Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?"— Zapis prezentacji:

1 Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
weekend Alfa Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?

2 no dobrze, ale jak…

3 analogia A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem. Efezjan 5,18

4 osoby otwarte... Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie 8,14-17

5 osoby wrogie... Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Dzieje Apostolskie 9,1-2

6 niedoinformowane... Paweł przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: — Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: — Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. — Jaki więc chrzest przyjęliście? — zapytał. A oni odpowiedzieli: — Chrzest janowy.

7 niedoinformowane... — Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa — powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Dzieje Apostolskie 19,1-6

8 nie przegapisz Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Dzieje Apostolskie 10,44-46

9 nie przegapisz Przeżycie Bożej miłości Uwielbienie Dar języków
Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Dzieje Apostolskie 10,46

10 dar języków Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. 1 Koryntian 14,2 Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego. 1 Koryntian 14,4 Jeśli bowiem modlę się darem języków, duch mój się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. 1 Koryntian 14,14

11 a więc... jak w końcu mogę napełnić się
Duchem?

12 przeszkody Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

13 przeszkody Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Łukasza 11,9-13

14


Pobierz ppt "Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google