Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Machała Współczesna anestezjologia – jak odpowiedzieć na nowe wyzwania? Chory przyjmujący substancje psychoaktywne i „hedonista”. Wykład 20 minutowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Machała Współczesna anestezjologia – jak odpowiedzieć na nowe wyzwania? Chory przyjmujący substancje psychoaktywne i „hedonista”. Wykład 20 minutowy."— Zapis prezentacji:

1 Waldemar Machała Współczesna anestezjologia – jak odpowiedzieć na nowe wyzwania? Chory przyjmujący substancje psychoaktywne i „hedonista”. Wykład 20 minutowy. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

2 Definicja… Nadużycie – przyjęcie z własnej woli leków (substancji) w sposób: Nie mający nic wspólnego z wiedzą medyczną. Odbiegający od zasad współżycia społecznego. Mogące prowadzić do uzależnienia: Fizycznego. Psychicznego. Statystyki amerykańskie, monitorujące zjawisko – odnotowują, że wśród lekarzy objawy uzależnienia i śmierci związanej z nadużywaniem leków i substancji psychoaktywnych mają najwyższy odsetek w grupie medyków w ciągu pierwszych 5 lat po zakończeniu studiów.

3 Rozpoznanie… Objawy sugerujące uzależnienie od leków i substancji psychoaktywnych: Przyjmowanie leków w wyższych dawkach, lub przez okres dłuższy, aniżeli zalecony. Nieskuteczne próby zmniejszenia dawki. Wydłużony czas przyjmowania leku. Wystąpienie objawów zatrucia, lub wystąpienie zespołu odstawienia. Ograniczona aktywność społeczna, lub/i zawodowa z powodu przyjmowania leków. Przyjmowanie leków pomimo występowania problemów związanych z przyjmowaniem ich. Objawy tolerancji na przyjmowane leki. Charakterystyczne objawy związane z zaprzestaniem przyjmowania leków. Przyjmowanie leków dla uniknięcia wystąpienia zespołu odstawienia. Dla zdefiniowania zjawiska osoba musi spełniać 3 z 9 objawów, utrzymujących się co najmniej przez 1 miesiąc, mających tendencję do nawrotów. Bardzo często zdarza się, że długotrwałe nadużywanie leków związane jest z koniecznością podawania większych dawek anestetyków, lub leków uśmierzających ból. Jednakże wystąpienie ostrego zatrucia i konieczność poddania anestezji obliguje do zmniejszenia dawki leków – z powodu działania synergistycznego. Z tego też powodu – dużo bardziej niebezpieczny może być okres pooperacyjny z uwagi na zupełnie inne zapotrzebowanie chorego na leki. Za ważne uznano ocenę chorego pod kątem zachowania odbiegającego od normy (przeszłość kryminalna, problemy w szkole), jako, że połowa chorych z takowymi zaburzeniami ma kontakt z używkami. Podobnie nadużycie leków, alkoholu, czy substancji psychoaktywnych powinno być podejrzewane u każdego nieprzytomnego, przyjmowanego w trybie pilnym.

4 Rozpoznanie… Badanie - wizyta anestezjologiczna: Stan świadomości.
Stan źrenic. Reakcja na ból. Odruchy: Gardłowe/ krtaniowe/ kaszlowe. Ciśnienie tętnicze krwi: Normo-/ hiper-/ hipotensja. Oddech: Częstość oddechów/ objętość oddechowa. Badania dodatkowe: Glukoza. Elektrolity. Gazometria. Próby wątrobowe. Kreatynina/ mocznik.

5 Postępowanie… Drożność dróg oddechowych.
Wentylacja/ natlenienie/ mechanika oddechowa. Krążenie. Temperatura ciała (uwaga na hipotermię). Płukanie żołądka (intubacja) sens do 4 godz. od przyjęcia. Po płukaniu żołądka – środki „absorbujące”. Forsowna diureza. Hemodializa, wskazana przy: Wysokiej dawce używki. Pogorszeniu wydolności układu krążenia. Upośledzeniu metabolizmu i wydalania nerkowego. Postępowanie jest w zasadzie znane: Przy hemodializie należy być ostrożnym – ma po prostu niewielką wartość, kiedy kiedy używka ma wysoki stopień związania z białkiem lub też będąc dobrze rozpuszczalna w tłuszczach – uległa związaniu w tkankach.

6 O czym będę mówił…? O nadużyciu: Alkoholu. Kokainy. Opioidów.
Barbiturany. Amfetaminy. Halucynogeny. Marihuany. Trójcykliczne środki antydepresyjne.

7 Alkohol

8 Alkoholizm - definicja…
Alkoholizm jest chorobą przewleką, mającą uwarunkowania: Genetyczne. Psychospołeczne. Środowiskowe, której dynamika ulega nasileniu, a objawy manifestacji: Dotyczy min. 10 milionów obywateli USA. Jest przyczyną min zgonów rocznie.

9 Alkoholizm – w Polsce…

10 Alkoholizm – w Polsce i w Europie…

11 Alkoholizm - definicja…
Alkohol przyczyną 30% schorzeń u dorosłych w zakresie: Ośrodkowego układu nerwowego. Sercowo-naczyniowego. Przewodu pokarmowego i wątroby. Skóry, układu kostno-stawowego i mięśni. Układu wydzielania wewnętrznego i metabolizmu. Krwiotwórczego.

12 Alkoholizm – związek schorzeń z…
Układ sercowo-naczyniowy: Kardiomiopatia. Zaburzenia rytmu serca. Nadciśnienie tętnicze. OUN: Zaburzenia psychiczne (depresja, zachowania aspołeczne). Zaburzenia odżywiania (zespół Wernicke’go-Korsakoff’a). Zespół odstawienia. Zwyrodnienie móżdżku. Atrofia mózgu. Przewód pokarmowy, wątroba, drogi żółciowe: Zapalenie przełyku. Zapalenie żołądka. Zapalenie trzustki. Marskość wątroby. Nadciśnienie wrotne.

13 Alkoholizm – związek schorzeń z…
Układ wewnątrzwydzielniczy i zaburzenia metaboliczne: Zmniejszenie glukoneogenezy (hipoglikemia). Kwasica ketonowa. Hipoalbuminemia. Hipomagnezjemia. Należy mieć na względzie, że w niemałej części przypadków osobami uzależnionymi są mężczyźni – nawiasem mówiąc synowie z rodzin alkoholowych – wywiad ma dość spore znaczenie. Zwykło się uważać, że przyjęcie chorego z zapaleniem żołądka, niepokojem psycho-ruchowym, upadkiem w wywiadzie (przewróceniem się) oraz z niewyjaśnionymi przyczynami niepamięci – powinno nakierować lekarza na myśl, że być może to alkoholik. Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego: Trombocytopenia. Leukopenia. Niedokrwistość. Mięśnie: Miopatia.

14 Alkohol – wpływ na komórki…
Alkohol działa niespecyficznie na błony komórkowe. Wpływ kwasu γ-aminomasłowego (GABA), będącego neuroprzekaźnikiem hamującym. GABA wiążąc się z receptorem – otwiera kanały chlorkowe – powodując hiperpolaryzację neuronów (utrudnia zatem wystąpienie depolaryzacji). Alkohol zwiększa przewodnictwo jonów chlorkowych. Wspólne miejsce działania alkoholu, benzodwuazepin i barbituranów – zatem… tolerancja krzyżowa (uzależnienie krzyżowe)? Za upojenie alkoholowe zwykło się uważać stan, kiedy jego stężenie > 80 – 100 mg/dL. W ostrym zatruciu alkoholem dominują objawy depresji oddechowej i hipoglikemii. Pomimo tego, że alkohol wydaje się szerokie mieć niespecyficzne działanie na błony komórkowe, istnieją dowody na to, że wiele z jego efektów neurologicznych jest wywołanych za pośrednictwem oddziaływania na receptory neuroprzekaźnika hamującego - kwasu y-aminomasłowego (GABA). GABA wiążąc się z receptorem, otwiera kanały chlorkowe powodując hiperpolaryzację neuronów tym samym utrudniając wystąpienie zjawiska depolaryzacji. Alkohol wydaje się zwiększać przewodnictwo jonów chlorkowych za pośrednictwem GABA. Wspólne miejsce działania w przypadku alkoholu, benzodiazepin i barbituranów oznaczałoby możliwość wystąpienia w przypadku tych różnorodnych rodzajów leków zjawisk tolerancji krzyżowej oraz uzależnienia krzyżowego.

15 Alkoholizm – leczenie…
Całkowity zakaz spożywania alkoholu. Disulfiram – hamuje aktywność dehydrogenazy alkoholowej. Objawy dysforyczne po spożyciu alkoholu związane z kumulacją acetaldehydu (skutek oksydacji alkoholu) . Jeżeli chory przyjął alkohol w czasie terapii disulfiramem – postępowanie objawowe (krystaloidy, aminy katecholowe).

16 Alkoholizm – zespół abstynencji…
Niepokój psycho-ruchowy/ drżenia mięśniowe. Zaburzenia percepcji (nocne mary, halucynacje, urojenia). Pobudzenie autonomicznego układu nerwowego (tachykardia/ nadciśnienie tętnicze/ zaburzenia rytmu serca). Nudności/ wymioty. Bezsenność. Zmącenie świadomości. Pobudzenie psycho-ruchowe. Zespół abstynencji zaczyna się rozwijać po ok. 6-8 godz. obniżenia stężenia alkoholu (poniżej progu tolerancji) i manifestuje się po godz. od przyjęcia ostatniej porcji alkoholu.

17 Alkoholizm – zespół abstynencji…, leczenie
Zespół abstynencji zaczyna się rozwijać po ok. 6-8 godz. obniżenia stężenia alkoholu (poniżej progu tolerancji) i manifestuje się po godz. od przyjęcia ostatniej porcji alkoholu. Benzodwuazepiny (diazepam). Leki β-adrenolityczne. Leki α2-sympatykomimemtyczne.

18 Alkoholizm – majaczenie drżenne…, objawy
Urojenia/ halucynacje. Przebojowość. Nadcieplność. Tachykardia. Nadciśnienie, lub hipotensja. Duży napad padaczkowy. Majaczenie drżenne występuje po 2-4 dobach nieprzyjmowania alkoholu i dotyczy ok. 5% pacjentów z zespołem abstynencyjnym.

19 Alkoholizm – majaczenie drżenne…, leczenie
Ochrona dróg oddechowych – z intubacją włącznie. Diazepam (5-10 mg IV, co 5 min.). Leki β-adrenolityczne (propranonol/ esmolol), w taki sposób, aby HR< 100/min. Substytucja magnezu/ potasu/ tiaminy. Lidokaina (przy zaburzeniach rytmu serca i dyselektrolitemii). Śmiertelność w przebiegu majaczenia drżęnnego szacowana jest na 10%. Zgon następuje z powodu hipotensji, zaburzeń rytmu serca, lub drgawek.

20 Alkoholizm – implikacje anestezjologiczne..., znieczulenie ogólne…
Przyjmowanie disulfiramu: Powoduje lekkie uspokojenie. Jest hepatotoksyczne. Spowalnia metabolizm leków: Potencjalizuje działanie benzodwuazepin i anestetyków metabolizowanych w wątrobie. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w czasie znieczulenia – skutek zmniejszenia w organizmie noradrenaliny (disulfiram hamuje β-hydroksylazę dopaminy). W hipotensji można podać efedrynę… (działanie bezpośrednie); lepiej jednak noradrenalinę.

21 Alkoholizm – implikacje anestezjologiczne..., znieczulenie regionalne…
Nie przemywać skóry środkami zawierającymi alkohol (u chorych leczonych disulfiramem). Znieczulenie przewodowe – nie jest polecane: Z powodu możliwej polineuropatii indukowanej disulfiramem.

22 Kokaina

23 Kokaina Silnie uzależniający narkotyk.
Może być przyjmowany każdą drogą (dożylnie, donosowo, przezśluzówkowo, wziewnie). Silne pobudzenie układu współczulnego przez: Blokadę presynaptycznego wychwytu noradrenaliny i dopaminy (dochodzi do zwiększonego stężenia tych neurotransmiterów w części postsynaptycznej). Kokainowy kop… (cocaine high) - skutek wysokiego stężenia dopaminy w synapsach.

24 Kokaina…, inne objawy… Skurcz naczyń wieńcowych.
Niedokrwienie mięśnia sercowego. Zawał serca. Komorowe zaburzenia rytmu serca. Tachykardia. Nadciśnienie tętnicze. Nadcieplność. Nadkrzepliwość (agregacja płytek). Wygórowanie odruchów. Obrzęk płuc (u palaczy crack’u). Atrofia przegrody nosa (przy wciąganiu „kresek”). Zaprzestanie przyjmowania kokainy nawet po 6 miesiącach – powoduje niedokrwienie serca (zmniejszenie wieńcowego przepływu krwi) oraz hipotensję (pokokainowe zmniejszenie zapasów dopaminy)

25 (podeszły wiek, ciężarne, choroby wątroby)
Kokaina…, ważne… Chorzy ze zmniejszoną aktywnością cholinoesterazy (enzym konieczny do metabolizowania kokainy) (podeszły wiek, ciężarne, choroby wątroby) – ryzyko nagłego zgonu.

26 Kokaina…, leczenie… Przy niedokrwieniu mięśnia sercowego – nitrogliceryna. Przy tachykardii – esmolol (pomimo tego, że β-adrenolityki nasilają skurcz naczyń wieńcowych, spowodowany kokainą). Przy napadzie drgawek – diazepam. Przy hipertermii - chłodzenie – najlepiej wewnątrznaczyniowe.

27 Kokaina…, znieczulenie ogólne…
Zawsze brać pod uwagę ryzyko: Niedokrwienia serca. Wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Ostrożnie podawać każdy lek wpływający na układ współczulny. U chorych: Znajdujących się pod wpływem kokainy – wyższe dawki i stężenia anestetyków (głębsza anestezja). Nie będących pod wpływem kokainy – typowe dawki anestetyków.

28 Kokaina…, znieczulenie regionalne…
Przy ostrym nadużyciu kokainy - trombocytopenia: Blokady centralne – bardzo ostrożnie… .

29 Opioidy

30 Opioidy… Są przyjmowane drogą doustną, dożylną, podskórną, domięśniową, przezśluzówkową. Schorzenia, będące skutkiem przewlekłego przyjmowania opioidów: Zapalenie wątroby. Zapalenie mieszków włosowych. Zakrzepowe zapalenie naczyń (septyczne). Zapalenie wsierdzia. Zatorowość septyczna. Zespół niedoborów immunologicznych. Zachłystowe zapalenie płuc. Niedożywienie. Tężec. Poprzeczne zapalenie rdzenia. Wbrew obiegowym opiniom – rzadko kiedy zdarza się sytuacja, że dochodzi do uzależnienia osoby, która przyjmowała środki opioidowe, będące elementem leczenia bólu pooperacyjnego. Nie ulega natomiast kwestii, że w czasie terapii, trwającej niekiedy nawet 14 dni – rozwija się tolerancja, wymagająca zwiększenia dawek. Tolerancja na opioidy wiązała się będzie z koniecznością użycia wyższych dawek, żeby wywołać działanie: Przeciwbólowe. Sedację. Nudności i wymioty. Euforię. Hipowentylację. Śmierć. Osoby uzależnione będą musiały przyjąć dużo wyższe dawki, aby wystąpiły u nich powikłania zagrażające życiu. Tolerancja na opioidy nie rozwija się jednak w odniesieniu do zwężenia źrenic i zaparć. Oznacza, że osoby uzależnione będą reagować typowo w odniesieniu do występowania zaparć i zwężenia źrenic, jak osoby nie będące uzależnione.

31 Opioidy… ,przedawkowanie heroiny…
Klątwa Ondyny: Zwolnienie oddechu. Zwiększenie objętości oddechowej. Zwężenie źrenic. Hipowentylacja (niedotlenienie i wówczas już rozszerzenie źrenic). Dysforia, rzadziej euforia. Utrata przytomności. Rzadziej drgawki. Obrzęk płuc: Hipoksemia. Hipotensja. Mechanizm neurogenny. Uszkodzenie endotelium naczyń płucnych. Atonia żołądka.

32 Opioidy… ,przedawkowanie heroiny…
Czy podawać nalokson? Zalecenia ASA – dobrze rozważ wskazania… . Dawka wstępna naloksonu 0,04 mg → odczekaj 1-2 minuty. Jeżeli częstość oddechu< 12/ min. → nalokson 0,04 mg → odczekaj 1-2 minuty. Częstość oddechu < 12/ min. przez okres 12 minut. Jeżeli istnieje konieczność – powtórz dawkę do uzyskania wydolnego oddechu. Po ok. 30 – 45 minutach – podaj domięśniowo! dotychczasową dawkę dożylną. Obserwuj pacjenta w OIT.

33 Opioidy… ,zespół abstynencji…, objawy…
Nadmierna aktywność układu współczulnego: Niepokój. Strach. Bezsenność. Rozszerzenie źrenic. Nadciśnienie tętnicze. Tachykardia. Ślinienie. Wzmożone wydzielanie z nosa. Łzawienie. Podwyższona temperatura ciała. Gęsia skórka. Ból brzucha. Biegunka. Ból kostno-stawowo-mięśniowy. Zespół abstynencji występuje w kilka sek. po podaniu naloksonu. Żeby mu zapobiec można podać 2,5 mg metadonu (odpowiada to ok. 10 mg MF). Dla leczenia zespołu abstynencji można podać również klonidynę (alfa-2-sympatykomimetyk).

34 Opioidy… ,znieczulenie ogólne…
W premedykacji - opioidy. Odstąpienie od podawania naloksonu. Odstąpienie od podawania ago-antagonistów. Większe dawki silnych opioidów w czasie anestezji. Zmniejszenie siły działania podtlenku azotu u narkomanów. Przewlekłe nadużywanie – konieczność stosowania wyższych stężeń anestetyków wziewnych. Ostre nadużycie – konieczność podawania niższych stężeń. Uwaga na używanie anestetyków metabolizowanych wątrobie!!! W okresie pooperacyjnym: Hipotensja - konieczność podawania płynów. Ryzyko infekcji. Gorączka. Niewydolność kory nadnerczy. Niedożywienie.

35 Opioidy… ,znieczulenie regionalne…
Polecane – pomimo skłonności do występowania hipotensji.

36 Amfetamina

37 Amfetamina… Wskazania do przyjmowania amfetaminy: Narkolepsja.
Rozkojarzenie; niemożność skupienia uwagi. Nadpobudliwość towarzysząca niewielkiej dysfunkcji mózgu u dzieci. Amfetamina stymuluje do uwolnienia katecholamin. Prowadzi to do stymulacji nadnerczy, zahamowania łaknienia i bezsenności. Szybko występuje tolerancja na lek, przez co konieczne jest zwiększenie dawki dziennej – nawet o kilkaset razy. Przewlekłe nadużywanie prowadzi do wyczerpania zapasów katecholamin. To z kolei manifestować się będzie ospałością, niepokojem, a nawet psychozą. Towarzyszyć temu mogą nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca i niedożywienie. O ile amfetaminę można przyjmować doustnie, o tyle metamfetaminę – jedynie dożylnie.

38 Amfetamina…, przedawkowanie…
Objawy: Niepokój. Psychoza. Pobudzenie psycho-ruchowe. Wygórowanie odruchów. Drgawki – rzadziej. Tachykardia. Podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Zaburzenia rytmu serca. Zwolnienie perystaltyki p. pokarmowego. Nadcieplność. Odwodnienie. Kwasica mleczanowa. Leczenie: Płukanie żołądka. Prowokowanie wymiotów. Po płukaniu żołądka – węgiel. Środki przeczyszczające. Pobudzenie OUN: Fenotiazyny. Diazepam.

39 Amfetamina…, zespół odstawienia…
Objawy: Apatia. Depresja z myślami samobójczymi. Wilczy głód. Zwiększenie masy ciała. Postępowanie: Benzodwuazepiny. Leki β-adrenolityczne. Leki przeciwdepresyjne.

40 Amfetamina…, znieczulenie…
Nagłe pogorszenie stanu ogólnego u zdrowego dotychczas człowieka (w czasie anestezji) NZK, lub wśród objawów podwyższonego ICP - zatrucie amfetaminą?!?

41 Amfetamina…, znieczulenie…
U przewlekle przyjmujących uzależnionych chorych: Zalecenie przyjmowania amfetaminy (nie odstawienie jej). Zwykle mniejsze zapotrzebowanie na anestetyki (niedobór katecholamin w OUN). Unikać podawania efedryny dla leczenia spadku ciśnienia (polecana adrenalina/ noradrenalina). Tryb pilny (chory pod wpływem amfetaminy): Benzodwuazepiny. Leki β-adrenolityczne. Leki przeciwdepresyjne. Wysokie dawki anestetyków.

42 Amfetamina…, znieczulenie…, monitorowanie
Podstawowe: Obligatoryjnie (!!!): Temperatura ciała (wew.). Ciśnienie tętnicze krwi (met. inwazyjną).

43 Najlepsza chwila poranka: jabol i marihuanka
Marihuana

44 Marihuana…, objawy…, zespół odstawienia…
Droga – wziewna (tetrahydrokannabinol). Euforia. Aktywacja układu współczulnego. Osłabienie aktywności układu przywspółczulnego. Tachykardia. Hipotonia ortostatyczna. Długotrwałe użycie – upośledzenie mechanizmów obronnych płuc (zapalenie oskrzeli i płuc). Zapalenie zatok. Rzadko kiedy objawy abstynencji: Drażliwość. Bezsenność. Nudności/ wymioty. Biegunka.

45 Marihuana…, wskazania…
Środek przeciwwymiotny w czasie prowadzenia chemioterapii.

46 Marihuana…, czas działania…
Po kilku minutach od zapalenia papierosa. Objawy utrzymują się przez 2-3 godz. Chory trafia do operacji – zwykle po tym czasie.

47 Marihuana…, znieczulenie…
Zwracać uwagę w odniesieniu do wpływu na: Ośrodkowy układ nerwowy. Serce. Płuca. Przedłużone działanie barbituranów i ketaminy. Zmniejszenie stężenia anestetyków wziewnych. Możliwa depresja oddechowa po opioidach.

48 Tak na dobrą sprawę – nadużywający barbituranów stanowią margines uzależnień. Zwykle są one przyjmowane doustnie dla leczenia zaburzeń snu, wywołania euforii oraz dla zniesienia pobudzającego działania innych leków. Co ważne – stosunkowo szybko występuje tolerancja na barbiturany, wymagająca zwiększenia ich dawek. UWAGA – dawka śmiertelna nie ulega zmianie. Zatem chory rozwija tolerancję na działanie lecznicze, a nie na dawkę toksyczną. Barbiturany

49 Barbiturany…, objawy… Depresja ośrodkowego układu nerwowego.
Osłabienie odruchów gardłowych. Osłabienie odruchów ścięgnistych. Śpiączka. Depresja oddechowa. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi: Ośrodkowe działanie obniżające SVR. Bezpośrednie działanie kardiodepresyjne. Porażenie naczyń żylnych. Hipotermia. Ostra niewydolność nerek (jako skutek): Hipotensji. Rabdomiolizy. Płukanie żołądka ma sens, ale jedynie do 6 godz. od przyjęcia… .

50 Barbiturany…, zespół abstynencji…
Niepokój. Sztywność mięśni. Wygórowanie odruchów ścięgnistych. Tachykardia. Hipotensja ortostatyczna. Nadcieplność. Duże napady padaczkowe. W przeciwieństwie do zespołu odstawienia opioidów – barbituranowy zespół odstawienia zagraża życiu. Leczenie: Pentobarbital: 200 – 400 mg. Lek Początek wyst. zespołu abstynencji [godz.] Szczyt manifestacji objawów [dni] Czas trwania zespołu abstynencji Pentobarbital 12-24 2-3 7-10 Secobarbital Phenobarbital 48-72 6-10 10+

51 Barbiturany…, znieczulenie…
Tolerancja krzyżowa z anestetykami. Ostre zatrucie – silny synergizm z anestetykami. Nadużywanie długotrwałe: Względna oporność na działanie (przy wysokim stężeniu w osoczu. Stymulacja wątrobowych enzymów mikrosomalnych, prowadząca do interakcji z m.in. warfaryną. Preparatami naparstnicy. Fenytoiną. Anestetykami wziewnymi. Ważne – długotrwałe przyjmowanie barbituranów drogą dożylną prowadzi do stwardnienia żył.

52 Halucynogeny

53 Halucynogeny…, LSD/ fencyklidyna…
Wystąpienie objawów: 1-2 godz. Czas trwania: 8-12 godz. Uzależnienie psychiczne (szybka tolerancja). Rzadko kiedy zespół abstynencyjny. Objawy: Urojenia słuchowe, wzrokowe, zapachowe (3D). Rozszerzenie źrenic. Nadcieplność. Nadciśnienie tętnicze krwi. Tachykardia.

54 Halucynogeny…, LSD/ fencyklidyna…, przedawkowanie…
Rzadko kiedy: Śmiertelne. Przebiegające z: Napadem drgawek. Bezdechem. Ostra psychoza (z napadami paniki). Zmienność nastroju.

55 Halucynogeny…, LSD/ fencyklidyna…, przedawkowanie…, leczenie…
Benzodwuazepiny. Forsowna diureza (uwaga na hipokaliemię).

56 Halucynogeny…, LSD/ fencyklidyna…, znieczulenie…
Benzodwuazepiny. Możliwa depresja oddechowa – po zakończeniu znieczulenia.

57 Trójcykliczne leki antydepresyjne

58 Trójcykliczne leki antydepresyjne…
Inhibitor zwrotnego wychwytu: Noradrenaliny. Serotoniny. Działanie antycholinergiczne. Obwodowe działanie α-adrenolityczne. Zaburzenia czynności błon komórkowych. Bywają przyczyną śmierci – po przekroczeniu dawki od 5-10x.

59 Trójcykliczne leki antydepresyjne…, przedawkowanie…
Majaczenie drżenne. Gorączka. Rozszerzenie źrenic. Czerwona/ sucha skóra. Niedrożność. Zatrzymanie moczu. Tachykardia. Wydłużenie PR/ QRS i QT. Zaburzenia rytmu serca.

60 Trójcykliczne leki antydepresyjne…, przedawkowanie…
Zmącenie świadomości/ śpiączka/ drgawki (nawet do 24 godz. i dłużej). Ryzyko zaburzeń rytmu serca i śmierci sercowej – dłużej (konieczność monitorowania inwazyjnego).

61 Trójcykliczne leki antydepresyjne…, przedawkowanie…, leczenie…
Płukanie żołądka. Węgiel. Nie dla prowokowania wymiotów (układ sercowo-naczyniowy). Ochrona dróg oddechowych. Alkalizacja prowadzi do wiązania leku z białkami osocza (niższa wartość wolnej frakcji leku): NaHCO3 (THAM). pH: 7,45 – 7,55. Jeżeli: Zaburzenia rytmu serca – lidokaina. „Balet serca” – magnez. Obniżenie ciśnienia tętniczego – aminy katecholowe. Drgawki – diazepam.

62 Trójcykliczne leki antydepresyjne…, przedawkowanie…, leczenie…
Techniki nerkozastępcze – nieefektywne, ponieważ leki: Są rozpuszczalne w tłuszczach. Ulegają silnemu związaniu z białkami osocza.

63 Nadużycie leków, jako ryzyko zawodowe w anestezjologii

64 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Anestezjolodzy w USA – 3,6% wszystkich lekarzy. Leczenie odwykowe w USA – 12-15% wszystkich lekarzy stanowią anestezjolodzy. Anestezjolodzy – najwyższy współczynnik nawrotów. Nadużywanie leków przez anestezjologów: Rezydenci: 0,4%. Specjaliści: 0,1%.

65 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Czy są jakieś charakterystyczne objawy świadczące o możliwym problemie?: Pragnienie pracy w samotności. Rezygnacja z określonych przerw w pracy (np. śniadaniowych). Częste (samodzielne) robienie przerw w pracy. Gotowość do pracy w nagłych przypadkach. Zwiększone zużycie leków przeciwbólowych u chorych w PACU. Utrata masy ciała. Częste wizyty w toalecie.

66 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Dlaczego anestezjolodzy? Łatwy dostęp. Użycie leków silnie uzależniających (FNT/ SFNT). Nadużywanie leków w małych dawkach zapewnia zamierzony skutek, bez zaniedbywania obowiązków. Ciekawość – skoro chorzy, to może i ja? Typ osobowości.

67 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Demografia: 50% lekarzy < 35 rż. Przewaga rezydentów. Mężczyźni: 67-88%. Biali: 75-96%. Wiele leków: 33-50% Pozytywny wywiad rodzinny (także alkohol): 33%. Lekarze akademiccy: 65%.

68 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Jakie środki: Fentanyl/ sufentanyl/ meperydyna/ morfina. Alkohol – u starszych (po > 5 latach od uzyskania specjalizacji). Kokaina. Midazolam. Propofol. Ostatnio preferencja dla technik bezigłowych. Zauważono, ze najczęściej po ok. 6 miesiącach osoba nadużywająca leków – poszerza swoje portfolio… - zaczyna przyjmować większą liczbę leków.

69 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Jakie środki – czy anestetyki wziewne? …TAK…

70 Nadużywanie substancji, jako ryzyko zawodowe anestezjologów…
Jakie?

71


Pobierz ppt "Waldemar Machała Współczesna anestezjologia – jak odpowiedzieć na nowe wyzwania? Chory przyjmujący substancje psychoaktywne i „hedonista”. Wykład 20 minutowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google