Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r Kapitał społeczny dla rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie - potrzebny od zaraz ! „...Poza warunkami obiektywnymi i oczywistymi, takimi jak: niższe podatki, wzrost zatrudnienia, reforma finansów publicznych, uwolnienie gospodarki i administracji od nadmiaru regulacji, potrzebna jest jeszcze wartość trudna do uchwycenia przez ekonomistów– ZAUFANIE SPOŁECZNE...” Henryka Bochniarz

2 Już dawno temu, badania socjologiczne pokazały, że kraje uprzemysłowione i wysoko rozwinięte posiadają ścisłą współzależność pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i wskaźnikami zaufania obywateli do instytucji oraz obywateli między sobą, a także stopniem ich uczestnictwa w życiu lokalnym, publicznym i wspólnotowym. Badania pokazały, że im bardziej ludzie ufają sobie i państwu, im bardziej są aktywni w życiu społecznym oraz im bardziej chcą i mają wpływ na to co się dzieje w ich kraju/Gminie, tym ten kraj, Gmina i sami mieszkańcy są bogatsi ! Im szybciej to zrozumiemy i zaczniemy wdrażać, tym szybciej będziemy bardziej zadowoleni z uzyskanych efektów dla wszystkich obecnych i przyszłych mieszkańców Gminy! Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r

3 Ogół norm społecznych, wzajemnego zaufania, lojalności i partnerskich zalezności w danej grupie społecznej, socjologia nazywa kapitałem społecznym. To umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji dla realizacji wspólnych i własnych interesów. Tak rozumiany kapitał społeczny jest ściśle związany ze społeczeństwem obywatelskim. Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r

4 Według oceny Komisji Europejskiej - badanie European Social Survey, Polska jako kraj, nie spełnia żadnego z kryteriów społeczeństwa obywatelskiego: - po pierwsze zaufanie społeczne na ostatnim miejscu w Europie; - po drugie rozwój tzw. Trzeciego sektora (ekonomia społeczna) jest słaby. Przyczyniają się do tego także przedsiębiorcy i menadżerowie, których znikoma ilość należy do jakichkolwiek organizacji; - po trzecie skłonność do zrzeszania się i stowarzyszania plasuje się obecnie na poziomie ok. 15% w całym społeczeństwie poza nielicznymi wyjątkami - małymi gminami, gdzie łatwiej o porozumienie. To jedne z najniższych wskaźników w całej UE.  BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO TO WIĘC OBECNIE JEDNA Z NAJPILNIEJSZYCH INWESTYCJI DLA WSZYSTKICH ŚRODOWISK W CAŁYM KRAJU Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r

5 Budowa kapitału ludzkiego i intensyfikacja dialogu społecznego to filary demokracji ! W polskich realiach, droga do nich jest żmudna i długotrwała ale nie niemożliwa! Bez powszechnego dialogu i wzajemnego porozumienia - harmonijny rozwój lokalny nie jest możliwy. BRAK POROZUMIENIA I WSPÓŁPRACY TO BARIERA ROZWOJU! Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r

6 Jak budować kapitał społeczny?: Budować zaufanie między rządzącymi a społeczeństwem (w tym we wspólnotach lokalnych); Wzmacniać instytucje i mechanizmy dialogu społecznego; Wzmacniać rolę organizacji pozarządowych jako podmiotów lokalnej polityki społecznej; Rozwijać społeczną odpowiedzialność biznesu i budować wzajemne zaufanie w firmach; Wzmacniać i rozwijac edukację i kształcenie ustawiczne, stawiając na gospodarkę opartą na wiedzy i na społeczeństwie informacyjnym (max. dostęp do informacji). TO ZADANIE DLA WSZYSTKICH ŚRODOWISK – ZACZYNAJĄC OD TYCH LOKALNYCH... Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r

7 Platforma porozumienia i budowania zaufania między organami rządzącymi a społeczeństwem – Lokalne Okienko Przedsiębiorczości i Gminne Centrum Informacji; Organizacja inicjująca współpracę i porozumienie lokalnych instytucji, organizacji i mechanizmów lokalnego dialogu społecznego – Projekt Rewitalizacji Społecznej Gminy Miasteczko Śląskie; Organizacja stworzona dla mieszkańców, identyfikująca, aktywizująca i inicjująca współpracę potencjalnych i obecnych lokalnych liderów społecznych – Gminne Centrum Informacji i współpraca z pierwszą Grupą Inicjatywną mieszkańców Gminy oraz z wszystkimi zainteresowanymi i chętnymi osobami; Inicjator i współorganizator – nowych, pierwszych, nawiązujących dialog biznesowy spotkań, działań i projektów... Organizacja, która wypełni ogromną lokalną lukę edukacyjną – promowanie idei kształcenia ustawicznego, popularyzowanie zasad przedsiębiorczości i aktywności biznesowo – społecznej oraz lukę informacyjną – na początek uruchomiony w ramach fundacji punkt bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich mieszkańców. Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego jako:

8 HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO dla ŚLĄSKA 2007 – 2013 - WYBRANE POZYCJE - CZ. 1 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r PriorytetDziałanie / poddziałanie Planowany termin konkursuAlokacja (nabór projektów)mln EUR I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2. Promocja inwestycyjna4 lipca 2008 – 4 września 20082,00 IV Kultura4.1. Infrastruktura kultury4 lipca 2008 – 4 września 200810,00 V Środowisko5.5. Dziedzictwo przyrodnicze5 września 2008 – 5 listopada 20085,50 VI Zrównoważony rozwój miast6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta"7 listopada 2008 – 6 stycznia 200930,00 IX Zdrowie i rekreacja 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 7 listopada 2008 – 6 stycznia 200925,50 IV Kultura4.2. System informacji kulturalnej5 grudnia 2008 – 5 lutego 20095,00 V Środowisko5.4. Zarządzanie środowiskiem5 grudnia 2008 – 5 lutego 20099,00 IX Zdrowie i rekreacja9.3. Lokalna infrastruktura sportowa5 grudnia 2008 – 5 lutego 200920,00 VIII Infrastruktura edukacyjna 8.3. Iinfrastruktura kształcenia ustawicznego 7 stycznia 2009 - 9 marca 20099,00

9 HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO 2007 – 2013 - WYBRANE POZYCJE - CZ. 2 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego 6 luty 2009 - 6 kwietnia 200910,00 II Społeczeństwo informacyjne 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6 marca 2009 - 6 maja 200920,00 III Turystyka3.4. Promocja turystyki6 marca 2009 - 6 maja 20091,00 IV Kultura4.3 Promocja kultury6 marca 2009 - 6 maja 20091,00 I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3. Transfer technologii i innowacji 7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 200921,10 V Środowisko 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 200920,00

10 HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO 2007 – 2013 - WYBRANE POZYCJE - CZ. 3 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2. Promocja inwestycyjna7 lipca 2009 - 7 września 20093,00 V Środowisko5.2. Gospodarka odpadami7 lipca 2009 - 7 września 200917,68 II Społeczeństwo informacyjne 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 6 października 2009 - 7 grudnia 20097,00 III Turystyka3.3 Systemy informacji turystycznej8 grudnia 2009 - 5 lutego 20105,00 IV Kultura4.2. System informacji kulturalnej8 stycznia 2010 - 8 marca 20105,10 I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3. Transfer technologii i innowacji 5 marca 2010 - 5 maja 201015,00 III Turystyka3.4. Promocja turystyki5 marca 2010 - 5 maja 20101,00 IV Kultura4.3 Promocja kultury5 marca 2010 - 5 maja 20101,00

11 HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO 2007 – 2013 - WYBRANE POZYCJE - CZ. 4 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r II Społeczeństwo informacyjne 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6 kwietnia 2010 - 7 czerwca 201020,00 III Turystyka 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne 6 lipca 2010 – 6 września 20105,00 I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2. Promocja inwestycyjna 7września 2010 - 8 lisopada 20103,00 IV Kultura4.1. Infrastruktura kultury6 października 2010 - 7 grudnia 20109,17 VIII Infrastruktura edukacyjna 8.2. Infrastruktura placówek oświaty 6 października 2010 - 7 grudnia 201010,00 VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta" 7 grudnia 2010 - 7 lutego 201117,80

12 HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO 2007 – 2013 - WYBRANE POZYCJE - CZ. 5 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3. Transfer technologii i innowacji7 stycznia 2011 - 7 marca 201120,00 I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2. Promocja inwestycyjna6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 20112,00 V Środowisko 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 201111,06 II Społeczeństwo informacyjne 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7 września 2011 - 7 listopada 201110,00 I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3. Transfer technologii i innowacji7 października 2011 - 7 grudnia 201118,00

13 Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko Śląskie - czerwiec 2008 r Pięknie Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w inauguracyjnej konferencji biznesowej. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO ul. Srebrna 6; 42-610 Miasteczko Śląskie tel/fax (032) 288-86-05 w.119 e'mail: jjalowiecka@yahoo.com


Pobierz ppt "Inauguracyjna Konferencja Lokalne spotkania biznesowe – NOWE PERSPEKTYWY cz. 1 – Wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań społecznych sposobem na rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google