Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alpha Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? weekend Alfa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alpha Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? weekend Alfa."— Zapis prezentacji:

1 Alpha Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? weekend Alfa

2 no dobrze, ale jak…

3 A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem.  Efezjan 5,18 analogia

4 Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.  Dzieje Apostolskie 8,14-17 osoby otwarte...

5 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.  Dzieje Apostolskie 9,1-2 osoby wrogie...

6 Paweł przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: — Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: — Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. — Jaki więc chrzest przyjęliście? — zapytał. A oni odpowiedzieli: — Chrzest janowy. niedoinformowane...

7 — Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa — powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.  Dzieje Apostolskie 19,1-6 niedoinformowane...

8 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. nie przegapisz Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.  Dzieje Apostolskie 10,44-46

9 1. Przeżycie Bożej miłości 2. Uwielbienie 3. Dar języków nie przegapisz Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.  Dzieje Apostolskie 10,46

10 Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu.  1 Koryntian 14,2 Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego.  1 Koryntian 14,4 Jeśli bowiem modlę się darem języków, duch mój się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści.  1 Koryntian 14,14 dar języków

11 a więc... jak w końcu mogę napełnić się Duchem?

12 Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. przeszkody

13 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.  Łukasza 11,9-13 przeszkody

14 Alpha


Pobierz ppt "Alpha Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? weekend Alfa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google