Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -

2 OTOCZENIE (O) CZŁOWIEK (C) TECHNIKA (T) System C-T-O

3 Obiekty techniczne funkcjonują w określo- nym otoczeniu. Wyróżnia się przy tym ele- menty otoczenia naturalnego i sztucznego. System C-T-O

4 Obiekty techniczne funkcjonują w określo- nym otoczeniu. Wyróżnia się przy tym ele- menty otoczenia naturalnego i sztucznego. Otoczenie naturalne tworzą: atmosfera, hydrosfera oraz litosfera. Otoczeniem sztucznym np. wieży wiertni- czej są: statki obsługi, helikoptery, infra- struktura rurociągów, boje itp. System C-T-O

5 Wzajemne oddziaływania w systemie C-T-O mogą prowadzić do zdarzeń niepożądanych. Ich skutkiem mogą być straty (szkody).

6 Wyróżnia się straty: - związane z życiem i zdrowiem ludzkim, - ekonomiczne, - towarzyszące degradacji środowiska.

7 Strata: 800 tys.USD

8 Strata: 875 tys.USD

9

10

11 BEZPIECZEŃSTWO Właściwość systemu C-T-O polegająca na zdolności funkcjonowania w określo- nych warunkach i w określonym prze- dziale czasu bez zajścia wypadków.

12 WYPADEK Sekwencja zdarzeń niepożądanych prowadząca do strat.

13 RYZYKO Możliwość pojawienia się strat w systemie C-T-O w określonych warunkach i w określonym przedziale czasu.

14 BEZPIECZEŃSTWO Właściwość systemu C-T-O polegająca na zdolności funkcjonowania w określonych warunkach i w określonym przedziale czasu bez zajścia wypadków. RYZYKO Możliwość pojawienia się strat w systemie C-T-O w w określonych warunkach i w określonym przedziale czasu.

15 Ocena bezpieczeństwa może być prowa- dzona za pomocą wybranych miar (zwykle za pomocą miar ryzyka)

16 ZAGROŻENIE Źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe

17 ZAGROŻENIE Źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe KATEGORIE ZAGROŻEŃ - zagrożenia naturalne (powodzie, tornada, sztormy...), - - zagrożenia techniczne (urządzenia przemysłowe, systemy transportowe, wyroby powszechnego użytku, farmaceutyki...), - - zagrożenia społeczne (wojna, sabotaż, trud. komunikacyjne...), -- zagrożenia wynikające ze stylu życia (narkotyki, alkohol, tytoń..).

18 ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ - człowiek, - obiekt techniczny, - otoczenie.

19 Cel analizy ryzyka: stworzenie racjonal- nych podstaw do podejmowania decyzji dotyczących ryzyka. ANALIZA RYZYKA

20 EFEKTY ANALIZY RYZYKA Uzyskanie odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania: Co może przebiec nieprawidłowo (na podstawie identyfikacji zagrożeń)? Jakie jest prawdopodobieństwo, że się to zdarzy (na podstawie analizy często- ści)? Jakie są konsekwencje (na podstawie analizy konsekwencji)?

21 CZY PRAWDOPODOBNY JEST TAKI SCENARIUSZ?

22 JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE?

23 FAKT!!!

24

25 Dziękuję Szanownym Studentom za uwagę


Pobierz ppt "Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google