Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspomaganie pracy szkół i przedszkoli.  Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia.  Jednym z najważniejszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspomaganie pracy szkół i przedszkoli.  Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia.  Jednym z najważniejszych."— Zapis prezentacji:

1 Wspomaganie pracy szkół i przedszkoli

2  Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia.  Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest zespołowe uczenie się nauczycieli  Ważne jest aby szkoły i placówki rozwijały się w kierunku organizacji uczących się.  Instytucje te, poddając stałej obserwacji swoją pracę i doskonaląc ją, mogą stać się wzorem nieustannego rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata

3  U podstaw zmian wprowadzanych obecnie w oświacie leży przekonanie o wartości ewaluacji pracy w szkole i w przedszkolu.  Dzięki wynikom ewaluacji placówki skutecznie planują własny rozwój a wsparcie może być kierowane tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne  Wspólna refleksja nad poziomem spełniania przez placówki wymagań jest impulsem do wprowadzania zmian.

4  Równocześnie możliwe staje się zewnętrzne, zinstytucjonalizowane wspieranie szkół i placówek, zgodne z ich realnie zdiagnozowanymi potrzebami.  Dlatego bardzo ważne jest, z punktu widzenia zmian zachodzących w oświacie, zrozumienie idei przenikania się obu procesów- ewaluacji i wspomagania

5  Odpowiedzialność szkoły i przedszkola za własny rozwój  Diagnoza potrzeb rozwojowych jako podstawa działań  Placówka wspomagania jako partner przedszkola i szkoły  Wspomaganie jako proces  Wspomaganie adresowane do przedszkola i szkoły jako organizacji  Wspomaganie blisko placówki  Współpraca i samokształcenie

6  Diagnoza  Planowanie działań  Realizacja i monitorowanie  Podsumowanie

7  Głównym celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami.  Sieci skupiają nauczycieli, dyrektorów, psychologów szkolnych, pedagogów, bibliotekarzy lun innych pracowników reprezentujących różnego typu placówki.  Aktywności uczestników pomagają partnerskie relacje, a także możliwość pełnienia różnych ról i zadań w zależności od własnych zainteresowań i kompetencji

8  Spotkania odbywają się kilka razy w roku, ale uczestnicy kontaktują się przede wszystkim za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie publikują opisy swoich działań oraz wykorzystywanych narzędzi, dzielą się refleksjami, omawiają trudności oraz udzielają sobie informacji zwrotnych

9  Skuteczny wychowawca w przedszkolu  Budowanie systemu współpracy z rodzicami

10 Do 15 października 2014 kocmalgorzata@wp.pl Z tytułem „sieć…..”

11 Zapraszamy!


Pobierz ppt "Wspomaganie pracy szkół i przedszkoli.  Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia.  Jednym z najważniejszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google