Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost popytu Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost popytu Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce"— Zapis prezentacji:

1 Trendy w rozwoju logistyki Aleksander Niemczyk Warszawa 3 września 2014 r.

2 Wzrost popytu Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce
Globalizacja produkcji i obrotu gospodarczego Przejście do społeczeństwa postindustrialnego i ekonomii usług Indywidualizacja produktów i usług i przyspieszenie rozwoju gospodarczej aktywności w realiach „On Demand” Rosnące znaczenie uwarunkowań pozagospodarczych, w szczególności: - presja gospodarek zrównoważonych, - rosnące ryzyka nieplanowanych ingerencji w gospodarkę poprzez interwencje polityczne i terroryzm Źródło: Kille Ch., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014

3 Wzrost podaży Megatrendy wpływające na wzrost podaży w logistyce Odkrycie (ponowne) czynników sukcesu wynikających z optymalnej organizacji procesowej i strukturalnej Nowe możliwości logistyki związane z postępem technologicznym Nowi usługodawcy logistyczni i nowe usługi jako skutek deregulacji i prywatyzacji oraz nowych strategii ekspansji przedsiębiorstw i branż spoza logistyki Koncentracja na podstawowej działalności, shareholder value, outsourcing Źródło: Kille Ch., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014

4 Wartość rynku logistycznego 2012
[mld EUR] Źródło: Kille Ch., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014

5 Krajowy rynek logistyczny
Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami z transportu, magazynowania i poczty do 182 mld zł – 11,2% PKB [2013] 200 tys. przedsiębiorstw TSL to około 9% wszystkich firm w Polsce Przeciętne zatrudnienie w branży TSL tys. pracowników 31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego Źródło: Grzegorz Szyszka na podstawie danych GUS

6 Przewozy ładunków [mld tkm] Źródło: Fechner I., Szyszka G. (red.) Logistyka w Polsce. Raport 2013 Biblioteka Logistyka, Poznań 2014

7 Wizja 2020 Europa Wschodnia ze względu na wzrost rynku i niskie koszty oferuje w perspektywie kolejnych 5-8 lat bardzo dobre warunki do podejmowania inicjatyw gospodarczych. Osiedlanie się zachodnich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej będzie wzrastać ze względu na mijający kryzys gospodarczy i zwiększającą się potrzebę powstawania profesjonalnych lokalizacji produkcyjnych i logistycznych. Prawidłowy wybór lokalizacji, prawidłowe zarządzanie projektem i uwzględnianie cyklu życia produkcji w Europie Wschodniej zapobiegną nieudanym inwestycjom. Źródło: Metroplan

8 Wizja 2020 Ponadgraniczna lokalizacja magazynów regionalnych wpływa na potencjał rynku, rozwój innowacyjnych usługodawców logistycznych i logistyki wewnątrzzakładowej. Magazyny regionalne Magazyn centralny Źródło: Metroplan

9 Cechy europejskiej logistyki
Niestandardowe opakowania i ich rozmiary Wykorzystanie ładowności poniżej 60% 24% pustych przebiegów Wzrost kongestii i emisji CO2 Mało wydajne sieci transportowe Słabe wykorzystanie przestrzeni magazynowej Wyrzucanie 25% kupionych produktów

10 European Technology Platform
on Logistics Zadania Identyfikacja problemów, potrzeb, planów przedsiębiorstw w zakresie logistyki Zdefiniowanie Europejskiego Programu Badawczego Finansowanie innowacyjnych projektów odpowiadającym realnym potrzebom firm Współdziałanie biznesu i nauki celem zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki Edukacja logistyczna - budowa programów - szkolenia

11 Zrównoważony rozwój polskiej logistyki poprzez wdrażanie innowacji
Polska Logistyczna Platforma Technologiczna Zrównoważony rozwój polskiej logistyki poprzez wdrażanie innowacji Zadania Ustanowienie sektorowego programu badawczego na lata – innowacyjne rozwiązania w polskiej logistyce Inicjowanie prac B +R - udział w projektach krajowych i UE Transfer technologii - poszukiwania innowacji i ich wdrażanie Edukacja logistyczna - budowa programów i szkolenia Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój logistyki

12 Tworzenie zrównoważonego systemu logistycznego
Wyzwania polskiej logistyki Tworzenie zrównoważonego systemu logistycznego Poprawa rentowności usług logistycznych - neutralizacja wzrostu kosztów. Pro-ekologiczna rozbudowa infrastruktury logistycznej – rozwiązania. Rozwój transportu intermodalnego - wykreowanie międzygałęziowych centrów logistycznych. Poprawa obsługi i bezpieczeństwa konsumentów – rozwiązania dla handlu internetowego.

13 Współdzielenie łańcuchów dostaw
Wyzwania polskiej logistyki Współdzielenie łańcuchów dostaw Usprawnianie systemu komunikacji – monitorowanie łańcuchów dostaw i wdrażanie standardów Lepsze wykorzystanie zasobów (puste przebiegi) - tworzenie ram współpracy dostawców z odbiorcami usług logistycznych Obniżenie kosztów logistycznych MSP - osiągnięcie efektu skali, wspólne zakupy, specjalizacja produktowa

14 dr inż. Aleksander Niemczyk
Dziękuję za uwagę! dr inż. Aleksander Niemczyk


Pobierz ppt "Wzrost popytu Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google