Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne grzechy kierowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne grzechy kierowców"— Zapis prezentacji:

1 Główne grzechy kierowców
Seweryn Wołkowicz Jakub Bielawski Bartosz Ejman Maciej Charkowski Konrad Serzysko

2 Spis treści: Przekraczanie dozwolonej prędkości Niezapinanie pasów bezpieczeństwa Rozmowa przez telefon w trakcie prowadzenia pojazdu Brak odpowiednich świateł Niewłaściwe wyprzedzanie Prowadzenie po alkoholu

3 Przekraczanie dozwolonej prędkości
Grzech pierwszy - Przekraczanie dozwolonej prędkości Kodeks drogowy: Art. 20. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00–23:00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–5:00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. 3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku: samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: na autostradzie – 140 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h, na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h, na pozostałych drogach – 90 km/h;

4 Kodeks karny: Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Powrót do spisu treści

5 Grzech drugi - Niezapinanie pasów bezpieczeństwa
Kodeks drogowy: Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy […]

6 Kodeks karny: Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz i 1448) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. Powrót do spisu treści

7

8 Grzech trzeci – Rozmowa przez telefon w trakcie prowadzenia pojazdu
Kodeks drogowy: Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: 1. korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku; Powrót do spisu treści

9 Grzech czwarty – brak odpowiednich świateł
Kodeks drogowy: Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. 2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

10 Kodeks wykroczeń: Art. 88. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny. Powrót do spisu treści

11 Grzech piąty – Niewłaściwe wyprzedzanie
Kodeks drogowy: Art. 26. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 1. wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany; 2. omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; Art. 24. 7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: 1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; 2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; 3. na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

12 Skutki nieprawidłowego wyprzedzania
Kodeks karny: Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany. Skutki nieprawidłowego wyprzedzania Powrót do spisu treści

13

14 Grzech szósty – Prowadzenie pod wpływem alkoholu
Kodeks wykroczeń: Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Powrót do spisu treści

15 Dziękujemy za uwagę Bibliografia: prawojazdykursanta.pl prawo.legeo.pl
youtube.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Główne grzechy kierowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google