Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki ucznia…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki ucznia…"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki ucznia…

2 Uczeń ma prawo: Do nauki oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów. Wiedzieć, jakie decyzje podejmuje szkoła w jego sprawie. Wiedzieć, dlaczego otrzymał określoną ocenę oraz jakie będzie miał oceny semestralne i roczne. Wiedzieć, jakie są wymagania edukacyjne nauczyciela oraz kryteria oceny z przedmiotów i zachowania. Wiedzieć, gdzie i do kogo może się odwołać, jeżeli nie zgadza się z decyzją dotyczącą jego osoby. Do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

3 7. Do odpoczynku, czasu na relaks i zabawę.
8. Do wolności religii i przekonań. 9. Do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej oraz do podmiotowego, godnego traktowania. Do wypowiadania własnych myśli, sądów, opinii i poglądów. Do zgłaszania swoich uwag, opinii, sądów dotyczących spraw szkoły, klasy, przestrzegania praw ucznia. Do ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji, życia prywatnego i rodzinnego. Do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole. Do korzystania ze służbowego telefonu w sekretariacie szkoły w sprawach dotyczących jego zdrowia i bezpieczeństwa.

4 Obowiązki ucznia szkoły
1. Aktywny udział w lekcjach oraz uzupełnianie braków wynikających z absencji. 2. Staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i wykonywanie prac domowych. 3. Przynoszenie na zajęcia wymaganych przyborów i materiałów oraz ćwiczeń. 4. Przestrzeganie w pomieszczeniach szkolnych regulaminów wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia. 5. Niezakłócanie porządku na zajęciach szkolnych. 6. Dbałość o sprzęt szkolny oraz wyposażenie sal lekcyjnych i materialna odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 7. Bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły podczas przerw śródlekcyjnych. 8. Dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym obowiązek przebywania w świetlicy przed zajęciami i po zakończeniu zajęć w danym dniu. 9. Dla dyżurnych klasowych obowiązek przygotowania sali do zajęć oraz kontrola jej stanu po zajęciach..

5 Obowiązki ucznia w zakresie zachowania
1. Przeciwstawianie się przejawom brutalności i informowanie nauczycieli o zaobserwowanych zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów. 2. Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób. 3. Właściwe zachowanie w trakcie przerw i podporządkowanie się poleceniom dyżurujących osób. 4. Szacunek dla poglądów i przekonań innych osób. 5. Poszanowanie cudzej własności. 6. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

6 A teraz podsumowanie

7 Zasady ubierania się w szkole uczennicy:
• bluzki, swetry, sukienki przykrywające ramiona, dekolt, plecy i brzuch, • kolory ubiorów stonowane niezbyt jaskrawe, • ubiory bez błyszczących, krzykliwych nadruków i ozdób, • odpowiednia długość spódnicy, sukienki, spodenek, • dopuszczalna jest skromna, delikatna biżuteria,

8 Dla uczniów: • kolory ubiorów stonowane niezbyt jaskrawe, • ubiory bez błyszczących, krzykliwych nadruków i ozdób, • przewidziany regulaminem strój na w-f, • koszulki typu T – Shirt, • zakaz noszenia kolczyków, • spodnie nie krótsze niż do wysokości kolan.

9 Stroje galowe: Strój galowy uczennicy: • biała bluzeczka, • granatowa lub czarna spódnica, • granatowy, czarny, biały żakiet lub kamizelka. Strój galowy ucznia: • biała koszula, • granatowe lub czarne spodnie, • granatowy lub biały sweter, kamizelka lub marynarka.

10 Koniec Dziękujemy z uwagę Nikola i Kacper Fus Kl. VI A


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki ucznia…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google