Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 6 W Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu *** Kultywujemy tradycje. Współpracujemy z instytucjami i szkołami w regionie. ***

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 6 W Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu *** Kultywujemy tradycje. Współpracujemy z instytucjami i szkołami w regionie. ***"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 6 W Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu *** Kultywujemy tradycje. Współpracujemy z instytucjami i szkołami w regionie. *** „ Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” – Jan Paweł II

2 Gimnazjum nr 6 w Zabrzu w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z edukacją regionalną. W swoje działania włącza także uczniów szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych. Gimnazjaliści pogłębiają wiedzę o Śląsku - jego społeczeństwie, historii, kulturze, obyczajach, przyrodzie i gospodarce. Poznają, poprzez różne formy przekazu i własne doświadczenia, specyfikę regionu oraz wskazują przykłady dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Kształtują poczucie własnej tożsamości i identyfikacji z „małą ojczyzną”.

3 Szkoła prowadzi klasy terapeutyczne, przysposabiające do zawodu oraz z młodzieżą niedostosowaną społecznie, co uwypukla jeszcze bardziej potrzebę prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej powiązanych ze wzmacnianiem pozytywnym uczniów w/w klas oraz kształtowaniem ich samoświadomości, poczucia tożsamości i więzi z regionem.

4

5 W Gimnazjum nr 6 w CKOiZ w Zabrzu edukacja regionalna prowadzona jest na podstawie: programu własnego „U nas na Śląsku”- autorstwa B. Mertas-Mikołajec interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego, pod tym samym tytułem, „U nas na Śląsku” -autorstwa R. Komady i B.Mertas-Mikołajec Nauczyciele wszystkich przedmiotów aktywnie włączają się w realizację w/w tematyki.

6 Uczniowie naszej plac ó wki podejmują działania na rzecz miejscowości, dokumentują ślady przeszłości, dbają o miejsca pamięci, tworzą albumy oraz prezentacje: Opiekują się grobami na pobliskiej nekropolii oraz odwiedzają zabrzański cmentarz żydowski, poznając jednocześnie historię Zabrza – jego wielonarodowość i wielowyznaniowość w okresie XX- lecia międzywojennego oraz tragedie czas ó w II wojny światowej. Tworzą prace plastyczne dotyczące postaci z legend śląskich; Realizują projekty edukacyjne, np.: „ Moja mała Ojczyzna- patroni naszych ulic. ”, „ Nasz chleb powszedni ”, Powstają prezentacje np. : ” Obyczaje Bożego Narodzenia na G ó rnym Śląsku ”, port-folio np. „ G ó rnik Zabrze – zawsze mistrzem ”

7 Przed 1 listopada… Jak co roku odwiedzamy pobliskie cmentarze. Naszym celem jest uporządkowanie zapomnianych grobów i zapalenia zniczy.

8

9 Ważnym aspektem w edukacji regionalnej jest współpraca z rodzicami i lokalnymi artystami. Zorganizowaliśmy warsztaty z udziałem aktora Teatru Nowego w Zabrzu – Zbigniewa Stryja „Rozumiem co czytam i widzę” oraz Teatru Śląskiego w Katowicach Dariusza Chojnackiego „Gwara naszym skarbem”. Na drugie z warsztatów zaprosiliśmy, oprócz uczniów naszej szkoły uczniów SP 24 i 30. Na szkolne imprezy zapraszani są rodzice, głównie na szkolne Jasełka. Dnia 17.10.2013 w naszej szkole gościliśmy piłkarzy Górnika Zabrze SSA: Błażeja Augustyna oraz Tomasza Wełnickiego. Zbigniew Stryj

10 Warsztaty z udziałem D. Chojnackiego

11 Dnia 17.10.2013 w naszej szkole gościliśmy piłkarzy Górnika Zabrze SSA: Błażeja Augustyna oraz Tomasza Wełnickiego.

12 Jak co roku maszerowaliśmy w pochodzie Skarbnikowych Godów. Tym razem pod hasłem: "U nas na Śląsku". Były z nami Ślązaczki, Górnicy, Skarbnicy, Śląskie Straszki oraz Heksy: Meluzyna, Południca, Bebok, Piecuch i inne. Bardzo ładnie prezentowaliśmy sie podczas zabrzańskiej kawalkady wśród uczniów innych szkół.

13 Wycieczka do Radiostacji w Gliwicach miejsca tzw. „prowokacji gliwickiej” w dniu 31 sierpnia 1939 roku

14 Korzystamy z różnych obiektów sportowych. Jesteśmy częstym gościem Lodowiska „Tafla” Politechniki Śląskiej w Gliwicach

15 5 stycznia 2012 r. o godzinie 16.00 w Kościele św. Józefa odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień uczniom zabrzańskich szkół, którzy wzięli udział w V Przeglądzie Jasełkowym. I my tam byliśmy, bo zajęliśmy II miejsce wśród uczniów gimnazjum i dodatkowo wyróżnienie dla naszej solistki Kazi.

16 Jasełka 2013 wyróżnienie w VII Przeglądzie Jasełkowym przy Parafii św. Józefa w Zabrzu za oryginalny scenariusz i kultywowanie tradycji i gwary śląskiej

17 Warsztaty w Willi Caro w Gliwicach dotyczące obyczajów Górnego Śląska

18 Warsztaty z udziałem uczniów SP 26 w Zabrzu „Śląska Kuchnia”

19 Szkolne gazetki o tematyce regionalnej

20 Literatura wykorzystywana na zajęciach z edukacji regionalnej

21 5 grudnia 2013 320 metrów pod ziemią w zabytkowej kopalni Guido uczniowie klasy pierwszej ZSZ, kształcący się w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej - głównie nasi byli gimnazjaliści otrzymali z rąk przedstawicieli Kompanii Węglowej gwarancje zatrudnienia. Uroczystość uświetnili swoja obecnością przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Wydziału Oświaty, Kopalni Sośnica - Makoszowy.

22 W dniu 3 lutego 2014 roku na Konferencji zorganizowanej z okazji XV-lecia Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz XX-lecia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu, ( która odbyła się w Teatrze Nowym w Zabrzu), Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego otrzymało statuetkę PROFILAKTYK ROKU 2013. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Nagroda taka przyznana była po raz pierwszy, a CKOiZ zostało wyłonione jako zwycięzca spośród wielu kandydujących instytucji.

23 Prezentację wykonała Barbara Mertas-Mikołajec


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 6 W Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu *** Kultywujemy tradycje. Współpracujemy z instytucjami i szkołami w regionie. ***"

Podobne prezentacje


Reklamy Google