Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Prasowe 16 maja 2007 r.. „Niesprawiedliwy podział owoców wzrostu gospodarczego” Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność, opracowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Prasowe 16 maja 2007 r.. „Niesprawiedliwy podział owoców wzrostu gospodarczego” Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność, opracowany."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Prasowe 16 maja 2007 r.

2 „Niesprawiedliwy podział owoców wzrostu gospodarczego” Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność, opracowany w lutym 2007 r. przez S Partner/Grupę Syndex S Partner/Grupę Syndex – opracowuje ekspertyzy zlecane przez krajowe i europejskie organizacje pracowników i ich przedstawicieli.

3 Jakie aspekty poruszymy w naszym raporcie ? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r.  Pokażemy jak długo i wydajnie pracują Polacy  Zanalizujemy ile kosztuje pracodawcę ich zatrudnienie  Przyjrzymy się w jaki sposób dzielona jest wypracowana wartość dodana przedsiębiorstw

4 Na jakie pytania odpowiemy ? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Jak układa się dynamika podziału wartości dodanej ? Jak wzrasta wydajność i czas pracy w Polsce? Czy wzrost wydajności przekłada się na wzrost płac? Jakie są rzeczywiste koszty zatrudnienia pracownika? Ile zyskuje przedsiębiorca?

5 Jak układa się dynamika podziału wartości dodanej ? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. PKB Nadwyżki operacyjnej brutto Kosztów związanych z zatrudnieniem Podatków źródło GUS, opracowanie S.partner

6 Z tego wynika, że: Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Udział kosztów zatrudnienia w wartości dodanej obniżył się w Polsce z 42,11% w 2001 do 37,5% w 2005. W latach 2000- 2005 PKB (liczony po cenach bieżących) wzrósł o 32%, koszty wynagrodzeń jedynie o 19%, podczas gdy zyski operacyjne i podatki od produkcji wzrosły odpowiednio o 42% i 39%. Głównymi beneficjantami w latach 2000-2005 byli pracodawcy oraz osoby pracujące na własny rachunek. Udział zysków operacyjnych w wartości dodanej firm (50%) jest jednym z najwyższych w Europie mimo że kapitałochłonność w Polsce (mierzona poziomem inwestycji) należy do najniższych w tym regionie.

7 Jak wzrasta wydajność i czas pracy w Polsce? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Po roku 1995 w Polsce nastąpił ogromny wzrost wydajności pracy Poziom wzrostu wydajności pracy w latach 1995-2005, mierzony wzrostem produkcji na jednego zatrudnionego, był w Polsce najwyższy w porównaniu ze wszystkimi krajami OECD i wynosił 58,5%. W okresie 2000-2005 wzrost wydajności pracy wyniósł 19,5% i był również jednym z najwyższych we wspomnianej grupie państw. W 2005 wydajność pracy, rozumiana jako produkcja na jednego zatrudnionego stanowiła 59% średniej wydajności w UE-25, zaś w przeliczeniu na produkcję na jedną godzinę pracy wyniosła 45,3% (Eurostat). Niska wydajność pracy w przeliczeniu na godzinę jest bilansowana dłuższym czasem pracy. W 2005 roczny czas pracy wyniósł w Polsce 1994 godziny i był o 20% dłuższy od średniej krajów członkowskich OECD.

8 Czy wzrost wydajności przekłada się na wzrost płac ? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Dynamika wydajności pracy i wynagrodzeń realnych w sektorze prywatnym, 1995=100.

9 Jakie są rzeczywiste koszty zatrudnienia pracownika ? Spadek jednostkowego kosztu pracy w Polsce był najwyższy w Europie Z powodu bardzo dużego wzrostu wydajności i bardzo niskiego wzrostu wynagrodzeń w okresie 2000-2005 jednostkowy koszt pracy obniżył się o 14,5%. W 2003 roku w Europie wydatki na wynagrodzenia pracowników stanowiły jedynie 19,2% kosztów operacyjnych przedsiębiorstw w sektorze przemysłu i budownictwa, oraz 15,2% w sektorze usług niefinansowych. Powyższe wartości dla Polski wynosiły 13,8% i 5,9%, i były najniższe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, wliczając w to jej nowych członków. Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r.

10 Ile zatem zyskuje przedsiębiorca ? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Niskie koszty pracy polskich przedsiębiorców wpływają na marże operacyjne, które należą do najwyższych w Europie Udział nadwyżki operacyjnej brutto w przychodach ze sprzedaży wynosi 19,5% dla przemysłu lekkiego, 16,1% dla przemysłu spożywczego, 12,8% dla przemysłu tekstylnego, 19,3% w przemyśle chemicznym, 17,4% w metalurgii, 10,3% w przemyśle ciężkim i 14,4% w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. Biorąc pod uwagę rentowność operacyjną przedsiębiorstw, Polska znajduje się, wraz z Irlandią i Łotwą, w czołówce krajów europejskich

11 wysoki wzrost wydajności oraz niskie koszty pracownika Nie wpływają na podwyżkę płac? Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Skoro tak, dlaczego:

12 Realna jest możliwość negocjacji wyższych wynagrodzeń. Nie chodzi jednak o możliwości- liczy się chęć do dzielenia się innymi przyrostem wydajności pracy. Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność przez S Partner/Grupę Syndex, luty 2007 r. Co dalej?

13 Kontakt: Stéphane Portet - Dyrektor generalny S.Partner/ Grupa Syndex S. Partner ul. Chmielna 21/23 00-021 Warszawa tel/fax: 022 827 09 67 mobile: 502 474 806 e-mail.: portet@syndex.plportet@syndex.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Prasowe 16 maja 2007 r.. „Niesprawiedliwy podział owoców wzrostu gospodarczego” Raport przeprowadzony na zlecenie NSZZ Solidarność, opracowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google