Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 Siły Zbrojne Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) służą przede wszystkim ochronie państwa i jego obywateli. Ogólne ich zadania określone są w Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Strategii Ochronności RP oraz Strategii Sektorowej MON. Zakres ich działania uszczegóławiają Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP oraz stosowne narodowe i sojusznicze plany operacyjne.

3 Siły Zbrojne powinny: W czasie pokoju – zapewniać integralność oraz nienaruszalność granic; być gotowym do udziału w operacjach międzynarodowych. W razie konfliktu zbrojnego o małej skali – bronić państwa potencjałem obronnym. W razie konfliktu zbrojnego o dużej skali – rozwinąć całość sił; uczestniczyć w strategicznej sojuszniczej operacji obronnej.

4 Rodzaje SZ RP Wojska lądowe Marynarka wojenna Siły powietrzne
Wojska specjalne

5 Wojska lądowe Wojska pancerne i zmechanizowane Wojska aeromobilne
Wojska rakietowe i artylerii Wojska inżynieryjne Wojska obrony terytorialnej Wojska chemiczne Wojska łączności i informatyki Wojska rozpoznania i walki elektronicznej

6 Wojska aeromobilne Wspierają operacje lądowe i morskie. Prowadzą działania dywersyjne, zaczepne, obronne oraz niszczą środki ogniowe przeciwnika. Kawaleria powietrzna może prowadzić walkę zarówno z powietrza jak i na lądzie.

7 Wojska pancerne i zmechanizowane
Odbierają uderzenia zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, ale przygotowane są również do zwalczania środków napadu powietrznego i walki z jednostkami aeromobilnymi.

8 Wojska rakietowe i artylerii
Ich zadaniem jest wsparcie ogniowe walczących wojsk przez rażenie ogniowe przeciwnika.

9 Wojska inżynieryjne Zajmują się rozpoznaniem przeciwnika i terenu, pokonywaniem zapór inżynieryjnych, wykonywaniem przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i przetrzymywanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowaniem wojsk.

10 Wojska obrony terytorialnej
Do ich zadań należą: obrona miejscowości lub określonych ważnych obiektów, dostarczanie informacji o terenie, zasobach i przeciwniku, zabezpieczanie przemarszu, przewozu lub przegrupowania, organizowanie i kierowanie rozbudową inżynieryjną terenu, prowadzeni tzw. działań regularnych lub partyzanckich, organizowanie i realizowanie zadań mobilizacyjnych.

11 Wojska chemiczne Do ich zadań należą: określanie skutków użycia broni masowego rażenia, prowadzenie zabiegów sanitarnych żołnierzy, stawiania zasłon dymnych, rażenie przeciwnika miotaczami ognia i wywoływanie pożarów w środowisku, uczestnictwo w monitoringu zachodzących zmian w określonym obszarze, utrzymywanie w gotowości do użycia i wydzielanie do akcji ratowniczej, chemicznych, współdziałanie z jednostkami ratowniczymi 

12 Wojska łączności i informatyki
Głównymi zadaniami są: zapewnienie terminowego przekazywania rozkazów i zarządzeń do podległych elementów ugrupowania bojowego i otrzymania od nich meldunków o zakresie realizacji otrzymywanych przez nie zadań, zapewnienie dowódcy i sztabowi sterowania środkami rażenia, natychmiastowego przekazywania współrzędnych celów oraz sygnałów i komend, wymiany informacji wiadomości w ramach współdziałania pomiędzy związkami taktycznymi, organizacyjnymi, przydzielonymi i wspierającymi oraz sąsiadów, zapewnienie natychmiastowego przekazywania i otrzymywania sygnałów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania

13 Wojska rozpoznania i walki elektronicznej
Ich przeznaczeniem jest: rozpoznanie wojskowe, walka elektroniczna, działania psychologiczne, rozpoznanie specjalne oraz zabezpieczenie geograficzne. Sposób realizacji: wykorzystanie wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania i walki radioelektronicznej.

14 Zadani marynarki wojennej
Marynarka wojenna Bazy i punkty bazowe floty Lotnictwo morskie Akademia i ośrodki szkoleniowe Zadani marynarki wojennej

15 Zadania marynarki wojennej
Zapewnienie wczesnego wykrycia zagrożenia Przygotowanie do realizacji zadań w czasie wojny Wydzielenie grupy okrętów, samolotów i śmigłowców do składu Sił Szybkiego Reagowania NATO Utrzymanie stopnia gotowości bojowej Udział w ratowaniu życia i zapewnienie bezpieczeństwa w strefie morskiej zainteresowań państwa Udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich Wsparci Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej

16 Zadania sił powietrznych
Siły powietrzne Wojska lotnicze Wojska obrony przeciwlotniczej Wojska radiotechniczne Zadania sił powietrznych

17 Zadania sił powietrznych
Ochrona ludności, obiektów i infrastruktury obronnej państwa Zwalczanie samolotów przeciwnika Rozpoznanie powietrzne Transport powietrzny Ostrzeganie i powiadamianie o zagrożeniach z powietrza Zwalczanie desantów powietrznych Organizowanie systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego

18 Zadania wojsk specjalnych
Wojska specjalne Jednostka Wojskowa Grom 1. Pułk Specjalny Komandosów Morska Jednostka Działań Specjalnych Formoza Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych Zadania wojsk specjalnych

19 Zadania wojsk specjalnych
Przygotowanie do działań w niewielkich grupach w rejonach podwyższonego ryzyka Prowadzenie rozpoznania i dywersji Prowadzenie trudnych akcji ratowniczych Wojska te są przeznaczone do działań, których nie są w stanie podjąć jednostki innych rodzajów SZ RP


Pobierz ppt "SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google