Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wiekgłowatułówkończyny 0-2 lat Sylwetka niemowlęca. Głowa dominuje zarówno pod względem wielkości, jak i stopnia zaawansowania w rozwoju. 2-5 lat Sylwetka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wiekgłowatułówkończyny 0-2 lat Sylwetka niemowlęca. Głowa dominuje zarówno pod względem wielkości, jak i stopnia zaawansowania w rozwoju. 2-5 lat Sylwetka."— Zapis prezentacji:

1

2 wiekgłowatułówkończyny 0-2 lat Sylwetka niemowlęca. Głowa dominuje zarówno pod względem wielkości, jak i stopnia zaawansowania w rozwoju. 2-5 lat Sylwetka przedszkolaka. Tułów dominuje. Okres pierwszego wypełnienia. 5-7 lat Sylwetka przejściowa do sylwetki dziecka w wieku szkolnym. W sylwetce dominują kończyny. Okres pierwszego rozciągnięcia. 7-8 (lub 9) lat Sylwetka dziecka w wieku szkolnym. Rysy twarzy stają się bardziej indywidualne. 9-12 lat (chłopcy) 8-10 lat (dziewczynki) Okres drugiego wypełnienia. Silny wzrost tułowia wszerz i wzdłuż. 12-14 lat (chłopcy) 10-12 lat (dziewczynki) Okres poprzedzający dojrzewanie płciowe. Okres drugiego rozciągnięcia, Kończyny rosną najsilniej na końcach. 14-16 lat (chłopcy) 12-15 lat (dziewczynki) Dojrzewanie Indywidualizacja rysów twarzy. Bardziej obudzone spojrzenie zwrócone ku światu. Harmonizacja proporcji w obrębie tułowia. Pojawienie się drugorzędnych cech płciowych. Harmonizacja proporcji w obrębie kończyn. 16-18 lat (chłopcy) 15-18 lat (dziewczynki) Dopełnianie dojrzewania Okres trzeciego wypełnienia, tułów staje się znowu pełniejszy: u chłopców zwłaszcza w obrębie pasa barkowego, u dziewcząt w obrębie paca miednicznego. 18-21 lat Wzrost masywności szkieletu, muskuły stają się silniejsze

3 zmiany proporcji ciała w ciągu życia

4

5 faza życia zadania rozwojowe kryzys psycho - społeczny centralny proces problemyzagrożenia okres poniemowlęcy 1 – 3rż rozwój języka rozwój lokomocji fantazja i zabawa samokontrola autonomia vs wstyd i zwątpienie imitacja rola komunikacji techniki dyscyplinowania program żłobka i przedszkola rozwój psychospołeczny wg Eriksona

6 rozwój motoryki w wieku poniemowlęcym motoryka duża  biega  wchodzi po schodach  zeskakuje z przedmiotu obunóż  kopie piłkę motoryka mała  rzuca piłkę  przewraca strony w książce  buduje wieżę z klocków  rysuje kółka  ciągnie i pcha zabawki na kółkach

7 rozwój motoryki małej w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym 3-latek4-latek5-latek 6-latek

8 NIE! TAK!

9 rowerek biegowy

10

11 rozwój poznawczy w wieku poniemowlęcym wiek procesy poznawczesamodzielność 12 mies. skupia uwagę na 5-10 minut wysadzane w porę załatwia się do nocnika potrafi współdziałać podczas ubierania się i rozbierania – wkłada ręce, nogi w otwory 18 mies. rozpoznaje i nazywa przedmioty na obrazku przypomina sobie o przedmiocie nawet po 10 minutach. wskazuje części ciała pije samo trzymając garnuszek je łyżką rozlewając zdejmuje niektóre części ubrania próbuje włożyć buty

12 rozwój poznawczy w wieku poniemowlęcym wiek procesy poznawczesamodzielność 24 mies. wskazuje na obrazku 3 części ciała lalki bawi się do 20 minut zaczyna jeść widelcem samodzielnie ubiera majtki i rajstopy pilnuje swojej własności, wie co do kogo należy lubi pomagać dorosłym w codziennych czynnościach myje samodzielnie ręce pod nadzorem opiekunki 36 mies. nazywa czynności na obrazku i to, co samo rysuje powtarza 3 cyfry powtarza zdania z 6 sylab potrafi z pamięci powtórzyć krótkie opowiadanie składa obrazek rozcięty na 2 zadaje wiele pytań wiąże buty używa sztućców myje się bez pomocy ubiera się i rozbiera samodzielnie nie moczy się w nocy

13 mowa – okres wyrazu (holofraza) 2 rok życia dziecko posługuje się sygnałem: jednoklasowym gramatycznie neutralnym

14 okres wyrazu (holofraza) sens wypowiedzi jest uchwytny dla otoczenia gdy uwzględniony jest:  kontekst sytuacyjny  towarzysząca wypowiedzi gestykulacja

15 okres wyrazu (holofraza) 2 rok życia organizacja słownika może przebiegać w dwojaki sposób:  styl referencyjny – etykietowanie  styl ekspresyjny – różnorodność typów słów – nacisk na pragmatykę

16 okres wyrazu (holofraza) często nieprawidłowe używanie nazw: hipergeneralizacja hipogeneralizacja

17 okres zdania (mowa telegraficzna) 3 rok życia początek gramatykalizacji posługiwanie się sygnałami dwuklasowymi zbudowanymi najczęściej z samych rzeczowników lub rzeczownika i czasownika

18 okres zdania (mowa telegraficzna) wypowiedzi pełne wypowiedzi pełne (równoważniki zdań, zdania) podrzędnie złożone wypowiedzi podrzędnie złożone przyczynowe BO  zdanie przyczynowe – BO warunkoweJAK  TO  zdanie warunkowe – JAK  TO

19 mowa a samodzielność wiek mowa 12 mies. mówi 2-3 słowa 18 mies. mówi kilkanaście słów wyraża żądanie gestem lub słowem 24 mies. używa około 300 wyrazów posługuje się zdaniami z 2 wyrazów zaczyna odmieniać wyrazy wg przypadków i czasów mówi o sobie po imieniu 36 mies. używa około 1000 wyrazów buduje wielowyrazowe zdania złożone podrzędnie mówi dość gramatycznie swobodnie porozumiewa się z otoczeniem

20 autopercepcja oddzielne „ja” od innych ludzi i obiektów fizycznych sensoryczne wyodrębnienie cielesnego „ja” 3 m.ż. sensoryczne wyodrębnienie cielesnego „ja” w opozycji do niecielesnego „ja” – 3 m.ż. zgodności pomiędzy ruchem ciała a zmianami w otoczeniu uczenie się występowania zgodności pomiędzy ruchem ciała a zmianami w otoczeniu, jakie ono wywołuje stałości obiektów i ludzi 10-16 m.ż. poczucie stałości obiektów i ludzi bez względu na zmianę sytuacji – 10-16 m.ż. rozpoznawanie członków rodziny na zdjęciach 12m.ż. rozpoznawanie członków rodziny na zdjęciach i nazywanie ich (mama, tata, dzidzia) – 12m.ż. reagowanie na własne imię – 10 m.ż.

21 samoświadomość traktowania „ja” jako podmiotu zdolność traktowania „ja” jako podmiotu około 15 miesięcy powstaje w wieku około 15 miesięcy wyraża się poprzez: rozpoznawanie siebie w lustrze (12-24 m.ż.) zaimki zaimki podkreślające odrębność, negatywizm dziecięcy negatywizm, odczuwanie dumy, wstydu, zakłopotania nazywanie siebie po imieniu (21-24 m.ż.)

22 samoświadomość

23 rozwój społeczny pomiędzy 1 a 2 rokiem życia – pierwsze związki rówieśnicze 12 -18 miesięcy – wczesne oznaki zainteresowania innymi dziećmi (uśmiech, dotyk) około 20 miesięcy – inicjowanie większej liczby interakcji ze znajomymi dziećmi niż obcymi około 2 lat bardziej złożone interakcje ze znajomymi niż obcymi dziećmi (odwzorowywanie, współpraca, rozwiązywanie konfliktów) dzieci w tym wieku nie potrafią spojrzeć z cudzej perspektywy – nie przyjmują zasad zabawy narzuconych przez inne dzieci 25% 50% 22 - 24 16 - 18 10 - 12 wiek w miesiącach % czasu spędzanego na zabawie zabawa samotna zabawa z innymi Rheingold, 1976

24 rozwój społeczny w drugim roku życia zabawa z rówieśnikami staje się bardziej atrakcyjna niż zabawa z mamą im więcej zabawy z mamą w wieku 18 miesięcy, tym więcej zabawy z rówieśnikami w wieku 24 miesięcy + znaczenie jakości przywiązania 18-miesięczne dzieci chętnie dzielą się z matką (100% badanych) oraz z innymi dziećmi (75% badanych) zabawkami, jedzeniem 25% 50% 22 - 24 16 - 18 10 - 12 wiek w miesiącach % czasu spędzanego na zabawie zabawa z mamą zabawa z rówieśnikami Eckerman, 1975

25 rozwój emocjonalny 15-18 m.ż. – początek okresu szukania odrębności 15-18 m.ż. – początek okresu szukania odrębności, a w jej wyniku – samodzielności Samodzielność rozwija się dzięki poczuciu bezpieczeństwa i ufności do świata. samodzielność – dwie strony medalu

26 rozwój emocjonalny 2 rok życia zawzięty odkrywca/ odkrywczyni zawzięty odkrywca/ odkrywczyni nie ma rzeczy, która nie jest interesująca! UWAGA! Niebezpieczeństwo guzów, sińców, złamań! i załamań rodziców…

27 okres poniemowlęcy

28 jak sobie radzić? łatwo odwrócić uwagę dziecka łatwo odwrócić uwagę dziecka – to przydatne emocje dziecięce są intensywne ale krótkotrwałe! przystosować dom przystosować dom: na dole stare, duże, mało wartościowe, a za to brzęczące, szeleszczące na górze wartościowe, niebezpieczne, łatwozniszczalne

29 „przecież ja tylko poznaję świat…”

30 kształtowanie się woli samodzielne doświadczanie dążenie do samodzielności i odrębnościuczenie się wyrażania własnej woli dążenie do samodzielności i odrębności to uczenie się wyrażania własnej woli i sprawdzanie możliwości realizowania jej stwarzanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów i respektowanie ichrozwój indywidualności dziecka ważne jest wspieranie woli dziecka = stwarzanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów i respektowanie ich = rozwój indywidualności dziecka wspieranie dziecka w uczeniu się złożonych czynności poczucie autonomii, pewności siebie i przekonania o własnej kompetencji ważne wspieranie dziecka w uczeniu się złożonych czynności (zapinanie guzików, jedzenie sztućcami) = poczucie autonomii, pewności siebie i przekonania o własnej kompetencji (poradzę sobie w świecie)

31 rozwój psychoseksualny – Freud od 18 m-ca do 36 m-ca stadium analne bodźce z okolicy odbytu przyjemność wydalania i zatrzymywania kału fascynujące „rozmowy toaletowe” trening czystości samokontrola kontrola własnej fizjologii = kontrola świata wypuszczanie, uwalnianie, odpuszczanie

32 demonstrowanie woli (tzw.sadyzm analny) kontrola zatrzymywania i uwalniania wstrzymywanie wypróżnienia w obrębie własnego ciała: wstrzymywanie wypróżnienia „moje zabawki”, trzymanie zabawek blisko siebie w świecie przedmiotów: „moje zabawki”, trzymanie zabawek blisko siebie wracanie do rodziców, przytulanie się do nich w świecie osób: wracanie do rodziców, przytulanie się do nich wypróżnianie się w obrębie własnego ciała: wypróżnianie się rzucanie zabawkami, niszczenie ich, hałasowanie w świecie przedmiotów: rzucanie zabawkami, niszczenie ich, hałasowanie rodzice są brzydcy, głupi, mają sobie iść… w świecie osób: rodzice są brzydcy, głupi, mają sobie iść…

33 2 i 3 rok życia – wiek przekory

34 rozwój emocjonalny 3 rok życia – wiek przekory - Wygotski Negatywizm czynny protest przeciw wszystkiemu, co proponują rodzice (dlatego, że poprosili), nawet temu co ono samo lubiUpór Trzymanie się wcześniejszej decyzji – nie zrobię, bo wcześniej tak zadecydowałem/amKrnąbrność Sprzeciw zasadom wychowania, sposobowi życia, „tak, ale” – postawienie na swoimSamowola „Zosia Samosia” – metoda prób i błędów jasne granice, bez zbędnych dyskusji i zbędnych nacisków – jak tu znaleźć ten złoty środek…

35 rozładowywanie napięć labilność emocjonalna napady wściekłości napady wściekłości – najczęściej gdy przygnębienie i/lub rozdrażnienie + zmęczenie gryzienie gryzienie - często gdy nie potrafią inaczej wyrażać rozdrażnienia; uprościć sytuację: skrócić zabawę, z mniejszą liczbą dzieci, szybko reagować, nauczyć wyrażania emocji w inny sposób; walenie głową/ wyrywanie włosów walenie głową/ wyrywanie włosów – znaleźć przyczynę i unikać sytuacji, które do niej prowadzą jedzenie przedmiotów jedzenie przedmiotów (farba, tapeta, kreda, mydło, itd.) – usunąć wszystkie szkodliwe przedmioty w zasięgu dziecka, zorganizować mu czas ssanie kciuka ssanie kciuka - szczyt ok. 6-7 miesiąca, potem ok. 18 miesiąca, od 2 roku życia wyraźniejszy związek z głodem, zmęczeniem, przygnębieniem; może utrzymywać się do 6 roku życia kołysanie kołysanie – naturalne tuż przed raczkowaniem; jeśli się utrwali, szczyt często w drugiej połowie 3 roku, po 4 roku życia zanika wzmożona płaczliwość wzmożona płaczliwość jako demonstracja przywiązania – szczyt w wieku 3,5 lat

36 rozwój emocjonalny lęki rocznych dzieci: przedmioty nagle wydające odgłosy (odkurzacz, pociąg itd..) – gdy dziecko nie rozumie danej sytuacji i nie potrafi ocenić zagrożenia lęk przed rozłąką, lęk przed obcymi lęki dwulatka: lęk przed rozłąką, lęk przed opuszczeniem lęk przed zaśnięciem lęk przed zmoczeniem się lęk przed kąpielą (drugi rok życia)

37 rozładowywanie napięć labilność emocjonalna rolą rodzica jest nauczenie dziecka radzenia sobie z emocjamii własnymi silnymi pragnieniami rolą rodzica jest nauczenie dziecka radzenia sobie z emocjami i własnymi silnymi pragnieniami, napadami złości, poczuciem bezsilności wykształcenie wewnętrznej samokontroli wykształcenie przez dziecko kompetencji wewnętrznej samokontroli, stosowanej bez poczucia zagrożenia o własną niezależność

38 kształtowanie się woli bezpieczne, wyraźne granice czytelne określenie granic przez rodziców i wyjaśnianie ich sensu czytelne określenie granic przez rodziców i wyjaśnianie ich sensu = skuteczne funkcjonowanie społeczne dziecka uczenie się rozwiązywania konfliktów sprzeczność między własną i cudzą wolą – uczenie się rozwiązywania konfliktów

39 kształtowanie się woli wzajemna regulacja na dużą skalę (Erikson) jego wola jest dobrą wolą i prowadzido dobrego samopoczucia wytworzenie w umyśle dziecka przeświadczenia, że jego wola jest dobrą wolą i prowadzi raczej do dobrego samopoczucia dziecka i innych osób, a nie do napięcia i konfliktu

40 ekspozycja własna około 2 roku życia doświadczanie odrębności. a wraz z nim porównywanie się z… dorosłymi skutki: dziecko ma poczucie bycia poddanym ekspozycji, obserwacji ze strony dorosłych dziecko uświadamia sobie dysproporcje między rozmiarem własnego ciała i ciał dorosłych oraz różnice w kompetencjach/sprawności (doświadczanie niepowodzeń w złożonych czynnościach jest potwierdzeniem) dziecko ma poczucie, że jest małe, słabe i nieporadne – poczucie wstydu, zwątpienie we własne możliwości i kontrolę nad własnym ciałem

41 ekspozycja własna nie zawstydzać, nie strofować dziecka nadmiernie i czasami pozwalać mu na samotność (uwolnić spod czujnego, kontrolującego rodzicielskiego oka) często i dużo chwalić dziecko oraz dostrzegać jego osiągnięcia – pozwalać mu odczuć dumę, poczucie kompetencji i własnej skuteczności

42 źródło zagrożeń rozwoju dziecka w 2-3 roku życia Rys. Brzezińska, A. (2005) Wymagania dorosłego Wymagania dorosłego dotyczące zgodnego z zasadami społecznymi zachowywania się w różnych sytuacjach Dążenia i chęci dziecka Dążenia i chęci dziecka do samodzielnego i niezależnego od dorosłych zaspokajania swych potrzeb Konflikt tendencji dorosłych do ograniczania dziecka i tendencji dziecka do swobodnego działania

43 Jak powstają nieprawidłowe zachowania dziecka? Rys. 2. Brzezińska, 2005 spontaniczna aktywność dziecka zgodna z jego „chęciami” nadmiar kontroli ze strony dorosłych niedostatek lub brak kontroli ze strony dorosłych ▪częste ocenianie dziecka ▪ zawstydzanie dziecka w obecności innych ▪ porównywanie z innymi osobami ▪ duża łagodność, niskie wymagania ▪ niekonsekwencja postępowania dorosłych ▪ niejasne zasady i reguły stawiane dziecku ▪zahamowanie aktywności dziecka ▪ ▪ ostentacyjne łamanie reguł przez dziecko ▪ nadmierna samokontrola ▪ zachowania „na pokaz” ▪ ▪ nieradzenie sobie z silnymi emocjami ▪ doświadczanie uczucia lęku i bezradności ▪ utrudnione uczenie się „społecznie dobrych zachowań”

44 Can babies tell wright from wrong?

45 styl wychowania wypadkowa sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków rodziny

46 styl wychowania autokratyczny (autorytarny) oparty na karach, zakłada dystans, jednostronna komunikacja życzliwość z przekonaniem o konieczności stałej kontroli

47 styl wychowania demokratyczny (autorytatywny) dobrowolne przyjęcie obowiązków wyjaśnianie zamiast karania silna więź emocjonalna formalnie- demokratyczne kierowanie

48 styl wychowania liberalny (permisywny) brak systemu kierowania i kontroli brak ustalonych granic i zasad funkcjonowania

49 model postaw rodzicielskich akceptacja uznaniepraw współdziałanie rozumnaswoboda OBOK postawa unikająca - ucieczka PRZY postawa nadmiernie chroniąca - symbioza zrównoważony stosunek emocjonalny prawidłowy kontakt uległość nadmiernydystans nadmiernakoncentracja postawa nadmiernie wymagająca - korekcjaNAD postawa odtrącająca - agresjaPRZECIW dominacja

50 Jak postępować z dzieckiem? Udostępnianie dziecku czytelnych wzorów postępowania przez własny dobry przykład. Konsekwentne dbanie o przestrzeganie przez dziecko reguł życia domowego. Chwalenie dziecka za właściwe zachowanie. Wyjaśnianie dziecku, czemu służą nasze prośby i uzasadnianie zakazów. Stwarzanie dziecku okazji do wyrażania własnej woli przez dokonywanie przez nie wyborów, np.: Sok czy woda? Marchewka czy brokuły? Huśtawka czy piaskownica?

51 Jak postępować z dzieckiem? Poszanowanie własności dziecka i przyzwyczajanie go, że pewne przedmioty należą do niego i to ono decyduje o tym, co się z nimi dzieje i kto może z nich skorzystać, niedysponowanie zabawkami dziecka bez jego zgody. Stworzenie dziecku jego terytorium – pokoju lub kącika, w którym będzie czuło się „u siebie”. Okazywanie dziecku cierpliwości i wyrozumiałości w sytuacjach niepowodzeń. Tłumaczenie dziecku, czym spowodowane są jego negatywne emocje, dbanie o dobry kontakt z nim, szczególnie, kiedy mu czegoś zabraniamy lub gdy ono nie może sobie z czymś poradzić. Dbanie o to, by dziecko mogło zniknąć czasem z naszego pola widzenia, rozsądne, nie nadmierne kontrolowanie jego poczynań.

52 Tracy Hogg

53 Carl Jung

54 typy rodzin ze względu na dominację typy rodzin ze względu na dominację patriarchalne matriarchalne zrównoważone pośrednie

55 podejście rodziców do wychowania podejście rodziców do wychowania homogamiczne heterogamiczne

56 postawy rodzicielskie (Ziemska) pozytywneakceptacji przyjmowanie dziecka takim jakim jest wysoki stopień empatii i tolerancji okazywanie uczuć troska zainteresowanie aktywnością dziecka uszanowanie indywidualnościwspółdziałania stała gotowość do uczestniczenia w życiu dziecka współuczestniczenie w codziennych sytuacjach domowych rozumna swoboda pozostawienie pola do inicjatywy i aktywności dyskretne nadzorowanie bezpieczeństwa uznanie praw traktowanie dziecka jak równouprawnionego członka rodziny

57 postawy rodzicielskie (Ziemska) negatywne odtrącająca nadmierny dystans – wyrażany w formie czynnej unikająca nadmierny dystans – wyrażany w formie biernej nadmiernie ochraniająca nadmiernie wymagająca nadmiernie wymagająca

58 ogólna teoria systemów system – uporządkowana kompozycja elementów, tworząca wspólną całość nie będącą zwykłą sumą części ekwipotencjalność ekwipotencjalność – przyczyny wywodzące się z tego samego źródła mogą wywoływać różne skutki ekwifinalność ekwifinalność – wychodząc z różnych źródeł można dojść do tych samych rezultatów

59 ogólna teoria systemów otoczenie systemu otoczenie systemu – ten fragment rzeczywistości, który nie jest systemem, a z którym system wchodzi lub może wchodzić w jakieś relacje system zamknięty system zamknięty – nie przyjmuje niczego z zewnątrz system otwarty sprzężeniu zwrotnemu system otwarty – wymieniają energię z otoczeniem, wymiana przebiega dzięki sprzężeniu zwrotnemu

60 hierarchia systemów hierarchia systemów – system wraz z innymi systemami istniejącymi, każdy wyższy poziom zawiera wszystkie niższe systemy i stanowi otoczenie dla systemów niższego rzędu Subsystemy np. rodzeństwo, rodzice Suprasystemy np. rodzina ze strony matki struktura systemu struktura systemu – elementy tworzące system wzajemnie na siebie oddziałują, pozostając w dynamicznej równowadze zachowania symetryczne – partner interakcji odpowiada zachowaniem wzmacniającym zachowanie poprzedniego – pozytywne sprzężenie zwrotne zachowanie komplementarne – uzupełniające, negatywne sprzężenie zwrotne

61 struktura rodziny wg Minuchina właściwości rodziny  utrzymanie stałej struktury  zmienianie struktury elementy tożsamości członków rodziny  poczucie przynależności  poczucie odrębności cechy rodziny jako systemu  otwarty system społeczno kulturowy podlegający stałym przemianom  rodzina w rozwoju przechodzi szereg etapów i każdy z nich wymaga zmiany struktury rodziny  rodzina przystosowuje się do zmiennych warunków aby zachować ciągłość, a równocześnie umożliwiać psychospołeczny rozwój każdego z członków systemypodtrzymujące dany układ reguł rodzinnych systemy podtrzymujące dany układ reguł rodzinnych  uniwersalne zasady organizacji rodziny np. hierarchia  przepisy dotyczące postępowania członków rodziny, działający w danej rodzinie i tylko jej właściwych

62 typy granic wewnątrz rodzinny rodziny splątane rodziny splątane – niejasne granice pomiędzy podsystemami, brak wyraźnego zróżnicowania grup, duże zamieszanie dotyczące funkcji, pozycji i odpowiedzialności rodziny nie związane rodziny nie związane – nadmiernie sztywne granice utrudniające porozumiewanie się członkom grupy

63

64

65

66

67


Pobierz ppt "wiekgłowatułówkończyny 0-2 lat Sylwetka niemowlęca. Głowa dominuje zarówno pod względem wielkości, jak i stopnia zaawansowania w rozwoju. 2-5 lat Sylwetka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google