w części ustnej z: - języka polskiego - języka obcego nowożytnego - języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół) w części pisemnej z: - języka polskiego na poziomie podstawowym - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - matematyki na poziomie podstawowym - języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół) - wybranego przedmiotu dodatkowego (rozszerzony) 3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

4 Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: - języka angielskiego - języka francuskiego - języka hiszpańskiego - języka niemieckiego - języka rosyjskiego - języka włoskiego. 4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

5 Deklaracja Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. 5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

6 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Dodatkowo zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w części pisemnej z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów: - biologii fizyki - chemii wiedzy o społeczeństwie - filozofii geografii - historii języka mniejszości etnicznej - matematyki języka obcego nowożytnego - języka polskiego informatyki - historii muzyki historii sztuki - języka regionalnego - języka mniejszości narodowej - języka łacińskiego i kultury antycznej 6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

7 Deklaracja wstępna Uczeń składa wstępną pisemną deklarację
O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja wstępna Uczeń składa wstępną pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 30 września 2014 roku. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. 7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

8 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym: 8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

9 Deklaracja Egzamin maturalny z informatyki
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Egzamin maturalny z informatyki Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko komputerowe wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 roku o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 r. 9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

10 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych nauczanych w językach obcych Absolwenci oddziałów dwujęzycznych, którzy byli nauczani matematyki lub przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) z listy przedmiotów do wyboru w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, mogą rozwiązywać zadania egzaminacyjne dodatkowo w tym języku. 10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

11 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, wypełniają i składają deklarację L_1a będącą załącznikiem do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

12 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Zdający dokładnie wpisuje swoje dane nazwisko imię/imiona datę urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL dane teleadresowe (w tym adres ) 12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

13 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja W deklaracji należy podać wybrany obowiązkowy język obcy nowożytny przedmioty dodatkowo wybrane środowisko komputerowe, język programowania, program użytkowy z informatyki zgoda (lub jej brak) na przekazanie wyników do rekrutacji 13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

14 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja ostateczna
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja ostateczna Każdą zmianę w deklaracji należy potwierdzić swoim podpisem. Na deklaracji podaje się liczbę wprowadzonych zmian i to, których punktów zmiany dotyczyły. 14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

15 Deklaracja ostateczna
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja ostateczna Zdający składa deklarację ostateczną przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 7 lutego 2015 roku. 15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

16 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Serwis dla ucznia 16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

17 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego określa Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Opublikowany na stornie internetowej CKE i komisji okręgowych.) 17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

18 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Zdający: przedkłada dyrektorowi szkoły dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu razem z deklaracją do 30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 r. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. 18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

19 Dostosowania Sposób lub sposoby dostosowania
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwenta wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. 19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

20 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

21 Dostosowania Absolwent niesłyszący jest zwolniony
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. 21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

22 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Laureaci Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z: przedmiotu obowiązkowego w części ustnej przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej – na poziomie podstawowym przedmiotu dodatkowego w części ustnej przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym przedmiotu dodatkowego, którym jest język obcy nowożytny będącego drugim językiem nauczania i zdawanym w części ustnej i w części pisemnej – na poziomie dwujęzycznym (w cz. ustnej i cz. pisemnej) 22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

23 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Laureaci Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej Gdy zdający uzyska tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż zadeklarowany, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu (lub w przypadku języka obcego poziomu egzaminu), składając dyrektorowi szkoły wniosek dotyczący tych zmian nie później niż do 20 kwietnia 2015 roku. (Załącznik L_20. Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego…) 23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

24 Zwolnienie z przedmiotu
Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Lp. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 1. Olimpiada Biologiczna biologia 2. Olimpiada Chemiczna chemia 3. Olimpiada Filozoficzna filozofia 4. Olimpiada Fizyczna fizyka i astronomia 5. Olimpiada Geograficzna geografia 6. Olimpiada Historyczna historia 7. Olimpiada Artystyczna historia muzyki historia sztuki 8. Olimpiada Informatyczna informatyka 9. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego język angielski 10. Olimpiada Języka Francuskiego język francuski 11. Olimpiada Języka Hiszpańskiego język hiszpański 12. Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna 13. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego język niemiecki 14. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego język polski 15. Olimpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski 16. Olimpiada Matematyczna matematyka 17. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

25 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Pomoce Przybory pomocnicze Przedmiot długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem wszystkie przedmioty linijka matematyka, geografia cyrkiel matematyka odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki Każdy zdający powinien mieć słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych chemia, biologia, fizyka wybrane wzory matematyczne + uzupełnienie matematyka kalkulator prosty chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupa geografia, historia Każdy zdający może korzystać Informacja z Komunikatu dyrektora CKE dotyczącego egzaminu maturalnego w 2013/2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

26 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu Na każdy egzamin zdający ma obowiązek zgłosić się punktualnie, zgodnie z harmonogramem. Zdający ma obowiązek mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku osób skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do szkoły innej niż macierzysta zdający powinien mieć do okazania również świadectwo ukończenia szkoły. 26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

27 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 4 maja język polski PP wiedza o tańcu PP, PR 5 maja matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PP, PR 6 maja język angielski PP język angielski PR, DWJ 7 maja język polski PR biologia PP, PR 8 maja matematyka PR wiedza o społeczeństwie PP, PR 11 maja fizyka i astronomia PP, PR filozofia PP, PR 12 maja język niemiecki PP język niemiecki PR, DWJ 13 maja geografia PP, PR historia muzyki PP, PR 14 maja język rosyjski PP język rosyjski PP, DWJ 15 maja chemia PP, PR historia sztuki PP, PR 18 maja język francuski PP język francuski PR, DWJ 19 maja informatyka PP, PR historia PP, PR 20 maja język hiszpański PP język hiszpański PR, DWJ 21 maja język włoski PP język włoski PR, DWJ 22 maja języki mniejszości narodowej PP język kaszubski PP, PR języki mniejszości narodowej PR Komunikat dyrektora CKE z r. 22 maja, od godz. 9:00 obędzie się również egzamin z przedmiotów zdawanych w językach obcych 27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

28 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Część ustna egzaminu 28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

29 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Czas trwania egzaminu 29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

30 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Czas trwania egzaminu Część ustna: język polski - 15’ (przygotowanie do 15’) język obcy nowożytny - 15’ język obcy nowożytny jako dodatkowy na „poziomie dwujęzycznym” – 15’ 30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

31 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez dyrektora Komisji Centralnej ani korzystać z nich w tej sali. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami 31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

32 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu naklejka z kodem kreskowym zdającego dysleksja PESEL zdającego trzycyfrowy kod Wzór arkusza z ubiegłych lat 32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

33 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu naklejka z kodem kreskowym zdającego PESEL zdającego trzycyfrowy kod na odwrocie karty Wzór karty odpowiedzi z ubiegłych lat 33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

34 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Unieważnienie egzaminu
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Unieważnienie egzaminu W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. 34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

35 Unieważnienie egzaminu
O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Unieważnienie egzaminu W przypadku: stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego. Zdający, któremu unieważniono egzamin, nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym! 35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

36 Zgłaszanie zastrzeżeń
O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Zgłaszanie zastrzeżeń Absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub w pisemnej z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

37 Egzamin w terminie dodatkowym
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Egzamin w terminie dodatkowym W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: 1-17 czerwca. W przypadku części ustnej z j. polskiego: od 8 do 13 czerwca. Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły. Dokładny terminarz egzaminów przedstawiony jest w komunikacie dyrektora CKE z 37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

38 Serwis dla ucznia Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E
Gdańsk Serwis dla ucznia 38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

39 Uzyskanie świadectwa dojrzałości
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Uzyskanie świadectwa dojrzałości Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. 39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

40 Uzyskanie świadectwa dojrzałości
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Uzyskanie świadectwa dojrzałości Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający otrzymają 30 czerwca 2015 roku w macierzystej szkole. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis. (Wzór świadectwa z ubiegłych lat) 40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

41 Wyniki na świadectwie dojrzałości
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Wyniki na świadectwie dojrzałości Wyniki na świadectwie dojrzałości z każdego przedmioty w części ustnej będą przedstawiane w procentach, zaś wyniki w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Wyjątek stanowią wyniki z dodatkowych zadań rozwiązywanych w języku obcym, których wyniki będą podawane wyłącznie w procentach. 41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

42 Wgląd do pracy egzaminacyjnej
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Wgląd do pracy egzaminacyjnej Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny jest udostępniany zdającemu do wglądu w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej 42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

43 Egzamin w terminie poprawkowym
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Egzamin w terminie poprawkowym Zdający, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i żaden jego egzamin nie został unieważniony - nie zdał wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej może w terminie 7 dni od daty ogłoszeniu wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik L_18a). 43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

44 Egzamin w terminie poprawkowym
Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Egzamin w terminie poprawkowym Część pisemna egzaminu w macierzystej szkole 25 sierpnia 2015 roku, godz. 9:00 Część ustna egzaminu w macierzystej szkole 24-28 sierpnia 2015 roku 44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

45 Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Podwyższanie wyniku Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał. Zdający może w kolejnych sesjach zdawać egzamin z innych przedmiotów dodatkowych. 45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

46 Zdanie egzaminu maturalnego
K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Zdanie egzaminu maturalnego Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu ponownie przystępować do egzaminu z niezdanych przedmiotów. Po 5 latach niezdanego egzaminu trzeba ponownie przystąpić do wszystkich egzaminów. 46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)

47 Powodzenia na egzaminie!
K E Gdańsk Powodzenia na egzaminie! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel.: (058)


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH ZASAD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google