Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W którym z krajów europejskich żyje się dostatnio? Autorami projektu są uczniowie klasy Ig Gimnazjum w Bieńkowicach pod opieką nauczyciela Łukasza Zaborowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W którym z krajów europejskich żyje się dostatnio? Autorami projektu są uczniowie klasy Ig Gimnazjum w Bieńkowicach pod opieką nauczyciela Łukasza Zaborowskiego."— Zapis prezentacji:

1 W którym z krajów europejskich żyje się dostatnio? Autorami projektu są uczniowie klasy Ig Gimnazjum w Bieńkowicach pod opieką nauczyciela Łukasza Zaborowskiego. 1

2 Cele projektu: 1. Uczeń potrafi określić jeden z głównych krajów europejskich, których obywatele żyją dostatnio. 2. Uczeń potrafi wyszukiwać informacje w Internecie. 3. Uczeń potrafi opracować dane z użyciem arkusza kalkulacyjnego. 4. Uczeń potrafi opracować prezentację pokazującą materialne warunki życia obywateli kilku europejskich krajów. 2

3 Krótki opis projektu. Uczniowie porównają warunki materialne dla obywateli żyjących w różnych krajach europejskich. Uwzględnią różne kryteria takie jak: - płace minimalne, płace średnie, - podatki, - siłę nabywczą uwzględniającą koszyk podstawowych produktów. Uczniowie opracują dane w arkuszu kalkulacyjnym, wyciągną wnioski i na ich podstawie opracują prezentację. 3

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane podczas pracy nad projektem. Arkusz kalkulacyjny(Excel lub OOCalac), program do tworzenia prezentacji (Power Pioint lub OOImpress), edytor tekstu(Word lub OOWriter), wyszukiwarka internetowa(google lub inne), przeglądarka internetowa(Opera lub IE). 4

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich. Uczniowie sami określili, czy woleliby gromadzić informacje, opracowywać dane lub tworzyć prezentację. Osoby, które zgłosiły się do określonych zadań zostały kierownikami zespołu. Przykładowo uczeń, który zdecydował, że będzie gromadził informacje dotyczące Hiszpanii zostaje kierownikiem a osoba odpowiedzialna za opracowanie danych jest jego pomocnikiem. Gdy uczniowie przechodzą do kolejnego etapu projektu, zamieniają się rolami. 5

6 Rola nauczyciela. Rola nauczyciela podczas pracy nad projektem sprowadzała się do pomocy w planowaniu i realizacji planu działań. Pomoc koncentrowała się na aspekcie technicznym związanym z narzędziami komputerowymi oraz ukierunkowaniu i skonkretyzowaniu działań uczniów. Najtrudniejsze zadanie nauczyciela to motywowanie uczniów do systematycznej pracy oraz rozliczanie z wykonanych zadań. Najważniejsze decyzje, które należało podjąć to ostateczne ustalenie kształtu prezentacji oraz rezygnacja z niektórych założeń wstępnych. Podczas samej prezentacji sprawowałem opiekę nad sprzętem elektronicznym oraz rozdzielałem zadania dotyczące ustawienia sprzętu, ekranu, itp. Uczniowie w tym względzie wykazali dużą samodzielność działania. 6

7 Działania uczniów. 7 1. Uczniowie planują swoje działania. 2. Uczniowie zbierają informacje (korzystają z internetu, z gazetek informacyjnych zdobytych w placówkach handlowych w Polsce i Czechach oraz z rachunków płaconych przez rodziców). 3. Kolejna grupa uczniów wprowadza informacje zdobyte przez poprzedników do tabeli w arkuszu kalkulacyjnym. 4. Uczniowie porządkują dane oraz opracowują je zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. 5. Ostatnia grupa uczniów korzysta z dorobku poprzedników i opracowuje prezentację w programie PowerPoint.

8 Rezultaty pracy uczniów. 8 Głównym efektem pracy uczniów jest prezentacja multimedialna, która została umieszczona na stronie internetowej szkoły: zso_bienkowice.republika.pl.

9 Prezentacja projektu. 9 Prezentacja projektu miała miejsce na forum szkoły. Uczniowie przygotowali ekran oraz sprzęt multimedialny niezbędny do zaprezentowania swojej pracy. Prezentację prowadził jeden prowadzący. Po zakończeniu prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania związane z projektem oraz jego powstawaniem.

10 Wnioski. 10 Uczniowie nauczyli się: z merytorycznego punktu widzenia: „Wyciągania z tekstu ważnych informacji” „Zdobyłem informacje o niektórych krajach europejskich” „Nauczyłem się opracowywać dane” ze względu na umiejętności komputerowe: „Nauczyłem się korzystać z pakietu OpenOffice” „Nauczyliśmy się zaawansowanego szukania w internecie”

11 Wnioski Realizując projekt poznałem zasady szczegółowego prowadzenia pracy metodą projektu. Największą wartość miały dla mnie zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji pracy oraz oceny uczniów. Są to bardzo ważne wskazówki w pracy każdego nauczyciela. Najważniejsze, że wskazówki organizatorów są uniwersalne i można wykorzystać je w przyszłości podczas pracy nad projektem o innej tematyce, a nawet z innego przedmiotu.


Pobierz ppt "W którym z krajów europejskich żyje się dostatnio? Autorami projektu są uczniowie klasy Ig Gimnazjum w Bieńkowicach pod opieką nauczyciela Łukasza Zaborowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google