Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja drobiarska w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja drobiarska w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja drobiarska w Polsce
Tytuł wykładu Wykład 3 Produkcja drobiarska w Polsce Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów Wykład 3 W wykładzie zostaną poruszone następujące zagadnienia: Systematyka ptaków wodnych (kaczek i gęsi). Gatunki, rasy i linie użytkowe kaczek i gęsi. Systemy utrzymania oraz warunki chowu ptaków wodnych. 4. Charakterystyka użytkowa kaczek i gęsi.

2 Systematyka ptaków wodnych
RZĄD: Blaszkodziobe (Anseriformes) RODZINA: Kaczkowate (Anatidae) (147 gatunków) PODRODZINA: Gęsi (Anserinae) (34 gatunki) - gęś gęgawa (Anser anser) - gęś garbonosa (Anser cygnoides) Kaczki (Anatinae) (113 gatunków) - kaczka krzyżówka(Anas platyrhynchos) - kaczka piżmowa (Cairina moschata) 2

3 KACZKI PIŻMOWE (Cairina moschata) KACZKA KRZYŻÓWKA (Anas platyrhynchos) KACZKI TYPU PEKIN (Anas platyrhynchos)

4 GĘSI GĘGAWE (Anser anser) GĘSI GARBONOSE (Anser cygnoides)

5 Hodowla i chów kaczek Stado kaczek typu pekin.

6 Typy użytkowe kaczek: nieśny, ogólnoużytkowy, mięsny. 2 1
Kaczki użytkowane są w trzech typach, jednakże w Polsce wyłącznie w typie mięsnym. Fot. 1. Samica rasy rouen. Fot. 2. Samiec biegusa indyjskiego. 2 1 6

7 Kaczki rasy khaki campbell – typ nieśny
Rasa w typie nieśnym, wyhodowana w Anglii. Nieśność rzędu jaj, o perłowo-białej barwie skorupy. 7

8 Typ ogólnoużytkowy W Polsce jest to jedyny rozpowszechniony typ użytkowy kaczek. Kaczki tego typu wykorzystywane są do produkcji mięsnej, głównie brojlerów. Rasy użytkowane w tym typie: pekin, szwedzkie błękitne, orpington, saksońskie, piżmowe. 8

9 Kaczki w typie ogólnoużytkowym charakteryzuje:
Pionowa lub pozioma postawa ciała. Pierś szeroka, zaokrąglona, tułów szeroki i głęboki. Dojrzewanie płciowe – ok tygodni. Wysoka wydajność nieśna i duże walory mięsne. 9

10 Kaczor i kaczka pekin

11 Kaczka piżmowa Jest odrębnym gatunkiem o cechach zarówno kaczek, jak i gęsi. Duży dymorfizm płciowy – masa ciała samca ok. 4,0 - 6,0 kg, samicy - 2,5 - 3,0 kg. Małe otłuszczenie tuszki i bardzo dobra jakość mięsa, przypominającego w smaku dziczyznę. Dojrzałość płciowa – tygodni. Nieśność – jaj, w dwóch 22 tyg. cyklach, przedzielonych 12 tygodniową przerwą na pierzenie. Mieszańce po kaczorze piżmowym i kaczce pekin nazywają się mulardami. . W wielu krajach europejskich kaczki piżmowe oraz ich mieszańce z kaczkami typu pekin, podobnie jak gęsi, wykorzystuje się do produkcji stłuszczonych wątrób. W Polsce ten rodzaj produkcji jest niedozwolony .

12 Kaczki piżmowe W hodowli rozpowszechnione są kaczki piżmowe odmiany białej, pstrej i czarnej. 12

13 Stado rodzicielskie kaczek
Kacznik powinien być suchy i bardzo dobrze wentylowany. Do stada rodzicielskiego wybiera kaczki zdrowe, prawidłowo zbudowane, z wyraźnie zaznaczonymi II-rzędowymi cechami płciowymi. Ocenia się budowę organu kopulacyjnego kaczorów (barwa jasnoróżowa, brak zniekształceń). Przed nieśnością kaczki należy odrobaczyć. Stado zestawia się jesienią, nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem nieśności. Poza karmidłami i poidłami, w pomieszczeniu należy wcześniej rozmieścić gniazda, przeznaczając jedno gniazdo na kaczki. 13

14 Stado rodzicielskie kaczek – c.d.
Stada reprodukcyjne kaczek najlepiej utrzymywać w pomieszczeniu bez dostępu do wybiegu, o temp. 10 – 12 °C. Na tygodnie przed rozpoczęciem nieśności wprowadza się pasze bogatsze w składniki pokarmowe. W okresie reprodukcyjnym podaje się paszę o energii metabolicznej kcal (11,9 MJ); 16,0% białka ogólnego i do 4,5% włókna surowego. Pomimo, iż współczesne rasy i linie użytkowe kaczek wywodzącą się od dzikiej kaczki krzyżówki i są typowymi ptakami wodnymi, nie muszą mieć dostępu do zbiorników wodnych. 14

15 Stado rodzicielskie kaczek – c.d.
Na tygodnie przed rozpoczęciem nieśności rozpoczyna się również stymulację nieśności światłem, przedłużając dzień świetlny z 8 do 12 godzin w 25 i 26 tyg. życia, do 13 godzin w 27 i do godzin od 28 do 30 tyg. Równocześnie zwiększa się moc światła do W/ m2. Obsada: osobniki/ m2 Stosunek kaczorów do kaczek 1 : 5-6 15

16 Wychów kacząt Stado kacząt pod promiennikiem.

17 Wychów kaczek do 24 tyg. życia
Z zakładu wylęgowego pisklęta należy transportować odkażonym samochodem, w temp °C i wilgotności %. Pomieszczenie do wychowu powinno być czyste, odkażone, zaścielone słomą dobrej jakości i nagrzane do temp °C. W pierwszym tyg. życia temperatura pod sztuczną kwoką powinna wynosić °C. Pisklętom podaje się najpierw wodę a następnie paszę. 17

18 Wychów kaczek – c.d. Wilgotność względna powietrza powinna być w granicach %; w pierwszych dniach życia 80%. Wskaźnik wentylacji maksymalnej przy temp. 30°C powinien wynosić 6 m3/h/kg. Prędkość ruchu powietrza może dochodzić latem do 1,5 m/s zimą do 0,2 m/s. Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 18

19 Wychów kaczek – c.d. Zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami nie może przekraczać: - amoniaku - 0,026%, - dwutlenku węgla - 0,25%, - siarkowodoru - 0,001%. Pomieszczenie z kaczętami można oświetlać całą dobę aż do tyg. życia, kiedy ptaki wypuszcza się na wybieg, gdzie korzystają z naturalnego dnia świetlnego. Można także w początkowym okresie wychowu wprowadzić krótką przerwę nocną. Moc światła w pomieszczeniu powinna wynosić W/m2. Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 19

20 Wychów kaczek – c.d. Wychów najlepiej prowadzić w stadach po 250 ptaków. Obsada kacząt do 2. tyg. życia na 1 m2 posadzki nie powinna przekraczać kacząt, później Od 7 tyg. wychowu - 1 m2 powierzchni wybiegu przeznacza się na kaczki. Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 20

21 Żywienie kaczek w okresie wychowu
Do 7 tyg. życia kaczki żywi się ad libitum, a następnie ogranicza ilość paszy do 200 g na kaczkę/ dzień. Od 8 tyg. życia, aż do rozpoczęcia reprodukcji, na jedną kaczkę dziennie zwykle przeznacza się 100 g mieszanki pełnoporcjowej i 100 g zboża z niewielkim dodatkiem suszu z traw. Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 21

22 Mieszanki pełnoporcjowe w wychowie kaczek
Składniki Wiek w tygodniach EM [kcal] [MJ] , ,3 10,9 Białko ogólne [%] 19, , ,0 Włókno surowe [%] do 4,5 do 5,0 do 8,0 Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 22

23 Hodowla i chów gęsi Fot. Stado reprodukcyjne gęsi na wybiegu. 23

24 Odmiany gęsi użytkowane w Polsce
Wytworzone w Polsce rasy i odmiany gęsi charakterystyczne dla danych regionów – gęsi regionalne można podzielić na dwa typy: Gęsi późno dojrzewające: - pomorska, - suwalska. Gęsi wcześnie dojrzewające: - podkarpacka, - kielecka, - lubelska, - zatorska, - biała włoska. W Polsce gęsi użytkowane są wyłącznie w typie mięsnym, dodatkowym źródłem dochodu jest sprzedaż pierza i puchu pochodzącego z podskubu gęsi stad reprodukcyjnych i towarowych. 24

25 Gęsi kartuskie Odmiana regionalna północna. 25

26 Gęsi rypińskie Odmiana regionalna północna. 26

27 Gęsi lubelskie Odmiana regionalna południowa. 27

28 Gęsi garbonose Gęsi garbonose, zwane też łabędziowymi wywodzą się od dzikiej gęsi Anser cygnoides. W Polsce są mało popularne. 28

29 Typ użytkowe gęsi Gęsi późno dojrzewające (smalcowe) – dojrzewają ok. 6 miesięcy. Upierzenie białe lub siodłate (gęś pomorska). Uzyskują masę ciała od 4 do 6 kg. Znoszą ok. 40 jaj. Gęsi wcześnie dojrzewające (tłuszczowo-mięsne) – dojrzewają w wieku 5,5 miesiąca. Upierzenie białe. Masa ciała od 3,5 do 5,7 kg. Znoszą do 40 jaj. Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 29

30 Cechy charakterystyczne dla gęsi:
Sezonowa nieśność - w okresie od stycznia do lipca gęsi znoszą od 12 do 70 jaj. Użytkowanie nieśne trwa tyg., najczęściej jednak stada użytkuje się tyg. Gęsi mogą znosić jaja przez kilka lat, ale przeważnie są użytkowane lat. Największą nieśność osiągają w 2 i 3 roku użytkowania. U gęsi domowych, podobnie jak u dzikich, występuje skłonność do monogamii. Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 30

31 Gęś biała włoska W33 – ród ojcowski W11 – ród mateczny
Charakteryzuje się doskonałymi cechami mięsnymi i reprodukcyjnymi. Na bazie gęsi białych włoskich w IZ PIB Kołuda Wielka, w wyniku wieloletnich prac selekcyjnych w kierunku poprawy cech reprodukcyjnych, zwiększenia masy ciała i polepszenia umięśnienia, wytworzono dwa rody gęsi Białych Kołudzkich: Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny W33 – ród ojcowski W11 – ród mateczny 31

32 Rody gęsi Białej Kołudzkiej
utrzymywane w ZZD Kołuda Wielka, IZ W33 (ojcowski) Ród W33 - nieśność jaj, masa ciała w wieku 17. tyg (♂) do 6600 g (♀), masa mięśni piersiowych g. W11 (mateczny) Ród W11 - nieśność jaj, masa ciała w wieku 17. tyg (♂) do 6200 g (♀), masa mięśni piersiowych – 650 g.

33 Do produkcji towarowej wykorzystuje się mieszańce Białej Kołudzkiej pochodzące z krzyżowania międzyrodowego: ♂ W33 x ♀ W11 ♂♀ W31 W przypadku braku mieszańców W31, dopuszcza się do obrotu towarowego „czysty” ród W11 ♂ W11 x ♀ W11

34 Zakończenie KONIEC WYKŁADU To już koniec wykładu. Dziękujemy.


Pobierz ppt "Produkcja drobiarska w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google