Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdra ż aj ą c INNOWACJE ŚRODOWISKOWE Tworzymy ŚRODOWISKO INNOWACJI Piotr Gramza Dyrektor ds. badań i wdrożeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdra ż aj ą c INNOWACJE ŚRODOWISKOWE Tworzymy ŚRODOWISKO INNOWACJI Piotr Gramza Dyrektor ds. badań i wdrożeń."— Zapis prezentacji:

1 Wdra ż aj ą c INNOWACJE ŚRODOWISKOWE Tworzymy ŚRODOWISKO INNOWACJI Piotr Gramza Dyrektor ds. badań i wdrożeń

2 Dane podstawowe: Spółka założona 5 listopada 2013 roku 17 udziałowców Kapitał zakładowy: 15 435 kPLN (3 087 udziałów po 5 000 PLN) 11 pracowników, w tym 5-ciu pracowników umysłowych.

3

4 Lp.WYNIK FINANSOWY3Q2014 1.)Przychody ze sprzedaży349 825 2.)Koszty operacyjne342 000 3.)Wynik na sprzedaży7 825 4.)Rentowność sprzedaży2% 5.)Wynik finansowy brutto62 378 6.)EBITDA130 378 Wyniki finansowy Parku za III kwartał:

5 Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Eko-Innowacje: Nowoczesne laboratorium fizykochemiczne – ponad 50 metod z akredytacją PCA, 9 doświadczonych pracowników – średnia wieku 30 lat. Metody badawcze realizowane w nowoczesnej pracowni spektrofotometrii i chromatografii, Linia półtechniczna do prowadzenia badań nad odzyskiem surowców z ZSEE, Linia do badań nad wysokotemperaturowym zgazowaniem, Linia badawcza służąca do neutralizacji odpadów ciekłych i półciekłych. Komponenty Parku:

6 Centrum Transferu Technologii Środowiskowych: Powierzchnie laboratoryjno-produkcyjne: ca. 3000 m², Powierzchnie socjalno-biurowe: ca. 300 m², Wykwalifikowana kadra techniczna, Dostęp do taniej energii ekologicznej (fotowoltaiczna, biomasa, pompy ciepła, energia solarna) – od połowy 2015 roku ca. 4MW energii cieplnej i ca. 2,5MW energii elektrycznej. Komponenty Parku:

7 Laboratorium pomiarowe 3D: Zakres pomiarowy do 100m Dokładność pomiarowa do 2µm Trzy urządzenia: Skaner optyczny – zakres pomiarowy do 100 m., dokładność pomiarowa ca. 5 mm Ramie pomiarowe – zakres pomiarowy do 2,7 m., dokładność pomiarowa ca. 40 µm Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Mitutoyo Crystal Apex – zakres 0,9 x 1,6 x 0,8 m, dokładność pomiarowa 2µm. Komponenty Parku:

8 Klub Młodego Wynalazcy: 5 laboratoriów dla dzieci i młodzieży: biologiczno-chemiczne (duże i małe), fizyki i energii odnawialnej, elektroniki i cybernetyki, laboratorium dla dzieci młodszych, 2 pracownie specjalistyczne: genetyki i invitro, Naukowy plac zabaw, Hostel dla 36 osób, System energetyczny zasilający cały kompleks w energię odnawialną (fotowoltaiczną, pomp ciepła, solarną).

9 Nagradzani ….. i nagradzający.

10 Źródła przychodów GOT PNP Sp. z o.o.: Sprzedaż udziałów w spółkach celowych, które będą inkubowane w Parku, Sprzedaż know-how rozwiązań, które nie będą komercjalizowane, Wynajem lub sprzedaż nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, w tym inkubowanych w GOT, Udział w projektach badawczych, udostępnianie aktywów na rzecz projektów badawczych i wdrożeniowych Organizowanie szkoleń i konferencji, Działalność szkoleniowa i promująca nauki przyrodnicze i techniczne w ramach Klubu Młodego Wynalazcy, Usługi badawcze laboratoriów pomiarowych 3D Przychody z usług outsourcingowych na rzecz przedsiębiorstw powiązanych – lokatorów Parku, w tym udostępnianie kadry technicznej, usług finansowych, IT, biurowych, konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej.

11 Ochrona własności intelektualnej dla wynalazków. Czy patentowanie jest najlepszą formą?

12 Czas, Koszty, Cele patentowania, W oderwaniu od potrzeb MŚP, Zakres ochrony patentowej, Skuteczność polityki patentowej, Dostępne alternatywy. Czy patentowanie jest najlepszą formą?

13 Czas Trwanie procedury patentowej, Na którym etapie badania, weryfikacji, wdrażania, rozpocząć procedurę, Starzenie się moralne wynalazku.

14 Koszty Duży koszt w zależności od obszaru geograficznego, Duże obciążenie dla start-upów, Koszty nieadekwatne do efektów, Dla większości rozwiązań, koszty nie mogą być przeniesione na klienta, Inne inwestycje mają często szybszy okres zwrotu. Mówimy innowacje – myślimy biznes!

15 Cele patentowania. Zamknięcie rynku dla konkurencji, … Zablokowanie lepszych rozwiązań konkurencji, Prestiż, Podniesienie kapitału zakładowego, … Fundusze unijne. Patent nie jest synonimem innowacji!

16 W oderwaniu od potrzeb MŚP. Wsparcie dla korporacji, Skuteczność uzależniona od jakości obsługi prawnej, Utrudnianie konkurencji.

17 Zakres ochrony patentowej Patentować można: Wynalazki, które są nowe, Posiadają poziom wynalazczy, Nadają się do przemysłowego zastosowania.

18 Ochrona patentowa nie obejmuje: odkryć i teorii naukowych oraz metod matematycznych wynalazków jedynie o charakterze estetycznym planów, zasad i metod działalności umysłowej i gospodarczej gier i oprogramowania do maszyn cyfrowych przedstawienia informacji wynalazków, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami odmian roślin lub ras zwierząt oraz czysto biologicznych sposobów hodowli roślin lub zwierząt sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobów diagnostyki stosowanych na ludziach lub zwierzętach

19 Skuteczność polityki patentowej.

20 Dostępne alternatywy. Ochrona własności intelektualnej za 9,90 zł.

21 Innowacje dla środowiska. Środowisko dla innowacji. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wdra ż aj ą c INNOWACJE ŚRODOWISKOWE Tworzymy ŚRODOWISKO INNOWACJI Piotr Gramza Dyrektor ds. badań i wdrożeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google