Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie stanu wdrażania Działania 125, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie stanu wdrażania Działania 125, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie stanu wdrażania Działania 125, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU luty 2014r.

2 8 976 167,01 zł dla operacji związanych z priorytetem Gospodarka wodna (Nowe Wyzwania) 113 249 241,60 zł dla pozostałych operacji Środki dostępne w ramach działania: (koperta regionalna) 122 225 408,61 zł Program realizowany od 2009 roku.

3 „Program Gospodarowania Rolniczymi Zasobami Wodnymi na lata 2007 – 2015 w Województwie Kujawsko - Pomorskim” przyjęty Uchwałą Nr 60/793/2007 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.09.2007r., realizowanego w trzech obszarach priorytetowych poprzez następujące podprogramy:  „Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko – pomorskiego”,  „Program ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2015”,  „Program potrzeb inwestycji wodno – melioracyjnych w zakresie melioracji szczegółowych na lata 2007 – 2015 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

4 Podstawę realizacji inwestycji w ramach PROW na lata 2007 – 2013 Działanie 125 Schemat II stanowi Wykaz zadań planowanych do realizacji przyjęty Uchwałą Nr 75/1297a/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.10.2009r.

5 Wykaz zadań aktualizowano:  Uchwałą Nr 37/550/10 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11.05.2010r.  Uchwałą Nr 34/552/11 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.05.2011r.  Uchwałą Nr 3/41/12 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.01.2012r.  Uchwałą Nr 37/1138/12 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.09.2012r.

6 CELE PROGRAMU DLA SCHEMATU II:  Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami – 21 zadań,  Zwiększenie retencji wodnej – 2 + 4 NW,  Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych -18 SW + 10 zadań.

7 Wyszczególnienie - 21 zadań inwestycyjnych:  16 przedsięwzięć zrealizowanych,  2 przedsięwzięcia w trakcie realizacji,  3 przedsięwzięcia planowane do rozpoczęcia w br.

8

9 Wartość całkowita zrealizowanych prac: 72 552,7 tys. zł Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji: Modernizacja wału przeciwpowodziowego– 16,055km Regulacja rzek i kanałów – 96,513 km Przebudowa rurociągu podstawowego – 3,704 km Budowle hydrotechniczne – 7 szt. Budowle ujęciowe – 7 szt. Budowle komunikacyjne – 22 szt.

10

11 Wały przeciwpowodziowe 35,07 km w tym: Rzeki i kanały 110,513 km w tym:

12 Zadanie: Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich Priorytet: Gospodarka wodna Do realizacji planowane są następujące inwestycje:  Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Śmiłowicach  Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu gm. Dobrcz  Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień, gm. Dobrzyn n/Wisła  Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych gm. Wielka Nieszawka

13 Pozostałe inwestycje z zakresu retencjonowania wód: Zrealizowano 2 przedsięwzięcia na wartość ogółem: 4 845,6 tys. zł Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji: Dodatkowa retencja korytowa – 29,345 tys. m3 Budowa zastawki – 1 szt.

14

15 Pozostałe inwestycje z zakresu melioracji szczegółowych: Ogółem na liście podstawowej znajduje się 11 zadań:  3 przedsięwzięcia zakończone,  3 przedsięwzięcia w trakcie realizacji,  4 przedsięwzięcia planowanych do rozpoczęcia w br.  1 przedsięwzięcie zaniechane

16

17 Melioracje szczegółowe w ramach PROW na lata 2007 - 2013 Ogółem w ramach inwestycji na gruntach rolnych zmeliorowanych zostanie 1 360,25 ha, w tym:

18 Zadanie: Melioracje szczegółowe - Spółki Wodne (PROW) W wyniku naboru wniosków ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu 5.01.2010 roku wpłynęło 50 wniosków.  Liczba wniosków spółek wodnych spełniających warunki zapisane w zasadach realizacji inwestycji – 22;

19 Zadanie: Melioracje szczegółowe - Spółki Wodne (PROW) Spośród 22 przedsięwzięć wnioskowanych przez spółki wodne decyzję o zapewnieniu finansowania uzyskało dotychczas 18 na łączna kwotę 9 540 534,07 zł Wartość decyzji zmieniających uwzględniających oszczędności przetargowe wynosi 7 144 319,01 zł * * 6 962 731,91 zł – po uwzględnieniu decyzji zmieniających z dnia 13.02.2014 r.

20 Wyszczególnienie – przedsięwzięcia wnioskowane przez Spółki Wodne: Łącznie 22 zadania inwestycyjne:  15 przedsięwzięć zakończonych,  3 przedsięwzięcia w trakcie realizacji,  4 przedsięwzięcia zaniechane.

21

22 Zadanie: Melioracje szczegółowe - Spółki Wodne (PROW) Wartość całkowita zrealizowanych prac: 4 584,4 tys. zł Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji: Melioracje gruntów rolnych – 262,07 ha Przebudowa rowu melioracji szczegółowych – 2 870 m Zamiana rowu na rurociąg – 517 m Przebudowa przepustu – 3 szt. Budowa zastawki – 2 szt. Wartość całkowita inwestycji w trakcie realizacji: 2 378,4 tys. zł

23 ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PROW Z przyznanej kwoty dla województwa kujawsko – pomorskiego zaangażowano 97,3 % w tym: -rozliczono- 59%, -w trakcie realizacji- 38,3% Złożone wnioski- 36,2% Łącznie – 133,5 % Wystosowano wniosek o zwiększenie środków dla województwa kujawsko-pomorskiego.

24 ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PROW W ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: -zrealizowano: 36 zadań -w trakcie realizacji: 8 zadań -zaplanowano: 11 zadań -zaniechano: 5 zadań

25

26

27

28

29

30

31


Pobierz ppt "Podsumowanie stanu wdrażania Działania 125, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google