Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urlop macierzyński i rodzicielski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urlop macierzyński i rodzicielski"— Zapis prezentacji:

1 Urlop macierzyński i rodzicielski
Prawdy oczywiste Część 53 Urlop macierzyński i rodzicielski      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Urlop macierzyński Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 17 czerwca 2013 r., rodzicom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r., jeśli złożyli lub złożą wnioski w odpowiednich terminach, przysługuje: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, w dalszym ciągu 14 tygodni pozostaje zarezerwowanych tylko dla matki, 6 tygodni urlopu dodatkowego, 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Łącznie 52 tygodnie. Dodatkowo zgodnie z przepisami do 2 tygodni urlopu mają prawo wyłącznie ojcowie.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Urlop macierzyński Obecnie łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka jest większy o 6 miesięcy i wynosi 52 tygodni, a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Rodzicom bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wydłużony, płatny urlop przysługuje rodzicom zatrudnionym na etatach oraz wszystkim innym, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i samozatrudnionych.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 26-tygodniowy urlop rodzicielski
Długość urlopu jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Stanowi on 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Z płatnego rocznego urlopu mogą skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., pod warunkiem terminowego złożenia stosownych wniosków. UWAGA: Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice, jednak wtedy łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Wynagrodzenie podczas urlopu macierzyńskiego
Wcześniej, w okresie płatnego urlopu macierzyńskiego, przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia. Obecnie rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem, otrzyma 100% pensji. Jednak jeżeli przedłuży urlop o kolejne pół roku, jego pensja wyniesie w drugiej połowie roku 60%. Rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, otrzyma 80% wynagrodzenia.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego
Można łączyć pracę maksymalnie na pół etatu z dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim. W takim wypadku pracownik otrzymuje połowę zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca jednak nie musi wyrazić zgody na łączenie zatrudnienia i urlopu, ponieważ nie na każdym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze. Jednak w takiej sytuacji będzie musiał poinformować pracownika o przyczynach odmowy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Urlop rodzicielski Po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego można skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jednak wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego. Jeżeli z urlopu rodzicielskiego chce skorzystać pracownik - tata dziecka, on równie taki wniosek musi złożyć do swojego pracodawcy najpóźniej ostatniego dnia korzystania przez mamę dziecka z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Urlop rodzicielski – c.d.
W przypadku kiedy wniosek o urlop uzupełniający zostanie złożony po terminie, czyli po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to traci się prawo do części urlopu uzupełniającego, a także do urlopu rodzicielskiego, z którego można skorzystać tylko bezpośrednio po wykorzystaniu całości urlopu uzupełniającego.       - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;)
W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Urlop macierzyński i rodzicielski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google