Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych dla rozwoju kraju z redukcją fali powodziowej – wyzwania w zakresie gospodarki wodnej BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych dla rozwoju kraju z redukcją fali powodziowej – wyzwania w zakresie gospodarki wodnej BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament."— Zapis prezentacji:

1 Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych dla rozwoju kraju z redukcją fali powodziowej – wyzwania w zakresie gospodarki wodnej BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska

2 Powiązania gospodarki wodnej z innymi dziedzinami Gospodarka wodna Ochrona przeciw- powodziowa Ochrona przyrody RolnictwoLeśnictwo Gospodarka komunalna Turystyka Transport wodny śródlądowy

3 Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - „Ramowa Dyrektywa Wodna” (RDW) zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, posługując się odpowiednim, powtarzalnym cyklem planistycznym. 3 Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r.

4 Zarządzanie zlewniowe Art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo wodne Art. 13 ust. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Państwa członkowskie zapewniają opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu dla każdego obszaru dorzecza […].

5 Zarzuty KE wobec planowania strategicznego w gospodarce wodnej w Polsce Brak rozdziału organów kompetentnych w zakresie planowania i ochrony wód od organów odpowiadających za inwestycje i utrzymanie mienia Skarbu Państwa Brak realnej władzy wodnej ministra właściwego ds. gospodarki wodnej nad całością inwestycji w gospodarce wodnej w Polsce Rozproszenie dokumentów strategicznych i brak nadrzędnej roli planów gospodarowania wodami 5

6 Konsekwencje niespełnienia wymogów KE  Brak dofinansowania projektów przeciwpowodziowych w latach 2007-2013  Niespełnienie warunków ex-ante dla wieloletnich ram finansowych 2014-2020  Brak możliwości skorzystania ze środków europejskich w latach 2014-2020  Kary finansowe  Rada Ministrów przyjęła 2 lipca 2013 r. „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” obejmujący różne aspekty planowania strategicznego. 6

7 DOKUMENTY STRATEGICZNE STRUKTURA INSTYTUCJO- NALNA FINANSOWANIE TRANSPOZYCJA Strategiczne działania resortu środowiska 7

8 Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej Ramowa Dyrektywa Wodna 2000 Ustawa - Prawo wodne 2001 Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2005 Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2011 Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2014

9 Transpozycja prawa UE Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do postanowień następujących dyrektyw europejskich: Ramowej Dyrektywy Wodnej Dyrektywy Powodziowej Dyrektywy Ściekowej Dyrektywy Azotanowej Dyrektywy OOŚ Ustawa przyjęta przez Sejm 30 maja i podpisana przez Prezydenta 20 czerwca 2014 r. 9

10 Dokumenty strategiczne 10 Aktualizacja PGW w 2015 r. Masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry w 2014 r. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w 2015 r. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w 2013 r. Wstępna ocena ryzyka powodziowego w 2011 r.

11 Działania strategiczne 11 Dostosowanie do prawa europejskiego Nowelizacja ustawy - Prawo wodne 2014 Zmiana struktury instytucjonalnej Zmiana systemu finansowania Transpozycja dyrektywy 2013/39/UE Wprowadzenie opłat dla energetyki i rolnictwa Nowa ustawa - Prawo wodne 2015 Pełna zgodność z prawem europejskim

12 12 Obecny system administrowania gospodarką wodną Zdjęcie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Rozdrobnienie kompetencji = rozmycie odpowiedzialności Niedostateczna efektywność procesu decyzyjnego Zarządzanie jednym odcinkiem rzeki przez wiele podmiotów Brak ciągłości i odpowiedniej wysokości finansowania gospodarki wodnej

13 13 I. Pełna realizacji polityki zlewniowej II. Realna władza wodna III. Efektywny system finansowania IV. Transpozycja prawa UE Cele REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

14 14 I. Struktura administrowania gospodarką wodną II. System finansowania III. Zwrot kosztów za usługi wodne Obszary zmian REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

15 Oddzielenie kompetencji w zakresie: inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa (zarządy dorzeczy); od administrowania i planowania (urzędy gospodarki wodnej); Zniesienie: dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz likwidacja rzgw; dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej; Utworzenie: 6 urzędów gospodarki wodnej; 2 zarządów dorzecza: Wisły i Odry jako państwowych osób prawnych; Kompetencje dyrektorów rzgw i użś dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej. 15 Nowa struktura organów administracji publicznej

16 16

17 Źródło finansowani a działania? Środki bieżące Środki inwestycyjne Rodzaj działania? Koncepcyjne Wykonawcze, wykupy gruntów, dokumentacja Kiedy rozpoczęto działanie? Pozwolenie na budowę przed 31.12.2012 Pozwolenie na budowę po 31.12.2012 Niezbędne kroki 17 Uchylenie programów sektorowych – Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły i Programu dla Odry – 2006 (MAiC) Możliwość zgłaszania przedsięwzięć w ramach konsultacji społecznych aPGW (zainteresowani do KZGW) Opiniowanie zgodności bieżących przedsięwzięć z RDW (MŚ)

18 Jakie rozwiązania wybrać? 18 Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych i redukcja fali powodziowej Wielkie zbiorniki wielofunkcyjne ? Mała retencja ?

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl


Pobierz ppt "Wzrost dyspozycyjnych zasobów wodnych dla rozwoju kraju z redukcją fali powodziowej – wyzwania w zakresie gospodarki wodnej BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google