Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego Warszawa, 20 lutego 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2 System wskaźników Dla kogo? Jakie elementy? Jakie powiązania? Jakie wskaźniki wynikowe? Jaki zakres?

3 Dla kogo? Mieszkańcy Firmy (duże, mśp, krajowe, zagraniczne) Uczelnie, ośrodki badawcze Projekty Administracja Jednostki nadzorujące

4 Zakres Efektywność (prof.Gaczek, dr.M.Gomułka) Dystans do nauki Sektory( Własnościowe,PKD) Wykształcenie –studenci, doktoranci (HRST) Powiązania nauka –biznes (dr Kuciński) B+R (Frascati M.),Innowacje OECD(Oslo M.) CIS-4,GUS, Eurostat (dr G.Niedbalska) European Innovation Survey Monitoring, Foresight

5 Problemy Koncentracja zasobów (rynki, firmy globalne i lokalne, uczelnie, biblioteki) Zróżnicowanie (infrastruktura, zasoby) W poszukiwaniu źródeł dynamiki Powiązania wewnętrzne – przepływ wiedzy Powiązania z innymi regionami Powiązania z regionami europejskimi

6 Zadania Mapy innowacyjności Identyfikacja innowacyjnych firm Europejskie Centra Innowacji Mikroregiony Powiązania Benchmarking Komunikacja-zintegrowane wskaźniki

7 Ocena makroekonomiczna Wskaźnik zintegrowany SII oparty na dorobku statystyki publicznej OECD/NESTI Polska wśród krajów, którym ziemia usuwa się spod nóg – 50 lat do osiągnięcia średniego poziomu europejskiego Ocena mikroekonomiczna Inwestycje B+R - lider rankingu roczne nakłady 4 razy większe od wydatków polskiego budżetu na badania 2 polskie firmy na liście 1000 europejskich liderów - próg wejścia 2,6 mln € Polska innowacyjność w ocenach Komisji Europejskiej w 2005 r.

8 Szansa w przedsiębiorstwach innowacyjnych w tym inwestujących w B+R 15 polskich firm inwestycje B&R powyżej 2,6 mln €, co daje miejsce w Top EU1000. Wysoka dynamika i intensywność inwestycji B+R do sprzedaży Ponad 30 korporacji transnarodowych ma ośrodki B+R w Polsce: Microsoft(5), Siemens(8), Samsung(9), GSK(10),IBM(11) Intel(12), Motorola(22) Część największych inwestorów B&R nie prowadzi lub nie deklaruje badań w Polsce General Motors(3),Toyota (6), Volkswagen(14) i Matsushita(15)

9 15 polskich firm inwestycje w B+R powyżej 2,6 mln €. Ponad 30 korporacji zainwestowało w B+R w Polsce. 25 największych inwestorów w badania i rozwój w 2005 r. w mln Euro Scoreboard 2006 Industrial Research Investment Monitoring DG RTD, DG JRC 2006 Firmy

10 Oceny innowacyjności firm Innowacyjność rynkowa A - C Innowacyjność procesowa A - C Nakłady na innowacyjność A - C Własność intelektualna A - C Powiązania sieciowe A - C N - brak danych do oceny Maksymalna ocena innowacyjności AAAAA Dostarczają informacji dla opinii publicznej, konsumentów, firm, instytutów, banków, instytucji publicznych: Unii Europejskiej, krajów i regionów.

11 Ograniczenia Brak danych o inwestycjach w B+R korporacji transnarodowych Ustawa o rachunkowości a innowacyjność (MSR) Trudność identyfikacji innowacyjnych MSP działających w sferze nowych technologii Tajność rejestrów przedsiębiorstw innowacyjnych w badaniach GUS Niespójność informacji publicznej GUS, MF, UP, US Badanie przejawów innowacyjności bez wyodrębnienia takich czynników jak kapitał ludzki, wiedza, przedsiębiorczość, społeczne uwarunkowania W oparciu o metodologię OECD/NESTI, wyniki badań, opinie ekspertów i użytkowników informacji w kierunku upowszechnienia wzorców kreatywności oraz inwestycji w B+R i innowacyjność. BLUE SKY II

12 Duży udział MŚP na Liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w zatrudnieniu i nakładach w sferze B+R, patentach zatwierdzonych w latach 2003-2005, ale trend do zmiany… 1.Nakłady na B+R 2.Zatrudnienie 3.Zatrudnienie w B+R 4.Patenty otrzymane 2005 20042003

13 Inwestycje w innowacje, badania i rozwój i środki trwałe często występują razem. Inwestycje przedsiębiorstw w B+R mają wpływ na pozycję regionu. Brak nakładów w szkolenia i marketing słabością firm innowacyjnych Dane GUS 2005 M.Pieńkowska

14 Rozmieszczenie polskich firm innowacyjnych według miast w 2005 r. Dane INE PAN i MSN M. Niechciał Lokalizacja firm innowacyjnych jest szansą rozwojową oraz najlepszą wizytówką miast i regionów.

15 Elementy specyfiki regionu Położenie Wiedza Kultura Uczelnie – studenci, doktoranci, kadra Środowisko Przedsiębiorczość Sukcesy

16 data tytuł podtytuł Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica Ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa www.inepan.waw.pl/siec Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica Ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa www.inepan.waw.pl/siec Międzynarodowa Sieć Naukowa "OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ (B+R) I INNOWACJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY" www.inepan.waw.pl/siec  Blue Sky II, Ottawa 25-26 września 2006 r. 32nd CEIES Seminar32nd CEIES Seminar Innovation Indicators – More than Technology? Aarhus 5-6 luty 2007r.

17 Benchmarking Świat Unia Standardy Kraj Region Firmy

18 Silne strony ocen innowacyjności Uwzględnienie dorobku metodologicznego NESTI/OECD, MSR oraz rankingów inwestorów B&R Wielu odbiorców: firmy, instytuty badawcze, ośrodki akademickie, instytucje finansowe, konsumenci, instytucje publiczne Publicznie dostępna jednostkowa ocena przedsiębiorstw Uwzględnienie czynników ilościowych i jakościowych Otwartość na nowe czynniki proinnowacyjne Pobudzenie nakładów na B+R w przedsiębiorstwach Dostosowanie do wykorzystania dla regionów Zmniejszenie asymetrii informacyjnej w alokacji funduszy

19 Dobra kondycja finansowa innowacyjnych firm. Część firm innowacyjnych nie ma jednak szansy doczekać na efekty poniesionych nakładów na B&R Dane INE PAN i MSN E.Mączyńska ROS,ROE,ROA 2003-2005

20 Średni poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto (S) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw w okresie 2003-2005 (KZPR/S) i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R/S) Nakłady na prace badawczo- rozwojowe (KZPR) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw GPW w okresie 2003-2005 i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R) jako udział w nakładach na B+R ogółem. Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania Dane KPWiG 2003-2005 M.SzylNowoczesna struktura sektorowa

21 Średni poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto (S) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw w okresie 2003-2005 (KZPR/S) i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R/S) Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania Dane KPWiG 2003-2005 M. SzylNowoczesna struktura sektorowa

22 Dobra kondycja finansowa innowacyjnych firm. Część firm innowacyjnych nie ma jednak szansy doczekać na efekty poniesionych nakładów na B&R Rentowność netto 2003-2005 ROS,ROE,ROA 2003-2005

23 Nakłady na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw GPW w okresie 2003-2005 i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R) jako udział w nakładach na B+R ogółem. Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania Dane KPWiG 2003-2005 M. SzylNowoczesna struktura sektorowa

24 Nakłady w kapitał ludzki i w wiedzę, likwidacja barier przedsiębiorczości akademickiej oraz mobilność kadry naukowej do gospodarki są podstawą innowacyjności Dane INE PAN i MSN E.Puchała-Krzywina Zatrudnienie w działalności B+R ogółem i pracownicy naukowo-badawczy w latach 2003 – 2005

25 Nakłady w kapitał ludzki i w wiedzę, likwidacja barier przedsiębiorczości akademickiej oraz mobilność kadry naukowej do gospodarki są podstawą innowacyjności Dane INE PAN i MSN E.Puchała-Krzywina Zatrudnienie w działalności B+R wg działów PKD

26 Czas Ex post Ex ante –Trendy –Modele –Programy –Strategie –Foresighty

27 Centra informacji statystycznej Kraj Region Mikroregiony Firmy Patenty Klasyfikacje Pojęcia

28 Foresighty Sektory Regiony Sektory w regionach Firmowe Przekrojowe


Pobierz ppt "Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking."

Podobne prezentacje


Reklamy Google