Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska
Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych dla rozwoju kraju z redukcją fali powodziowej – wyzwania w zakresie gospodarki wodnej BYDGOSZCZ Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska

2 Powiązania gospodarki wodnej z innymi dziedzinami
Gospodarka wodna Ochrona przeciw-powodziowa Ochrona przyrody Rolnictwo Leśnictwo Gospodarka komunalna Turystyka Transport wodny śródlądowy

3 Ramowa Dyrektywa Wodna
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - „Ramowa Dyrektywa Wodna” (RDW) zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, posługując się odpowiednim, powtarzalnym cyklem planistycznym. Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r.

4 Zarządzanie zlewniowe
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo wodne Art. 13 ust. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej Państwa członkowskie zapewniają opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu dla każdego obszaru dorzecza […].

5 Zarzuty KE wobec planowania strategicznego w gospodarce wodnej w Polsce
Brak rozdziału organów kompetentnych w zakresie planowania i ochrony wód od organów odpowiadających za inwestycje i utrzymanie mienia Skarbu Państwa Brak realnej władzy wodnej ministra właściwego ds. gospodarki wodnej nad całością inwestycji w gospodarce wodnej w Polsce Rozproszenie dokumentów strategicznych i brak nadrzędnej roli planów gospodarowania wodami Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

6 Konsekwencje niespełnienia wymogów KE
Brak dofinansowania projektów przeciwpowodziowych w latach Niespełnienie warunków ex-ante dla wieloletnich ram finansowych Brak możliwości skorzystania ze środków europejskich w latach Kary finansowe Rada Ministrów przyjęła 2 lipca 2013 r. „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” obejmujący różne aspekty planowania strategicznego.

7 Strategiczne działania resortu środowiska
DOKUMENTY STRATEGICZNE STRUKTURA INSTYTUCJO-NALNA FINANSOWANIE TRANSPOZYCJA 7

8 Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000 Ustawa - Prawo wodne 2001 Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2005 Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2011 Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2014

9 Ramowej Dyrektywy Wodnej Dyrektywy Powodziowej Dyrektywy Ściekowej
Transpozycja prawa UE Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do postanowień następujących dyrektyw europejskich: Ramowej Dyrektywy Wodnej Dyrektywy Powodziowej Dyrektywy Ściekowej Dyrektywy Azotanowej Dyrektywy OOŚ Ustawa przyjęta przez Sejm 30 maja i podpisana przez Prezydenta 20 czerwca 2014 r.

10 Dokumenty strategiczne
Aktualizacja PGW w 2015 r. Masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry w 2014 r. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w 2015 r. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w 2013 r. Wstępna ocena ryzyka powodziowego w 2011 r.

11 Działania strategiczne
Dostosowanie do prawa europejskiego Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2014 Zmiana struktury instytucjonalnej Zmiana systemu finansowania Transpozycja dyrektywy 2013/39/UE Wprowadzenie opłat dla energetyki i rolnictwa Nowa ustawa - Prawo wodne 2015 Pełna zgodność z prawem europejskim

12 Obecny system administrowania gospodarką wodną
Rozdrobnienie kompetencji = rozmycie odpowiedzialności Niedostateczna efektywność procesu decyzyjnego Zarządzanie jednym odcinkiem rzeki przez wiele podmiotów Brak ciągłości i odpowiedniej wysokości finansowania gospodarki wodnej Zdjęcie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

13 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ
Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej II. Realna władza wodna III. Efektywny system finansowania IV. Transpozycja prawa UE

14 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ
Obszary zmian I. Struktura administrowania gospodarką wodną II. System finansowania III. Zwrot kosztów za usługi wodne 14

15 Oddzielenie kompetencji w zakresie:
Nowa struktura organów administracji publicznej Oddzielenie kompetencji w zakresie: inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa (zarządy dorzeczy); od administrowania i planowania (urzędy gospodarki wodnej); Zniesienie: dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz likwidacja rzgw; dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej; Utworzenie: 6 urzędów gospodarki wodnej; 2 zarządów dorzecza: Wisły i Odry jako państwowych osób prawnych; Kompetencje dyrektorów rzgw i użś dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

16

17 Niezbędne kroki Uchylenie programów sektorowych – Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły i Programu dla Odry – 2006 (MAiC) Możliwość zgłaszania przedsięwzięć w ramach konsultacji społecznych aPGW (zainteresowani do KZGW) Opiniowanie zgodności bieżących przedsięwzięć z RDW (MŚ) Źródło finansowania działania? Środki bieżące Środki inwestycyjne Rodzaj działania? Koncepcyjne Wykonawcze, wykupy gruntów, dokumentacja Kiedy rozpoczęto działanie? Pozwolenie na budowę przed Pozwolenie na budowę po

18 Jakie rozwiązania wybrać?
Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych i redukcja fali powodziowej Wielkie zbiorniki wielofunkcyjne ? Mała retencja

19 Dziękuję za uwagę ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Końcowy_Adres Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google