Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii."— Zapis prezentacji:

1 Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii

2 TEST DIAGNOSTYCZNY Doradztwo zawodowe 2014-11-22 2

3 Co to jest test? Zbiory pytań lub sytuacje, służące do badania własności jednostek lub grup ludzkich przez wywołanie u nich określonych obserwowalnych reakcji werbalnych lub niewerbalnych, będących w miarę możliwości reprezentatywnymi próbkami ich zachowania się. 2014-11-22 3

4 Test Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, Jest świadoma celu badania, Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych, w której wywołuje się zachowania typowe pod względem tej charakterystyki jaka ma być przedmiotem celowej obserwacji, 2014-11-22 4

5 Test w doradztwie zawodowym Jest specyficzną procedurą diagnozowania, Może on być zbiorem zadań lub pytań, które w standardowych warunkach mają wywoływać określone rodzaje zachowań, odpowiedzi i dostarczać wyników o pożądanych właściwościach psychometrycznych, 2014-11-22 5

6 Psychometria Z greckiego: psyche – dusza, metria – miara), Dział psychologii zajmujący się teorią i opracowaniem testów psychologicznych, Opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki, Wykształca procedury badania testowego lub właściwą adaptację narzędzi badawczych, 2014-11-22 6

7 Właściwości psychometryczne testu 1. Obiektywność, 2. Standaryzacja, 3. Rzetelność, 4. Trafność, 5. Normalizacja, 6. Adaptacja, 2014-11-22 7

8 Obiektywność Test jest obiektywny, jeżeli dwie różne osoby opracowujące jego wyniki dochodzą do tego samego rezultatu, Aby było to możliwe, test musi posiadać jasno określony klucz oceniania odpowiedzi, zmniejszający do minimum wpływ subiektywnych interpretacji, 2014-11-22 8

9 Standaryzacja Aby wyniki danego testu można było ze sobą porównywać, dany test powinien być zawsze przeprowadzany w identycznych warunkach, Tylko wtedy, różnice w wynikach testowych badanych osób można przypisać czynnikom indywidualnym a nie np. zewnętrznym warunkom badania, 2014-11-22 9

10 Procedury standaryzacji 1. Wskazówki dotyczące badania testem powinny być przedstawione na tyle jasno i wyraźnie, aby testujący mógł i chciał powtórzyć sposób badania zastosowany przy ustalaniu norm, 2. Stosując metody testowe należy dokładnie przestrzegać procedury badania testem opisanej w podręczniku, 2014-11-22 10

11 Procedury standaryzacji 3. W instrukcji należy omówić: fakt badania indywidualnego lub grupowego, liczebność badanej grupy, limity czasowe, sposoby zaznaczania odpowiedzi na arkuszach, możliwość powrotu do poprzednich zadań lub pytań, kolejność wypełniania, zakres pomocy udzielanej badanemu, 2014-11-22 11

12 Rzetelność W języku potocznym termin „rzetelność” oznacza niezawodność (dokładność), Rzetelność oznacza zgodność wyników otrzymanych przez te same osoby, które zostały przebadane kilka razy tym samym testem, 2014-11-22 12

13 Trafność Trafność jest to dokładność z jaką test mierzy to, co ma mierzyć, Trafność jest to stopień, w jakim test jest w stanie osiągnąć stawiane mu cele, Trafność testu wskazuje na wielkość błędu spowodowanego rozbieżnością między zamierzeniami autora testu a tym, co test faktycznie mierzy, 2014-11-22 13

14 Normy czyli nadawanie znaczenia wynikom testu Termin „norma" wyznaczona jest przez jakąś teorię (koncepcję). Zasadniczym znaczeniem terminu norma jest pewien wzór (model) wynikający z przyjętej teorii, pozostałe zaś znaczenia mieszczą się w tych ramach. Powinny być opracowane normy przy pomocy, których oceniamy uzyskany wynik surowy, 2014-11-22 14

15 Normy czyli nadawanie znaczenia wynikom testu Według kryterium statystycznego normą jest to, co jest opisywane jako „zachowanie większości” Normą – w sensie psychometrycznym – jest standard ilościowy, wyznaczony przez średnią, medianę lub inną miarę tendencji centralnej obliczoną dla grupy przedstawicieli danego typu (gatunku), 2014-11-22 15

16 Adaptacja Spora część testów stosowanych w Polsce to testy obcojęzyczne. Aby takie testy mogły być stosowane u nas powinny zostać nie tylko przetłumaczone ale także zaadaptowane do warunków kultury polskiej. Adaptacja to proces przystosowania wersji pierwotnej do specyfiki kultury lokalnej i nie sprowadza się ona tylko do przetłumaczenia tekstu, 2014-11-22 16

17 Test diagnostyczny 1. Test musi mieć autora. Test zagraniczny ma również autora polskiej adaptacji, 2. Test musi mieć legalną dystrybucję, 3. Test musi mieć podręcznik, który zawiera:  opis teorii i sposobu doboru grup empirycznych,  opis grupy, na której przeprowadzono badania standaryzacyjne, 2014-11-22 17

18 Test diagnostyczny  opis procedury badania i interpretowania wyniku,  opis badań dotyczących rzetelności i błędu standardowego pomiaru,  opis badań dotyczących trafności zalecanej interpretacji,  opis procedury normalizacji, 2014-11-22 18

19 BAZA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH Doradca zawodowy 2014-11-22 19

20 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY. 2014-11-22 20

21 Adresaci projektów  Uczniowie szkół podstawowych:  klasy 1 – 3,  klasy 4 – 6,  Uczniowie gimnazjum,  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 2014-11-22 21

22 Adresaci projektów  Nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi,  odbiorcy instytucjonalni:  instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe,  szkoły i placówki oświatowe,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 2014-11-22 22

23 NEW.KOWEZIU.EDU.PL/STRONY- STATYCZNE/PORADNICTWO-ZAWODOWE Narzędzia diagnostyczne – 9 projektów 2014-11-22 23

24 Diaprazamus Kwestionariusz Preferencji i Zainteresowań Zawodowych 2014-11-22 24

25 Labirynt zawodów Niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów 2014-11-22 25

26 MŁOKOZZ Fundacja Realizacji Programów Społecznych 2014-11-22 26

27 Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 2014-11-22 27

28 Zintegrowana ocena zainteresowań zawodowych uczniów 2014-11-22 28

29 Kwestionariusz predyspozycji zawodowych Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 2014-11-22 29

30 Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego 2014-11-22 30

31 Talent Game IDEA Management Consulting Sp. z o.o. 2014-11-22 31

32 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO „ Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów” 2014-11-22 32

33 www.wybieramzawod.pl 2014-11-22 33

34 „Produkty” projektu 4 wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne do badania predyspozycji i zainteresowań dla 4 różnych grup wiekowych – łącznie: 16 wersji uczniów różnych typów szkół i placówek, 16 podręczników do korzystania z narzędzi diagnostycznych do badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów należących do różnych grup wiekowych, 2014-11-22 34

35 „Produkty” projektu Materiały wspomagające (9 poradników,10 filmów wideo, 1 niezbędnik) dla uczniów, rodziców, doradców (nauczycieli) w rozpoznawaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 2014-11-22 35

36 TESTY DIAGNOSTYCZNE Doradztwo zawodowe 2014-11-22 36

37 Testy 2014-11-22 37

38 WERSJA DLA GIMNAZJUM Test „Barwy Preferencji zawodowych” 2014-11-22 38

39 Sfery aktywności 1. Nauka, 2. Przyroda, 3. Artystyczno-twórcza, 4. Techniczno-manualna, 5. Ludzie: obszar zarządzania i organizowania, tzw. „chłodny kontakt”, obszar kontaktu bezpośredniego, tzw. „ciepły kontakt”. 2014-11-22 39

40 Wersje testu BPZ 1. Wersja elektroniczna, 2. Wersja papier – ołówek. 2014-11-22 40

41 Wersja elektroniczna 2014-11-22 41

42 Wersja papierowa - arkusz testu 2014-11-22 42

43 Wersja papierowa - arkusz testu 2014-11-22 43

44 FILMY O ZAWODACH Doradztwo zawodowe 2014-11-22 44

45 Filmy 2014-11-22 45

46 Filmy o zawodach  Filmy o zawodach w oparciu o koncepcję B. A. Klimowa:  zawody w relacji człowiek – człowiek: strażak, pielęgniarka;  zawody w relacji człowiek – przyroda: weterynarz, ogrodnik;  zawody w relacji człowiek – zawody artystyczne: muzyk, malarz;  zawody w relacji człowiek – rzeczy: fryzjerka, piekarz;  zawody w relacji człowiek – dane: programista, geodeta. 2014-11-22 46

47 Filmy o zawodach  Filmy o zawodach w oparciu o koncepcję Johna Hollanda:  zawody środowiska realistycznego (R): inżynier budownictwa, mechanik samochodowy,  zawody środowiska badawczego (B): biotechnolog, archeolog,  zawody środowiska artystycznego (A): fotograf, projektant mody,  zawody środowiska społecznego i przedsiębiorczego (S,P): kucharz, prawnik,  zawody środowiska konwencjonalnego (K): agent celny, archiwista. 2014-11-22 47

48 PORADNIKI Doradztwo zawodowe 2014-11-22 48

49 Poradnik dla gimnazjalisty 2014-11-22 49

50 Poradnik dla doradcy zawodowego 2014-11-22 50

51 Poradnik dla rodziców 2014-11-22 51

52 2014-11-22 52

53 2014-11-22 53

54 Niezbędnik na „Zieloną szkołę” 2014-11-22 54

55 Dziękuję za uwagę mp.krakow@interia.pl 2014-11-22 55


Pobierz ppt "Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google