Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAKONIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAKONIA."— Zapis prezentacji:

1 DIAKONIA

2 KODA – Kurs Oazowy dla Animatorów; (KODA specjalistyczne: KODA DM itd
ORD – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Szkoła Animatora - animator Ruchu Seminarium Odnowy Wiary

3 Diakonie specjalistyczne w Archidiecezji Katowickiej

4 Diakonia Modlitwy Diakonia Modlitwy gromadzi zasadniczo osoby odpowiedzialne za grupy modlitewne istniejące w parafiach lub rejonach archidiecezji katowickiej. Jako Diakonia stanowi miejsce osobistej formacji animatorów posługujących modlitwą, szczególnej inspiracji dla prowadzących spotkania modlitewne, jest okazją do koordynacji inicjatyw modlitewnych związanych z Ruchem w naszej diecezji, co dokonuje się przez sprawny przepływ informacji. Osoby uczestniczące w spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Modlitwy posługują również prowadząc szkoły modlitwy, konferencje, pomagając w przygotowaniu i prowadzeniu Oaz Modlitwy, Seminariów Odnowy Wiary, organizując spotkania i czuwania modlitewne, modlitwy oraz posługując modlitwą wstawienniczą. Rekolekcje: KODA DM

5 Diakonia Ewangelizacji
Stara się włączyć w wielką misję Kościoła, jaką jest EWANGELIZACJA ŚWIATA poprzez: prowadzenie lub pomoc w organizacji ewangelizacji ulicznych, osiedlowych itp. pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu Marszy dla Jezusa, prowadzenie (pomoc w organizowaniu) parafialnych (rejonowych) rekolekcji ewangelizacyjnych dla młodzieży, wszystkich parafian, wspólnot preoazy, pomoc w realizacji innych akcji ewangelizacyjnych Rekolekcje: ORAE

6 Diakonia Muzyczna Diecezjalną Diakonię Muzyczną tworzą wszystkie osoby, które chcą służyć Chrystusowi poprzez korzystanie z otrzymanych talentów muzycznych i odnajdują swoje miejsce w Kościele w Ruchu Światło - Życie. Pracy jest wiele a robotników mało ... Jeśli szukasz zatrudnienia w winnicy Pana, lubisz grać, czy śpiewać, chciał(a)byś to robić lepiej i owocniej, to wiedz, że jest to miejsce dla Ciebie! Diakonię Muzyczną tworzą przede wszystkim animatorzy muzyczni, jednak w swoich działaniach pozostaje ona otwarta na wszystkich tych, którzy chcą zgłębiać wiedzę i zdobywać umiejętności, by nimi służyć w Kościele. Rekolekcje: KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy)

7 Diakonia Liturgiczna Formacja w tej diakonii trwa trzy lata. Pierwszy rok pomaga wniknąć głębiej w te rzeczywistości, które są u fundamentów każdej celebracji liturgicznej. Koncentruje się na trzech tematach: obecność i działanie Boga w liturgii, rozumienie znaków liturgicznych oraz umiejętność spełniania funkcji liturgicznych. W czasie ORDL i w pracy rocznej spotkasz się z tymi trzema wielkimi zagadnieniami: obecność Boga, święte znaki, szczególne posługi. Łączące one w sobie teorię z praktyką. Wiele prawd już poznałeś i nimi żyjesz. Teraz trzeba pójść dalej w ich rozumieniu i przeżywaniu. Zapewne spotkasz także nowe aspekty omawianych zagadnień. Przyjmij je z wiarą i miłością. Rekolekcje: ORDL

8 Diakonia Życia: Diakonia życia została powołana w 1981 r. Jej celem jest budzenie w społeczeństwie świadomości daru życia, tworzenie pozytywnej atmosfery wokół początków życia, ukazywanie sensu czystej, odpowiedzialnej miłości i wychowania do czystości. Członkowie diakonii życia wypełniają to zadanie przez świadectwo własnego życia (zobowiązuje do tego znak Fos-Zoe) oraz przez podejmowanie konkretnej posługi na rzecz potrzebujących. Rekolekcje: ORDŻ

9 Diakonia komunikowania społecznego
Wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć witrynę zapraszamy do współpracy. Czekamy na każdego chętnego, który zechciałby ubogacić ten serwis. Szczególnie zaś czekamy na osoby, które: znają podstawy HTMLa i mają dostęp do Internetu, lub orientują się w zagadnieniach tworzenia grafiki komputerowej (przede wszystkim tej na potrzeby www), lub reporterów i fotoreporterów- ludzi działających "w terenie", którzy tworzyliby relacje, reportaże, fotoreportaże, zbierali i redagowali zaproszenia na wydarzenia ważne w życiu Ruchu w Archidiecezji.

10 Diakonia Wyzwolenia Obok podejmowania diakonii na rzecz ewangelizacji Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, od lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia. Diakonia Wyzwolenia służy zatem wszelkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Rekolekcje: ORDW

11 Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
DDOR jest diakonią specjalistyczną i służy wszystkim sprawom związanym z oazą rekolekcyjną różnego rodzaju, typu i stopnia, a w szczególności: redaguje i rozprowadza karty zgłoszeniowe na rekolekcje, przyjmuje zgłoszenia uczestników, przydziela uczestników do oaz średnich, redaguje materiały diecezjalne do teczki roku, współpracuje z Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych oraz Centralną Diakonią Formacji Diakonii, zajmuje się dokumentacją zewnętrzną związaną z organizacją rekolekcji, sporządza statystyki rekolekcji oazowych. W naszej archidiecezji obowiązki diakonii oaz rekolekcyjnych pełnione są przez członków Diakonii Słowa w Chorzowie.

12 Diakonia Słowa Diakonia Słowa jest diakonią pomocniczą Diakonii Jedności (tzn. jej podporządkowaną). Dba o to, by słowo drukowane (zwłaszcza materiały formacyjne) docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu. Zadania: sprzedaż materiałów do formacji w ciągu roku, na rekolekcje letnie, dla Domowego Kościoła, śpiewników, tekstów założyciela Ruchu, czasopism i innej lektury chrześcijańskiej współpraca z Centralną Diakonią Słowa i Wydawnictwem Światło-Życie współpraca z Fundacją Światło-Życie współpraca z hurtownią "Emmanuel" sprzedaż wysyłkowa Miejsce: Chorzów i Chwałowice

13 Diakonia Formacji Diakonii
Diakonia Formacji Diakonii Archidiecezji Katowickiej (DFD) jako podstawowe zadanie swojej posługi wytyczyła sobie szkolenie animatorów wspólnot lokalnych oraz przekazywanie wypracowanych przez Ruch Światło-Życie metod służenia i metod formacji. Obszarem naszej posługi jest: prowadzenie dwuletniej Szkoły Animatora prowadzenie rekolekcji KODA opracowanie, korekta i udostępnienie do powszechnego użytku materiałów formacyjnych pisanych przez uczestników Szkoły Animatora prowadzenie warsztatów dla animatorów Spotkania Diakonii Formacji Diakonii odbywają się co półtora miesiąca. Obejmują one formację duchowo – teologiczno – pedagogiczną.

14 Diakonia Jedności DDJ spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Pierwszym i podstawowym zadaniem Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie jest diakonia na rzecz jego samego - dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowanie diakonii, dla jego jedności. Diakonia Jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, tzn. koordynuje i inspiruje działalność wszystkich diakonii. Stoi ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko. Centralna pozycja Diakonii Jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym , że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa.


Pobierz ppt "DIAKONIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google