Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWANGELIZACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWANGELIZACJA."— Zapis prezentacji:

1 EWANGELIZACJA

2 EWANGELIZACJA jest pierwszym i niezbędnym etapem na drodze formacji Ruchu Światło – Życie. Jest podstawą na której budowane są pozostałe elementy formacji.

3 Wielkie charyzmaty Ruchu
CHARYZMAT ŚWIATŁO - ŻYCIE Wielkie charyzmaty Ruchu 2. Charyzmat ewangelizacji czyli odkrycie źródła i fundamentu Jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch. Doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela stanowi bowiem źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego. Uznanie priorytetu tego zadania prowadzi do odnowy stylu duszpasterskiego.

4 ORDO INITIATIONIS CHRISTIANAE ADULTORUM (OICA) (Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych)
Dokument programowy dla Ruchu Światło-Życie. Ogłoszony w roku 1972 (przetłumaczony na język polski w 1987 r.), Ksiądz Franciszek Blachnicki oparł na nim cały system formacyjny Ruchu Światło-Życie. Dokument ten wyróżnia okresy przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu przez osoby dorosłe.

5 CEL EWANGELIZACJI Spotkanie z Jezusem Przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela Włączenie się do małej grupy ETAPY EWANGELIZACJI 1. Preewangelizacja 2. Ewangelizacja właściwa 3. Postewangelizacja 4. Włączenie do deuterokatechumenatu

6 1. PREEWANGELIZACJA (przygotowanie do ewangelizacji)
ETAPY EWANGELIZACJI 1. PREEWANGELIZACJA (przygotowanie do ewangelizacji) przygotowanie ewangelizacji (dotyczy osób, które będą ewangelizować) doprowadzenie do momentu zaistnienia akcji ewangelizacyjnej (dotyczy ewangelizowanych)

7 2. EWANGELIZACJA WŁAŚCIWA
ETAPY EWANGELIZACJI 2. EWANGELIZACJA WŁAŚCIWA ewangelizacja indywidualna nabożeństwo ewangelizacyjne; rekolekcje ewangelizacyjne inne formy: np.: szkoły ewangelizacyjne

8 ETAPY EWANGELIZACJI 3. POSTEWANGELIZACJA
doprowadzenie do podjęcia decyzji o uczestnictwie w dalszej formacji w małej grupie ugruntowanie nowopoznanych prawd pogłębienie wiary „Cztery spotkania nad Ewangelią św. Łukasza” a następnie „Osiem spotkań nad Ewangelią św. Jana” Droga Nowego Życia – 11 rozmów ewangelicznych*

9 PLAN WIELKIEJ EWANGELIZACJI „AD CHRISTUM REDEMPTOREM” (Ku Chrystusowi Zbawicielowi)
Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem została podjęta przez Ruch Światło – Życie u progu 1980 roku. Bezpośrednim źródłem inspiracji tego planu była encyklika JPII „Redemptor hominis”. Podstawą teologiczną tego planu jest triada: modlitwa – kerygmat – wyzwolenie. Plan został oparty na trzech podstawowych diakoniach Ruchu Światło – Życie. Diakoni modlitwy, ewangelizacji i wyzwolenia.

10 Etapy planu: (1) MODLITWA
PLAN WIELKIEJ EWANGELIZACJI „AD CHRISTUM REDEMPTOREM” (Ku Chrystusowi Zbawicielowi) Etapy planu: (1) MODLITWA „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duchu Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” Akcja modlitewna ogniskująca się w Oazach Modlitwy, które powinny objąć wszystkie rejony kraju

11 Etapy planu: (2) KERYGMAT „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
PLAN WIELKIEJ EWANGELIZACJI „AD CHRISTUM REDEMPTOREM” (Ku Chrystusowi Zbawicielowi) Etapy planu: (2) KERYGMAT „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Akcja ewangelizacyjna mająca formę głoszenia kerygmatu, przy wykorzystaniu, jako jednego z elementów filmu: „Jezus”.

12 Etapy planu: (3) WYZWOLENIE
PLAN WIELKIEJ EWANGELIZACJI „AD CHRISTUM REDEMPTOREM” (Ku Chrystusowi Zbawicielowi) Etapy planu: (3) WYZWOLENIE „Nie lękajcie się!” Czas szerzenie KWC.

13 PLAN WIELKIEJ EWANGELIZACJI „AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2”
Plan Ad Christum Redemptorem 2 jest przygotowaniem Ruchu do Jubileuszu Roku 2033 (2000 – lecia Odkupienia) Chodzi o wielką mobilizację członków Ruchu Światło – Życie do (A) ewangelizacji oraz do (B) służby w Kościele według otrzymanych od Boga charyzmatów Mamy stosować się do słów św. Pawła: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych” (2Tm 2,2).

14 PLAN WIELKIEJ EWANGELIZACJI „AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2”
Według zasady pomnażania uczniów mamy (A) doprowadzić jak największą liczbę osób do żywej i osobowej wiary w Chrystusa, (B) przygotować je do dzielenia się wiarą z innymi oraz (C) służby w Kościele (zaangażowanego życia w Kościele) Owocem tego ma być przygotowanie parafii do świętowania Jubileuszu Odkupienia przez jej odnowę w duchu Soboru Watykańskiego II

15 Plan Ad Christum Redemptorem 2
Cele planu (1) zaszczepić postawę misyjną w duchu nowej ewangelizacji wszystkim członkom Ruchu wytrwale ewangelizować w latach doprowadzić do powstania żywych, silnych diakonii we wszystkich diecezjach

16 Plan Ad Christum Redemptorem 2
Cele planu (2) ożywić życie diecezji poprzez odnowę wspólnot parafialnych tworzyć centra Ruchu w diecezjach podejmować współpracę w dziele ewangelizacji z innymi ruchami katolickimi oraz z innymi Kościołami

17 Plan Ad Christum Redemptorem 2
Cele planu (3) współpracować z inicjatywami dla nowej ewangelizacji, inspirowanymi przez Papieża, Episkopaty Kościołów lokalnych w latach jeszcze bardziej zaktywizować służbę charyzmatem ewangelizacji i innymi charyzmatami Ruchu, w służbie Jubileuszowi Roku Odkupienia 2033

18 ETAPY FORMACJI - EWANGELIZACJA
klasa VI SP, I,II,III Gim wiek lat 12 lat (VI SP) OND I (13 lat) ERŻ po OND I (I Gim) OND II (14 lat) ERŻ po OND II (II Gim) ERŻ po OND III OND III (15 lat) 0 stopień ERŻ po OND III (III Gim) Oaza ewangelizacyjna (zima) „4 spotkania z Ew. św. Łukasza” i „8 z Ew. św. Jana” I stopień


Pobierz ppt "EWANGELIZACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google