Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁO: ALINA BOROWSKA „KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI” WYDAWNICTWO AKADEMICKIE „ŻAK” WARSZAWA 2004 ZNACZENIE ZAWODU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁO: ALINA BOROWSKA „KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI” WYDAWNICTWO AKADEMICKIE „ŻAK” WARSZAWA 2004 ZNACZENIE ZAWODU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE."— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁO: ALINA BOROWSKA „KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI” WYDAWNICTWO AKADEMICKIE „ŻAK” WARSZAWA 2004 ZNACZENIE ZAWODU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

2 ZNACZENIE ZAWODU Na współczesnym rynku pracy zawód oraz kształcenie mają zupełnie nowy wymiar. Nie chodzi już o samo zdobywanie wiedzy fachowej z zakresu pewnej dziedziny wiedzy, a o zdobycie w toku nauki szkolnej uniwersalnych, ponadzawodowych umiejętności, które pozwolą nam odnaleźć się w różnych sektorach rynku pracy. Dla współczesnego pracodawcy nie ma już tak dużego znaczenia jaki masz zawód wyuczony. Oczekują oni od absolwentów określonych cech, umiejętności i postaw, bez względu na ukończony kierunek. Ważne jest więc abyś był człowiekiem wykształconym ponieważ podczas nauki szkolnej oprócz wiedzy fachowej nabywasz umiejętności ponadzawodowe, cenione na każdym stanowisku pracy.

3 ZNACZENIE ZAWODU Badania przeprowadzone wśród pracodawców wskazują na konieczność posiadania przez absolwentów szeregu umiejętności, cech i kompetencji związanych bardziej z osobowością niż z zawodem oraz na konieczność określenia dodatkowego celu kształcenia. Według Ireneusza Woźniaka celem tym jest wprowadzenie do kształcenia zawodowego mechaników w Polsce następujących kompetencji: - aktywność, zaradność, twórczość, odpowiedzialność, krytyczność, niezależność, samodzielność w pracy i działaniu; - gotowość do akceptacji zmian zachodzących w otoczeniu jednostek i umiejętność przystosowania się do tych zmian; - umiejętność samokształcenia i rozwoju.

4 ZNACZENIE ZAWODU Współczesna szkoła nie ma kształcić wyłącznie w wąskich specjalnościach, ponieważ nie daje to dobrego przygotowania do pracy. Szkoła powinna rozwijać w uczniach umiejętność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów oraz technik uczenia się. Coraz częściej pracodawcy w ogłoszeniach o pracę, nie określają pożądanego kierunku studiów. Nie ma już dla nich znaczenia czy jesteś filozofem, ekonomistą czy pedagogiem. Od absolwentów szkół wyższych oczekują oni określonych cech, umiejętności i postaw bez względu na ukończony kierunek studiów.

5 ZNACZENIE ZAWODU Pracodawcy przywiązują coraz mniejszą wagę do zasobu wiedzy akademickiej, teoretycznej czy do umiejętności technicznych, bowiem uważają, że dobrze wybrany kandydat szybko przyswoi potrzebna wiedzę w trakcie pracy. Okazuje się, że znacznie łatwiej jest przeszkolić ludzi w zakresie ekonomii, mechaniki czy socjologii niż nauczyć ich praktycznej sprawności społecznej.

6 PAMIĘTAJ Mimo, że pracodawcy wiedzę szkolną uważają za mniej istotną w procesie rekrutacji pracowników, to wiedz, że bez szkoły nie jesteś w stanie wykształcić tych wszystkich cech, postaw i umiejętności cenionych przez pracodawców. To właśnie w szkole zdobywasz umiejętność pracy zespołowej czy uczenia się, które są tak bardzo pożądane przez pracodawców. Szkoła to nie tylko treści kształcenia. To spójny system powiązanych ze sobą elementów: sprawność intelektualna, osobista i społeczna; np. niska samoocena blokuje naszą kreatywność i rozwój intelektualny. Dlatego ważne jest aby rozwijać każdy z trzech elementów.

7 Jak zdobyć ważne kompetencje w szkole... Bierz udział w grach zespołowych i wydarzeniach, których organizacja wymaga współpracy w grupie czy podejścia wielozadaniowego, Zostań członkiem wybranego koła i rozwijaj umiejętność uczenia się, Zaangażuj się w wolontariat i rozwijaj swoją systematyczność, Nie wstydź się pochwał czy nagród za swoje osiągnięcia, musisz być świadomy swoich zalet i umiejętności, Weź udział w konferencji, apelu czy konkursie i rozwijaj swoją kreatywność i samodzielność, Szukaj szkoleń na temat komunikacji czy pracy w stresie, Nie bój się uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach, wyrażaj swoją opinię na temat sytuacji i zadań, Spotykaj się z doradcą zawodowym w celu pogłębienia wiedzy na temat swoich kompetencji,

8 Absolwent przyszłości To przede wszystkim sprawca, czyli jednostka integralna, z silną tożsamością, która wie kim jest (wysoki poziom samowiedzy – zna swoje kompetencje, umiejętności i cechy), wierzy w siebie i swoje możliwości (wysoka samoocena); umie szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków (klimatycznych, kulturowych i zawodowych – jest mobilny), ponieważ umie się uczyć, wykorzystywać swoje talenty i możliwości; panuje nad sobą, swoimi emocjami i zasobami (stres, czas) oraz ma doskonałe umiejętności interpersonalne, dzięki którym efektywnie współpracuje w grupie, przewodzi jak również podlega.

9 Stopień przygotowania studentów do wymogów rynku pracy Badaniu poddano studentów ostatniego roku wydziału medycznego, humanistycznego, technicznego i ekonomicznego. Wysoki stopień przygotowania do wymogów rynku pracy deklarowało jedynie 3,7% badanych, Średni stopień przygotowania deklarowało 50,5% studentów, Mały stopień deklarowało 35,2%, Za nieprzygotowanych uważa się 7%, Brak zdania ma 3,5% badanych studentów.

10 Jeśli chcesz trafić do grupy absolwentów deklarujących wysoki stopień przygotowania do wymogów rynku pracy to pamiętaj o: Rozwijaniu swojej osobowości, Konieczności zdobywania wiedzy o sobie, Kształtowaniu poczucia własnej wartości, Zdobywaniu umiejętności uczenia się, Umiejętności radzenia sobie ze stresem, Rozwijaniu i korzystaniu z kreatywności, Rozwijaniu komunikacji interpersonalnej i współpracy grupowej, Gotowości do dalszego kształcenia czy do zmiany zawodu.

11 PAMIĘTAJ W toku nauki szkolnej rozwijaj swoją osobowość oraz intelekt. Człowiek wykształcony, posiadający pewną wiedzę to osoba otwarta na zmiany i na otaczającą rzeczywistość. Jest to osoba znająca swoją wartość, ale i chętna do dalszego rozwoju. We współczesnym świecie kształcenie, zdobywanie zawodu jest bardzo ważne ponieważ oprócz wiedzy teoretycznej umożliwia zdobywanie umiejętności, rozwijanie cech i kompetencji cenionych na rynku pracy.


Pobierz ppt "ŹRÓDŁO: ALINA BOROWSKA „KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI” WYDAWNICTWO AKADEMICKIE „ŻAK” WARSZAWA 2004 ZNACZENIE ZAWODU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google