Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój i znaczenie suplementacji w codziennej diecie człowieka wzrasta nieustannie. Na świecie trend ten trwa od kilkudziesięciu lat, natomiast w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój i znaczenie suplementacji w codziennej diecie człowieka wzrasta nieustannie. Na świecie trend ten trwa od kilkudziesięciu lat, natomiast w Polsce."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozwój i znaczenie suplementacji w codziennej diecie człowieka wzrasta nieustannie. Na świecie trend ten trwa od kilkudziesięciu lat, natomiast w Polsce możemy mówić o zjawisku relatywnie młodym wciąż rozwijającym się mającym olbrzymi potencjał finansowy. Życie współczesnego człowieka nabrało w ostatnim czasie wielkiego pędu, co znacznie zredukowało czas dostępny na przyswajanie produktów żywieniowych. Dlatego też suplementacji możemy używać jako uzupełnienie diety w mikro i makroelementy bądź może to stanowić odrębny posiłek.

3 Suplement - uzupełnienie diety, dodatek zawierający niezbędne dla zdrowia składniki (zwłaszcza witaminy lub inne substancje egzogenne), których może brakować w codziennej diecie. Suplement oferowany jest najczęściej w postaci skoncentrowanej - jako tabletki, kapsułki, proszek lub płyn. Suplementy zazwyczaj są produkowane i wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej ich precyzyjne i łatwe dawkowanie, co w połączeniu z często spotykaną sprzedażą w aptekach może sugerować ich związek z lekami. Jednak w Unii Europejskiej suplementy diety nie były i nie są traktowane jak leki. W Polsce suplementy diety dopuszcza do obrotu Główny Inspektor Sanitarny i podległe mu urzędy. Producenci zwracają bardzo dużą uwagę na skład produkowanych suplementów, gdyż tylko to może im zapewnić akceptację według europejskich norm PN-ISO, co zwiększa prestiż marki oraz możliwość ekspansji na inne kraje.

4 Przedmiotem badań marketingowych będą firmy na rynku suplementacji. Możemy wyszukać wiele definicji suplementacji jednakże ich nadrzędnym celem jest polepszanie jakości życia człowieka, poprawienie zdrowia człowieka oraz ułatwienie przyjmowania pożywienia. Konkurenci starając się pozyskać nową klientelę wymyślają co raz nowsze metody produkcji (co składa się na obniżanie cen), podpisują kontrakty z ludźmi, którzy propagują zdrowy styl życia (wzrost rozpoznawalności marki), poszerzają swoja ofertę o nowe produkty oraz wyszukują nowych grup docelowych (najczęściej oferując darmową suplementację.

5 Zakres prowadzanych badań:  badania związane z produktem - brane są pod uwagę cechy jakościowe i ilościowe produktów, jak również związek konsumenta z danym produktem; próbuje się uzyskać informacje na temat aktualnych potrzeb nabywców,  badania związane z ceną - ich celem jest poznanie elastyczności popytowej, warunków kształtowania cen i metod ich różnicowania, nieodłącznym elementem tych badań jest testowanie cen, czego efektem ma być ustalenie najbardziej optymalnej ceny,  badania związane z dystrybucją - polegają na dokonywaniu ocen funkcjonowania kanałów dystrybucji np. określanie liczby pośredników w kanałach dystrybucji,  badania związane z aktywizacja sprzedaży - dotyczące budżetu promocyjnego, efektywności podejmowanych działań marketingowych- promocji, reklam,  badania zjawisk zewnętrznych, w skład których wchodzą: a) badania ogólnych warunków działania- analiza aspektów ekonomicznych, politycznych, prawnych, technologicznych, kulturowych, b) badania struktury podmiotowej rynku- diagnozowanie konkurentów, programów, c) badania potrzeb i popytu- analizowanie skłonności konsumentów, ich zachowań na rynku,  badania zjawisk wewnętrznych, do których zalicza się: a) badania technik i technologii wytwarzania- dogłębne zapoznawanie się ze sposobami wytwarzania produktów, b) badania zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich,

6 Cel badań marketingowych to dostarczenie menedżerom firmy informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących strategii produktu i opakowania (usługi), polityki cenowej, dystrybucji i promocji produktu.

7

8 Umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni informacji dotyczącej tego jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który zawiera uporządkowaną listę pytań. Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi, lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie wariantów. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub przez ankietera.

9  ankieta pocztowa  ankieta prasowa  ankieta telefoniczna  radiowa i telewizyjna  komputerowa (internetowa)  ankieta audytoryjna  ankieta ogólnodostępna

10 Polegają na ciągłym lub systematycznym zbieraniu informacji (pisemnie, ustnie lub przy użyciu technik komputerowych) od ściśle określonej grupy jednostek badanych. Te wyodrębnione zbiorowości jednostek nazywane są panelami (np. panele konsumentów, panele sklepów). Wyniki tych badań mogą być wykorzystane m.in. przy opracowywaniu prognoz średnioterminowych i długoterminowych oraz przy przeprowadzaniu oceny potencjalnego rynku dla danych produktów.

11 Celem badań panelowych może być:  sprecyzowanie struktury kupujących  określenie udziału rynkowego  ustalenie częstotliwości i intensywności zakupu określonych produktów  zbadanie wierności do danego produktu  uchwycenie zmienności upodobań nabywców, itp.

12 Studium przypadku dotyczy badania analizy konkurencji oraz wpływy jej na kształtowanie się rynku suplementacji oraz zachodzących w nim zmian. Przedmiotem badań jest suplement kreatynowy CM3. Analiza ma wykazać dlaczego zaobserwowano zwiększoną sprzedaż tego produktu Słowa kluczowe : Podaż,popyt, sprzedaż, analiza, woda, suplementacja, kretyna

13 Kreatyna CM3 to suplementacja dedykowana z myślą o ludziach aktywnych zarówno na niwie rekreacji i sportu wyczynowego. Początek sprzedaży przypada na koniec 2007 roku. Od początku marka ta była kojarzona z wysoką jakością, przystępna ceną oraz skutecznością działania. Sprzedaż od samego początku usytuowała się na wysokim poziomie, można wręcz powiedzieć, że z każdym rokiem produkt zyskiwał na popularności. Co jest dowodem na pozyskiwanie nowej rzeszy klientów. Jednak na początku 2014 roku zaobserwowano 25% wzrost sprzedaży. Wynikało to ze zmiany składu produktu oraz z wprowadzeniem produktu w wersji sypkiej. Wpływ na wzrost sprzedaży miała również roczna banicja wprowadzona na produkty firmy Olimp co sprawiło, iż TREC stał się monopolistą na płaszczyźnie jabłczanów kreatyny.

14 1) Jakie metody możemy zastosować chcąc przeprowadzić badania marketingowe suplementacji? 2) Dlaczego skład suplementów jest tak ważny? 3) Jaki jest cel badań marketingowych suplementów? 4) Pod jakim kątem można zbadać konkurcję?

15  "Badania rynkowe w praktyce", Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan, Wydawnictwo Helion 2005.  "Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań", Krystyna Mazurek-Łopacińska, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.  Dietl Jerzy, Marketing- wybrane zagadnienia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, s. 52  ↑ Hingston Peter, Wielka księga marketingu, Signum, Kraków 1992, s. 19 ↑  ↑ Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 202- 203 ↑

16


Pobierz ppt "Rozwój i znaczenie suplementacji w codziennej diecie człowieka wzrasta nieustannie. Na świecie trend ten trwa od kilkudziesięciu lat, natomiast w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google