Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet

2 Według stanu na 30.04.2014 r. w regionie zarejestrowanych było 203,7 tys. bezrobotnych. Szacujemy, że w końcu kwietnia 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w województwie śląskim 11,0% (kraj odpowiednio 13,0%). 2012 r. 2013 r. 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu na 30.04.2014 r. – szacunek WUP

3 W powiatowych urzędach pracy, zlokalizowanych na obszarze działania Filii WUP w Bielsku – Białej zarejestrowanych jest 30 309 osób, co stanowi 14,9% ogółu bezrobotnych w województwie (30.04.2014 r.) Powiat cieszyński8092 7 630 Cieszyn 1 732 Skoczów 1 207 Istebna 738 Ustroń 652 Wisła 617 Goleszów 548 Strumień 529 Zebrzydowice 523 Hażlach 478 Brenna 470 Chybie 341 Dębowiec 257 Powiat pszczyński 3 245 2 985 Pszczyna 1 804 Miedźna 442 Pawłowice 409 Suszec 274 Goczałkowice-Zdrój 172 Kobiór 144 Bielsko - Biała 6 360 6 070 Powiat bielski 5 785 5 477 Czechowice-Dziedzice 1 598 Porąbka 690 Jasienica 677 Wilkowice 534 Buczkowice 506 Wilamowice 489 Kozy 438 Bestwina 348 Szczyrk 299 Jaworze 206 Powiat żywiecki8 695 8 147 Żywiec 1 663 Węgierska Górka 1 006 Radziechowy-Wieprz 795 Jeleśnia 751 Rajcza 703 Milówka 626 Łodygowice 605 Lipowa 586 Świnna 411 Ujsoły 345 Czernichów 323 Gilowice 271 Łękawica 256 Ślemień 213 Koszarawa 141

4 Zmiany w natężeniu bezrobocia w powiatach, zlokalizowanych na obszarze działania Filii WUP w Bielsku - Białej http:// www.wup-katowice.pl /pl/artykul/filie_wup/1362048162/0/0 Powiaty Stopa bezrobocia Stan 31 marca Spadek (w punktach proc.) 2004 r.2014 r. Bielsko-Biała 11,2% 6,5% - 4,7 pkt proc. Powiat bielski 16,1% 10,5% - 5,6 pkt proc. Powiat cieszyński 16,4% 11,5% - 4,9 pkt proc. Powiat żywiecki 16,7% 16,3% - 0,4 pkt proc. Powiat pszczyński 13,1% 6,9% - 6,2 pkt proc. Województwo śląskie 18,2%11,4% - 6,8 pkt proc 20,4% 31 marca 2004 r. 13,5% 31 marca 2014 r. 6,5%6,9%10,5%11,5% 16,3% 11,4%

5 W województwie śląskim bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich to 21,6% ogółu - 44,1 tys. osób. Na obszarze działania Filii WUP w Bielsku – Białej zamieszkali na terenach wiejskich to 56,4% ogółu tj. 15,2 tys. P roblem bezrobocia agrarnego dotyczy głównie powiatów: żywieckiego (ponad 81% bezrobotnych to zamieszkali na wsi), bielskiego (70,6%) i pszczyńskiego (69,1%). W powiecie cieszyńskim bezrobotni zamieszkali na wsi stanowią 52,4% ogółu,

6 Bezrobotni według poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych wg wykształcenia stawia Podbeskidzie w uprzywilejowanej sytuacji. W stosunku do średniej wojewódzkiej niedoreprezentowane są osoby z najniższym poziomem wykształcenia stan na 31.03.2014 r. N= 32 177 osób Stan na 31.03.2014 r. N = 212 710 osób Województwo śląskie

7 Obecnie w województwie śląskim co siódmy bezrobotny to osoba młoda, poniżej 25 roku życia Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. - 29 855 osób tj. 14,7% ogółu bezrobotnych. W powiatach znajdujących się na obszarze działania Filii w Bielsku – Białej mieszka 4 577 bezrobotnej młodzieży ( 15,1% ogółu). Wysoki odsetek bezrobotnej młodzieży obserwowany jest powiecie pszczyńskim, cieszyńskim i żywieckim. W Bielsku – Białej bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia to 10,3% ogółu zaeewidencjonowanych. 14,7%

8 Powiat bielski Bielsko - Biała Bezrobotni według wieku Bielsko - BiałaPowiat bielskiPowiat żywieckiPowiat cieszyńskiPowiat pszczyńskiWOJEWÓDZTWO Bezrobotni poniżej 30 roku życia 24,2%28,9%33,1%33,3%38,1%30,3% Od 30 -49 lat43,3%42,8%42,5%42,9%40,4%44,0% Powyżej 50 roku życia32,5%28,3%24,4%23,8%21,5%25,7% Powiat pszczyński Powiat cieszyński Powiat żywiecki W Bielsku – Białej problem bezrobocia osób starszych jest szczególnie widoczny

9 Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Długotrwale bezrobotni osoby% wśród ogółu POLSKA 2 182 2051 193 60754,7% ujęcie rankingowe - od najniższego udziału Wielkopolskie145 89770 68548,5% Lubuskie59 74530 24350,6% Pomorskie116 16958 91550,7% Śląskie212 710108 46851,0% Dolnośląskie155 33780 44251,8% Małopolskie167 12188 02752,7% Opolskie52 15627 54852,8% Zachodniopomorskie110 99459 48453,6% Warmińsko-Mazurskie115 70364 04755,4% Świętokrzyskie90 61950 76656,0% Mazowieckie287 357162 75456,6% Łódzkie153 93187 19356,6% Kujawsko-Pomorskie151 67488 46458,3% Podlaskie71 03041 98659,1% Podkarpackie155 34092 89759,8% Lubelskie136 42281 68859,9% Długotrwale bezrobotni - Śląskie na tle kraju. Stan 31.03.2014 r. Liczba długotrwale bezrobotnych. 30.04.2014 Częstochowa 8 529 Bytom 7 336 Katowice 61 79 Sosnowiec 5 731 Częstochowski 5 320 Liczba długotrwale bezrobotnych. 30.04.2014 Bieruńsko-Lędź. 591 Żory 676 Rybnicki 982 Świętochłowice 1198 Pszczyński 1261

10 Przypomnijmy – na omawianym terenie zarejestrowanych jest 30,3 tys. bezrobotnych 1. - mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat - kobiety w wieku od 18 do 59 lat Źródło: dane US Katowice 2. Źródło: Rocznik statystyczny powiatów Województwa Śląskiego Pozostałe dane o rynku pracy Wyszczególnienie Ludność w wieku produkcyjnym 1) Pracujący 2) Liczba bezrobotnych na 100 pracujących Liczba podmiotów gospodarczych Powiat bielski 101 80528 9072016 172 Powiat cieszyński 112 02836 8512219 040 Powiat żywiecki 96 65425 9803313 296 Bielsko - Biała 109 54669 266925 163 Powiat pszczyński 71 48029 5101110 810 Razem powiaty w rejonie Filii 491 513 16,5% 190 514 16,2% 17 84 481 18,6% Województwo Śląskie2 970 0231 178 14718453 496 31.12.2012 r.

11 W końcu kwietnia 2014 r. w Śląskiem zarejestrowanych było 106,3 tys. kobiet i 97,4 tys. mężczyzn. Kobiety stanowią 52,2% ogółu bezrobotnych Cieszyński48,4% Żywiecki49,4% Bielski50,5% Bielsko - Biała51,6% Pszczyński54,8%

12 Chcąc uzupełnić dane statystyki publicznej i stworzyć obraz sytuacji bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w obrębie działania filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przeprowadzono sondaż w powiatowych urzędach pracy. Jego główne cele przedstawiały się następująco: pogłębiona analiza sytuacji bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy; ustalenie głównych problemów z jakimi spotykają się bezrobotne kobiety w trakcie poszukiwania pracy oraz jak te problemy kształtują ich własną ocenę o rynku pracy; określenie aktywności prozatrudnieniowej bezrobotnych kobiet; identyfikacja i przedstawienie potencjalnych zagrożeń wynikających z postaw bezrobotnych kobiet na rynku lokalnym. Dane statystyczne wskazują, że pomimo spadającego udziału kobiet wśród ogółu zarejestrowanych, w wielu aspektach sytuacja bezrobotnych pań jest trudniejsza, na przykład: stopa bezrobocia wśród kobiet jest wyższa niż wśród mężczyzn K – 10,5% M – 8,5% kobiety rzadziej od mężczyzn mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych K – 12,9% M – 13,5% kobiety bardziej od mężczyzn narażone są na długotrwałe bezrobocie K – 55,6% M – 48,1% wysoki jest odsetek kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia około 20 % kobiety rzadziej kierowane są do prac subsydiowanych K – 46,9% M – 53,1% kobiety rzadziej otrzymują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powiat Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet Ilość ankiet Bielsko-Biała3 45221,2%35 Powiat bielski3 02818,6%30 Powiat cieszyński3 67522,6%37 Powiat pszczyński1 83211,3%18 Powiat żywiecki4 26926,3%43 Razem:16 256100%163

13 Wyniki badań sondażowych przedstawi Pani Regina Borowiec - Dutka http:// www.wup-katowice.pl /pl/artykul/filie_wup/1362048162/0/0


Pobierz ppt "Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google