Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: ZMYSŁOWY ŚWIAT DZIECKA. Stowarzyszenie „RÓWNE SZANSE” powstało w maju 2008 roku. W ramach swojej statutowej działalności prowadzi: - Niepubliczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: ZMYSŁOWY ŚWIAT DZIECKA. Stowarzyszenie „RÓWNE SZANSE” powstało w maju 2008 roku. W ramach swojej statutowej działalności prowadzi: - Niepubliczną."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: ZMYSŁOWY ŚWIAT DZIECKA

2 Stowarzyszenie „RÓWNE SZANSE” powstało w maju 2008 roku. W ramach swojej statutowej działalności prowadzi: - Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kąkowej Woli (od 2008 r.) - Punkt Przedszkolny „Promyczek” (od 2009 r.) Stowarzyszenie jest organizacją działającą społecznie. Obydwie placówki prowadzone przez Stowarzyszenie są bezpłatne - utrzymywane z dotacji oświatowej.

3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli powstała w roku 2008, po tym jak władze gminy Brześć Kujawski podjęły decyzję o likwidacji szkoły publicznej. Nauczyciele wraz z rodzicami dzieci postanowili walczyć o przetrwanie szkoły. Utworzono Stowarzyszenie, które powołało i prowadzi do tej pory nową szkołę. Szkoła nosi miano niepublicznej, ale działa na zasadach szkoły publicznej, jest ogólnodostępna i bezpłatna.

4 W obecnym roku szkolnym 2014/2015 do naszych placówek uczęszcza łącznie 58 dzieci, w tym: - 22 dzieci 2-5 letnich do Punktu Przedszkolnego „Promyczek”, - 11 dzieci 5-6 letnich do „zerówki”, - 25 uczniów do klas I-VI. Wśród naszych uczniów prawie ¼ stanowią dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

5 Nasze placówki to miejsca przyjazne dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie - w szczególności – dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera  Pierwsze dziecko z autyzmem wczesnodziecięcym trafiło do naszej szkoły w 2008 roku.  W kolejnych latach przychodziły do nas kolejne dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera czy Downa lub innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi (w sumie 27 osób).  W roku szkolnym 2014/2015 mamy już 10 autystycznych uczniów.

6 Posiadamy doskonale przygotowaną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi kadrę pedagogiczną. Obecnie Stowarzyszenie „Równe Szanse” zatrudnia do pracy w NSP i PP ogółem 10 nauczycieli, w tym:  3 oligofrenopedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia WWRD.  1 neurologopedę, certyfikowanego terapeutę metody PECS (Pictures Exchange Communication System), specjalistę WWRD, prowadzącego zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRD.  2 nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi autystycznymi, tzw. nauczyciele „cienie”.

7 Nasi uczniowie oprócz zajęć obowiązkowych wynikających z programu wychowania i nauczania realizują dodatkowe zajęcia z: - jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego - rytmiki - gimnastyki korekcyjnej Wszystkie zajęcia – obowiązkowe i dodatkowe - są BEZPŁATNE. Dla dzieci 2-6 letnich z opiniami o potrzebie WWR organizowane są zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Dzięki projektom współfinansowanym z EFS biorą udział w zajęciach wyrównawczych lub rozwijających umiejętności.

8 W ramach bieżącej działalności dydaktyczno- terapeutycznej dla naszych dzieci organizujemy zajęcia: - Terapii rewalidacyjnej i logopedycznej - Hipoterapię

9 - Dogoterapię - Zajęcia ruchowe na basenie

10 W swojej działalności terapeutycznej Stowarzyszenie „Równe Szanse” na stałe współpracuje z:  Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznym we Włocławku w zakresie terapii integracji sensorycznej (od 2012 roku)  Ośrodkiem Wspomagania Rozwoju Mowy we Włocławku w zakresie terapii WWRD (od 2008 roku)  Ośrodkiem Hipoterapii w Kątach, gm. Brześć Kuj. w zakresie zajęć hipoterapii (od 2014 roku)  Ośrodkiem dogoterapii „Czekoladowy anioł” we Włocławku w zakresie zajęć dogoterapii (od 2014 roku)

11 Z uwagi na znaczne odległości pomiędzy miejscem zamieszkania naszych uczniów, a szkołą/punktem przedszkolnym wszystkim dzieciom zapewniamy także bezpłatny, bezpieczny transport własnymi busami.

12 W tej chwili naszym największym marzeniem jest powstanie takiej oto magicznej pracowni - SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą to marzenie wkrótce się spełni. w której nasi terapeuci będą mogli prowadzić zajęcia wykorzystujące najnowsze i najbardziej efektywne metody terapii integracji sensorycznej.

13 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na naszą: stronę internetową– www.szanse.webnode.com lub profil na facebooku


Pobierz ppt "Projekt: ZMYSŁOWY ŚWIAT DZIECKA. Stowarzyszenie „RÓWNE SZANSE” powstało w maju 2008 roku. W ramach swojej statutowej działalności prowadzi: - Niepubliczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google