Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych cz. 2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych cz. 2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych cz. 2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 38

2 Jak ustalić wartość początkową Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, za wartość początkową środków trwałych uważa się: cenę nabycia - w przypadku kiedy nabycie nastąpiło w drodze kupna jest to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem środka trwałego (naliczone do dnia przekazania środka trwałego w użytkowanie). Są to m.in. koszty: transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu itp. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Jak ustalić wartość początkową c.d. cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu: częściowe odpłatne nabycie – przychód stanowi różnica pomiędzy wartością tych środków a odpłatnością ponoszoną przez podatnika, Nieodpłatne nabycie - wartość początkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych dla danej usługi lub rzeczy uwzględniając ich stan techniczny oraz stopień zużycia, wartość rynkową z dnia nabycia, w przypadku: nabycie w drodze spadku, darowizny itp., - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Jak ustalić wartość początkową c.d. koszt wytworzenia – jeśli środek trwały został wytworzony we własnym zakresie ustala się wartość początkową na podstawie cen nabycia składników zużytych do wytworzenia danego środka trwałego, dla przypadku kiedy środek został nabyty w postaci aportu, wówczas wartość początkową stanowi ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych, jednak nie niższa od ich wartości rynkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Jak ustalić wartość początkową c.d. Dla środka trwałego stanowiącego jedynie współwłasność podatnika, wartość początkową ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje współwłasność. Dla wynajmowanych, dzierżawionych lub użytych na cele działalności gospodarczej budynków lub lokali mieszkalnych istnieje możliwość ustalenia wartości początkowej w szczególny sposób, a mianowicie wyliczając tę wartość na podstawie iloczynu kwoty 998zł oraz powierzchni (w m2) wykorzystywanej w działalności. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Podwyższenie wartości początkowej Ustawy podatkowe zawierają zapisy pozwalające podwyższyć wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy aktualizacji wyceny, jeśli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Okres amortyzacji Amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kończymy amortyzować środek trwały w momencie, kiedy wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową tego środka. WYJĄTEK: W przypadku, gdy składnik majątku ulegnie likwidacji, zbyciu lub stwierdzi się jego niedobór, ostatniego odpisu należy dokonać w miesiącu wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Okres amortyzacji c.d. Dla środków używanych sezonowo, odpisów dokonuje się jedynie w okresie, w którym są wykorzystywane. Podatnik wykorzystujący środki trwałe nie uwzględnione w ewidencji, amortyzacji może dokonywać tylko i wyłącznie pod warunkiem wprowadzenia ich do ewidencji. Odpisy rozpoczną się wówczas od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 … ciąg dalszy nastąpi ;) W ten oto sposób dotarliśmy do końca biznes plany, w kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych cz. 2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google