Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2014."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2014

2 INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2013/2014

3 1. Konkursy organizowane przez ZKO Konkursy przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11 liczba uczestników: - etap rejonowy – 6644 - etap wojewódzki - 1021 liczba laureatów – 282

4 2. Konkursy, olimpiady i zawody organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami Lp.NAZWA KONKURSU LICZBA UCZESTNIKÓW 1 „Losy bliskich i dalekich” 11 2 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 77 3 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 39 4XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 38 zespołów 2-os 5Wojewódzkie Zawody Strzeleckie „O srebrne muszkiety”35 6 XXXVI Wojewódzkie Zawody Sprawnościowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze 2012” 27 7 III edycja Konkurs MEN „Mam 6 lat” dla uczniów klas I - III, rad rodziców z przedszkoli i szkół podstawowych 17 RR 126 uczniów 8 25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce42

5 3. Inne projekty Uroczysta Gala podsumowująca Konkurs MEN „Mam 6 lat” dla uczniów i rad rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych Edukacja teatralna dla dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do ośrodków kultury wspólnie z teatrem Pleciuga (30 uczestników) Liczba form objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - 154 4. Patronaty

6 5. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w roku 2013 PlacówkaTemat Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71- 699 Szczecin Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych IV etapu edukacyjnego. Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego. Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I i II etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole. Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na III i IV etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole. Poprawa jakości kształcenia w szkole podstawowej w oparciu o analizę wyników sprawdzianu z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia. Poprawa jakości kształcenia w szkole w oparciu o analizę wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia. Poprawa jakości kształcenia w szkole zawodowej w oparciu o analizę wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia.

7 Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16, 75- 654 Koszalin Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole. Diagnozowanie objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspieranie potrzeb ucznia na I etapie edukacyjnym. Metody i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat pracy nauczyciela pracującego w świetlicy. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole masowej – diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem. Niepowodzenia szkolne – diagnoza, planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań. Poprawa jakości kształcenia w gimnazjum w oparciu o analizę wyników egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych i wykorzystanie wsparcia zewnętrznych instytucji specjalistycznych jako element działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

8 Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16, 75- 654 Koszalin Mediacje w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów. Planowanie ewaluacji wewnętrznej jako elementu strategii rozwoju szkoły i konstruowanie narzędzi. Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole masowej – diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem. Od konfliktu do porozumienia – zarządzanie konfliktem w szkole (w tym także konflikty na linii rodzice a szkoła). Planowanie ewaluacji wewnętrznej jako elementu strategii rozwoju przedszkola i konstruowanie narzędzi. Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny u. Potulicka 16 70-952 Szczecin Diagnozowanie objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspieranie potrzeb ucznia na I etapie edukacyjnym Praca w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcio- i sześcioletnich Niepowodzenia szkolne - diagnoza, i planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań

9 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE Platforma Szkoleniowo Doradcza al. Niepodległości 751 81-838 Sopot Metody i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i wykorzystanie wsparcia zewnętrznych instytucji specjalistycznych jako element działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Instytut Badań w Oświacie Sp. Z o.o. ul. M. Reja 13/15 81-874 Sopot „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” (K. Neyman) - budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym Ogólna liczba przeszkolonych nauczycieli - 3565

10 6. Program poprawy efektywności kształcenia zlecone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013 – 2014 na lata 2013 - 2016 TYP SZKOŁYRODZAJ EGZAMINUZAKRES OGÓLNA LICZBA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWDZIAN PO VI KLASIE 18 GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI2 HISTOIA7 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA7 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE7 OGÓŁEM 41

11 ZAKOŃCZENIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REALIZACJI 3-LETNICH PROGRAMÓW POPRAWY EFEKTYNOŚCI KSZTAŁCENIA TYP SZKOŁYRODZAJ EGZAMINU OGÓLNA LICZBA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWDZIAN PO VI KLASIE16 GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA19 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA19 OGÓŁEM54 Wnioski:  W 3 szkołach podstawowych zaobserwowano brak poprawy efektów kształcenia.  Ze względu brak informacji z OKE do dnia 29.08.2014 r. nie dokonano pełnej analizy efektów kształcenia w gimnazjach.

12 7. Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim zachodniopomorskim Liczba form wypoczynku zarejestrowanych przez organizatorów z woj. zachodniopomorskiego Liczba uczestników 26.08.2014 899 37 604 Liczba form zorganizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego Liczba uczestników 2659 136 107 Liczba kontroli wypoczynku przeprowadzonych przez pracowników KO 712 (26,8%)


Pobierz ppt "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google