Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.marr.pl MARR dla Przedsiębiorczych Instrumenty wsparcia dla MSP Bukowno, 24 września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.marr.pl MARR dla Przedsiębiorczych Instrumenty wsparcia dla MSP Bukowno, 24 września 2014."— Zapis prezentacji:

1 www.marr.pl MARR dla Przedsiębiorczych Instrumenty wsparcia dla MSP Bukowno, 24 września 2014

2 www.marr.pl MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – powstała w roku 1993 z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Agencję tworzą: Województwo Małopolskie (88,8% akcji) Instytucje samorządu terytorialnego Organizacje samorządu gospodarczego Przedsiębiorstwa regionalne Kapitał zakładowy 87 675 000 zł

3 www.marr.pl Oferta MARR S.A. Obszary bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości: Finansowanie rozwoju (dotacje z UE, pożyczki, fundusze inwestycyjne) Pomoc w efektywnym inwestowaniu w Małopolsce. Aktywne wsparcie eksportu - profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Rozwój zasobów ludzkich firmy (szkolenia, doradztwo, doskonalenie kadr) Przełamywanie barier rozwoju przedsiębiorczości (dostępność instrumentów, biurokracja, procedury) Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań (nowe technologie, innowacje, metody zarządzania) Oferta komercyjna – MARR Business Park – nowoczesne powierzchnie dla biznesu – magazyny, produkcja, logistyka, biura

4 www.marr.pl Oferta MARR S.A. FAZA POMYSŁUFAZA START-UP FAZA WZROSTU I EKSPANSJI FAZA DOJRZAŁOŚCI Szkolenia, seminaria, konferencje Fundusz kapitału zalążkowego (seed capital) Doradztwo dla starterów – diagnoza pomysłu i ścieżka wdrożenia Dotacje unijne Pożyczki i poręczenia Programy dedykowane specjalnie dla start-upów (doradztwo + granty) Fundusz kapitału zalążkowego (seed capital) Doradztwo Dotacje unijne Pożyczki i poręczenia Poręczenia kredytowe Wsparcie eksporterów Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych Oferta najmu, dzierżawy, zakupu nieruchomości Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności Marketing Regionalny

5 www.marr.pl Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Sieć ponad 200 organizacji w Polsce doświadczenie, infrastruktura, stabilność, wykwalifikowana kadra Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości Zapewnienie wystandaryzowanych usług na najwyższym poziomie Akredytowane usługi systemowe KSU w MARR S.A.: Informacyjne Szkoleniowe Finansowe – udzielanie pożyczek i obsługa poręczeń Doradcze o charakterze ogólnym Doradcze o charakterze proinnowacyjnym Kompleksowe usługi dla przedsiębiorczych

6 www.marr.pl Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - Indywidualne wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Diagnoza potrzeb biznesowych klienta analiza sytuacji, rekomendacja rozwiązań i ustalenie z klientem celów i ścieżki postępowania Doradztwo w zidentyfikowanych obszarach ścisła współpraca z klientem w realizacji założonych zadań w formie uzgodnionej z klientem Do wykorzystania - 40 godzin wsparcia doradczego Usługa dofinansowana w 90% z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2017-2013, w formie pomocy de minimis. Usługa asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

7 www.marr.pl Zakres usługi: moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ZUS i US, obowiązki wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych moduł II - Marketing przedsiębiorstwa budowanie strategii marketingowej, analizy rynku i otoczenia, tworzenie oferty pod potrzeby klienta, relacje z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa organizacja pracy, zasoby kadrowe, struktura i zarządzanie, systemy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, Usługa asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

8 www.marr.pl Zakres usługi c.d.: moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa optymalizacja form finansowania przedsiębiorstwa, pozyskiwanie finansowania działalności i przedsięwzięć inwestycyjnych z różnych źródeł moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej profil zakładanej działalności, formy opodatkowania, CEIDG/KRS, rejestracja ZUS i US, obowiązki przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.). …oraz wszelkie inne problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zdiagnozowane wspólnie z klientem Usługa asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

9 www.marr.pl Specjalistyczne doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych: Audyt innowacyjności - ocena możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej Doradztwo we wdrożeniu innowacji; służące rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem. Usługi szkoleniowe – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności biznesowych dla prowadzących firmę – szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Transfer wiedzy dla przedsiębiorczych

10 www.marr.pl Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie wzmocnienie współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu a także podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. Budowanie autentycznej relacji pomiędzy światem nauki i biznesu. Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w przedsiębiorstwach pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w jednostkach naukowych z Małopolski Transfer wiedzy dla przedsiębiorczych

11 www.marr.pl Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i rozwoju Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wartość pożyczki od 10.000 do 400.000 zł na okres do 60 miesięcy na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej – inwestycje Pożyczki dla mikro i małych firm Do 120 tys. zł na rozpoczęcie, rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej Pożyczki dla organizacji pozarządowych Do 120 tys. zł na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji Pożyczki dla organizacji pozarządowych Do 200 tys. zł na remont budynków lub inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową

12 www.marr.pl Promocja gospodarcza Małopolski Centrum Business in Malopolska: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Park Technologiczny, Małopolskie Parki Przemysłowe oraz MARR S.A. 1. Kompleksowa obsługa inwestorów 2. Przygotowanie i marketing oferty inwestycyjnej 3. Międzynarodowa promocja oferty inwestycyjnej 4. Budowanie marki gospodarczej Małopolski 5. Wsparcie eksportu. 6. Współpraca międzynarodowa www.businessinmalopolska.pl

13 www.marr.pl Promocja gospodarcza Małopolski Centrum Business in Malopolska Największa regionalna baza ofert inwestycyjnych (nieruchomości greenfield, brownfield ) Organizacja wydarzeń promocyjnych i informacyjnych: Grunt na medal, Annual Business in Małopolska Meeting, Małopolskie Forum Inwestycyjne Wsparcie procesów inwestycyjnych małopolskich przedsiębiorców Promocja samorządowych terenów inwestycyjnych

14 www.marr.pl Promocja gospodarcza Małopolski Centrum Business in Malopolska – promocja eksportu organizacja misji gospodarczych doradztwo w dziedzinie analiz rynków zagranicznych poszukiwanie partnerów handlowych Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera baza danych firm zagranicznych (Compass) organizacja wyjazdów handlowych konsultacje indywidualne www.coie.gov.pl

15 www.marr.pl Promocja gospodarcza Małopolski Centrum Business in Malopolska Projekt „Business in Małopolska – Partnership Network” (MRPO 2007-2013) realizowany w latach 2013- 2015: Otwarcie Małopolskich Przedstawicielstw Gospodarczych w Kaliningradzie (RUS), Lwowie (UKR) i w Rydze (LT) Wizyty ekonomiczne na terenie Małopolski – kontakty B2B Opracowanie analiz rynkowych dla potrzeb ekspansji zagranicznej polskich firm Doradztwo, konsultacje, rekomendacje partnerów, organizacja wydarzeń promocyjnych Małopolska Business Guide Book

16 www.marr.pl Nieruchomości MARR S.A. MARR Business Park: przyjazna przestrzeń dla biznesu Nowoczesne miejsca dla baz magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych 155 tys. m² powierzchni handlowych, magazynowych i produkcyjnych (30% obiekty własne MARR) Ponad 6 ha działek do zagospodarowania 50 ha udostępnionych przedsiębiorcom na cele komercyjne Nowe hale i magazyny (13,500m² powierzchni użytkowej) Ok. 190 firm zatrudniających około 3500 osób

17 www.marr.pl Dziękujemy za uwagę Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków www.marr.pl


Pobierz ppt "Www.marr.pl MARR dla Przedsiębiorczych Instrumenty wsparcia dla MSP Bukowno, 24 września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google