Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny Student VIII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny Student VIII"— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny Student VIII
Kraków, października 2014 r. Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą nieposiadających orzeczenia Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

2 Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.
 Rok akademicki 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem studentów zarejstrowanych w BON 549 581 902 918 940 980 1006 1111 1015 1263 w tym: znaczny stopień niesprawności 141 152 154 138 115 104 108 102 128 całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji I grupa umiarkowany stopień niesprawności 199 243 351 343 303 301 361 376 363 całkowita niezdolność do pracy II grupa lekki stopień niesprawności 56 64 111 109 107 119 143 częściowa niezdolność do pracy III grupa nie orzeczony 153 122 293 322 411 466 440 527 394 665

3 Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.
Rok akademicki 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem studentów w tym: 549 581 902 918 940 980 1006 1111 1015 1263 osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi 111 228 192 241 237 256 274 264 168 362 osoby z zaburzeniami psychologicznymi i chorobami psychicznymi 84 77 131 191 231 240 404 osoby z innymi problemami (w tym z dysleksją) 78 18 195 155 180 221 184 329 298 266

4 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Pełnosprawny Student VIII Kraków, października 2014 r. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (od r.) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. (Art.13 pkt.9) Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

5 Podejście Uniwersytetu Warszawskiego
Pełnosprawny Student VIII Kraków, października 2014 r. Podejście Uniwersytetu Warszawskiego Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia każdemu, kto jest w stanie wykazać negatywne skutki swej niesprawności / choroby dla udziału w procesie dydaktycznym. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie oraz przewlekle chore – także jeśli nie posiadają orzeczenia – mają takie samo prawo do uzyskania pomocy w kompensowaniu skutków ich choroby/niesprawności Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

6 Wsparcie ma gwarancje formalne nie tylko na poziomie ustawy.
Pełnosprawny Student VIII Kraków, października 2014 r. Wsparcie ma gwarancje formalne nie tylko na poziomie ustawy. ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (z dnia 8 marca 2005 r.) w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warszawskim. §5 1. Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta ograniczają możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach odbywanych w trybie standardowym, w tym także możliwość zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, student może wnioskować o zastosowanie rozwiązań alternatywnych wyrównujących jego szanse i uwzględniających jego aktualne możliwości. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

7 2. Rozwiązania alternatywne mogą polegać w szczególności na:
Pełnosprawny Student VIII Kraków, października 2014 r. 2. Rozwiązania alternatywne mogą polegać w szczególności na: stosowaniu dodatkowych urządzeń lub włączaniu osób trzecich (np. tłumaczy języka migowego), zmianie trybu odbywania zajęć oraz ich zaliczania, wprowadzeniu alternatywnych form zapisu dla wykorzystywanych materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych, zmianie organizacji sesji, udzielaniu urlopów okolicznościowych z przyczyn zdrowotnych z jednoczesną możliwością realizacji niektórych zajęć. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

8 Pełnosprawny Student VIII
Kraków, października 2014 r. Do osób nie posiadających orzeczenia należą najczęściej studenci z następującymi schorzeniami: z zaburzeniami psychicznymi z chorobami nowotworowymi, z cukrzycą, z wadami serca i wadami układu krążenia, chore na AIDS, ze stwardnieniem rozsianym, z dysleksją Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

9 Zmiany formy uczestnictwa w zajęciach poprzez:
Pełnosprawny Student VIII Kraków, października 2014 r. Formy działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta i z nim uzgadniane. Do najczęściej stosowanych należą: Zmiany formy uczestnictwa w zajęciach poprzez: a) zwiększenie dopuszczalnej absencji, b) zmiana trybu odbywania zajęć, c) zmiana sposobu sprawdzania wiedzy, Zmiany sposobu organizacji sesji egzaminacyjnej; Opiniowanie wniosków dotyczących urlopów okolicznościowych ze względów zdrowotnych. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

10 Pełnosprawny Student VIII
Kraków, października 2014 r. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom stale rosnącej grupy studentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi od września 2006 r. został uruchomiony stały dyżur lekarza psychiatry oraz 2 psychologów. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

11 Najczęściej zgłaszane trudności:
Pełnosprawny Student VIII Kraków, października 2014 r. Najczęściej zgłaszane trudności: Brak możliwości terminowego rozliczenia zajęć. Trudności w prezentowaniu wiedzy na forum grupy. Problemy z działaniem pod dużą presją czasu. Kłopoty z organizacją pracy. Problemy z motywacją i wiarą w możliwość sprostania zadaniom. Nieprzewidywalne okresy pogorszenia samopoczucia, a kalendarz akademicki. Problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, myślami zakłócającymi naukę, nasilone poczucie zmęczenia. Towarzyszące problemy zdrowotne. Trudności w kontaktach z grupą studencką i wykładowcami. Trudności w korzystaniu ze wsparcia grupy. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

12 Pełnosprawny Student VIII
Kraków, października 2014 r. Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

13 Dziękuję za uwagę Paweł Wdówik Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski Patroni medialni: Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Pobierz ppt "Pełnosprawny Student VIII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google