Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie przewoźnika do zamówień publicznych w transporcie zbiorowym w najbliższym czasie 9 październik 2014 Kielce 1 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie przewoźnika do zamówień publicznych w transporcie zbiorowym w najbliższym czasie 9 październik 2014 Kielce 1 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie przewoźnika do zamówień publicznych w transporcie zbiorowym w najbliższym czasie 9 październik 2014 Kielce 1 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

2 Zmiana podstawy wykonywania transportu publicznego od 1 stycznia 2017 r. 1. Przewozy o charakterze użyteczności publicznej – jako Operator (umowa z Organizatorem) 2. Przewozy na podstawie zgłoszenia przewozu – jako przewoźnik (własne ryzyko ekonomiczne) 2 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

3 Sposób zawarcia umowy przez Organizatora 1 zamówienie w trybie publicznym - ustawa Prawo zamówień Publicznych, - ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi; 2) Bezpośrednie zawarcie umowy z Operatorem - mała wartość zamówienia (1 mln. Euro lub 300 tys. km), - podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia 1370, - zakłócenie lub jego groźba w realizacji usług publicznego transportu zbiorowego, - mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu Rozporządzenia 1370 (2 mln. Euro lub 600 tys. km). 3 3 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

4 Obowiązek publikacji nałożony na Organizatora rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007).rozporządzenia - artykuł 7 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowy - artykuł 23 4 4 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

5 Obowiązek publikacji nałożony na Organizatora Biuletyn publikacji zamówień publicznych UE Urząd Publikacji Strona internetowa urzędu http://ted.europa.eu 5 5 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

6 Obowiązek publikacji nałożony na Organizatora 1. Terminy ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania - 1 rok, - 6 miesięcy (do 50 tys. km rocznie); 2. Jeżeli Organizator ma obowiązek sporządzenia Planu Transportowego: - postępowanie tylko na linie ujęte w tym planie. 6 6 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

7 Specyfikacja a umowa 1. Opis usług wynikających z zamówienia; 2. Określenie zakresu komunikacji o charakterze użyteczności publicznej która obejmuje zamówienie; 3. Czas trwania umowy; 4. Normy jakości usług ptz; 5. Wymagania dotyczące środków transportu; 6. Warunki zmiany opłat za przewóz jeżeli operatorowi przysługuje prawo do tych opłat; 7 7 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

8 Specyfikacja a umowa 7. Warunki na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo usług ptz; 8. Sposób rozpatrywania skarg przez Operatora oraz przyznawania odszkodowań z tytułu realizacji usług ptz; 9. Częstotliwość składania sprawozdań (ale także zakres tych sprawozdań); 10. Zasady rozliczeń, szczególnie podział kosztów na realizację usług ptz z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu honorowania ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze Organizatora; 11. Zasady rozliczeń w przypadku niewykonania usług wynikających z umowy; 8 8 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

9 Specyfikacja a umowa 12. Określenie strony której przysługują opłaty za przewóz; 13. Określenie strony na której będzie spoczywał obowiązek podania do publicznej wiadomości: - rozkładu jazdy, - cennika i taryfy, - regulaminu przewozu; 14. Określenie sposobu dystrybucji biletów; 15. Określenie sposobu obliczenia rekompensaty (musi być zgodny z załącznikiem do rozporządzenia 1370); 16. Określenie strony która dokona uzgodnienia zasad korzystania z przystanków; 9 9 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

10 Specyfikacja a umowa 17. Warunki korzystania ze środków transportu Organizatora; 18. Warunki wykorzystania autobusów w zależności od natężenia ruchu pasażerów; 19. Określenie warunków zakupu przez Operatora autobusów niezbędnych do realizacji wynikających z umowy usług ptz; 20. Określenie zasad współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rja; 21. Określenie kar umownych (za co, oraz wysokości); 23. Warunki zmiany i rozwiązania umowy. 10 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

11 Analiza specyfikacji 1.Czy posiadany potencjał umożliwia realizację umowy; 2. Obliczenie ile będzie kosztować realizacja umowy oraz jakie zostaną realnie uzyskane wpływy – jeżeli umowa oparta jest na zasadzie ryzyka Operatora (całkowitego lub częściowego); 3. Jakie zagrożenia stwarzają zapisy umowy w zakresie kar umownych, wymagań taborowych rozwiązania lub zmiany umowy. 11 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk

12 12 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r. - Zdzisław Szczerbaciuk


Pobierz ppt "Przygotowanie przewoźnika do zamówień publicznych w transporcie zbiorowym w najbliższym czasie 9 październik 2014 Kielce 1 PIGTSiS - Kielce 9.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google