Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 IOB w Polsce – wyzwania przyszłości Łukasz Sztern Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Konferencja SOOIPP, Rzeszów, 23 maja 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 IOB w Polsce – wyzwania przyszłości Łukasz Sztern Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Konferencja SOOIPP, Rzeszów, 23 maja 2014."— Zapis prezentacji:

1 2014 IOB w Polsce – wyzwania przyszłości Łukasz Sztern Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Konferencja SOOIPP, Rzeszów, 23 maja 2014 r.

2 PARP na rzecz IOB Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu Benchmarking parków technologicznych (2010 i 2012 r.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (raporty 2009-2012) Wzmocnienie potencjału (POIG 5.3 i PO RPW I.3) Wyposażenie w nowe typy usług na rzecz MŚP (POIG 3.1, 5.2) Zarządzanie strategiczne, sieciowanie i rozwój umiejętności

3 Diagnoza SUKCESY! ZMIANY SYSTEMOWE, ZMIANA POSTRZEGANIA ROLI IOB  ZMIANA OCZEKIWAŃ, NOWE MODELE FUNKCJONOWANIA.

4 Wyzwania stojące przed IOB KLIENCI* DALSZE WZMACNIANIE INSTYTUCJI PERSPEKTYWA „po 2020 r.” KONSOLIDACJA SYSTEMU WSPARCIA

5 Klienci „Urynkowienie” IOB Proaktywna postawa IOB w relacjach z nowymi klientami; Budowanie długotrwałych związków z klientami; Zmiany podejścia do rozwoju innowacyjnych produktów (rozwój rynku a nie produktu); Struktura budżetów (opłaty vs dotacje); Szukanie nowych pól aktywności (nowe rodzaje usług); Potwierdzanie skuteczności wykonywanych usług; Narzędzia PO IR, PO PW.

6 Wzmocnienie instytucji Zdolność instytucjonalna Komponenty funkcjonujące w ramach jednej instytucji; IOBy w strukturze JST; Standardy zarządzania IOB w Polsce; Nowa(?) konkurencja ze strony globalnych korporacji.

7 Konsolidacja systemu wsparcia „Koopetycja” IOB w Polsce Wzmocnienie sieci i „prawdziwych” partnerstw; Wzmocnienie powiązań z B+R; Zwiększenie obecności międzynarodowej; Efektywna współpraca centrum/region*.

8 Akceleracja innowacyjnych startup. Instrumenty wsparcia wejść kapitałowych Zmiana podejścia do wspierania usług proinnowacyjnych Planowany w ramach POIR program internacjonalizacji firm technologicznych z wykorzystaniem IOB IOB jako partner w budowaniu potencjału innowacyjnego firm: Industrial Dynamics Strategic Innovation; Program gotowości inwestycyjnej Model sieci CONNECT Program wsparcia internacjonalizacji firm: Model duński „Gazelle Growth”; Wszystkie (?) drzwi są otwarte Klienci Wzmocnienie instytucji Konsolidacja systemu wsparcia Perspektywa  2020  Systematyczny program szkoleniowy podnoszący kompetencje kadr IOB Standardy Parków Technologicznych Walonii Nowy raport o ośrodkach innowacji w Polsce (w przygotowaniu) Planowany w ramach POIR system monitoringu aktywności IOB w Polsce „Standardy zarządzania IOB w Polsce” projekt PARP (jeszcze w 2014r.)

9 Dziękuję za uwagę! Łukasz Sztern PARP Dep. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności lukasz_sztern@parp.gov.pl +4822 4328900


Pobierz ppt "2014 IOB w Polsce – wyzwania przyszłości Łukasz Sztern Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Konferencja SOOIPP, Rzeszów, 23 maja 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google