Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł wykładu Wykład 3 Produkcja drobiarska w Polsce Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł wykładu Wykład 3 Produkcja drobiarska w Polsce Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności."— Zapis prezentacji:

1

2 Tytuł wykładu Wykład 3 Produkcja drobiarska w Polsce Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

3 Systematyka ptaków wodnych RZĄD: Blaszkodziobe (Anseriformes) RODZINA: Kaczkowate (Anatidae) (147 gatunków) PODRODZINA: Gęsi (Anserinae) (34 gatunki) - gęś gęgawa (Anser anser) - gęś garbonosa (Anser cygnoides) Kaczki (Anatinae) (113 gatunków) - kaczka krzyżówka(Anas platyrhynchos) - kaczka piżmowa (Cairina moschata)

4 KACZKA KRZYŻÓWKA (Anas platyrhynchos) KACZKI PIŻMOWE (Cairina moschata ) KACZKI TYPU PEKIN (Anas platyrhynchos)

5 GĘSI GĘGAWE (Anser anser) GĘSI GARBONOSE (Anser cygnoides)

6 Hodowla i chów kaczek

7 Typy użytkowe kaczek: nieśny, ogólnoużytkowy, mięsny. 1 2

8 Kaczki rasy khaki campbell – typ nieśny

9 Typ ogólnoużytkowy W Polsce jest to jedyny rozpowszechniony typ użytkowy kaczek. Kaczki tego typu wykorzystywane są do produkcji mięsnej, głównie brojlerów. Rasy użytkowane w tym typie: pekin, szwedzkie błękitne, orpington, saksońskie, piżmowe.

10 Kaczki w typie ogólnoużytkowym charakteryzuje: Pionowa lub pozioma postawa ciała. Pierś szeroka, zaokrąglona, tułów szeroki i głęboki. Dojrzewanie płciowe – ok. 25 - 28 tygodni. Wysoka wydajność nieśna i duże walory mięsne.

11 Kaczor i kaczka pekin

12 Kaczka piżmowa Jest odrębnym gatunkiem o cechach zarówno kaczek, jak i gęsi. Duży dymorfizm płciowy – masa ciała samca ok. 4,0 - 6,0 kg, samicy - 2,5 - 3,0 kg. Małe otłuszczenie tuszki i bardzo dobra jakość mięsa, przypominającego w smaku dziczyznę. Dojrzałość płciowa – 29 - 30 tygodni. Nieśność – 140 - 180 jaj, w dwóch 22 tyg. cyklach, przedzielonych 12 tygodniową przerwą na pierzenie. Mieszańce po kaczorze piżmowym i kaczce pekin nazywają się mulardami..

13 Kaczki piżmowe

14 Kacznik powinien być suchy i bardzo dobrze wentylowany. Do stada rodzicielskiego wybiera kaczki zdrowe, prawidłowo zbudowane, z wyraźnie zaznaczonymi II- rzędowymi cechami płciowymi. Ocenia się budowę organu kopulacyjnego kaczorów (barwa jasnoróżowa, brak zniekształceń). Przed nieśnością kaczki należy odrobaczyć. Stado zestawia się jesienią, nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem nieśności. Stado rodzicielskie kaczek

15 Stada reprodukcyjne kaczek najlepiej utrzymywać w pomieszczeniu bez dostępu do wybiegu, o temp. 10 – 12 °C. Na 2 - 3 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności wprowadza się pasze bogatsze w składniki pokarmowe. W okresie reprodukcyjnym podaje się paszę o energii metabolicznej - 2850 kcal (11,9 MJ); 16,0% białka ogólnego i do 4,5% włókna surowego. Stado rodzicielskie kaczek – c.d.

16 Na 2 - 3 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności rozpoczyna się również stymulację nieśności światłem, przedłużając dzień świetlny z 8 do 12 godzin w 25 i 26 tyg. życia, do 13 godzin w 27 i do 14 - 15 godzin od 28 do 30 tyg. Równocześnie zwiększa się moc światła do 4 - 5 W/ m 2. Stado rodzicielskie kaczek – c.d. Obsada: 2 - 3 osobniki/ m 2 Stosunek kaczorów do kaczek 1 : 5-6

17 Wychów kacząt

18 Z zakładu wylęgowego pisklęta należy transportować odkażonym samochodem, w temp. 20 - 22 °C i wilgotności 65 - 75%. Pomieszczenie do wychowu powinno być czyste, odkażone, zaścielone słomą dobrej jakości i nagrzane do temp. 22 - 24 °C. W pierwszym tyg. życia temperatura pod sztuczną kwoką powinna wynosić 30 - 32 °C. Pisklętom podaje się najpierw wodę a następnie paszę. Wychów kaczek do 24 tyg. życia

19 Wilgotność względna powietrza powinna być w granicach 65 - 70%; w pierwszych dniach życia 80%. Wskaźnik wentylacji maksymalnej przy temp. 30°C powinien wynosić 6 m 3 /h/kg. Wychów kaczek – c.d. Prędkość ruchu powietrza może dochodzić latem do 1,5 m/s zimą do 0,2 m/s.

20 Zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami nie może przekraczać: - amoniaku - 0,026%, - dwutlenku węgla - 0,25%, - siarkowodoru - 0,001%. Pomieszczenie z kaczętami można oświetlać całą dobę aż do 4 - 5 tyg. życia, kiedy ptaki wypuszcza się na wybieg, gdzie korzystają z naturalnego dnia świetlnego. Można także w początkowym okresie wychowu wprowadzić krótką przerwę nocną. Moc światła w pomieszczeniu powinna wynosić 4 - 5 W/m 2. Wychów kaczek – c.d.

21 Wychów najlepiej prowadzić w stadach po 250 ptaków. Obsada kacząt do 2. tyg. życia na 1 m 2 posadzki nie powinna przekraczać 6 - 7 kacząt, później 2 - 3. Od 7 tyg. wychowu - 1 m 2 powierzchni wybiegu przeznacza się na 1 - 2 kaczki.

22 Do 7 tyg. życia kaczki żywi się ad libitum, a następnie ogranicza ilość paszy do 200 g na kaczkę/ dzień. Żywienie kaczek w okresie wychowu Od 8 tyg. życia, aż do rozpoczęcia reprodukcji, na jedną kaczkę dziennie zwykle przeznacza się 100 g mieszanki pełnoporcjowej i 100 g zboża z niewielkim dodatkiem suszu z traw.

23 Składniki Wiek w tygodniach 0 - 3 4 - 8 9 - 26 EM [kcal] 2850 2950 2600 [MJ] 11,9 12,310,9 Białko ogólne [%] 19,0 16,5 14,0 Włókno surowe [%] do 4,5 do 5,0 do 8,0 Mieszanki pełnoporcjowe w wychowie kaczek

24 Hodowla i chów gęsi

25 Odmiany gęsi użytkowane w Polsce Wytworzone w Polsce rasy i odmiany gęsi charakterystyczne dla danych regionów – gęsi regionalne można podzielić na dwa typy: Gęsi późno dojrzewające : - pomorska, - suwalska. Gęsi wcześnie dojrzewające: - podkarpacka, - kielecka, - lubelska, - zatorska, - biała włoska.

26 Gęsi kartuskie

27 Gęsi rypińskie

28 Gęsi lubelskie

29 Gęsi garbonose

30 Typ użytkowe gęsi Gęsi późno dojrzewające (smalcowe) – dojrzewają ok. 6 miesięcy. Upierzenie białe lub siodłate (gęś pomorska). Uzyskują masę ciała od 4 do 6 kg. Znoszą ok. 40 jaj. Gęsi wcześnie dojrzewające (tłuszczowo-mięsne) – dojrzewają w wieku 5,5 miesiąca. Upierzenie białe. Masa ciała od 3,5 do 5,7 kg. Znoszą do 40 jaj.

31 Cechy charakterystyczne dla gęsi: S ezonowa n ieśność - w okresie od stycznia do lipca gęsi znoszą od 12 do 70 jaj. U żytkowani e nieśne trwa 6 - 30 tyg., najczęściej jednak stada użytk uje się 13 - 24 tyg. Gęsi mogą znosić jaja przez kilka lat, ale przeważnie są użytkowane 4 - 5 lat. Największą nieśność osiągają w 2 i 3 roku użytkowania. U gęsi domow ych, podobnie jak u dziki ch, występuje skłonność do monogamii.

32 Gęś biała włoska Charakteryzuje się doskonałymi cechami mięsnymi i reprodukcyjnymi. Na bazie gęsi białych włoskich w IZ PIB Kołuda Wielka, w wyniku wieloletnich prac selekcyjnych w kierunku poprawy cech reprodukcyjnych, zwiększenia masy ciała i polepszenia umięśnienia, wytworzono dwa rody gęsi Białych Kołudzkich: W33 – ród ojcowski W11 – ród mateczny

33 Rody gęsi Białej Kołudzkiej utrzymywane w ZZD Kołuda Wielka, IZ W11 (mateczny ) W33 (ojcowski) Ród W11 - nieśność 65 - 70 jaj, masa ciała w wieku 17. tyg. - 6500 ( ♂ ) do 6200 g ( ♀ ), masa mięśni piersiowych – 650 g. Ród W33 - nieśność 63 - 68 jaj, masa ciała w wieku 17. tyg. - 6900 ( ♂ ) do 6600 g ( ♀ ), masa mięśni piersiowych - 740 g.

34 Do produkcji towarowej wykorzystuje się mieszańce Białej Kołudzkiej pochodzące z krzyżowania międzyrodowego: ♂ W33 x ♀ W11 ♂♀ W31 W przypadku braku mieszańców W31, dopuszcza się do obrotu towarowego „czysty” ród W11 ♂ W11 x ♀ W11

35 Zakończenie KONIEC WYKŁADU


Pobierz ppt "Tytuł wykładu Wykład 3 Produkcja drobiarska w Polsce Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google