Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IOB w Polsce – wyzwania przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IOB w Polsce – wyzwania przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 IOB w Polsce – wyzwania przyszłości
Łukasz Sztern Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności IOB w Polsce – wyzwania przyszłości Konferencja SOOIPP, Rzeszów, 23 maja 2014 r.

2 PARP na rzecz IOB Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu
Benchmarking parków technologicznych (2010 i 2012 r.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (raporty ) Wzmocnienie potencjału (POIG 5.3 i PO RPW I.3) Wyposażenie w nowe typy usług na rzecz MŚP (POIG 3.1, 5.2) Zarządzanie strategiczne, sieciowanie i rozwój umiejętności

3 Diagnoza SUKCESY! ZMIANY SYSTEMOWE,
ZMIANA POSTRZEGANIA ROLI IOB  ZMIANA OCZEKIWAŃ, NOWE MODELE FUNKCJONOWANIA.

4 Wyzwania stojące przed IOB
PERSPEKTYWA „po 2020 r.” KONSOLIDACJA SYSTEMU WSPARCIA KLIENCI* DALSZE WZMACNIANIE INSTYTUCJI

5 Klienci „Urynkowienie” IOB Proaktywna postawa IOB w relacjach z nowymi klientami; Budowanie długotrwałych związków z klientami; Zmiany podejścia do rozwoju innowacyjnych produktów (rozwój rynku a nie produktu); Struktura budżetów (opłaty vs dotacje); Szukanie nowych pól aktywności (nowe rodzaje usług); Potwierdzanie skuteczności wykonywanych usług; Narzędzia PO IR, PO PW.

6 Zdolność instytucjonalna
Wzmocnienie instytucji Zdolność instytucjonalna Komponenty funkcjonujące w ramach jednej instytucji; IOBy w strukturze JST; Standardy zarządzania IOB w Polsce; Nowa(?) konkurencja ze strony globalnych korporacji.

7 „Koopetycja” IOB w Polsce
Konsolidacja systemu wsparcia „Koopetycja” IOB w Polsce Wzmocnienie sieci i „prawdziwych” partnerstw; Wzmocnienie powiązań z B+R; Zwiększenie obecności międzynarodowej; Efektywna współpraca centrum/region*.

8 Wszystkie(?) drzwi są otwarte
Program wsparcia internacjonalizacji firm: Model duński „Gazelle Growth”; Wszystkie(?) drzwi są otwarte Program gotowości inwestycyjnej Model sieci CONNECT Planowany w ramach POIR program internacjonalizacji firm technologicznych z wykorzystaniem IOB Klienci Wzmocnienie instytucji Konsolidacja systemu wsparcia Perspektywa 2020  Akceleracja innowacyjnych startup. Instrumenty wsparcia wejść kapitałowych IOB jako partner w budowaniu potencjału innowacyjnego firm: Industrial Dynamics Strategic Innovation; Standardy Parków Technologicznych Walonii „Standardy zarządzania IOB w Polsce” projekt PARP (jeszcze w 2014r.) Zmiana podejścia do wspierania usług proinnowacyjnych Nowy raport o ośrodkach innowacji w Polsce (w przygotowaniu) Systematyczny program szkoleniowy podnoszący kompetencje kadr IOB Planowany w ramach POIR system monitoringu aktywności IOB w Polsce

9 Dziękuję za uwagę! Łukasz Sztern PARP
Dep. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności


Pobierz ppt "IOB w Polsce – wyzwania przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google