Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminów w Gimnazjum nr 14 w Olsztynie Edukacyjna wartość w naszej szkole Opracował mgr K.Gremblewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminów w Gimnazjum nr 14 w Olsztynie Edukacyjna wartość w naszej szkole Opracował mgr K.Gremblewski."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminów w Gimnazjum nr 14 w Olsztynie Edukacyjna wartość w naszej szkole Opracował mgr K.Gremblewski

2 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

3 Wynik egzaminu uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.

4 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

5 Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się punktualnie
o godzinie 9.00. Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie trwa 60 minut, a z zakresu języka polskiego 90 minut. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut, a z zakresu matematyki 90 minut. Część z języka obcego nowożytnego na każdym z poziomów trwa 60 minut.

6 przedziały wyników wyrażone w % procent wyników zawarty w przedziale
Co to są staniny? Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.  nazwa stanina przedziały wyników  wyrażone w %  procent wyników  zawarty w  przedziale  1- najniższy   poniżej 4    4   2- bardzo niski     4-10    7   3- niski  11-22  12  4- niżej średni  23-39  17  5- średni  40-59  20  6- wyżej średni  60-76  7- wysoki  77-88  8- bardzo wysoki  89-95    7 9- najwyższy  powyżej 95   4

7 Gimnazjum nr 14 w Olsztynie osiąga wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego.
Z części humanistycznej (Historia i WOS) – 7 stanina co oznacza wynik lepszy od co najmniej 77% zdających. Z części humanistycznej (J.polski) – 5 stanina. Z części przyrodniczej (Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia) – 7 stanina co oznacza wynik lepszy od co najmniej 77% zdających. Z części matematycznej (Matematyka) – 7 stanina co oznacza wynik lepszy od co najmniej 77% zdających. Z części językowej – angielski podstawa - 7 stanina co oznacza wynik lepszy od co najmniej 77% zdających. Z części językowej – angielski rozszerzenie - 7 stanina co oznacza wynik lepszy od co najmniej 77% zdających.

8 Wynik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wyniki egzaminu 2014 Wynik G14 Wynik Olsztyna Wynik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wynik kraju J. polski 68,5 69,7 64,4 68 Historia i WOS 62,7 57,6 59 Matematyka 55,1 51,6 44,4 47 Przedmioty przyrodnicze 56,7 55,6 50,1 52 J. angielski - podstawa 78,2 74,5 62,3 67 J. angielski - rozszerzenie 60,3 56,5 43 46

9 Adres strony ze szczegółowymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego 2014 ze wszystkich szkół w województwie

10 Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, w której uczyli się na danym etapie edukacyjnym, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć. Potrzebujemy zatem dobrej miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej.

11 Czym jest EWD? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą 0. wartość dodatnia wskaźnika EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania wartość ujemna wskaźnika EWD wskazuje na niższą niż przeciętna efektywność

12 Gimnazjum nr 14 w Olsztynie uwzględniając Edukacyjną Wartość Dodaną jest szkołą sukcesu na podstawie danych za lata W każdej części egzaminu gimnazjalnego uzyskało dodatnią wartość wskaźnika EWD.

13 Jak czytać wykres EWD ?  - prawa górna ćwiartka - szkoła sukcesu - szkoła osiąga wysokie wyniki, a uczniowie odnotowują liczący się postęp w porównaniu z egzaminem po kl. VI  - prawa dolna ćwiartka - szkoła niewykorzystanych możliwości - szkoła osiąga wysokie wyniki, ale uczniowie wypadają gorzej w porównaniu z egzaminem po kl. VI  - lewa górna ćwiartka – szkoła wspierająca - szkoła osiąga słabe wyniki, ale uczniowie odnotowują postęp w porównaniu z egzaminem po kl. VI  - lewa dolna ćwiartka - szkoła wymagająca pomocy - szkoła osiąga słabe wyniki, a uczniowie wypadają jeszcze gorzej niż na egzaminie po kl. VI

14 Historia i WOS EWD = +2,7 szkoła wspierająca szkoła sukcesu
szkoła wymagająca pomocy szkoła niewykorzystanych możliwości

15 Język polski EWD = +0,3 szkoła wspierająca szkoła sukcesu
szkoła wymagająca pomocy szkoła niewykorzystanych możliwości

16 Matematyka EWD = +1,8 szkoła sukcesu szkoła wspierająca
szkoła wymagająca pomocy szkoła niewykorzystanych możliwości

17 Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia EWD = +1,3
szkoła wspierająca szkoła sukcesu szkoła wymagająca pomocy szkoła niewykorzystanych możliwości

18 Adres strony ze szczegółowymi danymi EWD wszystkich gimnazjów w Polsce

19 W ramach jeszcze lepszego przygotowania do egzaminów gimnazjalnych Uczniowie Gimnazjum nr 14 poddawani są stałym diagnozom z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminom próbnym. Przygotowanie Uczniów do egzaminu gimnazjalnego: - na przykładzie matematyki – Uczniowie biorą udział w programie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „Lepsza Szkoła”. Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu każdego roku szkolnego) dają nauczycielowi możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

20 W trzeciej klasie gimnazjum Uczniowie biorą udział w dwóch próbnych egzaminach gimnazjalnych przygotowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, wydawnictwa OPERON, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Instytut Badań Edukacyjnych, nauczycieli - egzaminatorów pracujących w naszej szkole. Ponadto po każdym egzaminie gimnazjalnym szczegółowo analizuje się w szkole w zespołach przedmiotowych raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży z egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki tego egzaminu w celu wyciągnięcia wniosków i wdrożenia ich do pracy.

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminów w Gimnazjum nr 14 w Olsztynie Edukacyjna wartość w naszej szkole Opracował mgr K.Gremblewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google