Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU Opracowała Urszula Buczkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU Opracowała Urszula Buczkowska."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU Opracowała Urszula Buczkowska

2 Bibliografia  Bibliografia – spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów, uporządkowany według określonych kryteriów ( np. alfabetycznie lub chronologicznie ), zawierający najważniejsze dane o każdej wymienionej w nim pozycji ( autor, tytuł, miejsce i rok wydania itp. )  ( gr. biblion – księga, graphein - pisać )

3 Bibliografia załącznikowa  Bibliografia załącznikowa to uporządkowany wykaz dokumentów cytowanych i / lub wykorzystanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem

4 Bibliografia podmiotowa  Bibliografia podmiotowa ( literatura podmiotu ) – wszystkie dokumenty wybrane do analizy i omówienia podczas prezentacji. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, filmy i inne

5 Bibliografia przedmiotowa  Bibliografia przedmiotowa ( literatura przedmiotu ) – pozycje krytyczno-literackie, opracowania ogólne ( słowniki, encyklopedie, leksykony ) i szczegółowe ( książki, artykuły itp. ), które posłużyły do opracowania tematu, pozwalające zgłębić stan badań nad tematem wybranym do prezentacji

6 Opis bibligraficzny  Opis bibliograficzny – to uporządkowany zespół informacji o książce lub innym dokumencie służącym do jego identyfikacji

7 Opis bibliograficzny Elementy opisu Nazwisko i imię autora ( e. obowiązkowy ) Tytuł książki ( e. obowiązkowy ) Wydanie ( e. obowiązkowy ) Miejsce wydania ( e. fakultatywny ) Wydawca ( e. fakultatywny ) Rok wydania ( e. obowiązkowy ) ISBN, ISSN ( e. obowiązkowy tylko w przypadku gdy opisujemy całość dzieła. Dla części, artykułów i fragmentów jest to element fakultatywny )

8 Opis bibliograficzny książki  Nazwisko i imię autora : Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN Przykład : Czubiński Antoni : Historia powszechna XX wieku. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003. ISBN 83- 7177-191-6

9 Opis bibliograficzny książki Przykłady  Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. Marka Pytasza. Katowice : Videograf II, 2001. ISBN 83-7183-183-8  Witkowska Alina, Przybylski Ryszard : Romantyzm. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12108-4

10 Opis bibliograficzny fragmentu książki Nazwisko i imię autora : Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Przykład : Ratajczak Wiesław : Literatura polska XIX wieku. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. ISBN 978-83-7177-531-4. Zbrodnia i kara, s. 229-231

11 Opis bibliograficzny artykułu w wydaw. zwartym ( książce, pracy zbiorowej ) Nazwisko i imię autora rozdziału : Tytuł rozdziału. W : Tytuł dokumentu macierzystego. Imię i nazwisko redaktora. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, rok, lokalizacja rozdziału w książce Przykład : Maciąg Włodzimierz : Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W : Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa. T. 1. Pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jastrzębskiego. Kraków : „Universitas”, 1997, s. 5-28

12 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma  Nazwisko i imię autora artykułu : Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma Rok, nr czasopisma, strony Przykłady : Delimata Maria : Korczak (nie)teatralny. Polonistyka 2012, nr 8, s. 24-26 Wosk Tomasz : Idziemy do szkoły. Życie Szkoły 2012, nr 8, s. 8-9

13 Opis bibliograficzny recenzji z czasopisma  Nazwisko i imię autora pracy recenzowanej. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN. Rec. Autor recenzji. Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony Przykład : Markiewicz Henryk : Czytanie Irzykowskiego. Kraków : „Universitas”, 2011. ISBN 978-83-242- 1606-2. Rec. Kaliszewski Wojciech : Czytać Irzykowskiego. Nowe Książki, 2012, nr 7, s. 35

14 Opis bibliograficzny filmu  Tytuł [film], imię i nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji : wydawca, rok produkcji. Nośnik ( np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS ) Przykład : Skrzypek na dachu [film], reż. Norman Jewison. Warszawa : Edipresse Polska SA, 2010. Płyta DVD

15 Opis bibliograficzny ilustracji w wydawnictwie zwartym  Nazwa autora dzieła: Tytuł i dodatki do tytułu. Określenie techniki wykonania. Data powstania dzieła. Nazwa autora zdjęcia ( jeżeli jest ). W : Opis wydawnictwa w którym zamieszczona jest ilustracja, nazwa strony lub tablicy na której znajduje się ilustracja Przykład: Makowski Tadeusz : Szewc. Olej na płótnie, 1930. W : Biała Alina : Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk. Warszawa - Bielsko-Biała, 2009, s. 283

16 Zasady opisu dokumentów elektronicznych Do opisu dokumentów elektronicznych dochodzą następujące elementy :  Typ nośnika - należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń: [online] [CD-ROM]  Data wydania - rok należy podawać zawsze cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jak został zapisany w opisywanym dokumencie elektronicznym.  Data aktualizacji / nowelizacji - dokument można aktualizować w celu poprawienia błędów. Należy po dacie publikacji podawać datę aktualizacji lub nowelizacji stosując wyrażenia podane w źródle, jak aktualizowany w styczniu 2010 lub znowelizowany 1 maja 2012.  Data dostępu - w dokumentach online (dostępnych w Internecie) należy podawać datę, kiedy dokument był rzeczywiście przeglądany, ujmując ją w nawiasy kwadratowe. Datę dostępu należy poprzedzić wyrażeniem dostęp: [dostęp: 5 marca 2010] lub [dostęp: 2010-03-05].  Warunki dostępu - należy podać lokalizację dokumentu w sieci, jak: Dostępny w Internecie: http://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html lub Dostępny w World Wide Web:http://www.wsp.krakow.pl/whk/

17 Opis bibliograficzny strony WWW  Autor : Tytuł strony www. [ Typ nośnika ]. Data wydania. Data aktualizacji. [ Data dostępu ]. Warunki dostępu Przykład : Skórka Stanisław : Wirtualna historia książki i bibliotek [ online ]. Uniwersytet Pedagogiczny ( Kraków ). Ostatnia aktualizacja 17.06. 2009. [ dostęp : 2 października 2013 ]. Dostępny w Internecie : http://www.wsp.krakow.pl/whk/

18 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym  Autor artykułu : Tytuł. W : Tytuł czasopisma [ typ nośnika ]. Data wydania, oznaczenie numeru. Data aktualizacji. [ data dostępu ]. Lokalizacja w obrębie numeru macierzystego. Warunki dostępu. Numer ISSN Przykład : Karpiel Anna : Motyw szatana w literaturze romantycznej. W : „Konspekt”. [ online ]. 2005, nr 2. [dostęp: 22 września 2005]. Dostępny w Internecie : http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm.ISSN 1509-6726

19 Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu, rzeźby itp.  Autor dzieła. Tytuł dzieła. Technika wykonania dzieła. Format. Nazwa instytucji przechowującej dzieło.[ Typ nośnika ]. Data wydania dzieła. [ Data dostępu ]. Warunki dostępu Przykład : Kossak Jerzy. Wesele góralskie. Olej na tekturze. 34,5x48,5 cm. [ online ]. 1944. [ dostęp : 2 września 2013 ]. Dostępny w Internecie: http:www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jerzy/Koss ak_Jerzy_2.htm

20 Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej  Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy  Opisy mogą być uporządkowane w:  porządku alfabetycznym  Wg kryteriów formalnych ( np. rodzaju dokumentów)  Wg kryteriów treściowych ( tematyki )

21 Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej c. d  Jeżeli książka ma dwóch lub trzech autorów, podajemy ich personalia oddzielając je od siebie przecinkiem  Jeżeli autorów jest więcej niż trzech lub jest to praca zbiorowa – opis zaczyna się od tytułu  Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej a w przypadku jej braku z okładki lub grzbietu

22 Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej c. d  Nie podajemy informacji o wydaniu pierwszym. Kolejność wydania podajemy w liczbach arabskich.  Informacje o kolejnych wydaniach możemy uzupełnić za pomocą skrótów oznaczających zmiany dokonane w wydaniach ( np. Wyd. 2 popr., rozsz., uzup., zmien., skr. )

23 Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej c. d  Jeżeli w książce podano kilka miejsc wydania, w opisie umieszczamy pierwsze z nich  W przypadku pracy zbiorowej pod redakcją …, używamy skrótu „Red.” po którym zapisujemy imię i nazwisko redaktora  Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić właściwym znakiem interpunkcyjnym  Norma nie precyzuje znaków, należy stosować je konsekwentnie i jednolicie we wszystkich opisach

24 Wyróżnienia graficzne i interpunkcja  Należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i przypisach bibl.  Zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora ( zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma w przypadku opisu artykułu  Zaleca się używania tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych oraz uzależnienie ich użycia od zastosowanych wyróżnień np. wyróżnienie tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed i po tytule  Wyróżnienia graficzne i interpunkcyjne powinny zapewnić czytelność opisu

25 Opis bibliograficzny Przykłady opisów tej samej książki  Markiewicz Henryk: Pozytywizm. Wyd. 4. 1999. ISBN 83-01-12527-6  Markiewicz Henryk: Pozytywizm. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12527-6  Markiewicz, Henryk: Pozytywizm. Wyd. 4. Warszawa, 1999. ISBN 83-01-12527-6  Markiewicz H. : Pozytywizm. Wyd. 4. Warszawa 1999. ISBN 83-01-12527-6

26 Normy regulujące  PN - ISO 690-2 : 1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Arkusz 2 : Dokumenty elektroniczne i ich części  PN - ISO 690 : 2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU Opracowała Urszula Buczkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google