Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą nieposiadających orzeczenia Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą nieposiadających orzeczenia Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą nieposiadających orzeczenia Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

2 Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r. Rok akademicki 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/ 2013/2014 200520062007200820092010201120122013 Ogółem studentów zarejstrowanych w BON 5495819029189409801006111110151263 w tym: znaczny stopień niesprawności 141152154138115104108104102128 całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji I grupa umiarkowany stopień niesprawności 199243351343303301351361376363 całkowita niezdolność do pracy II grupa lekki stopień niesprawności 5664104115111109107119143107 częściowa niezdolność do pracy III grupa nie orzeczony153122293322411466440527394665

3 Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r. Rok akademicki 2004200520062007200820092010201120122013 2005200620072008200920102011201220132014 Ogółem studentów w tym:5495819029189409801006111110151263 osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi 111228192241237256274264168362 osoby z zaburzeniami psychologicznymi i chorobami psychicznymi 8477131191231240256228256404 osoby z innymi problemami (w tym z dysleksją) 7818195155180221184329298266

4 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (od 1.10.2011 r.) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. (Art.13 pkt.9) Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

5 Podejście Uniwersytetu Warszawskiego Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia każdemu, kto jest w stanie wykazać negatywne skutki swej niesprawności / choroby dla udziału w procesie dydaktycznym. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie oraz przewlekle chore – także jeśli nie posiadają orzeczenia – mają takie samo prawo do uzyskania pomocy w kompensowaniu skutków ich choroby/niesprawności Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

6 Wsparcie ma gwarancje formalne nie tylko na poziomie ustawy. ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (z dnia 8 marca 2005 r.) w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warszawskim. §5 1. Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta ograniczają możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach odbywanych w trybie standardowym, w tym także możliwość zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, student może wnioskować o zastosowanie rozwiązań alternatywnych wyrównujących jego szanse i uwzględniających jego aktualne możliwości. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

7 2. Rozwiązania alternatywne mogą polegać w szczególności na: 1)stosowaniu dodatkowych urządzeń lub włączaniu osób trzecich (np. tłumaczy języka migowego), 2)zmianie trybu odbywania zajęć oraz ich zaliczania, 3)wprowadzeniu alternatywnych form zapisu dla wykorzystywanych materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych, 4)zmianie organizacji sesji, 5)udzielaniu urlopów okolicznościowych z przyczyn zdrowotnych z jednoczesną możliwością realizacji niektórych zajęć. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

8 Do osób nie posiadających orzeczenia należą najczęściej studenci z następującymi schorzeniami: z zaburzeniami psychicznymi z chorobami nowotworowymi, z cukrzycą, z wadami serca i wadami układu krążenia, chore na AIDS, ze stwardnieniem rozsianym, z dysleksją Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

9 Formy działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta i z nim uzgadniane. Do najczęściej stosowanych należą: Zmiany formy uczestnictwa w zajęciach poprzez: a) zwiększenie dopuszczalnej absencji, b) zmiana trybu odbywania zajęć, c) zmiana sposobu sprawdzania wiedzy, Zmiany sposobu organizacji sesji egzaminacyjnej; Opiniowanie wniosków dotyczących urlopów okolicznościowych ze względów zdrowotnych. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

10 Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom stale rosnącej grupy studentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi od września 2006 r. został uruchomiony stały dyżur lekarza psychiatry oraz 2 psychologów. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

11 Najczęściej zgłaszane trudności: Brak możliwości terminowego rozliczenia zajęć. Trudności w prezentowaniu wiedzy na forum grupy. Problemy z działaniem pod dużą presją czasu. Kłopoty z organizacją pracy. Problemy z motywacją i wiarą w możliwość sprostania zadaniom. Nieprzewidywalne okresy pogorszenia samopoczucia, a kalendarz akademicki. Problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, myślami zakłócającymi naukę, nasilone poczucie zmęczenia. Towarzyszące problemy zdrowotne. Trudności w kontaktach z grupą studencką i wykładowcami. Trudności w korzystaniu ze wsparcia grupy. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

12 Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

13 Dziękuję za uwagę Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski pawel.wdowik@uw.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni medialni:


Pobierz ppt "Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą nieposiadających orzeczenia Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google