Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEZY 2013 „LOKALNY EKOROZWÓJ” MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEZY 2013 „LOKALNY EKOROZWÓJ” MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE."— Zapis prezentacji:

1 XIX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEZY 2013 „LOKALNY EKOROZWÓJ” MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE

2 koordynatorka projektu – Paulina Moskaluk

3 CELE SPOTKANIA CELE GŁÓWNE: 1. Ukształtowanie czynnej postawy wobec ochrony przyrody – wypracowanie gotowości i umiejętności działań w środowisku przyrodniczym mających na celu jego ochronę. Poznanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 2. Rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. 3. Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytworzonych przez człowieka. 4. Rozwijanie sprawności manualnej. Cele operacyjne: UCZESTNIK DEBATY  dostrzega potrzebę ochrony środowiska,  potrafi obserwować przyrodę w swoim regionie  dostrzega różnice w przyrodzie i wskazuje przejawy degradacji środowiska,  dba o czystość środowiska, w którym przebywa,  potrafi poprawnie zachować się na obszarach chronionych,  zna zasadę segregacji śmieci,  potrafi korzystać z kolorowych kontenerów

4 EKOLOGIA Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach. Odkrywanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekologia jako samodzielna nauka rozwinęła się w zasadzie w XIX w. Ekologia nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego często w potocznych dyskusjach utożsamiana jest z sozologią i filozofią. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach wynikających z tego porządku i nieporządku dla istnienia biosfery i człowieka.

5 CZYM JEST EKOROZWÓJ WEDŁUG International Paper - Kwidzyn International Paper jest dumna z wytwarzanych produktów oraz sposobu, w jaki powstają. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie klientom wymaganych produktów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w teraźniejszości oraz dla przyszłych pokoleń. Od przeszło 110 lat nasza spółka jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku firm na świecie. W prowadzonej działalności od zawsze stosujemy zrównoważoną strategię, która balansuje potrzeby środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Strategia ta dobrze się sprawdza zarówno w naszej spółce, jak i w społeczeństwie. Dla International Paper Ekorozwój oznacza:  Dbanie o środowisko i prowadzoną działalność  Zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb  Kontynuowanie rozsądnego wykorzystania zasobów naturalnych  Ograniczanie wpływu na otoczenie W praktyce koncentrujemy się na trzech kluczowych obszarach:  Zarządzaniu naszymi zasobami naturalnymi  Ograniczaniu wpływu na środowisko  Nawiązywaniu strategicznej współpracy Istotną część naszej strategii działalności w zakresie ekorozwoju stanowi wytwarzanie produktów w bezpiecznym miejscu pracy oraz stałe udoskonalanie naszej wydajności środowiskowej. Jesteśmy zaangażowani w: Podkreślanie konieczności prewencji wobec emisji oraz eliminacji odchyleń od normy Współpracę z pracownikami w celu stworzenia i utrzymania bezwypadkowego miejsca pracy Z entuzjazmem podejmujemy wyzwania, których celem jest ochrona naszego świata. Jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie naszych wyobrażeń, rozwijanie kreatywności naszych pracowników oraz współpracę z klientami i partnerami w celu odkrycia nowych metod i innowacyjnych rozwiązań. Mamy świadomość konieczności stałego rozwoju. To właśnie dlatego jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły i ocenę naszych postępów. Podstawą naszej filozofii ekorozwoju jest współpraca w celu osiągnięcia sukcesu firmy przy jednoczesnym Zachowaniu lepszego świata dla przyszłych pokoleń – filozofię tę określamy jako IP Way.

6 Debata cześć pierwsza - warsztaty Dnia 21.03.2013r., na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat ekologii, ekorozwoju. W debacie wzięły udział wychowanki młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Kwidzynie, uczniowie z Zespołu Szkól gimnazjalnych oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej. Warsztaty poprowadził pan Janusz Kowalak Koordynator projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna - myśl i działaj EKOlogicznie„. W zajęciach uczestniczyli wychowawca MOW pani Basia, wychowawca świetlicy pani Małgosia. W pierwszej części spotkania omówiono czynniki mające wpływ na środowisko Ziemi

7 Zdjęcia z debaty – warsztaty szkoleniowe część I

8 Podczas warsztatów wykonano następujące ćwiczenia - ćwiczenie nr 1

9

10 Wnioski ze spotkana - cześć I NALEŻY DBAĆ O PRZYRODĘ ABY CZŁOWIEKOWI I PRZYRODZIE ŻYŁO SIĘ LEPIEJ.

11 Debata cześć druga – warsztaty w terenie Dnia 22.03.2013r., na terenie parku dendrologicznego z okazji " Dnia lasu' - zajęcia odbyły się pod kierunkiem nadleśniczego pana Jacka leśniczego. Pan Jacek w ramach święta dnia lasu wyjaśnił wolontariuszkom MOW, jak ważne są lasy, jak duże jest ich znaczenie dla naszego życia i równowagi. Podczas zajęć wychowanki dowiedziały się, że co sekundę na świecie ginie bezpowrotnie 1 hektar lasów. W 24 krajach w ogóle nie ma terenów zalesionych. Leśnicy i polityka proekologiczna nie są w stanie zrekompensować tych strat i ich zahamować. Europa jest w szczęśliwym położeniu, ponieważ ludzie zrozumieli, jak ważne są lasy dla naszej egzystencji. Dlatego część lasów jest wycinana, ale równolegle trwa proces zalesiania. Człowiek mimo, że pomaga odradzać się lasom, jest równocześnie największym dla nich zagrożeniem. Najwięcej lasów ubywa w Ameryce Południowej i Afryce, gdyż kontynent te dynamicznie się rozwijają. W Europie jest dość dużo lasów. Około 46% powierzchni kontynentu to jest dość sporo, jednak niewystarczająco jeśli chodzi o obieg wody, dla którego mają ogromne znaczenie. Tutaj dominująca jest rola amazonki. Ona produkuje niesamowite ilości deszczu, który powraca do nas, pozwala zachować równowagę na całej kuli ziemskiej. Ogromną atrakcja spotkania była przejażdżka bryczką oraz ognisko z kiełbaskami.

12 Zdjęcia – warsztaty w terenie część II – park dendrologiczny.

13

14 Wnioski ze spotkana - cześć II Pamiętajmy, że las bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, wszyscy poznali lecznicze właściwości drzew i zapachów przez nie wydzielanych.

15 Debata cześć trzecia – warsztaty szkoleniowe Dnia 25.03.2013r., na terenie MOW w Kwidzynie odbyła się trzecia część spotkania w ramach XIX sesji sejmu dzieci i młodzieży. Warsztaty rozpoczęto od rozmowy na temat głównych płaszczyzn rozpatrywanie ekorozwoju. Młodzież miała za zadanie zaznaczyć na mapie obszar przemysłowy lub jego fragment na terenie miasta. Podać nazwę osiedla na którym jest najwięcej zieleni, znajduje się w najbliższym sąsiedztwie dzielnicy przemysłowej miasta. Kolejnym zadaniem była zaznaczenie na mapie obszaru, który jest najbardziej zanieczyszczony.

16 Karty pracy

17 Zdjęcia z debaty – warsztaty szkoleniowe część III

18 WNIOSKI 1) Należy dbać o środowiska gdyż wtedy żyje się lepiej przyrodzie i człowiekowi. 2) Zakłady przemysłowe należy zachęcać aby unowocześniały systemy obniżające zanieczyszczenie środowiska. 3) Uświadamiać dzieci,młodzież oraz dorosłych jak ważna w naszym życiu jest ekologia. 4) W miastach należy sadzić jak najwięcej zieleni. 5) Motywowanie społeczeństwa poprzez kampanie społeczne do segregacji śmieci. Opracowanie: materiały zebrała Paulina Moskaluk Opracowanie techniczne - Barbara Dzich wychowawca MOW


Pobierz ppt "XIX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEZY 2013 „LOKALNY EKOROZWÓJ” MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google