Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podsumowanie stanu wdrażania Działania 125, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi luty 2014r.

2 Środki dostępne w ramach działania: (koperta regionalna)
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Program realizowany od 2009 roku. Środki dostępne w ramach działania: (koperta regionalna) ,61 zł ,01 zł dla operacji związanych z priorytetem Gospodarka wodna (Nowe Wyzwania) ,60 zł dla pozostałych operacji

3 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi „Program Gospodarowania Rolniczymi Zasobami Wodnymi na lata 2007 – 2015 w Województwie Kujawsko - Pomorskim” przyjęty Uchwałą Nr 60/793/2007 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r., realizowanego w trzech obszarach priorytetowych poprzez następujące podprogramy: „Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko – pomorskiego”, „Program ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2015”, „Program potrzeb inwestycji wodno – melioracyjnych w zakresie melioracji szczegółowych na lata 2007 – 2015 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

4 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Podstawę realizacji inwestycji w ramach PROW na lata 2007 – 2013 Działanie 125 Schemat II stanowi Wykaz zadań planowanych do realizacji przyjęty Uchwałą Nr 75/1297a/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r.

5 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Wykaz zadań aktualizowano: Uchwałą Nr 37/550/10 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r. Uchwałą Nr 34/552/11 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r. Uchwałą Nr 3/41/12 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r. Uchwałą Nr 37/1138/12 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r.

6 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami – 21 zadań,
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi CELE PROGRAMU DLA SCHEMATU II: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami – 21 zadań, Zwiększenie retencji wodnej – NW, Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych -18 SW + 10 zadań.

7 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami
Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych: 16 przedsięwzięć zrealizowanych, 2 przedsięwzięcia w trakcie realizacji, 3 przedsięwzięcia planowane do rozpoczęcia w br.

8 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami

9 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami
Wartość całkowita zrealizowanych prac: ,7 tys. zł Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji: Modernizacja wału przeciwpowodziowego– 16,055km Regulacja rzek i kanałów – 96,513 km Przebudowa rurociągu podstawowego – 3,704 km Budowle hydrotechniczne – 7 szt. Budowle ujęciowe – 7 szt. Budowle komunikacyjne – 22 szt.

10 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami
Zakres rzeczowy inwestycji j.m. Całkowity zakres rzeczowy Zrealizowane w latach % Planowane na lata Modernizacja wału przeciwpowodziowego km 35,07 16,055 46% 19,015 54% Regulacja rzek i kanałów 110,513 96,513 87% 14,0 13% Przebudowa rurociągu podstawowego 3,704 100% 0% Budowle hydrotechniczne szt. 7 Budowle ujęciowe Budowle komunikacyjne 22

11 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami
Wały przeciwpowodziowe 35,07 km w tym: Rzeki i kanały 110,513 km w tym:

12 Zwiększenie retencji wodnej (Nowe Wyzwania)
Zadanie: Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich Priorytet: Gospodarka wodna Do realizacji planowane są następujące inwestycje: Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Śmiłowicach Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu gm. Dobrcz Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień, gm. Dobrzyn n/Wisła Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych gm. Wielka Nieszawka

13 Zwiększenie retencji wodnej
Pozostałe inwestycje z zakresu retencjonowania wód: Zrealizowano 2 przedsięwzięcia na wartość ogółem: 4 845,6 tys. zł Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji: Dodatkowa retencja korytowa – 29,345 tys. m3 Budowa zastawki – 1 szt.

14 Zwiększenie retencji wodnej

15 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych
Pozostałe inwestycje z zakresu melioracji szczegółowych: Ogółem na liście podstawowej znajduje się 11 zadań: 3 przedsięwzięcia zakończone, 3 przedsięwzięcia w trakcie realizacji, 4 przedsięwzięcia planowanych do rozpoczęcia w br. 1 przedsięwzięcie zaniechane

16 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych

17 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych
Melioracje szczegółowe w ramach PROW na lata Ogółem w ramach inwestycji na gruntach rolnych zmeliorowanych zostanie 1 360,25 ha, w tym:

18 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych
Zadanie: Melioracje szczegółowe - Spółki Wodne (PROW) W wyniku naboru wniosków ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu roku wpłynęło 50 wniosków. Liczba wniosków spółek wodnych spełniających warunki zapisane w zasadach realizacji inwestycji – 22;

19 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych
Zadanie: Melioracje szczegółowe - Spółki Wodne (PROW) Spośród 22 przedsięwzięć wnioskowanych przez spółki wodne decyzję o zapewnieniu finansowania uzyskało dotychczas 18 na łączna kwotę ,07 zł Wartość decyzji zmieniających uwzględniających oszczędności przetargowe wynosi ,01 zł * * 6 962 731,91 zł – po uwzględnieniu decyzji zmieniających z dnia r.

20 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych
Wyszczególnienie – przedsięwzięcia wnioskowane przez Spółki Wodne: Łącznie 22 zadania inwestycyjne: 15 przedsięwzięć zakończonych, 3 przedsięwzięcia w trakcie realizacji, 4 przedsięwzięcia zaniechane.

21 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych

22 Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych
Zadanie: Melioracje szczegółowe - Spółki Wodne (PROW) Wartość całkowita zrealizowanych prac: 4 584,4 tys. zł Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji: Melioracje gruntów rolnych – 262,07 ha Przebudowa rowu melioracji szczegółowych – m Zamiana rowu na rurociąg – 517 m Przebudowa przepustu – 3 szt. Budowa zastawki – 2 szt. Wartość całkowita inwestycji w trakcie realizacji: 2 378,4 tys. zł

23 ANALIZA WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW PROW Z przyznanej kwoty dla województwa kujawsko – pomorskiego zaangażowano 97,3 % w tym: rozliczono- 59%, w trakcie realizacji- 38,3% Złożone wnioski- 36,2% Łącznie – 133,5 % Wystosowano wniosek o zwiększenie środków dla województwa kujawsko-pomorskiego.

24 ANALIZA WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW PROW W ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: zrealizowano: 36 zadań w trakcie realizacji: 8 zadań zaplanowano: 11 zadań zaniechano: 5 zadań

25 PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowane inwestycje

26 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2007 – 2013 - PROGRAM DLA ODRY 2006

27 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2007 – 2013 - WFOŚiGW

28 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2007 – 2013 - PROGRAM DLA ODRY 2006 + WFOŚiGW

29 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2007 – 2013 - PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM POWODZI

30 PROW NA LATA

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google