Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy1 INTAS International Association for the promotion of cooperation with scientists from the New Independent States.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy1 INTAS International Association for the promotion of cooperation with scientists from the New Independent States."— Zapis prezentacji:

1 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy1 INTAS International Association for the promotion of cooperation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union Współpraca naukowa z krajami byłego Związku Radzieckiego

2 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy2 Członkowie i Partnerzy  Członkowie INTAS Państwa Unii Europejskiej, Bułgaria, Islandia, Izrael, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja (32 MS, INTAS Member States) oraz Wspólnota Europejska  Partnerzy INTAS Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Ukraina, Uzbekistan (12 NIS, New Independent States)

3 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy3 Cele INTAS INTAS promuje współpracę naukową między swoimi członkami (MS) i swoimi partnerami (NIS) na zasadzie wzajemnej korzyści, tak by zachować potencjał naukowy NIS. Współpraca polega na wspólnym uczestnictwie w konkursach INTAS.

4 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy4 Instrumenty finansowe INTAS  Research Projects and Networks (Open, Thematic, Collaborative)  Young Scientist Fellowships (Open, Collaborative)  Innovation Grants (to use results of accomplished INTAS projects)  Accompanying Measures (Summer Schools, Infrastructure Actions, Conference Grants, and others)

5 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy5 Obszary tematyczne (except for Thematic and Collaborative Calls) INTAS finansuje badania naukowe, podstawowe i stosowane, w następujących dziedzinach:  Fizyka, Matematyka,  Informatyka, Telekomunikacja,  Chemia, Nauki Biologiczne,  Nauki o Ziemi, Środowisko,  Energia, Nauki Inżynierskie,  Aeronautyka, Kosmos,  Ekonomika, Nauki Społeczne i Humanistyczne. Keywords

6 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy6 Budżet w 2003-2006  Wkład od swoich członków oraz od organizacji i krajów współfinansujących konkursy INTAS (~ 10M€)  Wkład od Wspólnoty Europejskiej (~ 70M€) W tym okresie INTAS działa w powiązaniu z 6 Programem Ramowym, w którym międzynarodowa współpraca z krajami trzecimi (INCO) jest realizowana w szczególności poprzez INTAS.

7 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy7 INTAS 1992-2004 finansowane projekty  Research and Network Projects (195.3M€) 2792  Young Scientist Fellowships (8.74M€) 1011  Innovation Grants (0.63M€) 26  Summer Schools (0.68M€) 54  Infrastructure Actions (3.85M€) 33  Strategic Scientific Workshops (2.29M€) 265  Young Scientist Conference Grants (0.23M€) 257

8 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy8 Number of Teams Proposals to INTAS Calls for Research Projects Closed in 2003 and 2004

9 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy9 Number of Coordinators Proposals to INTAS Calls for Research Projects Closed in 2003 and 2004

10 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy10 Poland Participation in INTAS Calls for Research Projects Closed in 2003 and 2004  Number of teams submitted=220, funded=25, success rate=11.4%  Number of coordinators submitted=78, funded=6, success rate=7.7%  Number of proposals submitted=202, funded=24, success rate=11.9%

11 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy11 Number of MS Supervisors Proposals to INTAS Calls for YS Fellowships Closed in 2003

12 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy12 Number of PL Supervisors Proposals to INTAS Calls for YS Fellowships Closed in 2003 and 2004  2003 submitted=22, funded=2, success rate=9.1%  2004 submitted=57, funded=6, success rate=10.5%

13 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy13 Ranking of MS Participation in INTAS Calls for Research Projects Closed in 2003 and 2004  Number of teams in submitted proposals 1.Germany(808), 2.France(603), 3.United Kingdom(485), 4.Italy(391), 5.Poland(220), 6.Spain(193), 7.The Netherlands(157), 8.Belgium(153), 9.Sweden(141), 10.Greece(133).  Number of teams in funded proposals 1.Germany(148), 2.France(102), 3.United Kingdom(97), 4.Italy(53), 5.Poland(25), 6.Sweden(23), 7.The Netherlands(23), 8.Spain(22), 9.Switzerland(20), 10.Belgium(20).

14 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy14 Ranking of NIS Participation in INTAS Calls for Research Projects Closed in 2003 and 2004  Number of teams in submitted proposals 1.Russia(3314), 2.Ukraine(886), 3.Belarus(456), 4.Kazakhstan(273), 5.Uzbekistan(232), 6.Georgia(162), 7.Armenia(119), 8.Moldova(89), 9.Kyrgyzstan(60), 10.Azerbaijan(41).  Number of teams in funded proposals 1.Russia(505), 2.Ukraine(87), 3.Belarus(66), 4.Kazakhstan(33), 5.Uzbekistan(24), 6.Georgia(20), 7.Armenia(15), 8.Moldova(12), 9.Kyrgyzstan(11), 10.Azerbaijan(6).

15 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy15 Instrumenty finansowe INTAS Research Projects  Duration: 24, 30 or 36 months  Min. 4 participants: 2 diff. NIS + 2 diff. MS  Grant: max. 300000€ per project and max. 100000€ per year (max. 20000€ per year per NIS team)  Restriction: max. 25% of grant for MS teams Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

16 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy16 Instrumenty finansowe INTAS Research Networks  Duration: 24, 30 or 36 months  Min. 6 participants: 3 diff. NIS + 3 diff. MS (incl. coordinator), min. 50% of teams from NIS  Grant: max. 150000€ per network and max. 50000€ per year (max. 5000€ per year per team)  Restriction: max. 50% of grant for MS teams Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

17 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy17 Instrumenty finansowe INTAS Young Scientist Fellowships  Applicant: max. 35 years, citizen and permanent resident of NIS  2 supervisors: 1 NIS + 1 MS  Duration: 2 years incl. 2 visits of total 4-8 months in 1 or 2 MS organisations  PhD fellowship grant: max. 16400€ (max. per month: 300€ in NIS, 1200€ in MS)  Post PhD fellowship grant: max. 20400€ (max. per month: 400€ in NIS, 1500€ in MS) Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

18 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy18 Instrumenty finansowe INTAS Innovation Grants  Duration: 12, 18 or 24 months  Min. 2 participants: 1 NIS + 1 MS, incl. 1 main author of an accomplished INTAS project  Grant: max. 25000€  Restriction: max. 25% of grant for MS team(s) Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

19 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy19 Instrumenty finansowe INTAS Summer Schools  Applicant: NIS or MS school organizer with min. 5-year experience  Attendants: min. 25 YS, incl. min. 5 MS YS (from min. 2 diff. MS) and min. 5 NIS YS  Grant: max. 25000€ for school of min. 10 NIS YS  Duration: 1-4 weeks  Start: 4-18 months after call closure Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

20 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy20 Instrumenty finansowe INTAS Infrastructure Actions  Min. 1 participant: 1 NIS or 1 MS  Duration: max. 24 months  Grant: max. 50000€  Restriction: Required co-financing by other organisations Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

21 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy21 Instrumenty finansowe INTAS Conference Organisation Grants  Applicant: NIS or MS non-profit institution or EC  Attendants: NIS and MS  Grant: max. 20000€ (typically), 90% paid 2 months before starting date  Restriction: min. 50% of grant allocated for travel and subsistence for NIS attendants Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

22 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy22 Instrumenty finansowe INTAS Conference Individual Grants  Applicant: 25-45 years, NIS citizen and permanent employee of a R&D institution in NIS  Grant: a few hundred €  Restriction: Required co-financing by the applicant’s employer and/or another organisation Warunki konkursów mogą się róznić od podanych wyżej (patrz Call Text).

23 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy23 Konkursy INTAS Research Projects (two stages) Identyfikator BudżetData zamknięcia Open Call 2005-2006 Thematic Call 2005 on Genomics and Proteomics applied to Human Health Thematic Call 2005 on Hydrogen Technology and Biomass Conversion Technology for Energy Generation 12M€ 1.5M€ (1) 14 Jun 2005 (2) 17 Jan 2006 (1) 16 Jun 2005 (2) 04 Oct 2005 (1) 16 Jun 2005 (2) 04 Oct 2005

24 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy24 Konkursy INTAS Research Projects (one stage) Identyfikator BudżetData zamknięcia Collaborative Call 2005 with CERN on LHC Experiments Preparation and Data Analysis Security Collaborative Call 2005 with Moldova Thematic Call 2005 on Social and Human Sciences 1.5M€ 1.0M€ 06 Sep 2005 10 Jan 2006

25 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy25 Konkursy INTAS Innovation Grants (two stages) Identyfikator BudżetData zamknięcia Call 20051.0M€(1) 16 Jun 2005 (2) 11 Oct 2005

26 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy26 Konkursy INTAS permanent Identyfikator GrantData zamknięcia Call for Summer Schools Call for Conference Organisation Grants Call for Conference Individual Grants max 15000€ max 20000€ kilkaset € 15 Feb 2006 15 Aug 2006 22 Nov 2005 ? 2006 22 Nov 2005 ? 2006

27 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy27 Konkursy INTAS Young Scientist Fellowships Identyfikator BudżetData zamknięcia Open Call 2005 Collaborative Calls 2005 with Azerbaijan, Georgia, and Moldova Collaborative Calls 2005 with CERN, DESY, and GSI 2.2M€ 3 × 0.13M€ 3 × 0.30M€ 08 Sep 2005

28 15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy28 Info http://www.intas.be http://www.intas.be, sekcja Funding Opportunities http://www.kpk.gov.pl/intas DALSZE INFORMACJE:


Pobierz ppt "15 listopada 2005Krajowy Punkt Kontaktowy1 INTAS International Association for the promotion of cooperation with scientists from the New Independent States."

Podobne prezentacje


Reklamy Google