Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r.

2 Podpisane umowy w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 30.VI.2005 r. PowiatIlość projektówŁączna wartość m. Łomża ,57 m. Suwałki ,00 hajnowski ,54 augustowski ,00 bielski ,59 moniecki ,19 wysokomazowiecki ,87 siemiatycki ,26 m. Białystok ,00 grajewski ,30 łomżyński ,94 białostocki ,52 sejneński ,91 suwalski ,62 kolneński ,28 sokólski ,45 zambrowski00,00

3 Podpisane umowy w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 30.VI.2005 r.

4 Podpisane umowy w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 5.VIII.2005 r. Podpisanych jest też 18 umów na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania ,32 PLN. Ogółem do dnia 30 czerwca br. podpisano 88 umów z Priorytetów I i III na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,36 PLN. Stanowi to ponad 44 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety na województwo podlaskie. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania ,60 PLN. Z Pomocy Technicznej podpisano 34 umowy oraz decyzje o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,46 PLN.

5 Realizacja projektów w II kwartale 2005 r. Zakończono realizację 16 projektów: 1 projekt z Działania 1.3 na kwotę dofinansowania z EFRR ,00 PLN ; 4 projekty z Działania 3.1 na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,37 PLN; 11 projektów z Priorytetu IV „Pomoc Techniczna” na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,30 PLN.

6 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r Podpisanych jest 16 umów na łączną kwotę dofinansowania ,38 PLN Aneksowano 1 umowę – łączna kwota dofinansowania to ,87 PLN Podpisana jest 1 umowa na kwotę dofinansowania ,00 PLN Aneksowano umowę – kwota dofinansowania ,00 PLN Obecnie podpisanych jest 17 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,87 PLN

7 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Stan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. Podpisane są 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,24 PLN Nie uległ zmianie Suma zakontraktowanych środków to ,24 PLN

8 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,83 PLN Nie uległ zmianie Podpisanych jest 13 umów na łączną kwotę dofinansowania ,94 PLN Nie uległ zmianie Obecnie podpisanych jest 15 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,77 PLN

9 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.1 Obszary wiejskie Stan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. Podpisanych jest 41 umów na łączną kwotę dofinansowania ,50 PLN Aneksowano 2 umowy – łączna kwota dofinansowania to ,06 PLN Suma zakontraktowanych środków to ,06 PLN

10 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.2 Obszary podlegające restruktury- zacji Stan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r. Podpisanych jest 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,88 PLN Podpisano 4 nowe umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ,18 PLN. Aneksowano 2 umowy. Łączna kwota dofinan- sowania to ,06 PLN Obecnie podpisanych jest 9 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,06 PLN

11 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,75 PLN Nie uległ zmianie Suma zakontraktowanych środków to ,75 PLN

12 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR w woj. podlaskim Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PoddziałanieStan na 30 VI 2005 r.Stan na 5 VIII 2005 r Podpisanych jest 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,84 PLN Aneksowano 1 umowę. Łączna kwota dofinansowania to ,05 PLN Suma zakontraktowanych środków to ,05 PLN

13 Zawieranie umów w ramach ZPORR – stan na 8.VIII.2005 Działanie Ilość projektów Wartość projektów Ilość umówWartość umów Ilość projektów zwróconych do UMWPUwagi , , * ,2200,000Projekty w trakcie weryfikacji , projektów na liście rezerwowej , ,770 1 projekt - brak środków na zawarcie umowy; 1 projekt – w trakcie zawierania umowy 1.3* ,7300, – 1 projekt po weryfikacji został odesłany celem poprawy, 1 projekt nie został jeszcze przekazany do PUW; – brak środków na zawarcie 5 umów (4 projekty odesłano celem poprawy) ,5400,001Zwrócono celem poprawy * - drugi nabór

14 Zawieranie umów w ramach ZPORR – stan na 8.VIII.2005 Działanie Ilość projektów Wartość projektów Ilość umówWartość umów Ilość projektów zwróconych do UMWPUwagi , , , , * , ,2813Zwrócono celem poprawy , , ,050- RAZEM , ,0821 Wykryte błędy we wnioskach aplikacyjnych dotyczą przede wszystkim błędów rachunkowych w montażu finansowym, nieprawidłowości we wskaźnikach, błędów formalnych we wniosku, a także brakujących dokumentów.

15 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim (stan na 5.VIII.2005 r.) Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjno- ści regionów Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,0521 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,8959,56 % , , ,3025,55 % , , ,9159,91 % ,440, ,440,00 % ,340, ,340,00 %

16 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim (stan na 5.VIII.2005 r.) Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,0521 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,7367,07 % , , ,1278,79 % , , ,1867,07 % , , ,0567,07 % , , ,5167,07 % , , ,5767,07 %

17 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim (stan na 5.VIII.2005 r.) Priorytet III Rozwój lokalny Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,0521 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,7064,05 % , , ,5539,19 % , , ,2997,30 % , , ,2267,07 % , , ,1540,85 %

18 Oszczędności poprzetargowe w woj. podlaskim Nr DziałaniaAlokacja Kwota oszczędności Kwota oszczędności jako % alokacji , ,181, ,540, , ,481, ,440, ,430, , ,458, , ,233, ,040, , ,206,44 razem , ,542,5

19 Stan finansowania ZPORR – stan na 5.VIII.2005 Płatności zrefundowane Wnioski aktualnie weryfikowane i oczekujące na weryfikację EFRR 26 wniosków ,31 PLN 55 wniosków ,52 PLN EFS 3 wnioski ,39 PLN 7 wniosków ,05 PLN Zrealizowane płatności stanowią 1,13 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie. Łącznie zrealizowane płatności wraz z wnioskami oczekującymi stanowią 5,93 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie.

20 Powiat Panel Ekspertów Regionalny Komitet SterującyZarząd Województwa Skuteczność IlośćWartośćIlośćWartośćIlośćWartość m. Białystok , ,7366,66 % m. Łomża , , ,7546,15 % m. Suwałki , ,0066,66 % augustowski , , ,3426,32 % białostocki , , ,4335 % bielski , , ,0157,14 % grajewski , , ,7826,66 % hajnowski , , ,0447,83 % kolneński , , ,2820 % łomżyński , , ,8625 % moniecki , , ,0154,54 % sejneński , , ,8833,33 % siemiatycki , , ,5750 % sokólski , , ,4210 % suwalski , ,6750 % wys.maz , , ,1736,36 % zambrowski , ,2600,000 % inne , , ,1753,06% RAZEM , , ,1040,86 % Poszczególne etapy zatwierdzania wniosków w ramach ZPORR w podziale na powiaty


Pobierz ppt "VI POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 VIII 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google