Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im"— Zapis prezentacji:

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Comenius Regio

2 KALENDARIUM PRZEDSIĘZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PBW W RAMACH PROJEKTU:
Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu była inicjatorem i partnerem wiodącym projektu „READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych”, Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Regio . Partnerzy projektu: Miasto Przemyśl, Województwo Podkarpackie, POLSKA - Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Kultury (koordynator), - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu, - II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, - Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu. Kraj Związkowy Styria, AUSTRIA - Urząd Kraju Związkowego Styria/ Departament 9 Kultura, Europa i Współpraca z Zagranicą (koordynator), - Centrum Czytelnictwa - Instytut ds. Organizacji i Rozwoju Bibliotek oraz Pedagogiki Czytelnictwa w Grazu, - Gimnazjum w Fehring. Najważniejsze cele realizowane w ramach projektu: poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez wspólne wypracowanie i wdrożenie skutecznych, nowoczesnych metod edukacji czytelniczej i medialnej; propagowanie czytelnictwa i rozwijanie chęci do czytania poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli; rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w zakresie uczenia się, czytania, komunikowania i stosowania ICT; KALENDARIUM PRZEDSIĘZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PBW W RAMACH PROJEKTU:

3 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” KONFERENCJA 28 listopada 2012 r. zorganizowaliśmy konferencję pt.: „Rola edukacji czytelniczej i medialnej w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym – prezentacja innowacyjnych rozwiązań”, adresowaną do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów i pedagogów wszystkich etapów nauczania. HONOROWY PATRONAT Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali następujących referatów: Edukacja czytelnicza i medialna w podstawie programowej kształcenia ogólnego Jadwiga Świętoń – wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kierownik Oddziału Wspomagania i Planowania. Jak zachęcać do czytania Dorota Karkut – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Rola głośnego czytania w rozwoju emocjonalnym – psychicznym, intelektualnym i moralnym dziecka Katarzyna Bednarz-Soja -kierownik Czytelni i Działu Informacyjno- Bibliograficznego Przemyskiej Biblioteki Publicznej, przewodnicząca Przemyskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wojewódzki koordynator Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Przykłady dobrych praktyk: „Wesołe minutki z książeczką” - realizacja projektu czytania dzieciom w Jarosławiu Dorota Grząba - nauczyciel - bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Jarosławiu. Konferencję zakończyła dyskusja uczestników na temat codziennej pracy z młodym czytelnikiem.

4 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” KONFERENCJA „Rola edukacji czytelniczej i medialnej w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym prezentacja innowacyjnych rozwiązań”

5 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Od lutego 2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka opracowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne dotyczące tekstów kultury, zalecanych lektur szkolnych (obowiązkowych i ponadobowiązkowych), zagadnień z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, psychologii, pedagogiki itp. Sporządzone przez nas zestawienia dostępne są na stronie internetowej w zakładce „Zestawienia bibliograficzne” oraz „Do pobrania” na Zestawienia bibliograficzne stanowią pomoc dla nauczycieli oraz uczniów, szczególnie maturzystów przygotowujących się do prezentacji maturalnych. W ramach projektu rozpropagowaliśmy informacje o sporządzonych zestawieniach wśród społeczności szkolnej: nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, uczniów oraz ich rodziców, a także przedstawicieli władz oświatowych i organizacji edukacyjnych.

6 Lista tematycznych zestawień bibliograficznych:
Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” Lista tematycznych zestawień bibliograficznych: Adaptacje filmowe. Oprac. I. Pelc Bibliografia przedmiotowa do listy lektur obowiązujących z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Oprac. A. Szewczyk Biblioterapia. Oprac. E. Krupa Edukacja filmowa. Oprac. A. Biedroń Edukacja medialna. Oprac. E. Krupa Godziny wychowawcze. Oprac. U. Buczkowska Motywy i wątki w literaturze. Oprac. U. Buczkowska Opracowania lektur : starożytność , średniowiecze. Oprac. L. Żywutska Opracowania lektur : renesans, barok, oświecenie. Oprac. L. Żywutska Opracowania lektur : Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne. Oprac. U. Buczkowska Opracowania lektur : literatura współczesna. Oprac. M. Wąsacz Opracowania lektur : romantyzm, pozytywizm. Oprac. M. Wąsacz Teksty kultury ; II etap edukacyjny : SP Kl. IV-VI. Oprac I. Pelc Teksty kultury ; III etap edukacyjny : gimnazjum. Oprac I. Pelc Teksty kultury ; IV etap edukacyjny : szkoła ponadgimnazjalna. Oprac I. Pelc Zygmunt Krasiński : bibliografia podmiotowa. Oprac. E. Krupa Zygmunt Krasiński : bibliografia przedmiotowa. Oprac. E. Krupa

7 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” BADANIA DIAGNOSTYCZNE W marcu 2013 r. – zakończyliśmy badania diagnostyczne nt.: „Edukacja czytelnicza w szkołach Przemyśla – działania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli", których celem było sprawdzenie jaką rolę pełni książka we współczesnym życiu dzieci i młodzieży oraz czy działania szkoły w zakresie edukacji czytelniczej mają wpływ na rozwój czytelnictwa. Badania rozpoczęto w grudniu 2012 roku. Został powołany Zespół zadaniowy ds. badania diagnostycznego, który opracował założenia merytoryczne i metodologiczne badań, a także przygotował ankietę. Ankieta, skierowana do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, została rozpowszechniona w trzech szkołach przemyskich: SP nr 11, Gimnazjum nr 1 oraz II LO. Rozdano w sumie 300 kwestionariuszy ankiet, z czego 290 zostało wypełnionych i odesłanych do PBW. Następnie Zespół zadaniowy przeanalizował zebrane ankiety i w drugiej połowie marca 2013 r. opublikował raport końcowy.

8 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” WNIOSKI Z RAPORTU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH: Badani uczniowie spędzają wolny czas najchętniej na słuchaniu muzyki. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród proponowanych 8 sposobów spędzania wolnego czasu. Zrezygnować z książki nie mogłoby 46 respondentów (co stanowi tylko 16% ogółu odpowiedzi). Szereguje to książkę na piątym (przedostatnim) miejscu wśród rzeczy i czynności ważnych dla nastolatków. Ponad połowa badanych przyznaje, że chętnie czyta książki. Książka służy głównie jako element rozrywki. 26% badanych deklaruje codzienny kontakt z książką, tyle samo respondentów czyta raz w tygodniu. Aż 65% uczniów nie posiada swojego ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej są Lewis, Brzechwa i Rowling. Uczniowie gimnazjum najczęściej czytają Sapkowskiego, a licealiści gustują w książkach Tolkiena, Rowling, Sapkowskiego i Kinga (moda na literaturę fantazy). Z biblioteki szkolnej korzysta 83% ogółu badanych, ale aż 38% podaje, że nie znajduje w niej dla siebie interesujących książek. Najwięcej niezadowolonych z oferty biblioteki jest w grupie licealistów ( 55%). Aż 71% uczniów w liceum oraz 53% uczniów w gimnazjum uważa, że działania biblioteki szkolnej nie zachęcają ich do sięgania po lekturę. Respondenci uważają, że biblioteka szkolna prowadzi wiele różnorodnych form pracy z czytelnikiem (dot. szkoły podstawowej). Najczęściej stosowanymi są : konkursy, lekcje biblioteczne oraz wystawy. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki oraz poznaje nowe źródła informacji. Główną osobą, która przekazuje uczniom te treści jest nauczyciel – bibliotekarz. Tylko 31% ogółu badanych rozmawia z nauczycielem o przeczytanych książkach.

9 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” UTWORZENIE KLUBU NOWOCZESNEGO CZYTELNIKA ORAZ MEDIOTEKI czerwiec 2013 r. – sala konferencyjna PBW w Przemyślu została wyposażona w zestaw kina domowego i zestaw projekcyjny (wartość: zł). Sala medialna będzie służyć do realizacji lekcji bibliotecznych, zajęć pokazowych, otwartych dla nauczycieli i uczniów na temat edukacji czytelniczej i medialnej; wrzesień 2013 r. – PBW otrzymała multimedialne pomoce dydaktyczne: audiobooki, płyty CD i DVD z zakresu klasyki literatury dziecięcej, a także kolekcje filmu polskiego dla młodzieży szkolnej (wartość: zł). Pomoce posłużą do przeprowadzenia, w ramach projektu, lekcji z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i filmowej;

10 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” ZAJĘCIA OTWARTE październik – grudzień 2013 r. – prowadzenie przez nauczycieli – bibliotekarzy PBW cyklu zajęć otwartych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów oraz nauczycieli z przemyskich szkół /12 godz. lekcyjnych/. Lekcje miały na celu: - kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez wykorzystanie mediów, - kształtowanie krytycznego odbioru dzieł filmowych oraz naukę dyskusji o problemach, emocjach, które poruszają. Tematyka zajęć: Od kamiennej tabliczki do e-booku – czyli historia książki w pigułce. W Roku Juliana Tuwima poznajemy Bambo i inne utwory poety. Boże Narodzenie w Polsce i Szwecji – poznawanie tradycji świątecznych w oparciu o lekturę „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren oraz doświadczenia dzieci. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy” (A. Hitchcock) – rodzaje i gatunki filmowe. Patrz na świat, jakbyś go widział po raz pierwszy …” – magia książki i filmu „Oskar i Pani Róża”. Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa – kobieta, która działała z potrzeby serca.

11 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” WARSZTATY FILMOWE W dniach i r. w PBW w Przemyślu odbyły się warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim". W zajęciach uczestniczyli nauczyciele-poloniści i nauczyciele-bibliotekarze z Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa. Warsztaty prowadziła Katarzyna Wajda – absolwentka polonistyki i filmoznawstwa UJ, wykładowczyni Akademii Polskiego Kina zajmująca się historią polskiego kina, kulturą popularną i edukacją audiowizualną.

12 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” E-TWINNING 10 kwietnia 2014 r. odbyły się warsztaty nt.: „Przygotowanie do inicjowania projektów współpracy w ramach programu e-Twinning” dla nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy placówek partnerskich. E-Twinning to program europejskiej współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych. Program ten umożliwia polskim szkołom współpracę z innymi placówkami w Europie, a także oferuje międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego, e-learning oraz seminaria kontaktowe, podczas których polscy nauczyciele mają okazję nawiązać współpracę ze szkołami z innych krajów. Uczestnicy warsztatów podkreślili, że programem tym powinien zainteresować się każdy nauczyciel, ponieważ realizowanie projektów w jego ramach to korzyści nie tylko dla nauczyciela, ucznia, ale i całej szkoły. Wyrazili również nadzieję, że szkolenie to zainspiruje ich do stworzenia projektu na platformie e-Twinning wspólnie z austriackimi partnerami projektu „Readway…”.

13 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 10 kwietnia 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja polsko - austriacka, którą współorganizowała PBW. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Przemyślu - koordynator projektu. Celem konferencji było podsumowanie działań projektowych związanych z edukacją czytelniczo - medialną oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie pomiędzy uczestnikami projektu oraz przybyłymi na konferencję gośćmi. HONOROWY PATRONAT W programie spotkania znalazły się m.in.: Wykłady: - „Biblioteka – czytanie – szkoła” – Gabriele Bichler, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Fehring, nauczyciel –bibliotekarz szkoły Neue Mittelschule Fehring - „Pochwała czytania czyli o wartości życia w świecie książek” – Dorota Karkut, dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Prezentacja innowacyjnych rozwiązań z zakresu edukacji czytelniczej przez partnerów projektu: - „Projekt Read4Fun dla młodzieży w bibliotekach” – Andrea Pallier, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Markt Hartmannsdorf, Członek Rady Centrum Czytelnictwa w Styrii, - Doskonalenie zawodowe dla osób dorosłych bez barier” – Andrea Praßl-Schantl, Biblioteka Publiczna Straden, Członek Rady Centrum Czytelnictwa w Styrii, „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Comenius-Regio 2012 – 1014” – Agnieszka Biedroń, nauczyciel-bibliotekarz PBW w Przemyślu. Prezentacje szkół partnerskich biorących udział w projekcie. Przegląd krótkich form filmowych autorstwa młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego i Gymnasium Neue Mittelschule z Fehring.

14 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

15 Projekt „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych” Dziękuję za uwagę Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji prezentowanych w materiałach promocyjnych i konferencyjnych projektu ponoszą partnerzy projektu. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.


Pobierz ppt "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google