Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOMINOWANI DO PRZYZNANIA STATUETKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOMINOWANI DO PRZYZNANIA STATUETKI"— Zapis prezentacji:

1 NOMINOWANI DO PRZYZNANIA STATUETKI
LUBUSKI ZŁOTY KŁOS 2014 NOMINOWANI DO PRZYZNANIA STATUETKI

2 1. BRONISŁAW BACH Prowadzi gospodarstwo rolne w Boguszyńcu, powiat gorzowski, o powierzchni 92ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mięsnego (140 szt. w tym 70 krów mamek) i uprawa zbóż: pszenicy, kukurydzy, zbóż paszowych. Hodowla prowadzona jest na głębokiej ściółce, gospodarstwo ekologiczne, melioracja gruntów we własnym zakresie. Gospodarstwo prowadzone na wysokim poziomie, osiągane są dobre wyniki produkcyjne. W 2013 roku otrzymało II miejsce w konkursie „Agroliga”. Pan Bronisław jest sołtysem, delegatem do WZ Lubuskiej Izby Rolniczej, nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

3 2. PIOTR BILON Prowadzi wraz z żoną Małgorzatą gospodarstwo rolne w Nowej Wsi, powiat międzyrzecki, o powierzchni 200 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż: pszenicy, żyta, pszenżyta i rzepaku. W gospodarstwie prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska: wapnowanie pól, segregacja odpadów. Gospodarstwo ma charakter wielopokoleniowy, prowadzone wzorowo, zadbane, osiągające bardzo dobre wyniki plonowania. Pan Piotr czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, jest osobą oddaną i zaangażowaną w prace wsi, w miarę potrzeby pomaga każdemu niosąc pomoc np. podczas żniw. Uznany przez współmieszkańców za godnego wyróżnienia. Radny Gminy Bledzew, oraz wieloletni członek Rady Sołeckiej.

4 3. NORBERT BRAMBOR Prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Kargowa, powiat zielonogórski, o areale 100 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego Gospodarstwo prowadzone rodzinnie, odziedziczone w czerwcu 1988 roku , stale powiększane i modernizowane. Osiągane są bardzo dobre wyniki produkcyjne (ok l mleka od sztuki). Gospodarstwo wyposażone w maszyny do produkcji pasz objętościowych. Mimo niskiej bonitacji gleb plony są utrzymywane na wysokim poziomie. Przestrzegane są i stosowane działania na rzecz ochrony środowiska. Pan Norbert Brambor jest rolnikiem z zamiłowania. Aktywnie pracuje w swoim gospodarstwie wraz z żoną i dwojgiem synów. Jest delegatem Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR oraz członkiem Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie.

5 4. MAREK BORCZUK Prowadzi gospodarstwo rolne w Gościeszowicach, powiat żagański. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa o powierzchni 40 ha jest hodowla bydła mlecznego. Bydło hodowane jest w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce, a jego pogłowie jest stale powiększane. Jeden z większych producentów mleka w gminie Niegosławice. Pan Marek Borczuk chętnie uczestniczy w wiejskich inicjatywach społecznych, jest członkiem Grupy Producentów Mleka, współdziała w LGD "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich". Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi, którzy tego potrzebują.

6 5. PAWEŁ EGROWSKI Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Jeleniegłowy, gm. Międzyrzecz o powierzchni 500 ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawa zbóż (350 ha), rzepaku(100 ha) i kukurydzy (50 ha). Ponadto w gospodarstwie hodowana jest trzoda chlewna – tucz tuczników ok. 6 tys. szt. rocznie. W gospodarstwie czynione są takie działania na rzecz ochrony środowiska jak: coroczna melioracja, wapnowanie gleb co 4 lata, racjonalna gospodarka rolna zbliżona do integrowanej produkcji. Ponadto prowadzona jest również uprawa ekologiczna ok. 50ha ogólnej powierzchni areału. Gospodarstwo prowadzi również usługi rolnicze. Pan Paweł jest II kadencję delegatem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR oraz członkiem Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od młodych lat pracował w rolnictwie i zna wiele zagadnień w tej dziedzinie. Szczery i otwarty w rozmowach, zawsze służy radą innym rolnikom.

7 6. PRZEMYSŁAW FABJAŃCZYK
Prowadzi gospodarstwo rolne w Jabłonowie, o areale 167 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż konsumpcyjnych - pszenicy ozimej (plony 8 t/ha), rzepaku ozimego (plon ok.4,5 t/ha) i sadownicza – sad wiśniowy (5,6 ha). W celu podniesienia żyzności i zasobności gleb pola są wapnowane, prowadzona jest prawidłowa melioracja w obrębie gospodarstwa. Dodatkowo prowadzone są działania przeciwko erozji poprzez uprawę poplonów w okresie zimowym. Pan Przemysław prowadzi nowoczesną i rozwojową produkcję rolniczą. Posiada sprzęt pozwalający prowadzić nowe technologie uprawy roślin. Przez swoją ambicję i pracowitość jest przykładem i wzorem nowoczesnego rolnika na terenie Gminy Brzeźnica. Członek grupy producenckiej Polskie Zboża w Żaganiu.

8 7. STANISŁAW GALANT Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Malta, powiat sulęciński o powierzchni ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego (165 szt. w tym 75 krów mlecznych). Uprawa zbóż (100 ha), kukurydza (30 ha), łąki (50 ha). Wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, gnojowica przechowywana w odpowiednich zbiornikach (o pojemności 40 tys. l.) i stosowana jako nawóz na pola. Pan Stanisław Galant jest wiceprezesem Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, działa w radzie sołeckiej oraz Radzie Hodowlanej przy Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Od ponad 30 lat gospodarstwo korzysta z usług w zakresie oceny wartości użytkowej bydła. Hodowla p. Galanta stanowi ścisłą czołówkę hodowli lubuskiej, wydajność od jednej krowy to ponad 9300 l mleka. Dorobek swojej pracy hodowlanej co roku prezentuje na Lubuskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Gliśnie zdobywając liczne nagrody i puchary. Jest człowiekiem energicznym, angażującym się osobiście we wszystkie inicjatywy mające na celu rozwój hodowli na Ziemi Lubuskiej.

9 8. ZDZISŁAW JANAS Gospodaruje w m. Skwierzyna, powiat międzyrzecki, na areale 152 ha. W gospodarstwie prowadzonym na wysokim poziomie dominuje uprawa zbóż: pszenicy 42 ha, jęczmienia 40 ha, pszenżyta 30 ha, rzepaku 30 ha. Siano z 8 ha łąk sprzedawane jest na cele energetyczne. Osiągane plony na wysokim poziomie zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. W gospodarstwie systematycznie prowadzone jest badanie gleby oraz zgodnie z zaleceniami wapnowanie, systematycznie sprawdzane urządzenia melioracyjne. Gospodarstwo jest laureatem konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2002 r. Pan Zdzisław od I kadencji jest członkiem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR, przewodniczącym Rady Nadzorczej SKR w Przytocznej. Nagradzany za zasługi dla rolnictwa woj. Lubuskiego i dla samorządu rolniczego.

10 9. ALFRED KAŁUŻNY Prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Węgrzynice, powiat świebodziński, o areale 250 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż: pszenicy, pszenżyta, żyta oraz rzepaku i roślin strączkowych. Gospodarstwo przejęte po rodzicach, wówczas 15 ha jest stale powiększane i modernizowane, m.in. przy realizacji działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Dodatkową działalnością gospodarstwa jest prowadzenie usług rolniczych. Pan Alfred jest propagatorem nowoczesnego rolnictwa, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa, członkiem Zarządu LIR, przewodniczącym Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR, prezesem spółki „Rolnictwo Lubuskie”, członkiem Rady Sołeckiej, członkiem LGD „Działaj z nami”, wiceprzewodniczącym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świebodzinie.

11 10. SABINA KWIEK Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Stańsk, powiat słubicki, o areale ha. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż, rzepaku oraz produkcja zwierzęca (50 loch w cyklu zamkniętym, 60 szt. krów rasy Limousin-produkcja odsadków). W gospodarstwie prowadzone jest systematyczne wapnowanie, segregacja odpadów, gnojowica przechowywana w szczelnych zbiornikach. Wprowadzane są innowacje zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniając normy ochrony środowiska i ekologii. Dodatkową działalnością prowadzoną w gospodarstwie jest wywóz nieczystości płynnych. Pani Sabina jest osobą zaangażowaną w działalność rolniczą i społeczną. Przez II kadencje była członkiem Rady Sołeckiej oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy.

12 11. DOROTA i PIOTR KRUSZYNA
Państwo Kruszyna prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 148 ha w Górecku (powiat strzelecko-drezdenecki), którego głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego (105 szt. w tym 40 szt to krowy mleczne). Indywidualna kwota mleczna kg. Zasiewy: kukurydza 6,5 ha, pszenżyto 5,5 ha, jęczmień 6,4 ha, łąki i pastwiska 127 ha. Gospodarstwo prowadzone jest na wysokim poziomie, zgodnie z wymogami i zasadami dobrej kultury rolnej. Dominuje nawożenie naturalne, prowadzone jest wapnowanie gleb. Osiągane są bardzo dobre wyniki produkcyjne -ok. 7 tys. l mleka od sztuki. Wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na Wystawach Bydła Hodowlanego. Pani Dorota Kruszyna jest Sekretarzem Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, przez dwie kadencje pełniła również funkcję sołtysa. Aktywnie działa na rzecz swojej wsi i jej mieszkańców. Bierze udział w licznych spotkaniach o tematyce rolniczej, szkoleniach, projektach edukacyjnych jak też w forach kobiet. Pan Piotr Kruszyna jest członkiem Związku Hodowców Bydła, Związku Hodowców Koni, członkiem Amatorskiego Zespołu Tańca Ludowego, w latach radny Gminy.


Pobierz ppt "NOMINOWANI DO PRZYZNANIA STATUETKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google