Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPIS BLOKOWY ALGORYTMÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPIS BLOKOWY ALGORYTMÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZAPIS BLOKOWY ALGORYTMÓW

2 Podstawowe informacje
Schemat blokowy jest graficznym zapisem działań składających się na algorytm oraz kolejności ich wykonania. Zbudowany jest z symboli graficznych połączonych liniami. Umożliwia zapis dowolnego problemu algorytmicznego z zachowaniem typowych struktur charakterystycznych dla języków programowania, np. pętli, funkcji

3 Podstawowe informacje
Zalety schematu blokowego: prosta i przejrzysta budowa, elastyczność zapisów – umożliwia przedstawienie problemu w dużym uproszczeniu, jak i na wysokim stopniu uszczegółowienia możliwość zapisu z użyciem składni wybranego języka programowania, łatwa kontrola poprawności algorytmu,

4 Bloki graniczne Początek lub koniec algorytmu START
W każdym algorytmie musi się znaleźć dokładnie jedna taka figura z napisem "Start" oznaczająca początek algorytmu oraz dokładnie jedna figura z napisem "Stop" oznaczająca koniec algorytmu. Blok symbolizujący początek algorytmu ma dokładnie jedną strzałkę wychodzącą a blok symbolizujący koniec ma co najmniej jedną strzałkę wchodzącą. STOP

5 Bloki wejścia-wyjścia
Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników Równoległobok jest stosowany do odczytu lub zapisu danych. Figura ta ma dokładnie jedną strzałkę wchodzącą i jedną wychodzącą. wprowadź: a, b wyprowadź x

6 Blok operacyjny (obliczeniowy)
Przetwarzanie danych Jest to figura oznaczająca proces. W jej obrębie umieszczamy wszelkie obliczenia lub podstawienia. Oznacza wykonanie operacji, w efekcie której zmienią się wartości, postać lub miejsce zapisu danych. Proces ma dokładnie jedną strzałkę wchodzącą i dokładnie jedną strzałkę wychodzącą. W pojedynczym bloku obliczeniowym można umieszczać wiele operacji. Są one wykonywane w kolejności ich zapisania i := i + 1 suma := 0 sr := suma / i i := i + 1

7 Blok decyzyjny (warunkowy)
Wybór jednego z dwóch wariantów Romb symbolizuje blok decyzyjny. Umieszcza się w nim jakiś warunek (np. "x>2"). Z dwóch wybranych wierzchołków rombu wyprowadzamy dwie możliwe drogi: gdy warunek jest spełniony (strzałkę wychodzącą z tego wierzchołka należy opatrzyć etykietą „Tak" lub „T” ) oraz gdy warunek nie jest spełniony (etykieta „Nie” lub „N”. Każdy romb ma dokładnie jedną strzałkę wchodzącą oraz dokładnie dwie strzałki wychodzące suma := 100 N T

8 Zasady tworzenia schematu blokowego
Schemat blokowy konstruowany jest z bloków łączonych liniami, wyznaczającymi drogę przepływu danych i określającymi związki informacyjne zachodzące pomiędzy poszczególnymi operacjami i ustalającymi kolejno ich wykonywania Jeśli kierunek działania jest inny niż naturalny, to linie zaopatruje się w grot strzałki. Linie nie mogą wychodzić z nikąd i prowadzić do nikąd Każdy algorytm rozpoczyna się blokiem początku i kończy blokiem końca

9 Zasady tworzenia schematu blokowego
Blok Wejścia-Wyjścia przeznaczony jest do definiowania operacji wprowadzania danych i wyprowadzania wyników przetwarzania Proces przetwarzania opisywany jest w blokach obliczeniowych, w których definiuje się operację lub grupy operacji, w wyniku których ulega zmianie wartość, postać lub miejsce zapisu danych Blok decyzyjny definiuje operację polegającą na wyborze jednej z dwóch alternatywnych dróg działania Blok podprogramu oznacza proces uprzednio zdefiniowany do którego odwołuje się przy użyciu bloku wyboru podprogramu

10 OBLICZANIE SUMY DWÓCH LICZB
START Podaj (a) Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP

11 Bloki podprogramu Wykonywanie funkcji lub procedur
Ta figura symbolizuje proces, który został już kiedyś zdefiniowany. Można ją porównać do procedury lub funkcji, którą definiuje się raz w programie, by następnie móc ją wielokrotnie wywoływać. Warunkiem użycia jest więc wcześniejsze zdefiniowanie procesu. Podobnie jak w przypadku zwykłego procesu i tu mamy jedno wejście i jedno wyjście. Wywołanie Procedury SORTOWANIE

12 Elementy dodatkowe Służą do łączenia odrębnych części schematu leżacych na tej samej stronie (np. by nie krzyżować strzałek). Umieszcza się w jednym miejscu łącznik z określonym symbolem w środku (np. cyfrą, literą) i doprowadza do niego strzałkę. Następnie w innym miejscu kartki umiesz-cza się drugi łącznik z takim samym symbolem w środku i wyprowadza z niego strzałkę. Łączniki: stronicowy A A

13 Elementy dodatkowe Łącznik międzystronicowy działa analogicznie jak pierwszy, lecz nie w obrębie strony. Przydatne w złożonych algorytmach, które nie mieszczą się na jednej kartce. 10 10 Komentarz Schemat blokowy może zawierać komentarz do algorytmu. Jest to zapis tekstowy precyzujący realizowane operacje umieszczone wewnątrz omówionych wcześniej symboli graficznych

14 Przykładowy schemat blokowy
Kliknij dowolny element, żeby uzyskać o nim dodatkowe informacje START A Algorytm wyszukiwania binarnego czytaj: n, a, x a[sr]<x T N prw:=sr+1 ost:=sr-1 Posortuj rosnąco tablicę „a” B prv:=1; ost:=n; k:=0 k>0 lub prw>ost N sr:=(prw+ost)div2 T a[sr]=x N wypisz: k A T k:=sr B STOP Koniec


Pobierz ppt "ZAPIS BLOKOWY ALGORYTMÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google