Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW Chair of Agricultural Economics and International Economic Relations Final announcement 11th International Science.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW Chair of Agricultural Economics and International Economic Relations Final announcement 11th International Science."— Zapis prezentacji:

1 WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW Chair of Agricultural Economics and International Economic Relations Final announcement 11th International Science Conference on GLOBAL PROBLEMS OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD ECONOMY under the patronage of Warsaw-Rogów, Poland, June 26-27, 2014 CONFERENCE SECRETARIAT: Teresa Sawicka, MA Chair of Agricultural Economics and International Economic Relations, WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW 166 Nowoursynowska St. 02-787 Warsaw, Poland Block V room 25 Ph. (022)5934102 or (022)5934103, fax. (022)5934101 E-mail: msg@sggw.pl Magnificence the rector of the SGGW Minister of Agriculture and Rural Development Marshal of Mazovian Voivodeship State Forests National Forest Holding „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPONSORS:

2 CONFERENCE PROGRAM : 26.06.2014 (Thursday) 08:00 – 09:00 Registration of the participant, Warsaw University of Life Sciences 166 Nowoursynowska St, lobby of Building No. 8 09:00 – 11:00 Opening plenary session No. 1, conference hall No. 112 Building No. 8 11:00 – 11:30 Coffee break 11:30 – 13:00 Plenary session No. 2, conference hall No. 112 Building No. 8 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 15:30 Coach travel conference participants from Warsaw to Rogow, Center for Education Natural Sciences and Forestry, 5a Leśna St (http://cepl.sggw.pl) 15:30 – 16:00 Accommodation conference participants: Hotel Belwederek, Hotel Pod Bukiem 16:00 – 16:30 Coffee break, lobby of Center for Education Natural Sciences and Forestry in Rogów 16:30 – 19:00 Guided visits the arboretum (http://arboretum.sggw.pl) and the Museum Forest and Wood in Rogów (http://cepl.sggw.pl/muzeum) 19:00 – 19:30 Free time, rest 19:30 – Ceremonial dinner 27.06.2014 (Friday) 07:30 – 08:30 Breakfast for the guests in the ‘Jodełka’ hotel 08:30 – 10:30 3 parallel thematic sessions, CEPL in Rogów Session A1, conference hall No A Session B1, conference hall No B Session C1, conference hall No C 10:30 – 11:00 Coffee break, lobby of Center for Education Natural Sciences and Forestry in Rogów 11:00 – 13:00 3 parallel thematic sessions, CEPL in Rogów Session A1, conference hall No A Session B2, conference hall No B Session C2, conference hall No C 13:00 – 14:00 Plenary closing session, conference hall No A 14:00 – 15:00Lunch 15:00 –The participants returned to Warsaw (16:30 – bus stop railway station, 17:00 – bus stop Warsaw University of Life Sciences 166 Nowoursynowska St) Conference location 26.06.2014 (Thursday) Warsaw University of Life Sciences 166 Nowoursynowska St Conference location 27.06.2014 (Friday) Center for Education Natural Sciences and Forestry in Rogów (CEPL) main gate CEPL conference hall No. 112 Building No. 8

3 CONFERENCE PROGRAM: On the first day of the conference there will be two plenary sessions. On the second day there will be three parallel thematic sessions and one plenary session summarizing the debate in the thematic sessions. Each of the teams of authors or individual authors has reserved 12 minutes for the presentation of the paper. After each paper will be discussed. On the second day of the conference, one thematic session will be held in English, the remaining sessions will be held in Polish. 26.06.2014 (Thursday) Warsaw University of Life Sciences PLENARY SESSION NO. 1 9:00 – 11:00, professor Salima Taibi, dr hab. Maria Parlińska prof. SGGW Opening plenary session 1)Baiba Rivza, Laura Jerescenkova, Maiga Kuzmetra: Diversification of farming as one of the economic solution for farms maintaining rural territories 2)Jan Górecki: Poziom życia ludności świata – stan i tendencje (analiza globalna) 3)Alina Hyz, Theodoros Papelias, Vasilios Panagou: The developments and trends of the agricultural sector in Greece 4)Tomasz Zawiła-Niedźwiecki: Uwarunkowania i wyzwania leśnictwa XXI wieku 5)Alexander Shpak, Andrei Pilipuk: Competitive performance of the Belarusian Agro-Food Industry PLENARY SESSION NO. 2 11:30 – 13:00, professor Alina Hyz, dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW 1)Salima Taibi, Iryna Petrovska, Dimitri Laroutis: Status Quo and willingness to pay for erosive runoff 2)Joanna Kisielińska: Wpływ rozszerzenia UE w 2004 r. na ceny zbóż 3)Urszula Bronisz, Johan Van Ophem, Wim Heijman: The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions 4)Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień: Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa 5)Renata Grochowska, Stanisław Manko: Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów CONFERENCE PROGRAM: 27.06.2014 (Friday) CEPL Rogów THEMATIC SESSIONS A1 08:30 – 10:30 professor Baiba Rivza, professor Alexander Shpak 1)Michail Th. Papailias: Research on the social and economic differentiations in the Greek rural sector during the period 1830-2030 2)Tetiana Ivanovna Balanovska, Zoreslava Boretska: Particular methodical approaches for decision making in agriculture 3)Karolina Pawlak: Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization 4)Maria Parlińska, Michał Wielechowski: Political business and budget cycles 5)Tímea Varró: The accounting features of the agricultural enterprises 6)Sandra Wajchman, Roman Jaszczak, Silvija Krajter Ostoić: Legal and administrative aspects of urban forestry in Poland and Croatia 7)Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych: Using Internet as an information source for leading agriculture activity THEMATIC SESSIONS B1 08:30 – 10:30 prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr Elwira Laskowska 1)Lech Płotkowski, Arkadiusz Gruchała: Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej na obszarach włączonych do sieci Natura 2000 2)Bolesław Porter, G. Trzciński, K. Czyżyk: Las i leśnictwo w rozwoju lokalnym 3)Emilia Wysocka-Fijorek: Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych 4)Waldemar Łupiński: Wybrane problemy zalesiania gruntów nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego 5)Ryszard Grabowski, Waldemar Łupiński: Przestrzenna struktura gospodarstw rolnych, a walory rekreacyjno-turystyczne na przykładzie gmin powiatu hajnowskiego, województwo podlaskie 6)Katarzyna Brodzińska: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian 7)Lucyna Przezbórska-Skobiej: Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce 8)Joanna Ligenzowska: Rolnictwo ekologiczne na świecie

4 CONFERENCE PROGRAM: 27.06.2014 (Friday) CEPL Rogów THEMATIC SESSIONS B2 11:00 – 13:00 dr hab. Karolina Pawlak, dr Alicja Stolarska 1)Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka: Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności 2)Anna Sakowska, Małgorzata Konarska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Ekonomiczne aspekty systemów pakowania mięsa 3)Małgorzata Błażejowska: Prawne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i krajach UE 4)Alicja Stolarska: Zużycie energii w wiejskich gospodarstwach domowych Mazowsza na tle trendów europejskich 5)Marek Zieliński: Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych 6)Dawid Olewnicki: Krajowa produkcja roślin zielarskich, przyprawowych oraz przeznaczonych do produkcji leków jako istotny segment rynku ogrodniczego 7)Maria Zuba-Ciszewska: Wpływ zmian niektórych uwarunkowań produkcji mleka krajowego na zmiany organizacyjnej i technologicznej produktywności potencjalnej powierzchni paszowej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 1996-2011 THEMATIC SESSIONS C2 11:00 – 13:00 dr hab. Renata Grochowska prof. IERiGZ, dr hab. Jakub Kraciuk prof. SGGW 1)Marzena Trajer, Paweł Smoliński, Martyn Mieczkowski: Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi 2)Lilianna Jabłońska: Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI wieku 3)Paweł Kraciński: Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji w latach 2001-2012 4)Łukasz Zaremba: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów 5)Olga Stefko: Zróżnicowanie w analizie czynników warunkujących poziom wymiany międzynarodowej produktami ogrodniczymi 6)Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Barbara Kowrygo: Zrównoważona konsumpcja a zmiany w spożyciu żywności w wybranych krajach 7)Robert Mroczek: Perspektywy i determinanty rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej PLENARY CLOSING SESSION 13:00 – 14:00 CONFERENCE PROGRAM: 27.06.2014 (Friday) CEPL Rogów THEMATIC SESSIONS C1 08:30 – 10:00 dr Dorota Kozioł-Kaczorek, dr Paweł Kobus 1)Paweł Kobus: Znaczenie doboru próby w analizie danych gospodarstw rolniczych 2)Paweł Dziekański: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji 3)Luiza Ossowska: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego 4)Dorota Janiszewska: Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech 5)Wioleta Sobczak: Poziom zamożności społeczeństwa a ceny detaliczne owoców w wybranych krajach Unii Europejskiej 6)Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013 7)Marcin Idzik: Współbieżność wahań koniunktury ogólnogospodarczej oraz koniunktury w województwie mazowieckim 8)Małgorzata Konarska, Anna Sakowska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Spożycie mięsa wołowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012 THEMATIC SESSIONS A2 11:00 – 13:00 prof. dr hab. Janina Sawicka, dr hab. Julian T. Krzyżanowski prof. SGGW 1)Julian T. Krzyżanowski: Akty delegowane UE w odniesieniu do WPR 2)Renata Przygodzka: Pomoc publiczna a rolnictwo 3)Janina Sawicka: Polityka równości szans na rynku Unii Europejskiej 4)Tomasz Klusek: Pomoc publiczna przy zakupie gruntów rolnych - uwarunkowania i efekty 5)Iwona Janczyk: Rola ZKTN w światowym rolnictwie 6)Monika Jaworska: Wielowymiarowa analiza porównawcza kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej 7)Walenty Poczta, Patrycja Beba: Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach UE


Pobierz ppt "WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW Chair of Agricultural Economics and International Economic Relations Final announcement 11th International Science."

Podobne prezentacje


Reklamy Google