Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -

2 OTOCZENIE (O) CZŁOWIEK (C) TECHNIKA (T)
System C-T-O

3 System C-T-O Obiekty techniczne funkcjonują w określo-nym otoczeniu. Wyróżnia się przy tym ele-menty otoczenia naturalnego i sztucznego.

4 System C-T-O Obiekty techniczne funkcjonują w określo-nym otoczeniu. Wyróżnia się przy tym ele-menty otoczenia naturalnego i sztucznego. Otoczenie naturalne tworzą: atmosfera, hydrosfera oraz litosfera. Otoczeniem sztucznym np. wieży wiertni-czej są: statki obsługi, helikoptery, infra-struktura rurociągów, boje itp.

5 Wzajemne oddziaływania w systemie C-T-O mogą prowadzić do zdarzeń niepożądanych. Ich skutkiem mogą być straty (szkody).

6 Wzajemne oddziaływania w systemie C-T-O mogą prowadzić do zdarzeń niepożądanych. Ich skutkiem mogą być straty (szkody). Wyróżnia się straty: związane z życiem i zdrowiem ludzkim, ekonomiczne, towarzyszące degradacji środowiska.

7 Strata: 800 tys.USD

8 Strata: 875 tys.USD

9

10

11 BEZPIECZEŃSTWO Właściwość systemu C-T-O polegająca na zdolności funkcjonowania w określo-nych warunkach i w określonym prze-dziale czasu bez zajścia wypadków.

12 Sekwencja zdarzeń niepożądanych prowadząca do strat.
WYPADEK Sekwencja zdarzeń niepożądanych prowadząca do strat.

13 RYZYKO Możliwość pojawienia się strat w systemie C-T-O w określonych warunkach i w określonym przedziale czasu.

14 RYZYKO BEZPIECZEŃSTWO
Właściwość systemu C-T-O polegająca na zdolności funkcjonowania w określonych warunkach i w określonym przedziale czasu bez zajścia wypadków. RYZYKO Możliwość pojawienia się strat w systemie C-T-O w w określonych warunkach i w określonym przedziale czasu.

15 Ocena bezpieczeństwa może być prowa-dzona za pomocą wybranych miar (zwykle za pomocą miar ryzyka)

16 Źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe
ZAGROŻENIE Źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe

17 Źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe
ZAGROŻENIE Źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe KATEGORIE ZAGROŻEŃ - zagrożenia naturalne (powodzie, tornada, sztormy ...), - zagrożenia techniczne (urządzenia przemysłowe, systemy transportowe, wyroby powszechnego użytku, farmaceutyki ...), - zagrożenia społeczne (wojna, sabotaż, trud. komunikacyjne ...), - zagrożenia wynikające ze stylu życia (narkotyki, alkohol, tytoń ..).

18 ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ - człowiek, - obiekt techniczny, - otoczenie.

19 ANALIZA RYZYKA Cel analizy ryzyka: stworzenie racjonal-nych podstaw do podejmowania decyzji dotyczących ryzyka.

20 Uzyskanie odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania:
EFEKTY ANALIZY RYZYKA Uzyskanie odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania: Co może przebiec nieprawidłowo (na podstawie identyfikacji zagrożeń)? Jakie jest prawdopodobieństwo, że się to zdarzy (na podstawie analizy często-ści)? Jakie są konsekwencje (na podstawie analizy konsekwencji)?

21 CZY PRAWDOPODOBNY JEST TAKI SCENARIUSZ?

22 JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE?

23 FAKT!!!

24

25 Dziękuję Szanownym Studentom za uwagę


Pobierz ppt "Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google