Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaproszenie Invitation XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich 11 – 14 września 2008 Gdańsk –Trójmiasto 11 th Congress of FEAMC 11 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaproszenie Invitation XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich 11 – 14 września 2008 Gdańsk –Trójmiasto 11 th Congress of FEAMC 11 –"— Zapis prezentacji:

1 Zaproszenie Invitation XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich 11 – 14 września 2008 Gdańsk –Trójmiasto 11 th Congress of FEAMC 11 – 14 September 2008 Gdańsk (Poland) Komunikat I Message I e-mail: feamc2008@mazurkas.com.plfeamc2008@mazurkas.com.pl www.feamc2008.org

2 11 th Congress of FEAMC Gdańsk 2008 „Natural law and statutory law in contemporary European medicine” „Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej.” Dear Colleagues! It is our honor and pleasure to invite You to participate in the 11 th European Congress of Catholic Medical Associations, which will be held in Poland on the 15 th anniversary of uprising, on the call of John Paul II, Catholic Association of Polish Physicians. The European Board has accepted Gdańsk to be the place, where the congress will be held, as it is a city, which can take your breath away with its history, beauty and the wind from sea, that always brings freedom. The congress will take place 11 th – 14 th September 2008 in Collegium Biomedicum at the Gdańsk Medical Academy. Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XI Europejskim Kongresie Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, który odbędzie się w 15 rocznicę powstania w Polsce, na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy. Na miejsce kongresu Zarząd Europejski zaakceptował Gdańsk – miasto, które urzeka swoją historią, pięknem i wiatrem od morza niosącym zawsze wolność. Kongres odbędzie się 11 - 14 września 2008 r. w salach Collegium Biomedicum Gdańskiej Akademii Medycznej. Przewodniczący Komitetu Naukowego Chairman of the Scientific Committee dr Anna Gręziak Chairman ZG KSLP W imieniu komitetu organizacyjnego On behalf of Organizing Committee Dr Ewa Nowakowska lek. med. Mirosław Pietrzak

3 Tematy sesji kongresu/Scientific programme  1. Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej. (Natural law and statutory law in contemporary European medicine) (Natural law and statutory law in contemporary European medicine)  2. Etyczne aspekty biotechnologii prenatalnej. (The ethical aspects of prenetal biotechnology) (The ethical aspects of prenetal biotechnology)  3. Choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla państwa, lekarza i pacjenta. (Civilization diseases as a challenge for the state, the physician and the patient) (Civilization diseases as a challenge for the state, the physician and the patient)  4. Ratowanie życia w świetle etyki i prawa. (Life support – ethical and legal aspects) (Life support – ethical and legal aspects)  5. Życie ludzkie jest święte – lekarz sługą życia. (Human life is sacred – physician as a servant of life) (Human life is sacred – physician as a servant of life) Na zakończenie nastąpi podsumowanie obrad i przyjęcie deklaracji końcowej - Gdańskiej deklaracji FEAMC (Congress closure and approval of The Gedanensis Declaration of FEAMC) Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kongresie! Zgłoszenia prac (tytuł i streszczenie) do sesji prosimy o nadsyłanie poprzez stronę internetową kongresu. Szczegóły dotyczące kongresu za pośrednictwem poczty internetowej. We would like to invite you warmly to participate in the Congress. Abstracts submission (title and summary) for the session via congress web site. All details conserning Congress on the mediation of the electric post. All details conserning Congress on the mediation of the electric post.

4 Do zobaczenia w Gdańsku! Zapraszamy! See You in Gdańsk! Invite! …mówiłem o was i za was…


Pobierz ppt "Zaproszenie Invitation XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich 11 – 14 września 2008 Gdańsk –Trójmiasto 11 th Congress of FEAMC 11 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google