Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Projektem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Projektem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Projektem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk e-mail: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl Wprowadzenie

2 2 Zarządzanie projektem jest stosunkowo nową dziedziną, chociaż od najdawniejszych czasów znane było już to pojęcie Wprowadzenie

3 Wprowadzenie 3 Pomimo, że bardzo skomplikowane projekty realizowano od wieków, to zarządzanie projektem wprowadzono w 1942 roku. Pierwszym projektem, który był nowocześnie zarządzany był projekt „Manhattan”, którego celem było skonstruowanie bomby atomowej.

4 4 Projekt - seria powiązanych czynności zwykle prowadząca do realizacji głównego celu, którego osiągnięcie powinno nastąpić w określonym czasie. Cechy projektu jednokrotność, czyli realizacja przedsięwzięcia po raz pierwszy, celowość, czyli wynik określonej strategii, odrębność, czyli brak powiązań z normalną, rutynową działalnością firmy, ograniczoność, czyli istnienie ograniczenia czasowego realizacji przedsięwzięcia, odrębność strukturalna, czyli wydzielenie realizacji przedsięwzięcia jako osobnej struktury w firmie. Spełnienie powyższych założeń jest warunkiem koniecznym aby dane przedsięwzięcie zostało nazwane projektem Definicja projektu

5 5 Amerykański Instytut Zarządzania Projektami podaje inną definicję: Projekt jest to tymczasowe przedsięwzięcie mające na celu stworzenie unikalnego produktu lub usługi Tymczasowość - przedsięwzięcie ma ściśle oznaczony początek i koniec, co jest równoznaczne z osiągnięciem zaplanowanego celu lub też przerwanie go, gdy cel okaże się nie do osiągnięcia. Tymczasowy nie oznacza krótkotrwały. Projekty mogą ciągnąć się latami. Chodzi tu o tymczasowość celu, który mamy osiągnąć. Unikalność - produkt lub usługa w wyraźny sposób jest inna niż wszystkie podobne produkty lub usługi. Definicja projektu

6 6  Jest jednorazowy  Jest celowy  Kreuje nowy produkt lub usługę  Jest ograniczony terminem  Jest wyodrębniony strukturalnie  Towarzyszy mu ryzyko  Jest pracą zespołową  Wymaga kierowanie  Składa się z podprojektów Cechy projektu

7 7 Przedsięwzięcie jest to jednokrotnie występujący zbiór zadań ze zdefiniowanym początkiem i końcem Przedsięwzięcia, są albo normalną, rutynową działalnością przedsiębiorstwa, albo mają charakter strategiczny, długofalowy, kierunkujący raczej działalność firmy niż realizującymi określone cele. Wniosek ! Projekt może składać się z wielu przedsięwzięć Wprowadzenie

8 Przykłady przedsięwzięć 8 Przykłady przedsięwzięć: 1.Oddelegowanie zespołu pracowników do dystrybucji informacji wewnątrz firmy – działanie rutynowe 2.Opracowanie bilansu na przyszłe lata – działanie strategiczne

9 9 ProjektCechyOpis Zmiana sposobu dystrybucji informacji np. stworzenie strony internetowej jednokrotnośćRealizacja po raz pierwszy (utrzymanie strony www już nie spełnia tego kryterium) celowośćWykorzystanie nowego medium odrębnośćJest to coś, co firma dotąd nie robiła ograniczonośćOkreślony termin wykonania odrębność strukturalna Zajmuje się tym wydzielona osoba lub zespół Przykład projektu

10 10 Ze względu na przeznaczenie: zewnętrzne wewnętrzne Ze względu na naturę: techniczne administracyjne finansowe handlowe Klasyfikacja projektów

11 11 Ze względu na oczekiwania: kompleksowe (np. badania i realizacja) niekompleksowe (np. tylko badania) Ze względu na wielkość: duże (np. budowa tunelu pod kanałem La Manche) małe (np. informatyzacja biura) Klasyfikacja projektów

12 12 Ze względu na obszar zastosowań: naprawy nowe produkty informatyka R&D (Research and Development) Ze względu na rentowność: zwiększenie wydajności, redukcja kosztów projektu o trudno mierzalnej rentowności (sponsoring) Klasyfikacja projektów

13 13 Proces, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć wyznaczony cel w określonym terminie, po wyznaczonych kosztach i o odpowiedniej jakości. Zarządzanie projektem

14 14 JAKOŚĆ CZAS KOSZT ZAKRES Trójkąt projektu Zarządzanie projektem można przedstawić jako rozwiązanie równania z trzema niewiadomymi: JAKOŚĆ = f(CZAS, KOSZT, ZAKRES) Zadaniem menadżera projektu jest wypracowanie takiej kombinacji, aby równanie było najbardziej efektywne. Nie jest to łatwe, gdyż występują zależności pomiędzy tymi parametrami, dlatego mówi się o magicznym trójkącie

15 15 Zarządzanie projektem Zarządzanie to realizacja działań poprzez funkcje planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Podstawowe funkcje zarządzania projektem: planowanie, organizowanie, decydowanie (uzyskiwanie akceptacji), realizacja, monitorowanie i kontrola, komunikowanie się.

16 16 CEL ZADANIA ZASOBY CZAS ZARZĄDZANIE Zarządzanie projektem

17 17 Zarządzanie projektem Konieczność realizowania projektów może mieć przyczyny zapobiegawcze lub adaptacyjnej wynikające z zaburzeń równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej. Do głównych czynników sprzyjających projektom zaliczyć można: zmiany w strategii przedsiębiorstwa - np. zwiększanie udziału w rynku, zmiany polityczno-ekonomiczne - np. bezrobocie, inflacja, polityka celna, zmiany prawne - np. wzrost podatków, nowe przepisy walutowe, zmiany technologiczne - np. wprowadzanie mowych systemów produkcji, systemów finansowo-księgowych, automatyzacja, zmiany społeczno-socjologiczne - np. zmiany preferencji konsumentów, powstawanie związków zawodowych, zmiany organizacyjne - np. wejście na giełdę, zmiany struktury, fuzje, zmiany wewnętrzne - np. podnoszenie efektywności, redukcja kosztów, podwyższanie kwalifikacji pracowników


Pobierz ppt "Zarządzanie Projektem Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google