Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delegatura w Płocku WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt. trybu składania wniosków znajdują.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delegatura w Płocku WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt. trybu składania wniosków znajdują."— Zapis prezentacji:

1 Delegatura w Płocku WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt. trybu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej KO http://www.kuratorium.waw.pl w Zakładce: Dla Nauczycieli pod tytułem: Nagrody i odznaczenia

2 Delegatura w Płocku - do 7 marca każdego roku kalendarzowego - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 392) Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN Termin składania wniosków - do 7 marca każdego roku kalendarzowego Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 392)

3 Delegatura w Płocku Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4)Całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce 5)Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism 6)Wzór wniosku zamieszczony jest w załączniku 7) Dodatkowe wskazówki zamieszczone są w załączniku i zaznaczone zostały kolorem niebieskim Do wniosku o nadanie Medalu KEN „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” - nie załącza się!!! Wnioski o Medal KEN dla nauczycieli powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej. 3) Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4)Całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce 5)Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism 6)Wzór wniosku zamieszczony jest w załączniku 7) Dodatkowe wskazówki zamieszczone są w załączniku i zaznaczone zostały kolorem niebieskim Do wniosku o nadanie Medalu KEN „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” - nie załącza się!!! Wnioski o Medal KEN dla nauczycieli powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.

4 Delegatura w Płocku Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych o nadanie orderów i odznaczeń państwowych Termin składania wniosków -do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do Delegatury)

5 Delegatura w Płocku 1) ustawa z dnia 16 października 1992 r., o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz.450 z późn. zm.), 2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z poźn. zm), 3)ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 580, z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 198, poz. 1930 z późn. zm.). Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 16 października 1992 r., o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz.450 z późn. zm.), 2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z poźn. zm), 3)ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 580, z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 198, poz. 1930 z późn. zm.).

6 Delegatura w Płocku Uwaga! Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. wprowadziło nowy wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia oraz nowy wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów. Składane wnioski o ordery i odznaczenia państwowe dla nauczycieli powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej

7 Delegatura w Płocku 3) Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4)Nie można zmieniać rozmiaru rubryk 5)Zwrócić szczególną uwagę na uzasadnienie 7)W treści uzasadnienia nie należy zamieszczać życiorysów i przebiegu pracy zawodowej 6)Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism 8)Do wniosku należy dołączyć „zapytanie o udzielenie informacji o osobie UWAGA: z odpowiednio wypełnionym drukiem zapytania do KRK występuje tylko! osoba upoważniona z Ministerstwa Edukacji Narodowej

8 Delegatura w Płocku Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody MEN oraz nagrody MKO Termin składania wniosków do 6 czerwca każdego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do Delegatury)

9 Delegatura w Płocku - art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 r. poz. 191); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. nr 131, poz. 1078); Podstawa prawna: - art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 r. poz. 191); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. nr 131, poz. 1078);

10 Delegatura w Płocku Do nagrody może zostać zgłoszony nauczyciel, który: - przepracował w szkole co najmniej 2 lata, - posiada wyróżniającą ocenę pracy, - spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Z wnioskiem o przyznanie nagrody MEN lub MKO występuje: - dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole (po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną), - organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły. Wniosek należy wypełnić według wzoru znajdującego się na stronie Kuratorium i wydrukować dwustronnie na 1 kartce. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach.


Pobierz ppt "Delegatura w Płocku WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt. trybu składania wniosków znajdują."

Podobne prezentacje


Reklamy Google