Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r.

2 Podpisane umowy w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 30.VI.2005 r. PowiatIlość projektówŁączna wartość m. Łomża620.296.472,57 m. Suwałki218.401.163,00 hajnowski914.620.595,54 augustowski410.124.521,00 bielski89.340.094,59 moniecki69.158.544,19 wysokomazowiecki48.167.594,87 siemiatycki77.242.654,26 m. Białystok17.125.708,00 grajewski36.541.682,30 łomżyński35.224.535,94 białostocki94.844.574,52 sejneński22.788.148,91 suwalski42.380.855,62 kolneński11.623.220,28 sokólski1221.925,45 zambrowski00,00

3 Podpisane umowy w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 30.VI.2005 r.

4 Podpisane umowy w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 5.VIII.2005 r. Podpisanych jest też 18 umów na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania 40.247.548,32 PLN. Ogółem do dnia 30 czerwca br. podpisano 88 umów z Priorytetów I i III na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 168.349.839,36 PLN. Stanowi to ponad 44 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety na województwo podlaskie. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania 54.125.757,60 PLN. Z Pomocy Technicznej podpisano 34 umowy oraz decyzje o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1.459.766,46 PLN.

5 Realizacja projektów w II kwartale 2005 r. Zakończono realizację 16 projektów: 1 projekt z Działania 1.3 na kwotę dofinansowania z EFRR 77.715,00 PLN ; 4 projekty z Działania 3.1 na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 2.034.899,37 PLN; 11 projektów z Priorytetu IV „Pomoc Techniczna” na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 215.131,30 PLN.

6 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. 1.1.1 Podpisanych jest 16 umów na łączną kwotę dofinansowania 73.537.344,38 PLN Aneksowano 1 umowę – łączna kwota dofinansowania to 72.669.748,87 PLN 1.1.2 Podpisana jest 1 umowa na kwotę dofinansowania 4.050.000,00 PLN Aneksowano umowę – kwota dofinansowania 4.049.973,00 PLN Obecnie podpisanych jest 17 umów. Suma zakontraktowanych środków to 76.719.721,87 PLN

7 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Stan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. Podpisane są 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 11.138.293,24 PLN Nie uległ zmianie Suma zakontraktowanych środków to 11.138.293,24 PLN

8 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. 1.3.1 Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4.366.879,83 PLN Nie uległ zmianie 1.3.2 Podpisanych jest 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 18.969.176,94 PLN Nie uległ zmianie Obecnie podpisanych jest 15 umów. Suma zakontraktowanych środków to 23.336.056,77 PLN

9 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.1 Obszary wiejskie Stan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. Podpisanych jest 41 umów na łączną kwotę dofinansowania 38.357.712,50 PLN Aneksowano 2 umowy – łączna kwota dofinansowania to 38.112.623,06 PLN Suma zakontraktowanych środków to 38.112.623,06 PLN

10 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.2 Obszary podlegające restruktury- zacji Stan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. Podpisanych jest 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 2.207.401,88 PLN Podpisano 4 nowe umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 4.288.169,18 PLN. Aneksowano 2 umowy. Łączna kwota dofinan- sowania to 6.495.571,06 PLN Obecnie podpisanych jest 9 umów. Suma zakontraktowanych środków to 6.495.571,06 PLN

11 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. 3.3.1 Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 8.604.782,75 PLN Nie uległ zmianie Suma zakontraktowanych środków to 8.604.782,75 PLN

12 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. 3.5.1 Podpisanych jest 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 7.118.247,84 PLN Aneksowano 1 umowę. Łączna kwota dofinansowania to 6.773.911,05 PLN Suma zakontraktowanych środków to 6.773.911,05 PLN

13 Zawieranie umów w ramach ZPORR – stan na 8.VIII.2005 Działanie Ilość projektów Wartość projektów Ilość umówWartość umów Ilość projektów zwróconych do UMWPUwagi 1.11778.259.559,151776.708.409,050- 1.1*282.527.806,2200,000Projekty w trakcie weryfikacji 1.2311.138.293,243 0 8 projektów na liście rezerwowej 1.31725.154.699,251523.336.056,770 1 projekt - brak środków na zawarcie umowy; 1 projekt – w trakcie zawierania umowy 1.3*715.862.514,7300,006 1.3.1 – 1 projekt po weryfikacji został odesłany celem poprawy, 1 projekt nie został jeszcze przekazany do PUW; 1.3.2 – brak środków na zawarcie 5 umów (4 projekty odesłano celem poprawy) 1.5121.548.535,5400,001Zwrócono celem poprawy * - drugi nabór

14 Zawieranie umów w ramach ZPORR – stan na 8.VIII.2005 Działanie Ilość projektów Wartość projektów Ilość umówWartość umów Ilość projektów zwróconych do UMWPUwagi 3.14143.946.961,444137.855.673,970- 3.273.142.160,6272.460.757,970- 3.2*1513.676.885,9023.977.833,2813Zwrócono celem poprawy 3.328.604.782,752 0- 3.557.841.038,2556.773.911,050- RAZEM117311.703.237,0992170.855.718,0821 Wykryte błędy we wnioskach aplikacyjnych dotyczą przede wszystkim błędów rachunkowych w montażu finansowym, nieprawidłowości we wskaźnikach, błędów formalnych we wniosku, a także brakujących dokumentów.

15 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim (stan na 5.VIII.2005 r.) Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjno- ści regionów Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,0521 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) 1.131 785 600128 798 429,7676 719 721,8752 078 707,8959,56 % 1.210 757 40043 590 060,5411 138 293,2432 451 767,3025,55 % 1.39 612 96938 952 711,6823 336 056,7715 616 654,9159,91 % 1.47 496 40032 199 607,440,0032 199 607,440,00 % 1.55 309 18321 513 340,340,0021 513 340,340,00 %

16 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim (stan na 5.VIII.2005 r.) Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,0521 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) 2.14 950 00020 057 895,0013 454 023,276 603 871,7367,07 % 2.22 805 00011 366 140,508 955 282,382 410 858,1278,79 % 2.32 310 0529 360 561,716 278 685,533 081 876,1867,07 % 2.42 916 31211 817 187,867 926 490,813 890 697,0567,07 % 2.51 816 5357 360 781,474 937 313,962 423 467,5167,07 % 2.61 650 0006 685 965,004 484 674,432 201 290,5767,07 %

17 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim (stan na 5.VIII.2005 r.) Priorytet III Rozwój lokalny Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,0521 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) 3.114 685 60059 507 519,7638 112 623,0621 394 896,7064,05 % 3.24 090 43416 574 847,616 495 571,0610 079 276,5539,19 % 3.32 182 4008 843 303,048 604 782,75238 520,2997,30 % 3.42 976 20812 059 892,448 089 287,223 970 605,2267,07 % 3.54 092 00016 581 193,206 773 911,059 807 282,1540,85 %

18 Oszczędności poprzetargowe w woj. podlaskim Nr DziałaniaAlokacja 2004-2006 Kwota oszczędności Kwota oszczędności jako % alokacji 2004-2006 1.1128 798 429,761 539 707,181,2 1.243 590 060,540,000 1.338 952 711,68613 347,481,57 1.432 199 607,440,000 1.521 513 340,430,000 3.159 507 519,765 333 722,458,96 3.216 574 847,61618 769,233,73 3.38 843 303,040,000 3.516 581 193,201 067 127,206,44 razem366 561 013,479 172 673,542,5

19 Stan finansowania ZPORR – stan na 5.VIII.2005 Płatności zrefundowane Wnioski aktualnie weryfikowane i oczekujące na weryfikację EFRR 26 wniosków 4.952.255,31 PLN 55 wniosków 20.717.361,52 PLN EFS 3 wnioski 92.497,39 PLN 7 wniosków 633.553,05 PLN Zrealizowane płatności stanowią 1,13 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie. Łącznie zrealizowane płatności wraz z wnioskami oczekującymi stanowią 5,93 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie.

20 Powiat Panel Ekspertów Regionalny Komitet SterującyZarząd Województwa Skuteczność IlośćWartośćIlośćWartośćIlośćWartość m. Białystok361.954.878,753 249.771.315,7366,66 % m. Łomża1355.191.720,191252.609.920,19620.784.670,7546,15 % m. Suwałki322.525.251,003 218.401.163,0066,66 % augustowski1946.496.188,211946.496.188,21511.184.102,3426,32 % białostocki4073.135.278,033566.404.845,181413.547.900,4335 % bielski2843.930.755,542843.930.755,541614.661.590,0157,14 % grajewski1525.695.092,461424.903.706,5347.380.675,7826,66 % hajnowski2327.519.693,932225.682.221,931116.766.535,0447,83 % kolneński57.062.330,8044.741.259,8011.623.220,2820 % łomżyński1220.172.841,751118.169.690,7935.481.008,8625 % moniecki1116.850.156,821014.541.266,2769.358.633,0154,54 % sejneński613.653.885,9547.709.451,8822.809.451,8833,33 % siemiatycki1422.539.368,231220.267.995,5777.811.092,5750 % sokólski1033.117.271,69917.011.271,691827.177,4210 % suwalski822.615.447,008 43.381.437,6750 % wys.maz.1122.887.251,13920.401.901,1348.490.643,1736,36 % zambrowski921.113.780,76711.517.466,2600,000 % inne49193.762.176,2039128.932.729,302671.131.227,1753,06% RAZEM279730.223.368,50249610.416.247,00114263.411.845,1040,86 % Poszczególne etapy zatwierdzania wniosków w ramach ZPORR w podziale na powiaty


Pobierz ppt "VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google