Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Regulamin sklepu internetowego - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Regulamin sklepu internetowego - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Regulamin sklepu internetowego - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 60

2 Zmiany w regulaminach sklepów internetowych Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta wchodzącą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulegną dotychczasowe relacje pomiędzy konsumentem a sprzedawcą. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem wdrożenia dyrektywy unijnej i powoduje konieczność modyfikacji obecnych zasad sprzedaży oraz przeredagowania postanowień regulaminów sklepów internetowych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Nowe przepisy Duża część wprowadzonych przez ustawę przepisów zostanie włączona do Kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia jej w życie stracą moc przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt. Stosowane do tej pory pojęcie niezgodności towaru z umową zostanie zastąpione odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, gdyż obecnie zgodnie z Kodeksem cywilnym, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Vacatio legis Ustawa wprowadza daleko idące zmiany, zatem przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z jej treścią. Dlatego też wprowadzono w życie 6 miesięczne vacatio legis, tj. czas od publikacji ustawy do jej wejścia w życie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Najważniejsze zmiany Najbardziej istotnych zmiany w regulaminach: wydłużeniu z 10 do 14 dni ulegnie termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także umów zawieranych przez internet. Przy czym z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo ważne jest poinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. W przeciwnym razie prawo konsumenta do odstąpienia od umowy ulegnie wydłużeniu o dodatkowe 12 miesięcy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy, sprzedawca internetowy zobowiązany jest do przedstawienia konsumentowi informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Najważniejsze zmiany – c.d. Najbardziej istotnych zmiany w regulaminach: jeśli przedsiębiorca umożliwia złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Najważniejsze zmiany – c.d.2 Najbardziej istotnych zmiany w regulaminach: zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Na konsumencie ciąży analogiczny obowiązek zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Z wyjątkiem gdy konsument wybrał inny sposób zwrotu gotówki, przedsiębiorca zobowiązany jest do jej zwrotu w ten sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Najważniejsze zmiany – c.d.3 Najbardziej istotnych zmiany w regulaminach: w regulaminie warto także wyraźnie ująć kwestie kosztów zwrotu rzeczy, bowiem zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Według art. 33 ustawy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Najważniejsze zmiany – c.d.4 Najbardziej istotnych zmiany w regulaminach: art. 38 ustawy wskazuje sytuacje, w których konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. z art. 34 ust. 4 ustawy wynika, że konsument może jedynie przymierzyć bądź wypróbować zakupioną rzecz. Jeżeli natomiast używał ją, a następnie odstąpił od umowy, przedsiębiorcy przysługuje stosowne odszkodowanie, które powinno być adekwatne do stopnia zużycia rzeczy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Regulamin sklepu internetowego - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google