Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Dębicki 24 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Dębicki 24 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Dębicki 24 października 2014 r.
Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. po przekształceniu w spółkę prawa handlowego Piotr Dębicki 24 października 2014 r.

2 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
6 września 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka powstała na bazie przekształconego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. otrzymując nazwę: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

3 Zobowiązania szpitala
Po przekształceniu szpitala w spółkę z 270 mln długu przy szpitalu została kwota 82 mln Z tego 80 mln to pożyczka wobec właściciela, czyli Samorządu Województwa Lubuskiego rozłożona na 15 lat z pierwszą spłatą w grudniu 2014 roku. Zobowiązania szpitala

4 Jesteśmy, by nieść pomoc ludziom, którzy powierzyli nam swe zdrowie.
Misja Spółki

5 Wizja Szpitala – cel strategiczny
Nowoczesny wielospecjalistyczny Szpital zapewniający w pełni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom północnej części województwa lubuskiego. Szpital oferujący możliwości kompleksowego diagnozowania i leczenia chorób w sposób niewymagający od pacjentów wyjazdów do innych ośrodków, niezależnie od schorzenia. Wizja Szpitala – cel strategiczny

6 Wizja Szpitala – cel strategiczny
Szpital prowadzący szeroką działalność dydaktyczną, będący jedną z lecznic stanowiących podstawę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szpital otwarty na potrzeby Pacjentów, przyjazny dla Pacjentów i ich Bliskich. Szpital efektywny fachowo i ekonomicznie. Wizja Szpitala – cel strategiczny

7 Strategia Rozwoju WSzW
Strategia Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata zakłada: Remonty bieżącej substancji Szpitala z uwzględnieniem wszelkich wydanych decyzji przez organa Państwa. Odtworzenie zasobu środków trwałych Szpitala z uwzględnieniem wymogów NFZ. Strategia Rozwoju WSzW

8 Przebudowa lądowiska, podjazdu, wiaduktu i wiaty dla SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Koszt całkowity ponad 7 mln zł Koszt kwalifikowany – ponad 5,5 mln zł Dofinansowanie z EFRR – ponad 4,7 mln Inwestycje

9 Remont i przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity 600 tys. zł Wartość sprzętu medycznego ze środków własnych szpitala 866 tys. zł Inwestycje

10 źródło finansowania: środki własne szpitala
Utworzenie Pododdziału Dziennej Chemioterapii przy Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity 160 tys. zł Inwestycje

11 Inwestycje Remont Oddziału Dziennej Rehabilitacji
źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity ok.136 tys. zł Inwestycje

12 Inwestycje Remont Zespołu Poradni przy ul. Walczaka
źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity ok. 30 tys. zł Inwestycje

13 Remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szpitalnym przy ul. Dekerta
źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity 160 tys. zł Inwestycje

14 Najwięcej w czerwcu 2014 r. przeznaczając na zakupy sprzętu:
Od 6 września 2013 r. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w sprzęt zainwestował ,20 zł Najwięcej w czerwcu 2014 r. przeznaczając na zakupy sprzętu: ,12 zł Zakupy

15 Zakupy z dofinansowaniem
Część zakupów została dofinansowana ze środków zewnętrznych: z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Zakupy z dofinansowaniem

16 Zakupy z dofinansowaniem
We współpracy z Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym szpital kupił: Moduły i licencje do programu Eskulap O łącznej wartości ponad ,00 złotych Zakupy z dofinansowaniem

17 Obecne inwestycje Remonty Oddziałów
Do końca pierwszego kwartału 2015 r. szpital chce wyremontować Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Planowany koszt około 1 mln zł Obecne inwestycje

18 Obecne inwestycje Remont wind
Jeszcze w tym roku chcemy wymienić 8 wind w budynku głównym szpitala przy ul. Dekerta. Stare wysłużone windy, które służyły pacjentom i pracownikom lecznicy przez prawie 30 lat zostaną zastąpione nowymi ze stali nierdzewnej i automatycznym sterowaniem Będzie też przebudowana strefa wokół wind, którą szpital wyposaży w stolarkę przeciwpożarową. Koszt – ok. 3 mln złotych Obecne inwestycje

19 Informatyzacja Szpitala
Zakup nowego oprogramowania dla potrzeb księgowości, kadr i płac. Koszt - ok. 650 tys. złotych Modernizacja serwerowni Szpitala. Koszt - ok. 1,2 mln złotych Zakup terminali komputerowych i sprzętu peryferyjnego. Koszt – ok. 350 tys. złotych Obecne inwestycje

20 Zakup nowych urządzeń obrazowych
Zakup aparatu ESWL. Koszt - ok. 1,2 mln złotych Zakup aparatu RTG z ramieniem C. Koszt - ok. 0,5 mln złotych Zakup rezonansu magnetycznego. Koszt - ok. 5 mln złotych Zakup aparatu SPECT-CT. Koszt – ok. 3 mln złotych Obecne inwestycje

21 W czerwcu 2014 r. na podstawie wyników audytu i szczegółowych kontroli Oddziałów
instytucja certyfikująca TÜV Rheinland Polska przyznała Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. certyfikat jakości ISO Polityka jakości

22 W ciągu zaledwie pół roku udało się nam wdrożyć ponad 1000 procedur dotyczących poprawy jakości w szpitalu. Numer certyfikatu Polityka jakości

23 ISO 9001:2008 Trwają prace nad wdrożeniem kolejnych standardów:
ISO Zarządzanie Środowiskiem OHSAS Zarządzanie BHP HCCAP (aktualizacja procedur) ISO 9001:2008

24 Szpital w Gorzowie został zakwalifikowany do programu
Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent, który ma nas doprowadzić do uzyskania Akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

25 Od momentu przekształcenia szpitala w spółkę w lecznicy zaszło sporo zmian kadrowych.
5 września 2013 r. w WSzW w Gorzowie Wlkp. pracowało 270 lekarzy We wrześniu 2014 r. pracuje 306 lekarzy Zmiany kadrowe

26 Strategia Rozwoju WSzW
Strategia Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata zakłada: Dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów: Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego Modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, rozbudowa Izby Przyjęć i przeniesienie Pracowni Mikrobiologii na Dekerta Budowa Centrum Radioterapii Strategia Rozwoju WSzW

27 Budowa Ośrodka Radioterapii
Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. wpisany jest we wszelkie plany strategiczne Województwa Lubuskiego. Jest to jeden z celów Rządu RP do realizacji w ramach Programu Strategia Polski Zachodniej. Inwestycja została wpisana do Kontraktu Terytorialnego pomiędzy Rządem RP a Województwem Lubuskim. Koszt – około 80 mln złotych Plany inwestycyjne

28 Przychody 218 mln 569 tys. zł Wartość sprzedaży netto
(od września 2013 r., do końca września 2014 r.) 218 mln 569 tys. zł Przychody

29 Wynik finansowy brutto
(od r., do r.) 23 mln zł Zysk Spółki

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Piotr Dębicki 24 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google