Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante dla programów operacyjnych w latach 2014-20 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante dla programów operacyjnych w latach 2014-20 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante dla programów operacyjnych w latach 2014-20 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Gdańsk, 14 maja 2014 r.

2 Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante dla programów 2014-20 Rozporządzenie 1303/2013: warunki ex-ante to krytyczne czynniki niezbędne do osiągnięcia celów UE. Niespełnienie warunku => wstrzymanie płatności w danym priorytecie. Dla finansowania badań, rozwoju i innowacji warunek ex-ante to istnienie krajowych / regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji.

3 Inteligentna specjalizacja w Polsce Strategie RIS3 tworzone na poziomie krajowym i regionalnym Poziom krajowy: Krajowa Inteligentna Specjalizacja – załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, przyjętego 8 kwietnia br. przez Radę Ministrów Poziom regionalny – najczęściej Regionalne Strategie Innowacji

4 Inteligentna specjalizacja w Polsce - koordynacja Strategie krajowa i regionalne powstawały według wytycznych Komisji Europejskiej oraz wskazówek Platformy S3, jednak niezależnie (według różnych metodologii). Proces wyboru specjalizacji – najczęściej różne formy połączenia analizy danych (evidence base) i konsultacji z przedsiębiorcami, naukowcami, innymi grupami interesariuszy. Obecnie prace nad systemami monitorowania i ewaluacji, które mają zawierać elementy wspólne dla poziomu krajowego i regionalnego

5 Inteligentna specjalizacja w Polsce – stan przygotowań Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w pracach nad inteligentnymi specjalizacjami Dalszych prac wymaga: Proces przedsiębiorczego odkrywania (współpraca z przedsiębiorcami, rozpoznawanie potrzeb) Systemy monitorowania i ewaluacji Budżet strategii Opracowany został Plan Działań dla spełnienia warunku (do końca 2015 r.)

6 Inteligentna specjalizacja w Polsce - koordynacja Prace prowadzone przez MIiR: warsztaty z regionami (we współpracy z Bankiem Światowym); uzgodnienia z resortami (MG, MNiSW); uzgodnienia z KE (w ramach negocjacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych). Oczekiwane efekty: bieżąca wymiana informacji; stworzenie stałej grupy współpracującej w zakresie RIS na poziomie krajowym i regionalnym; Wspólne zbieranie danych dotyczących prac badawczych i rozwojowych oraz innowacji, a także efektów wsparcia; wypracowanie wspólnych elementów monitorowania RIS.

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante dla programów operacyjnych w latach 2014-20 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google