Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Hanna Nowakowska Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 wrzesień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Hanna Nowakowska Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 wrzesień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Hanna Nowakowska Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 wrzesień 2014 r.

2 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA Fundacja działa od 1995 roku, formalnie 2003 r. misja (m.in.):  działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego kobiet, umacnianie własnej godności i poczucia wartości.  promocja zdrowia i propagowanie aktywnego stylu życia, celem zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego jak najdłużej.  podnoszenie świadomości – promowanie wartości, zasad i praktyk podkreślających równość w społeczeństwie.  zwalczanie przejawów społecznego wykluczenia oraz przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, kulturę.  Od marca 2005 r. do czerwca 2011 r. była Koordynatorem FORUM50+ Seniorzy XXI wieku !, nieformalnej płaszczyzny 25 organizacji pozarządowych działających z i na rzecz osób starszych w Polsce.  Prowadzi portal www.kobieta50plus.plwww.kobieta50plus.pl  Zrealizowała i realizuje projekty krajowe i międzynarodowe

3 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Misja portalu www.kobieta50plus.pl  zmiana wizerunku osób dojrzałych w Polsce  propagowanie aktywnego stylu życia  zachęcanie do współpracy  przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć  przeciwstawienie się wykluczeniu społecznemu;  odkłamanie stereotypów przypisanych osobom dojrzałym

4 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Projekt 2011-2012 był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Partnerzy projektu:  Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy  Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7  Ursynoteka Biblioteka Publiczna im. Ursyna Niemcewicza  OGRODY ZMIAN  Seniorzy w Akcji  Forum 50+ Seniorzy XXI wieku !  portal www.kobieta50plus.pl

5 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Projekt 2014 realizowany ze środków m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów  Ursynoteka Biblioteka Publiczna im.Ursyna Niemcewicza  Wydawnictwo Bliżej Przedszkola  portale internetowe Qlturka.pl i egodziecka.pl  Liceum Ogólnokształcące nr LXIII im. L. Kossutha  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  serwis społecznościowy www.kobieta50plus.plwww.kobieta50plus.pl  Klub Mieszkańców „Przy Lasku”

6 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie  założenia opracowane przez dr Zofię Zaorską wybitnego pedagoga i gerontologa, założycielkę Klanzy, autorkę książki „Dodać życia do lat”  przetestowane w ramach programu zrealizowanego w Lublinie – grant „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych „ę”  projekt realizowany w Białymstoku, Supraślu, Lublinie, 2014 r. nowe Szkoły powstają w Poznaniu i Wrocławiu  strona www.superbabcia.org.plwww.superbabcia.org.pl

7 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Potrzeba realizacji projektu  polscy dziadkowie w porównaniu do ich europejskich rówieśników aktywnie angażują w wychowanie wnuków,  to właśnie ta pomoc dziadków umożliwia młodym matkom podjęcie pracy po urlopie macierzyńskim,  rodziców nie stać na opiekunkę a infrastruktura żłobków jest słabo rozwinięta,  inwestowanie w więzi międzypokoleniowe -dziadkowie, rodzice, wnuki ma znaczenie dla przyszłości całej rodziny,  model rodziny się zmienia – rozwody, adopcje emigracja zarobkowa, późne powroty z pracy do domu,  nowe oczekiwania co do edukacji dzieci – nowoczesne zabawki, bajki, muzyka,  opiekunami dzieci „przed i po szkole” są dziadkowie.

8 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie

9 Czas trwania projektu: od września 2011 do czerwca 2012 Miejsce spotkań: Ośrodek Pomocy Społecznej - Dzienny Dom Seniora przy ul. Cybisa 7 Ilość spotkań: 14 spotkań w 1 semestrze 16 spotkań w 2 semestrze

10 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Zakładana liczba godzin warsztatowych:  40 godz. (po 20 godz. na semestr)  16 godz. (po 8 godz. na semestr) warsztatów rozwijających zdolności twórcze dzieci,  20 godz. Pracy z komputerem (po 10 godz. na semestr), Przeprowadzonych zajęć dodatkowych ( przez wolontariuszy):  19 godzin warsztatowych w 1 semestrze  15 godzin warsztatowych w 2 semestrze

11 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Uczestnicy:  Osoby niezamożne, mające problemy w rodzinach,  Najmłodsza uczestniczka miała 42 lata najstarsza 72 lata,  Liczba uczestników: 22 osoby Mężczyzn – 1 Kobiety – 21

12 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Zajęcia 1 semestr:  Spotkanie integracyjne - Własne granice,  Dzieci tańczą razem z nami - Taniec i ruch,  Zdrowy sen,  Promocja zdrowia, żywienie,  Rozmawiamy o uczuciach,  Warsztaty plastyczne,  Długie życie jako wartość,  Bajkoterapia, czytanie bajek,  Lektury dzieci młodszych,  SuperBabcia i SuperDziadek poznaje swoją moc,  Aktualne wieści na temat karmienia piersią i pielęgnacji noworodka,  Jak działa pomocna pochwała i zachęta – Każdy z nas może dostrzec dobro w drugim człowieku,  Jak rozwiązywać problemy i konflikty,

13 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie

14 Zajęcia 2 semestr:  Warsztaty plastyczne. Jak rozwijają się malarscy geniusze,  Nie taki diabeł straszny czyli rzecz o relacji teściów z synową/zięciem  Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności Jak budować autorytet?  Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról –Taniec i Ruch  Bogactwo innych kultur. Jak rozmawiać z wnukami o tolerancji o różnorodności?,  Bezpieczeństwo dzieci i seniorów w ruchu drogowym,  Poczytajki dla wnuków – nastolatki w natarciu,  Jak być dobrą teściową/ dobry, teściem,  Mały człowiek – pielęgnacja niemowlęcia. Choroby wieku dziecięcego – postępowanie w chorobie,  Poczytajki dla dziadków: jak wybrać dobry poradnik i zrobić niego użytek?  Świat zabawek – jak wybierać dobre zabawki,

15 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie  Cel nr 1 wsparcie babć i dziadków w wychowaniu wnuków  aktualizacja wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzebach emocjonalnych i edukacyjnych – zachęcanie dziecka do współpracy, zachęcanie do samodzielności  pomoc w pierwszych latach podejmowania nauki w szkole  komunikacja w rodzinie ułatwiająca współpracę  Cel nr 2 promocja i rozwój wolontariatu  Zajęcia plastyczne, bajkoterapia, zajęcia ze sztuki opowieści i organizacji zabaw  Cel nr 3 zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu  Zajęcia komputerowe z zakresu obsługi stron internetowych, smarfonów i tabletów- upowszechnianie projektu przez SuperBabcie i SuperDziadków  Cel nr 4 rozbudzenie troski o własne zdrowie, wygląd, sprawność fizyczną  nowe techniki aktywności i dbałości o własne zdrowie (zdrowe odżywanie, zajęcia w basenie, spacery z kijkami Nordic Walkinig)

16 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Dodatkowo odbyły się :  warsztaty plastyczne w Zachęcie „Jak to się robi” oraz „Na Zachętę – dobry sposób na niedzielę”,  warsztaty komputerowe ( oba semestry),

17 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie  spotkanie mikołajkowe,  bal noworoczny,

18 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie  3 dniowy wyjazd pt. Zdrowie i Uroda do Janowa Lubelskiego, w tym warsztaty z aerobiku na basenie, integracyjno – ruchowe, plastyczne, teatralne,

19 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Co się udało?  duże zainteresowanie lokalnej społeczności,  wiele osób zamierzało pracować na rzecz społeczności lokalnej,  chęć kontynuacji zajęć,  aktywizacja grupy wykluczonej,  odzew społeczeństwa – chęć zatrudnienia certyfikowanej SuperBabci.

20 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Niepowodzenia  brak możliwości zwiększenia ilości osób przyjętych do szkoły,  nie wszyscy wykładowcy wiedzieli jak uczyć osoby starsze,  za mało było zajęć poświęconych samym seniorom – np. basen, pielęgnacja ciała, promocja zdrowia,  za mało warsztatów komputerowych i zajęć uczących nowych technologii np. posługiwanie się smartfonem, skypem.

21 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie

22 Kilka cytatów z ankiet ewaluacyjnych:  „Szkoła pomogła mi zrozumieć, jak duża jest rola babci w rodzinie. Dała mi możliwość poznania wielu zabaw, piosenek, wierszyków, przybliżyła sztukę opowiadania, uwrażliwiła na tematy związane z psychologia dziecka.”  „Szkoła pozwoliła mi poznać nowych ludzi i funkcjonować w nowej grupie społecznej przez okres jej trwania. Wytworzyła także większą mobilizację do życia i zwiększyła aktywność – należało nie tylko wyjść z domu, ale także przygotować się do zajęć.”  „Teraz wiem jak organizować zabawy i zajęcia z dziećmi, żeby dzieci się nie nudziły. Odważniej niż kiedyś podejmuję działania integracyjne z innymi dziećmi.”  „Czuję się spokojniejsza i pewniejsza jako babcia, zawsze mogę skonsultować problem z innymi babciami- koleżankami ze szkoły. Sprawniej niż kiedyś posługuję się Internetem.”

23 Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie

24 Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA 694 45 16 04 fundacja-jakobieta@o2.plfundacja-jakobieta@o2.pl www.kobieta50plus.pl


Pobierz ppt "Szkoła SuperBabci i SuperDziadka na warszawskim Ursynowie Hanna Nowakowska Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 wrzesień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google