Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA…. UCZEŃ MA PRAWO: 1.Do nauki oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów. 2.Wiedzieć, jakie decyzje podejmuje szkoła w jego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA…. UCZEŃ MA PRAWO: 1.Do nauki oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów. 2.Wiedzieć, jakie decyzje podejmuje szkoła w jego."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA…

2 UCZEŃ MA PRAWO: 1.Do nauki oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów. 2.Wiedzieć, jakie decyzje podejmuje szkoła w jego sprawie. 3.Wiedzieć, dlaczego otrzymał określoną ocenę oraz jakie będzie miał oceny semestralne i roczne. 4.Wiedzieć, jakie są wymagania edukacyjne nauczyciela oraz kryteria oceny z przedmiotów i zachowania. 5.Wiedzieć, gdzie i do kogo może się odwołać, jeżeli nie zgadza się z decyzją dotyczącą jego osoby. 6. Do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

3 7. Do odpoczynku, czasu na relaks i zabawę. 8. Do wolności religii i przekonań. 9. Do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej oraz do podmiotowego, godnego traktowania. 10.Do wypowiadania własnych myśli, sądów, opinii i poglądów. 11.Do zgłaszania swoich uwag, opinii, sądów dotyczących spraw szkoły, klasy, przestrzegania praw ucznia. 12.Do ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji, życia prywatnego i rodzinnego. 13.Do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole. 14.Do korzystania ze służbowego telefonu w sekretariacie szkoły w sprawach dotyczących jego zdrowia i bezpieczeństwa.

4 OBOWIĄZKI UCZNIA SZKOŁY 1. Aktywny udział w lekcjach oraz uzupełnianie braków wynikających z absencji. 2. Staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i wykonywanie prac domowych. 3. Przynoszenie na zajęcia wymaganych przyborów i materiałów oraz ćwiczeń. 4. Przestrzeganie w pomieszczeniach szkolnych regulaminów wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia. 5. Niezakłócanie porządku na zajęciach szkolnych. 6. Dbałość o sprzęt szkolny oraz wyposażenie sal lekcyjnych i materialna odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 7. Bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły podczas przerw śródlekcyjnych. 8. Dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym obowiązek przebywania w świetlicy przed zajęciami i po zakończeniu zajęć w danym dniu. 9. Dla dyżurnych klasowych obowiązek przygotowania sali do zajęć oraz kontrola jej stanu po zajęciach..

5 OBOWIĄZKI UCZNIA W ZAKRESIE ZACHOWANIA 1. Przeciwstawianie się przejawom brutalności i informowanie nauczycieli o zaobserwowanych zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów. 2. Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób. 3. Właściwe zachowanie w trakcie przerw i podporządkowanie się poleceniom dyżurujących osób. 4. Szacunek dla poglądów i przekonań innych osób. 5. Poszanowanie cudzej własności. 6. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

6 A TERAZ PODSUMOWANIE

7 ZASADY UBIERANIA SIĘ W SZKOLE UCZENNICY: bluzki, swetry, sukienki przykrywające ramiona, dekolt, plecy i brzuch, kolory ubiorów stonowane niezbyt jaskrawe, ubiory bez błyszczących, krzykliwych nadruków i ozdób, odpowiednia długość spódnicy, sukienki, spodenek, dopuszczalna jest skromna, delikatna biżuteria,

8 DLA UCZNIÓW: kolory ubiorów stonowane niezbyt jaskrawe, ubiory bez błyszczących, krzykliwych nadruków i ozdób, przewidziany regulaminem strój na w-f, koszulki typu T – Shirt, zakaz noszenia kolczyków, spodnie nie krótsze niż do wysokości kolan.

9 STROJE GALOWE: Strój galowy uczennicy: biała bluzeczka, granatowa lub czarna spódnica, granatowy, czarny, biały żakiet lub kamizelka. Strój galowy ucznia: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, granatowy lub biały sweter, kamizelka lub marynarka.

10 KONIEC Dziękujemy z uwagę Nikola i Kacper Fus Kl. VI A


Pobierz ppt "PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA…. UCZEŃ MA PRAWO: 1.Do nauki oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów. 2.Wiedzieć, jakie decyzje podejmuje szkoła w jego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google