Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego Warszawa, 20 lutego 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2 System wskaźników Dla kogo? Jakie elementy? Jakie powiązania? Jakie wskaźniki wynikowe? Jaki zakres?

3 Dla kogo? Mieszkańcy Firmy (duże, mśp, krajowe, zagraniczne) Uczelnie, ośrodki badawcze Projekty Administracja Jednostki nadzorujące

4 Zakres Efektywność (prof.Gaczek, dr.M.Gomułka) Dystans do nauki Sektory( Własnościowe,PKD) Wykształcenie –studenci, doktoranci (HRST) Powiązania nauka –biznes (dr Kuciński) B+R (Frascati M.),Innowacje OECD(Oslo M.) CIS-4,GUS, Eurostat (dr G.Niedbalska) European Innovation Survey Monitoring, Foresight

5 Problemy Koncentracja zasobów (rynki, firmy globalne i lokalne, uczelnie, biblioteki) Zróżnicowanie (infrastruktura, zasoby) W poszukiwaniu źródeł dynamiki Powiązania wewnętrzne – przepływ wiedzy Powiązania z innymi regionami Powiązania z regionami europejskimi

6 Zadania Mapy innowacyjności Identyfikacja innowacyjnych firm Europejskie Centra Innowacji Mikroregiony Powiązania Benchmarking Komunikacja-zintegrowane wskaźniki

7 Ocena makroekonomiczna Wskaźnik zintegrowany SII oparty na dorobku statystyki publicznej OECD/NESTI Polska wśród krajów, którym ziemia usuwa się spod nóg – 50 lat do osiągnięcia średniego poziomu europejskiego Ocena mikroekonomiczna Inwestycje B+R - lider rankingu roczne nakłady 4 razy większe od wydatków polskiego budżetu na badania 2 polskie firmy na liście 1000 europejskich liderów - próg wejścia 2,6 mln € Polska innowacyjność w ocenach Komisji Europejskiej w 2005 r.

8 Szansa w przedsiębiorstwach innowacyjnych w tym inwestujących w B+R 15 polskich firm inwestycje B&R powyżej 2,6 mln €, co daje miejsce w Top EU1000. Wysoka dynamika i intensywność inwestycji B+R do sprzedaży Ponad 30 korporacji transnarodowych ma ośrodki B+R w Polsce: Microsoft(5), Siemens(8), Samsung(9), GSK(10),IBM(11) Intel(12), Motorola(22) Część największych inwestorów B&R nie prowadzi lub nie deklaruje badań w Polsce General Motors(3),Toyota (6), Volkswagen(14) i Matsushita(15)

9 15 polskich firm inwestycje w B+R powyżej 2,6 mln €. Ponad 30 korporacji zainwestowało w B+R w Polsce. 25 największych inwestorów w badania i rozwój w 2005 r. w mln Euro Scoreboard 2006 Industrial Research Investment Monitoring DG RTD, DG JRC 2006 Firmy

10 Oceny innowacyjności firm Innowacyjność rynkowa A - C Innowacyjność procesowa A - C Nakłady na innowacyjność A - C Własność intelektualna A - C Powiązania sieciowe A - C N - brak danych do oceny Maksymalna ocena innowacyjności AAAAA Dostarczają informacji dla opinii publicznej, konsumentów, firm, instytutów, banków, instytucji publicznych: Unii Europejskiej, krajów i regionów.

11 Ograniczenia Brak danych o inwestycjach w B+R korporacji transnarodowych Ustawa o rachunkowości a innowacyjność (MSR) Trudność identyfikacji innowacyjnych MSP działających w sferze nowych technologii Tajność rejestrów przedsiębiorstw innowacyjnych w badaniach GUS Niespójność informacji publicznej GUS, MF, UP, US Badanie przejawów innowacyjności bez wyodrębnienia takich czynników jak kapitał ludzki, wiedza, przedsiębiorczość, społeczne uwarunkowania W oparciu o metodologię OECD/NESTI, wyniki badań, opinie ekspertów i użytkowników informacji w kierunku upowszechnienia wzorców kreatywności oraz inwestycji w B+R i innowacyjność. BLUE SKY II

12 Duży udział MŚP na Liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w zatrudnieniu i nakładach w sferze B+R, patentach zatwierdzonych w latach , ale trend do zmiany… 1.Nakłady na B+R 2.Zatrudnienie 3.Zatrudnienie w B+R 4.Patenty otrzymane

13 Inwestycje w innowacje, badania i rozwój i środki trwałe często występują razem. Inwestycje przedsiębiorstw w B+R mają wpływ na pozycję regionu. Brak nakładów w szkolenia i marketing słabością firm innowacyjnych Dane GUS 2005 M.Pieńkowska

14 Rozmieszczenie polskich firm innowacyjnych według miast w 2005 r. Dane INE PAN i MSN M. Niechciał Lokalizacja firm innowacyjnych jest szansą rozwojową oraz najlepszą wizytówką miast i regionów.

15 Elementy specyfiki regionu Położenie Wiedza Kultura Uczelnie – studenci, doktoranci, kadra Środowisko Przedsiębiorczość Sukcesy

16 data tytuł podtytuł Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica Ul. Nowy Świat Warszawa Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica Ul. Nowy Świat Warszawa Międzynarodowa Sieć Naukowa "OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ (B+R) I INNOWACJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY"  Blue Sky II, Ottawa września 2006 r. 32nd CEIES Seminar32nd CEIES Seminar Innovation Indicators – More than Technology? Aarhus 5-6 luty 2007r.

17 Benchmarking Świat Unia Standardy Kraj Region Firmy

18 Silne strony ocen innowacyjności Uwzględnienie dorobku metodologicznego NESTI/OECD, MSR oraz rankingów inwestorów B&R Wielu odbiorców: firmy, instytuty badawcze, ośrodki akademickie, instytucje finansowe, konsumenci, instytucje publiczne Publicznie dostępna jednostkowa ocena przedsiębiorstw Uwzględnienie czynników ilościowych i jakościowych Otwartość na nowe czynniki proinnowacyjne Pobudzenie nakładów na B+R w przedsiębiorstwach Dostosowanie do wykorzystania dla regionów Zmniejszenie asymetrii informacyjnej w alokacji funduszy

19 Dobra kondycja finansowa innowacyjnych firm. Część firm innowacyjnych nie ma jednak szansy doczekać na efekty poniesionych nakładów na B&R Dane INE PAN i MSN E.Mączyńska ROS,ROE,ROA

20 Średni poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto (S) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw w okresie (KZPR/S) i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R/S) Nakłady na prace badawczo- rozwojowe (KZPR) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw GPW w okresie i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R) jako udział w nakładach na B+R ogółem. Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania Dane KPWiG M.SzylNowoczesna struktura sektorowa

21 Średni poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto (S) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw w okresie (KZPR/S) i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R/S) Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania Dane KPWiG M. SzylNowoczesna struktura sektorowa

22 Dobra kondycja finansowa innowacyjnych firm. Część firm innowacyjnych nie ma jednak szansy doczekać na efekty poniesionych nakładów na B&R Rentowność netto ROS,ROE,ROA

23 Nakłady na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw GPW w okresie i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R) jako udział w nakładach na B+R ogółem. Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania Dane KPWiG M. SzylNowoczesna struktura sektorowa

24 Nakłady w kapitał ludzki i w wiedzę, likwidacja barier przedsiębiorczości akademickiej oraz mobilność kadry naukowej do gospodarki są podstawą innowacyjności Dane INE PAN i MSN E.Puchała-Krzywina Zatrudnienie w działalności B+R ogółem i pracownicy naukowo-badawczy w latach 2003 – 2005

25 Nakłady w kapitał ludzki i w wiedzę, likwidacja barier przedsiębiorczości akademickiej oraz mobilność kadry naukowej do gospodarki są podstawą innowacyjności Dane INE PAN i MSN E.Puchała-Krzywina Zatrudnienie w działalności B+R wg działów PKD

26 Czas Ex post Ex ante –Trendy –Modele –Programy –Strategie –Foresighty

27 Centra informacji statystycznej Kraj Region Mikroregiony Firmy Patenty Klasyfikacje Pojęcia

28 Foresighty Sektory Regiony Sektory w regionach Firmowe Przekrojowe


Pobierz ppt "Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking."

Podobne prezentacje


Reklamy Google