Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Myd ł a-sole metali i wy ż szych kwasów t ł uszczowych o 12-20 atomach w ę gla jak kwas palmitynowy,stearynowy,oleinowy  S ą zwi ą zkami powierzchniowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Myd ł a-sole metali i wy ż szych kwasów t ł uszczowych o 12-20 atomach w ę gla jak kwas palmitynowy,stearynowy,oleinowy  S ą zwi ą zkami powierzchniowo."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Myd ł a-sole metali i wy ż szych kwasów t ł uszczowych o 12-20 atomach w ę gla jak kwas palmitynowy,stearynowy,oleinowy  S ą zwi ą zkami powierzchniowo czynnymi  Zmniejszaj ą napi ę cie powierzchniowe na granicy faz

4  Myd ł a rozpuszczalne w wodzie  Myd ł o potasowe  Myd ł o sodowe  Myd ł a litowe  Myd ł a nie rozpuszczalne w wodzie  Myd ł o wapniowe  Myd ł o magnezowe  Myd ł o glinowe

5  S ą to p ł ynne ś rodki do mycia w ł osów zawieraj ą ce p ł ynne myd ł o  S ł owo "shampoo" pochodzi od nazwy tradycyjnego perskiego i hinduskiego masa ż u w ł osów z u ż yciem wyci ą gów z zió ł. Na pocz ą tku XX w. s ł owo to zosta ł o u ż yte w celach marketingowych przy sprzeda ż y ciek ł ych, perfumowanych mikstur do mycia w ł osów, które stopniowo zast ą pi ł y tradycyjne myd ł o.

6  Detergenty- Myd ł o potasowe i amonowe  Bufory- Kwas wersenowy  Zapachy- Estry  Ś rodki Kondynuj ą ce  Ś rodki nab ł yszczaj ą ce-cyklosiloksany  Ś rodki antystatyczne-sole organiczne i nie organiczne np: NaCl  Ś rodki Lecznicze -siarczek selenu, tlenek 2- pirydynotiolu

7  Produkt którego celem jest zregenerowanie zniszczonych w ł osów

8  Nawil ż aj ą ca  Po trwa ł ej Ondulacji  Do farbowanych W ł osów  Do w ł osów z Ł upie ż em  Do w ł osów Normalnych  Do w ł osów Przet ł uszczaj ą cych si ę  Daj ą ca Po ł ysk

9  Substancja która rozprowadzana przy pomocy szczoteczki s ł u ż y do utrzymywania czysto ś ci z ę bów i jamy ustnej. Jest jednym z najcz ęś ciej wyst ę puj ą cych produktów chemicznych w domu

10

11  Ś rodki abrazyjne ( ś cierne, poleruj ą ce) np. krzemionka koloidalna  Ś rodki ż eluj ą ce (zag ę stniki) decyduj ą o konsystencji  Ś rodki pieni ą ce (myd ł a detergenty) np. laurosiarczan sodu  Substancje smakowo-zapachowe np. mentol  Substancje przeciwbakteryjne i przeciwko grzybicze  Substancje biologiczno czynne (przeciwpruchnicze) np. cytrynian sodu

12  Proszek do prania –mieszanina dok ł adnie rozdrobnionych substancji s ł u żą ca do usuwania brudu z tkanin  Sk ł ad proszku do prania  Zwi ą zki powierzchniowo czynne  Zwi ą zki zmi ę kczaj ą ce wode  Ś rodki wybielaj ą ce  Detergenty

13 Odplamiacze s ą to skuteczne ś rodki usuwaj ą ce zabrudzenia z ka ż dego rodzaju tkanin Sk ł ad Odplamiaczy: Anionowe ś rodki powierzchniowo czynne Zwi ą zki powierzchniowo czynne Fosfoniany Methylizothiazolinone Benzisothiazolinone Nadtlenek wodoru

14  Kosmetyki-Grupa produktów s ł u żą cych do piel ę gnacji, oczyszczania, ochrony i upi ę kszania cia ł a  Podzia ł kosmetyków na cz ęś ci cia ł a  Ś rodki do skóry np: krem Nivea  Ś rodki do w ł osów np: Pantene  Ś rodki do paznokci np: Lakiery  Ś rodki do twarzy np: Maseczki

15  Ś rodki bakterio-bujcze  Maj ą za zadanie zabija ć bakterie  Sk ł ad –anionowe ś rodki powierzchniowo czynne,niejonowe ś rodki czynne, ś rodki zapachowe  Odkamieniacze  Maj ą za zadanie usuwa ć kamie ń z ł azienki  Sk ł ad-Kwas azotowy,kwas fosforowy  P ł yny do udra ż niania rur  Maj ą za zadanie udra ż nia ć rury  Sk ł ad-Kwas siarkowy o st ę zeniu 95%

16

17 Jednym z najczęściej używanych związków chemicznych jest H 2 O, czyli woda (tlenek wodoru). Składa się ona z wodoru i tlenu. Związek ten występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie stałym określa się go jako lód, a w gazowym jako parę wodą. Powstawanie wody w reakcjach chemicznych, np.: -reakcje zobojętniania: Mg(OH) 2 +H 2 SO 4 --->H 2 O+MgSO 4 -spalanie wodoru i związków organicznych przy obecności tlenu: 2H 2 +O 2 ---> 2H 2

18 Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane - są to tak zwane zanieczyszczenie termiczne. Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: - pestycydy, - detergenty, - barwniki, - fenole, - węglowodory ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), - substancje powierzchniowo czynne, - aminy aromatyczne, - chloropochodne bifenylu, - sole (azotany, chlorki, fosforany, siarczany), - jony metali ciężkich, - radioizotopy.

19  1.Orzechy piorące (Sapindus mukorossi) pochodzą z Indii i Nepalu. Tam już od wieków stosowane były jako naturalny środek do prania jak również do zmiękczania oczyszczania wody. Łupinki zawierają klejącą substancję: SAPONINĘ. Saponina jest detergentem, który odtłuszcza, myje i oczyszcza. Gdy łupinki zetkną się z wodą, naturalne mydło wydziela się i tworzy delikatny roztwór mydlany. Same orzechy mają intensywny zapach - natomiast po rozpuszczeniu wodzie - pranie ekologiczne jest całkowicie bezzapachowe. Użytkownicy mogą dodać do łupin parę kropli olejku zapachowego (np. Lawendy, lub innego ulubionego). Łagodny dla kolorowych i wielobarwnych tkanin, jaśniejsze biele i mniej szkody dla Twoich ubrań bez blaknięcia spowodowanego wielokrotnym praniem

20  2.Soda oczyszczona - Sposób dużo tańszy niż używanie proszku do prania. Działający równie skutecznie. Pomimo tego, że nie wydziela tak silnych efektów zapachowych, do prania nadaje się doskonale. Należy tylko rozpuścić kilka łyżek sody w ciepłej wodzie, przeprać ubrania, a następnie pozostawić je na kilkadziesiąt minut. Później należy tylko ponownie przeprać. I pranie gotowe! Doskonały sposób dla osób uczulonych na składniki proszku do prania

21  3.Popiół - Dziś już o tym się nie pamięta, ale jeszcze niewiele ponad sto lat temu na wsiach pranie odbywało się przy użyciu ługu, zrobionego z popiołu. Ten „specyfik” był używany jeszcze w czasach pradawnych Słowian. Nasi przodkowie nie mieli tyle wiedzy o chemii co my dzisiaj, ale umieli za to wykorzystać dary natury. W zależności od regionu, do prania używano popiołu z traw albo z różnych gatunków drzew liściastych – np. Buku, osiki. Popiół zawiera związki chemiczne, które po polaniu wrzątkiem dają ług – silnie zasadowy roztwór chemiczny, działający jako detergent. Ług dodany do prania rozbijał bryłki tłuszczu o ułatwiał usuwanie ich spomiędzy włókien materiału

22  Prezentacje Wykona ł Przemek Proszko 3D


Pobierz ppt " Myd ł a-sole metali i wy ż szych kwasów t ł uszczowych o 12-20 atomach w ę gla jak kwas palmitynowy,stearynowy,oleinowy  S ą zwi ą zkami powierzchniowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google