Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. po przekształceniu w spółkę prawa handlowego Piotr Dębicki 24 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. po przekształceniu w spółkę prawa handlowego Piotr Dębicki 24 października."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. po przekształceniu w spółkę prawa handlowego Piotr Dębicki 24 października 2014 r.

2 6 września 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka powstała na bazie przekształconego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. otrzymując nazwę: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

3 Zobowiązania szpitala Po przekształceniu szpitala w spółkę z 270 mln długu przy szpitalu została kwota 82 mln Z tego 80 mln to pożyczka wobec właściciela, czyli Samorządu Województwa Lubuskiego rozłożona na 15 lat z pierwszą spłatą w grudniu 2014 roku.

4 Jesteśmy, by nieść pomoc ludziom, którzy powierzyli nam swe zdrowie. Misja Spółki

5 Wizja Szpitala – cel strategiczny Nowoczesny wielospecjalistyczny Szpital zapewniający w pełni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom północnej części województwa lubuskiego. Szpital oferujący możliwości kompleksowego diagnozowania i leczenia chorób w sposób niewymagający od pacjentów wyjazdów do innych ośrodków, niezależnie od schorzenia.

6 Wizja Szpitala – cel strategiczny Szpital prowadzący szeroką działalność dydaktyczną, będący jedną z lecznic stanowiących podstawę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szpital otwarty na potrzeby Pacjentów, przyjazny dla Pacjentów i ich Bliskich. Szpital efektywny fachowo i ekonomicznie.

7 Strategia Rozwoju WSzW Strategia Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2014-2020 zakłada: Remonty bieżącej substancji Szpitala z uwzględnieniem wszelkich wydanych decyzji przez organa Państwa. Odtworzenie zasobu środków trwałych Szpitala z uwzględnieniem wymogów NFZ.

8 Inwestycje Przebudowa lądowiska, podjazdu, wiaduktu i wiaty dla SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Koszt całkowity ponad 7 mln zł Koszt kwalifikowany – ponad 5,5 mln zł Dofinansowanie z EFRR – ponad 4,7 mln

9 Inwestycje Remont i przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity 600 tys. zł Wartość sprzętu medycznego ze środków własnych szpitala 866 tys. zł

10 Inwestycje Utworzenie Pododdziału Dziennej Chemioterapii przy Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity 160 tys. zł

11 Inwestycje Remont Oddziału Dziennej Rehabilitacji źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity ok.136 tys. zł

12 Inwestycje Remont Zespołu Poradni przy ul. Walczaka źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity ok. 30 tys. zł

13 Inwestycje Remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szpitalnym przy ul. Dekerta źródło finansowania: środki własne szpitala Koszt całkowity 160 tys. zł

14 Zakupy Od 6 września 2013 r. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w sprzęt zainwestował 9 607 041,20 zł Najwięcej w czerwcu 2014 r. przeznaczając na zakupy sprzętu: 2 225 993,12 zł

15 Zakupy z dofinansowaniem Część zakupów została dofinansowana ze środków zewnętrznych: z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

16 Zakupy z dofinansowaniem We współpracy z Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym szpital kupił: Moduły i licencje do programu Eskulap O łącznej wartości ponad 1 456 320,00 złotych

17 Obecne inwestycje Remonty Oddziałów Do końca pierwszego kwartału 2015 r. szpital chce wyremontować Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Planowany koszt około 1 mln zł

18 Obecne inwestycje Remont wind Jeszcze w tym roku chcemy wymienić 8 wind w budynku głównym szpitala przy ul. Dekerta. Stare wysłużone windy, które służyły pacjentom i pracownikom lecznicy przez prawie 30 lat zostaną zastąpione nowymi ze stali nierdzewnej i automatycznym sterowaniem Będzie też przebudowana strefa wokół wind, którą szpital wyposaży w stolarkę przeciwpożarową. Koszt – ok. 3 mln złotych

19 Obecne inwestycje Informatyzacja Szpitala Zakup nowego oprogramowania dla potrzeb księgowości, kadr i płac. Koszt - ok. 650 tys. złotych Modernizacja serwerowni Szpitala. Koszt - ok. 1,2 mln złotych Zakup terminali komputerowych i sprzętu peryferyjnego. Koszt – ok. 350 tys. złotych

20 Obecne inwestycje Zakup nowych urządzeń obrazowych Zakup aparatu ESWL. Koszt - ok. 1,2 mln złotych Zakup aparatu RTG z ramieniem C. Koszt - ok. 0,5 mln złotych Zakup rezonansu magnetycznego. Koszt - ok. 5 mln złotych Zakup aparatu SPECT-CT. Koszt – ok. 3 mln złotych

21 Polityka jakości W czerwcu 2014 r. na podstawie wyników audytu i szczegółowych kontroli Oddziałów instytucja certyfikująca TÜV Rheinland Polska przyznała Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. certyfikat jakości ISO 9001-2008 certyfikat jakości ISO 9001-2008.

22 Polityka jakości W ciągu zaledwie pół roku udało się nam wdrożyć ponad 1000 procedur dotyczących poprawy jakości w szpitalu. Numer certyfikatu 0198 100 01602

23 ISO 9001:2008 Trwają prace nad wdrożeniem kolejnych standardów: ISO 14001 Zarządzanie Środowiskiem OHSAS 18001 Zarządzanie BHP HCCAP (aktualizacja procedur)

24 Szpital w Gorzowie został zakwalifikowany do programu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent, który ma nas doprowadzić do uzyskania Akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

25 Zmiany kadrowe Od momentu przekształcenia szpitala w spółkę w lecznicy zaszło sporo zmian kadrowych. 5 września 2013 r. w WSzW w Gorzowie Wlkp. pracowało 270 lekarzy We wrześniu 2014 r. pracuje 306 lekarzy

26 Strategia Rozwoju WSzW Strategia Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2014-2020 zakłada: Dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów: Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego Modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, rozbudowa Izby Przyjęć i przeniesienie Pracowni Mikrobiologii na Dekerta Budowa Centrum Radioterapii

27 Plany inwestycyjne Budowa Ośrodka Radioterapii Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. wpisany jest we wszelkie plany strategiczne Województwa Lubuskiego. Jest to jeden z celów Rządu RP do realizacji w ramach Programu Strategia Polski Zachodniej. Inwestycja została wpisana do Kontraktu Terytorialnego pomiędzy Rządem RP a Województwem Lubuskim. Koszt – około 80 mln złotych

28 Przychody Wartość sprzedaży netto (od września 2013 r., do końca września 2014 r.) 218 mln 569 tys. zł

29 Zysk Spółki Wynik finansowy brutto (od 06.09.2013r., do 31.07.2014r.) 23 mln zł

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. po przekształceniu w spółkę prawa handlowego Piotr Dębicki 24 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google